Home : SumatraPDF : Finnish translations Not logged in. Log in with Twitter

5 untranslated out of 293 total strings
Progress:
98%

Dark Add a translation...
Darker Add a translation...
Failed to register as default program on win 10 Add a translation...
Light Add a translation...
&Theme Add a translation...
&About => &Tietoja Edit
About SumatraPDF => Tietoja SumatraPDF:stä Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Todellinen koko\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Lisää suosikki Edit
Add page %s to favorites => &Lisää sivu %s suosikkeihin Edit
previous: Lisää sivu %s suosikkeihin
Add page %s to favorites with (optional) name: => Lisää sivu %s suosikkeihin (valinnaisella) nimellä: Edit
Add to favorites => Lisää suosikkeihin Edit
Advanced => Lisäasetukset Edit
previous: Kehittynyt
&Advanced Options... => &Lisäasetukset... Edit
All files => Kaikki tiedostot Edit
&All selected pages => K&aikki valitut sivut Edit
All supported documents => Kaikki tuetut asiakirjat Edit
Application: => Ohjelma: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Oletko varma, että haluat poistaa SumatraPDF:n? Edit
previous: Oletko varma että haluat poistaa SumatraPDF:n?
Associate with PDF files? => Tiedostosidos PDF-tiedostoihin? Edit
Attachment: %s => Liite: %s Edit
Author: => Tekijä: Edit
Automatic => Automaattinen Edit
Automatically check for &updates => Tarkista pä&ivitykset automaattisesti Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Takaisin\tAlt+Vasen nuoli Edit
Book View => Kirjanäkymä Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Kirjanäkymä\tCtrl+8 Edit
Book&marks\tF12 => K&irjanmerkit\tF12 Edit
previous: Kirjanmerkit\tF12
Bookmark shortcut to page %s of %s => Tee pikakuvake sivulle %s/%s Edit
Bookmark Shortcuts => Pikakuvakkeet Edit
Bookmarks => Kirjanmerkit Edit
Bytes => tavua Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Internetiin yhdistäminen epäonnistui (virhe %#x). Edit
Cancel => Peruuta Edit
Cannot print this file => Tämän tiedoston tulostaminen epäonnistui Edit
previous: Tämän tiedoston tulostus epäonnistui
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Käänteisen hakukomennon aloittaminen epäonnistui. Tarkista komentorivi asetuksista. Edit
previous: Käänteisen hakukomennon aloitus epäonnistui. Tarkista komentorivi asetuksissa.
Change Language => Valitse kieli (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Muutoksia tunnistettiin; päivitetään] %s Edit
Check for &Updates => Tarkista &päivitysten saatavuus Edit
previous: Tarkista, onko &päivityksiä saatavilla
previous: Tarkista &päivitysten saatavuus...
CHM documents => CHM-asiakirjat Edit
Close => Sulje Edit
&Close\tCtrl+W => &Sulje\tCtrl+W Edit
Comic books => Sarjakuvat Edit
Compatibility => Yhteensopivuus Edit
Continuous => Peräkkäin Edit
Continuous Book View => Kirjanäkymä, peräkkäin Edit
previous: Jatkuva kirjanäkymä
Continuous Facing => Peräkkäin ja rinnakkain Edit
Contribute Translation => Osallistu suomennosprojektiin Edit
Copy &Image => Kopioi &kuva Edit
Copy &Link Address => Kopioi &linkin osoite Edit
Copy Co&mment => Kopioi kommentti Edit
&Copy Selection => Kopioi &valinta Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Ko&pioi valinta\tCtrl+C Edit
previous: Kopioi valinta\tCtrl+C
copying text => Tekstin kopiointi Edit
previous: Kopioidaan tekstiä
Copying text was denied (copying as image only) => Tekstin kopioiminen kiellettiin (kopioidaan vain kuvana) Edit
Copyright: => Copyright: Edit
Could not obtain Printer properties => Tulostimen ominaisuuksia ei voinut lukea Edit
Couldn't create temporary directory => Väliaikaiskansion luominen epäonnistui Edit
Couldn't create the installation directory => Asennuskansion luominen epäonnistui Edit
Couldn't initialize printer => Tulostimen valmistelu epäonnistui Edit
previous: Tulostinta ei voida valmistella
Couldn't install PDF previewer => PDF-esikatselijan asentaminen epäonnistui Edit
Couldn't install PDF search filter => PDF-hakusuodattimen asentaminen epäonnistui Edit
Couldn't obtain temporary directory => Väliaikaishakemiston käyttäminen epäonnistui Edit
Couldn't remove installation directory => Asennuskansion poistaminen epäonnistui Edit
Couldn't remove the shortcut => Pikakuvakkeen poistaminen epäonnistui Edit
Couldn't render the page => Sivun tulkinta epäonnistui Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Selainliitännäisen poistaminen epäonnistui Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => PDF-esikatselijan poistaminen epäonnistui Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => PDF-hakusuodattimen poistaminen epäonnistui Edit
Couldn't write %s to disk => Levylle kirjoittaminen epäonnistui: %s Edit
Created: => Luotu: Edit
previous: Tehty:
Current file => Nykyinen tiedosto Edit
Cursor position: => Kohdistimen sijainti: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Mukautettu zoomaustaso...\tCtrl+Y Edit
previous: &Mukautettu lähennys...\tCtrl+Y
Default &Layout: => Oletus&tyyli: Edit
Default &Zoom: => Oletus&zoomaus: Edit
previous: Oletus&lähennys:
Default PDF reader can't be changed in portable mode => PDF-oletuslukijaa ei voi vaihtaa kannettavassa tilassa Edit
previous: Pää-PDF-lukijaa ei voida muuttaa kannettavassa tilassa
Denied Permissions: => Kielletyt oikeudet: Edit
DjVu documents => DjVu-asiakirjat Edit
Document Properties => Asiakirjan ominaisuudet Edit
&Don't ask me again => Ä&lä kysy uudestaan Edit
Download => Lataa Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Lopeta\tCtrl+Q Edit
previous: &Poistu\tCtrl+Q
Enter password => Kirjoita salasana Edit
Enter password for %s => Kirjoita tiedoston %s salasana Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Anna komentorivin komento, joka ajetaan kun PDF-asiakirjaa kaksoisnapsautetaan: Edit
previous: Anna komentorivin komento joka ajetaan PDF-asiakirjaa kaksoisnapsautettaessa:
EPUB ebooks => EPUB-asiakirjat Edit
Error loading %s => Virhe ladattaessa: %s Edit
&Even pages only => Vain pa&rilliset sivut Edit
F&avorites => S&uosikit Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Se&uraava\tAlt+Oikea nuoli Edit
F&ullscreen\tF11 => Koko &näyttö\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Rinnakkain Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Rinnakkain\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => Poisto-ohjelman kopioiminen väliaikaiskansioon epäonnistui Edit
Failed to create a shortcut => Pikakuvakkeen luominen epäonnistui Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Poisto-ohjelman rekisteriavainten poistaminen epäonnistui Edit
Failed to rename the file! => Tiedoston uudelleennimeäminen epäonnistui! Edit
Failed to save a file => Tiedoston tallennus epäonnistui Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Tiedostopäätetietojen kirjoittaminen rekisteriin epäonnistui Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Poistamistietojen kirjoittaminen rekisteriin epäonnistui Edit
Fast Web View => Nopea web-näkymä Edit
Favorites => suosikit Edit
FictionBook documents => FictionBook-asiakirjat Edit
File: => Tiedosto: Edit
&File => &Tiedosto Edit
File %s not found => Tiedosto %s ei löydy Edit
File Size: => Tiedoston koko: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Ets&i...\tCtrl+F Edit
Find => Etsi Edit
Find: => Etsi: Edit
Find Next => Etsi seuraava Edit
Find Previous => Etsi edellinen Edit
&Find what: => &Etsittävä: Edit
&First Page\tHome => E&nsimmäinen sivu\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => &Sovita sisältö\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Sovita sivu &pystysuunnassa\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Sovita sivu &vaakasuunnassa\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Sovita yksittäinen sivu Edit
Fit Content => Sovita sisältö Edit
Fit Page => Sovita sivu pystysuunnassa Edit
&Fit pages to printable area => &Sovita sivut tulostettavalle alueelle Edit
Fit Width => Sovita sivu vaakasuunnassa Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Sovita leveys ja näytä sivut peräkkäin Edit
Fonts: => Fontit: Edit
Formatting the book... %d pages => Muotoillaan kirjaa... %d sivua Edit
Found text at page %s => Tekstiä löytyi sivulta %s Edit
Found text at page %s (again) => Teksti löytyi sivulta %s (uudelleen) Edit
Frequently Read => Usein luetut Edit
GB => Gt Edit
&Go To => &Siirry Edit
&Go to page: => &Siirry sivulle: Edit
Go to page => Siirry sivulle Edit
&Help => &Ohje Edit
Hide &Options => Piilota Edit
previous: Piilota &asetukset
Hide frequently read => Piilota usein luetut Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Vihje: Käytä F3-näppäintä etsiäksesi uudestaan Edit
Image files (*.%s) => Kuvatiedostot (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Asenna SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Asenna SumatraPDF kansioon: Edit
Installation failed! => Asentaminen epäonnistui! Edit
Installation in progress... => Asennus käynnissä... Edit
KB => Kt Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Pidä PDF-selainlaajennus asennettuna (ei enää tuettu) Edit
&Last Page\tEnd => &Viimeinen sivu\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => &Anna Windowsin hakutoiminnon etsiä PDF-asiakirjoista Edit
previous: Anna Windowsin työpöydän hakutoiminnon &etsiä PDF-asiakirjoista
Let Windows show &previews of PDF documents => Anna Windowsin näyttää &esikatselukuvat PDF-asiakirjoille Edit
&Magnification: => &Suurennus: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Tee SumatraPDF:stä PDF-asiakirjojen oletuslukuohjelma? Edit
previous: Tee SumatraPDF:stä PDF-tiedostojen oletuslukuohjelma?
Make SumatraPDF my default PDF reader => Tee SumatraPDF:stä PDF-asiakirjojen oletuslukuohjelma Edit
previous: Tee SumatraPDF:stä PDF-tiedostojen oletuslukuohjelma
Man&ga Mode => Man&ga-moodi Edit
&Manual => &Käyttöohje Edit
&Match case => Sama kirjainkoko Edit
Match Case => Sama kirjainkoko Edit
MB => Mt Edit
Mobi documents => Mobi-asiakirjat Edit
Modified: => Muuttanut: Edit
New version %s is available. Download new version? => Uudempi versio %s saatavilla. Ladataanko uudempi versio? Edit
Next Page => Seuraava sivu Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Seuraava sivu\tOikea nuoli Edit
&No => &Ei Edit
No matches were found => Osumia ei löytynyt Edit
No result found around line %u in file %s => Tulosta ei löytynyt rivin %u ympäriltä tiedostossa %s Edit
No synchronization file found => Synkronointitiedostoa ei löytynyt Edit
No synchronization info at this position => Tällä sijainnilla ei ole synkronisointitietoja Edit
&No, thanks => &Ei kiitos Edit
Number of Pages: => Sivujen määrä: Edit
&Odd pages only => Vain &parittomat sivut Edit
(of %d) => (%d:stä) Edit
OK => OK Edit
Open => Avaa Edit
Open &in PDF-XChange => Avaa PDF-XChange Edit
Open a document... => Avaa asiakirja... Edit
&Open Document => &Avaa asiakirja Edit
Open in %s => Avaa ohjelmassa %s Edit
Open in &Adobe Reader => Avaa &Adobe Readerissa Edit
Open in &Foxit Reader => Avaa &Foxit Readerissa Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Avaa Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Avaa Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Avaa...\tCtrl+O Edit
&Options => &Asetukset Edit
&Options... => &Asetukset... Edit
P&roperties => Ominaisuudet Edit
P&roperties\tCtrl+D => O&minaisuudet\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Si&vulle...\tCtrl+G Edit
previous: S&ivulle...\tCtrl+G
Page: => Sivu: Edit
Page %s => Sivu %s Edit
(page %s) => (sivu %s) Edit
Page number %u inexistant => Sivunumeroa %u ei ole olemassa Edit
Page scaling => Sivun skaalaus Edit
Page Size: => Sivun koko: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc-asiakirjat Edit
&Password: => &Salasana Edit
PDF Document => PDF-asiakirja Edit
PDF documents => PDF-asiakirjat Edit
PDF Optimizations: => PDF-optimoinnit: Edit
PDF Producer: => PDF-tuottaja: Edit
PDF Version: => PDF-versio: Edit
&Pin Document => &Kiinnitä asiakirja Edit
Please close %s to proceed! => Sulje %s jatkaaksesi! Edit
Please wait - rendering... => Odota - tulkitaan... Edit
Postscript documents => Postscript-asiakirjat Edit
Pr&esentation\tF5 => &Esitys\tCtrl+L Edit
Previous Page => Edellinen sivu Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Edellinen sivu\tVasen nuoli Edit
Print => Tulosta Edit
Print range => Tulostusalue Edit
&Print... => &Tulosta... Edit
&Print... (denied) => &Tulosta... (kielletty) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Tulosta...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Annetun nimistä tulostinta ei ole Edit
printing document => tulostetaan asiakirjaa Edit
Printing in progress. => Tulostaminen käynnissä. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Tulostaminen on edelleen käynnissä. Keskeytä ja lopeta? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Tulostaminen on vielä käynnissä. Keskeytetäänkö ja aloitetaan uudelleen? Edit
Printing page %d of %d... => Tulostetaan sivua %d/%d... Edit
Printing problem. => Tulostusongelma Edit
Re&name...\tF2 => &Uudelleennimeä...\tF2 Edit
Remember &opened files => Muista &avatut tiedostot Edit
&Remember the password for this document => &Muista tämän asiakirjan salasana Edit
&Remember these settings for each document => &Muista nämä asetukset jokaiselle asiakirjalle Edit
&Remove Document => &Poista asiakirja Edit
Remove from favorites => &Poista suosikeista Edit
previous: Poista suosikeista
Remove page %s from favorites => Poista sivu %s suosikeista Edit
Rename To => Uudelleennimeä Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Käännä &vasemmalle\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Käännä &oikealle\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Tallenna nimellä Edit
&Save As... => Tallenna &nimellä... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Tallenna &nimellä...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Tallenna p&ikakuvake...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Etsitään %d/%d... Edit
Select &All => V&alitse kaikki Edit
Select &All\tCtrl+A => V&alitse kaikki\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Valitse sisältöä Ctrl+vasemmanpuoleinen hiiren painike Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Valitse kansio, johon SumatraPDF asennetaan: Edit
Selection: => Valinta: Edit
Send by &E-mail... => Lä&hetä sähköpostilla Edit
Set inverse search command-line => Aseta käänteinen haku komentorivillä Edit
&Settings => &Asetukset Edit
Show &Bookmarks => Näytä &Kirjanmerkit Edit
Show &Pages Continuously => Näytä &sivut peräkkäin Edit
Show &Toolbar\tF8 => Näytä &työkalupalkki Edit
Show Favorites => &Näytä suosikit Edit
previous: Näytä suosikit
Show frequently read => Näytä usein luetut Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Näytä &kirjanmerkit sivupalkissa, kun saatavilla Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => P&ienennä sivut tulostettavalle alueelle (jos tarpeellista) Edit
Single Page => Yksittäinen sivu Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Yksittäinen sivu\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Ohita tämä versio Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Osa asennettavista tiedostoista on vahingoittuneita tai ne puuttuvat Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Pahoittelut, jotain odottamatonta tapahtui!\n\nPaina 'Peruuta' jos haluat auttaa tekijöitä korjaamaan tämän virheen. Edit
Source file %s has no synchronization point => Lähdetiedostolla %s ei ole synkronointikohtaa Edit
previous: Lähdetiedostolla %s ei ole synkronisaatiopistettä
Start SumatraPDF => Avaa SumatraPDF Edit
previous: Käynnistä SumatraPDF
Subject: => Otsikko: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s asennusohjelma Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s poisto-ohjelma Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF kaatui Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF on poistettu. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF-asennusta ei löytynyt. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF on oletuslukijasi PDF-asiakirjoille Edit
previous: SumatraPDF on pää-PDF-lukijasi
SumatraPDF Options => SumatraPDF:n asetukset Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF:n pitäisi nyt olla oletuslukijasi PDF-asiakirjoille Edit
previous: SumatraPDF:n pitäisi nyt olla pää-PDF-lukijasi
SumatraPDF Update => SumatraPDF:n päivitys Edit
Synchronization file cannot be opened => Synkronisointitiedostoa ei voitu avata Edit
Tagged PDF => Merkitty PDF Edit
Text documents => Tekstiasiakirjat Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Kiitos, että valitsit SumatraPDF:n! Edit
previous: Kiitos että valitsit SumatraPDF:n!
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Kiitos! SumatraPDF asennettiin. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Asennusohjelma on viallinen. Lataa se uudelleen.\nAnteeksi häiriö! Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Asiakirja käyttää ei-tuettuja ominaisuuksia (%s) ja ei ehkä näy oikein. Edit
Title: => Otsikko: Edit
Uninstall SumatraPDF => Poista SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Poistaminen epäonnistui Edit
Uninstallation in progress... => Poistaminen käynnissä... Edit
Unknown source file (%s) => Tuntematon lähdetiedosto (%s) Edit
Use &tabs => Käytä välilehtiä Edit
&Use original page sizes => &Käytä alkuperäisiä sivukokoja Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Käytä SumatraPDF:ää PDF-asiakirjojen oletuslukijana Edit
previous: Käytä SumatraPDF:ää PDF-tiedostojen oletuslukijana
&View => &Näytä Edit
View => Näytä Edit
Visit &Website => &Vieraile ohjelman kotisivuilla Edit
Warning => Varoitus Edit
&Window => Ikkuna Edit
XPS documents => XPS-asiakirjat Edit
&Yes => &Kyllä Edit
You have the latest version. => Sinulla on uusin versio. Edit
You have version %s => Sinulla on versio %s Edit
&Zoom => &Zoomaus Edit
previous: &Kohdista
previous: &Zoomaa
Zoom => Zoomaus Edit
previous: Lähennä
previous: Zoomaa
Zoom factor => Zoomaustaso Edit
previous: Lähennyskerroin
Zoom In => Lähennä Edit
previous: Kohdenna lähemmäksi
previous: Zoomaa lähemmäksi
Zoom Out => Loitonna Edit
previous: Loitonna kauemmaksi
previous: Zoomaa kauemmaksi

18 unused strings:
%s of %s => %s / %s
Couldn't install browser plugin => Selainliitännäisen asentaminen epäonnistui
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Virhe: SumatraPDF:n käynnistäminen epäonnistui!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Virhe: SumatraPDF ei löytynyt!
Error: The document couldn't be downloaded! => Virhe: asiakirjan lataaminen epäonnistui!
previous: Virhe: tiedoston lataaminen epäonnistui!
F&ullscreen\tCtrl+L => Koko &näyttö\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Koko &näyttö\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Asenna PDF-liitännäinen selaimille Firefox, Chrome ja Opera
Loading file %s... => Ladataan tiedostoa %s...
Opening document in SumatraPDF... => Avataan asiakirjaa SumatraPDF:ssä...
Pr&esentation\tCtrl+L => &Esitys\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Tulosta &kuvana (kuluttaa enemmän muistia)
previous: Tulosta &kuvana (kuluttaa enemmän muistia)
Replace document &colors with Windows color scheme => Korvaa asiakirjan &värit Windowsin väriteemalla
Selekcja:
Show &pages continuously => Näytä &sivut peräkkäin
previous: Näytä &sivut jatkuvasti
Show &Toolbar => Näytä &työkalupalkki
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk