Home : SumatraPDF : Nepali translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 293 total strings
Progress:
100%

&About => &बारेमा Edit
previous: SumatraPDF बारेमा (&A)
previous: SumatraPDF &बारेमा
About SumatraPDF => SumatraPDF बारेमा Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &सही आकार\tCtrl+1 Edit
previous: सही आकार \tCtrl+1
previous: सही आकार (&A)\tCtrl+1
Add Favorite => मनपर्नेमा थप्नुहोस् Edit
Add page %s to favorites => पृष्ठ %s लाई मनपर्नेमा थप्नुहोस् Edit
previous: पाना %s लाई मनपर्नेमा थप्नुहोस्
Add page %s to favorites with (optional) name: => पृष्ठ %s लाई मनपर्नेमा (ऐच्छिक) नाम सहित थप्नुहोस् : Edit
previous: पाना %s लाई मनपर्नेमा (ऐच्छिक) नाम सहित थप्नुहोस्
previous: पृष्ठ %s लाई मनपर्नेमा (ऐच्छिक) नाम सहित थप्नुहोस्
Add to favorites => मनपर्नेमा थप्नुहोस् Edit
Advanced => उन्नत Edit
&Advanced Options... => &उन्नत विकल्प Edit
All files => सबै फाइलहरु Edit
&All selected pages => चयन गरिएका &सबै पृष्ठहरु Edit
previous: चयन गरिएका सबै पानाहरु (&A)
previous: चयन गरिएका &सबै पानाहरु
All supported documents => सबै समर्थनयोग्य कागजातहरू Edit
Application: => अनुप्रयोग: Edit
previous: अनुप्रयोग
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => SumatraPDF हटाउन चाहानुहुन्छ? Edit
Associate with PDF files? => PDF फाइलहरु सँग सम्बन्धन गराउने? Edit
Attachment: %s => संलग्नहरू: %s Edit
Author: => लेखक: Edit
previous: लेखक
Automatic => स्वत: Edit
Automatically check for &updates => &अद्यावधिकहरु स्वतः जाँच्नुहोस् Edit
previous: अद्यावधिकहरु स्वतः जाँच्नुहोस् (&u)
&Back\tAlt+Left Arrow => &पछाडि\tAlt+बायाँ बाण Edit
previous: पछाडि\tAlt+बायाँ बाण (&B)
Book View => पुस्तिका दृश्य Edit
&Book View\tCtrl+8 => &पुस्तिका दृश्य\tCtrl+8 Edit
previous: पुस्तिका दृश्य (&B)\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => पुस्तक&चिनोहरू\tF12 Edit
previous: पुस्तकचिनोहरू (&m)\tF12
Bookmark shortcut to page %s of %s => पृष्ठ %s (कुल %s मध्ये) को सर्टकटलाई पुस्तकचिनो बनाउनुहोस् Edit
Bookmark Shortcuts => पुस्तकचिनो सर्टकटहरु Edit
Bookmarks => पुस्तकचिनो Edit
Bytes => बाईट Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => इन्टरनेट जडान गर्न सकिएन (त्रुटि %#x). Edit
Cancel => रद्द गर्नुहोस् Edit
Cannot print this file => यो फाइल छाप्न सकिंदैन Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => आदेश पङ्‌क्ति उल्टो खोजाई सुरु गर्न सकिएन | कृपया सेटिङमा आदेश पङ्‌क्ति हेर्नुहोस | Edit
Change Language => भाषा परिवर्तन गर्नुहोस् (Change Language) Edit
previous: भाषा परिवर्तन गर्नुहोस्
[Changes detected; refreshing] %s => [परिवर्तन पत्ता लाग्यो; ताजा गरिँदैछ] %s Edit
Check for &Updates => &अद्यावधिकहरु जाँच्नुहोस् Edit
previous: अद्यावधिकहरु जाँच्नुहोस् (&U)
CHM documents => CHM कागजातहरु Edit
Close => बन्द गर्नुहोस् Edit
previous: बन्द गर्नुहोस्
&Close\tCtrl+W => &बन्द गर्नुहोस्\tCtrl+W Edit
previous: बन्द गर्नुहोस् (&C)\tCtrl+W
Comic books => कमिक पुस्तिका Edit
Compatibility => अनुकूलता Edit
previous: मिल्दोजुल्दो
Continuous => निरन्तर Edit
Continuous Book View => निरन्तर पुस्तिका दृश्य Edit
Continuous Facing => निरन्तर सम्मुख पृष्ठ Edit
Contribute Translation => अनुवादमा योगदान दिनुहोस् Edit
Copy &Image => &छवि प्रतिलिपि बनाउनुहोस् Edit
Copy &Link Address => &लिङ्क ठेगानाको प्रतिलिपि बनाउनुहोस् Edit
Copy Co&mment => &टिप्पणीको प्रतिलिपि बनाउनुहोस् Edit
&Copy Selection => चयनको प्रति&लिपि बनाउनुहोस् Edit
previous: &चयनको प्रतिलिपि बनाउनुहोस्
&Copy Selection\tCtrl+C => चयनको प्रति&लिपि बनाउनुहोस्\tCtrl+C Edit
previous: &चयनको प्रतिलिपि बनाउनुहोस्\tCtrl+C
copying text => पाठ प्रतिलिपि बनाईदैछ Edit
Copying text was denied (copying as image only) => पाठ प्रतिलिपि अस्वीकार भयो (छविको रुपमा प्रतिलिपि बनाईदैछ) Edit
Copyright: => प्रतिलिपिअधिकार: Edit
Could not obtain Printer properties => मुद्रक गुणहरु प्राप्त गर्न सकिएन Edit
Couldn't create temporary directory => अस्थाई निर्देशिका सिर्जना गर्न सकिएन Edit
previous: अस्थाई डाइरेक्टरी बनाउन सकिएन
previous: अस्थाई डाइरेक्टरी सिर्जना गर्न असमर्थ
Couldn't create the installation directory => स्थापना निर्देशिका सिर्जना गर्न सकिएन Edit
previous: स्थापना डाइरेक्टरी सिर्जना गर्न असमर्थ
Couldn't initialize printer => मुद्रकलाई आरम्भ गर्न सकिएन Edit
Couldn't install PDF previewer => PDF पूर्वावलोकनकर्ता स्थापना गर्न सकिएन Edit
previous: PDF पूर्वावलोकनकर्ता स्थापना गर्न असमर्थ
Couldn't install PDF search filter => PDF खोज फिल्टर स्थापना गर्न सकिएन Edit
previous: PDF खोज फिल्टर स्थापना गर्न असमर्थ
Couldn't obtain temporary directory => अस्थाई निर्देशिका प्राप्त गर्न सकिएन Edit
previous: अस्थाई डाइरेक्टरी प्राप्त गर्न असमर्थ
Couldn't remove installation directory => स्थापना निर्देशिका हटाउन सकिएन Edit
previous: स्थापना डाइरेक्टरी हटाउन गर्न असमर्थ
Couldn't remove the shortcut => सर्टकट हटाउन सकिएन Edit
previous: सर्टकट हटाउन गर्न असमर्थ
Couldn't render the page => पृष्ठ प्रस्तुत गर्न सकिएन Edit
previous: पृष्ट रेन्डर गर्न सकिएन
previous: पृष्ठ रेन्डर गर्न सकिएन
Couldn't uninstall browser plugin => ब्राउजर प्लगइन हटाउन सकिएन Edit
previous: ब्राउजर प्लगइन हटाउन असमर्थ
Couldn't uninstall PDF previewer => PDF देखाउनेलाई हटाउन सकिएन Edit
previous: पूर्वावलोकनकर्ता हटाउन असमर्थ
previous: पूर्वावलोकनकर्ता हटाउन सकिएन
Couldn't uninstall PDF search filter => PDF खोज फिल्टर हटाउन सकिएन Edit
previous: खोज फिल्टर हटाउन असमर्थ
Couldn't write %s to disk => %s डिस्कमा लेख्न सकिएन Edit
Created: => सिर्जना गरिएको: Edit
Current file => हालको फाइल Edit
Cursor position: => कर्सर स्थिति: Edit
previous: कर्सर स्थिति
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => अनुकुल &आकार ...\tCtrl+Y Edit
previous: अनुकुल &जुम ...\tCtrl+Y
Dark => गाढ़ा Edit
Darker => अझै गाढ़ा Edit
Default &Layout: => पूर्वनिर्धारित स&जावट: Edit
previous: पूर्वनिर्धारित &सजावट:
Default &Zoom: => पूर्वनिर्धारित &जुम: Edit
previous: पूर्वनिर्धारित &जुम:
previous: पूर्वनिर्धारित &आकार:
Default PDF reader can't be changed in portable mode => चलायमान मोडमा पूर्वनिर्धारित PDF पाठक परिवर्तन गर्न मिल्दैन Edit
Denied Permissions: => अस्वीकृत अनुमतिहरु: Edit
DjVu documents => DjVu कागजातहरु Edit
Document Properties => कागजात गुणहरू Edit
&Don't ask me again => मलाई पुनः &नसोध्नुहोस् Edit
Download => डाउनलोड Edit
E&xit\tCtrl+Q => बाहिर &जानुहोस्\tCtrl+Q Edit
Enter password => पासवर्ड भर्नुहोस् Edit
previous: पासवर्ड प्रविष्टि गराउनुहोस्
Enter password for %s => %s को पासवर्ड भर्नुहोस् Edit
previous: %s को पासवर्ड प्रविष्टि गराउनुहोस्
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => PDF कागजातमा दोहोरो क्लिक गर्दा आह्वान गर्ने आदेश पङ्‌क्ति प्रविष्ट गराउनुहोस्: Edit
EPUB ebooks => EPUB ई-पुस्तकहरु Edit
Error loading %s => %s लोड त्रुटि Edit
&Even pages only => &जोर पृष्ठ मात्र Edit
previous: &जोर पाना मात्र
F&avorites => &मनपर्ने Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => अ&गाडि\tAlt+दायाँ बाण Edit
previous: अगाडि\tAlt+दायाँ बाण
F&ullscreen\tF11 => पू&र्णस्क्रिन\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => सम्मुख Edit
&Facing\tCtrl+7 => &सम्मुख\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => अनस्थापकको प्रतिलिपि temp फोल्डरमा बनाउन असफल भयो Edit
previous: अनस्थापकको प्रतिलिपि टेम्प फोल्डरमा बनाउन असमर्थ
Failed to create a shortcut => सर्टकट सिर्जना गर्न असफल भयो Edit
previous: सर्टकट सिर्जना गर्न असमर्थ
Failed to delete uninstaller registry keys => अनस्थापकको रजिस्टरी कुञ्जीहरू हटाउन असफल भयो Edit
previous: अनस्थापकको रजिस्टरी कुञ्जीहरू हटाउन असमर्थ
Failed to register as default program on win 10 => Win 10 मा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको रूपमा दर्ता गर्न असफल भयो Edit
previous: Win 10 मा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको रूपमा दर्ता गर्न असमर्थ
Failed to rename the file! => नाम फेराई असफल भयो Edit
previous: नाम फेराई असफल
Failed to save a file => फाइल सुरक्षित गर्न असफल भयो Edit
previous: फाइल बचत असफल
Failed to write the extended file extension information to the registry => रजिस्ट्रीमा विस्तृत फाइल एक्स्टेनसन जानकारी लेख्न असफल भयो Edit
previous: रजिस्ट्रीमा विस्तृत फाइल एक्स्टेनसन जानकारी लेख्न असमर्थ
Failed to write the uninstallation information to the registry => रजिस्ट्रीमा अनस्थापना जानकारी लेख्न असफल भयो Edit
previous: रजिस्ट्रीमा अनस्थापना जानकारी लेख्न असमर्थ
Fast Web View => द्रुत वेब दृश्य Edit
Favorites => मनपर्नेहरु Edit
FictionBook documents => FictionBook कागजातहरु Edit
&File => &फाइल Edit
File: => फाइल: Edit
File %s not found => फाइल %s भेटिएन Edit
File Size: => फाइल साइज: Edit
previous: फाइल साइज
Fin&d...\tCtrl+F => &फेला पार्नुहोस् ...\tCtrl+F Edit
Find: => खोज्नुहोस्: Edit
previous: फेला पार्नुहोस्:
Find => खोज्नुहोस् Edit
previous: फेला पार्नुहोस्
Find Next => अर्को खोज्नुहोस् Edit
previous: अर्को फेला पार्नुहोस्
previous: पछिल्लो फेला पार्नुहोस्
previous: अर्को फेला पार्नुहोस्
previous: अर्को
Find Previous => अघिल्लो खोज्नुहोस् Edit
previous: अघिल्लो फेला पार्नुहोस्
previous: अघिल्लो
&Find what: => के फेला पार्ने: Edit
&First Page\tHome => &पहिलो पृष्ठ\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => &सामग्री अटाउनुहोस्\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => &पृष्ठ अटाउनुहोस्\tCtrl+0 Edit
previous: &पृष्ट अटाउनुहोस्\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => &चौडाइ अटाउनुहोस्\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => एकल पृष्ठ अटाउनुहोस् Edit
previous: एकल पृष्ट अटाउनुहोस्
Fit Content => सामग्री अटाउनुहोस् Edit
Fit Page => पृष्ठ अटाउनुहोस् Edit
previous: पृष्ट अटाउनुहोस्
&Fit pages to printable area => पृष्ठहरुलाई छाप्नयोग्य क्षेत्रमा &अटाउनुहोस् Edit
Fit Width => चौडाइ अटाउनुहोस् Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => चौडाई अटाउनुहोस् र पृष्ठहरु निरन्तर देखाउनुहोस् Edit
Fonts: => फन्टहरू: Edit
Formatting the book... %d pages => पुस्तक स्वरूपण ... %d पृष्ठहरु Edit
previous: पुस्तक स्वरूपण ... %d पृष्टहरु
Found text at page %s => पृष्ठ %s मा पाठ भेटियो Edit
Found text at page %s (again) => पृष्ठ %s मा पाठ भेटियो (पुनः) Edit
Frequently Read => प्रायजसो पढिएको Edit
GB => जिबी Edit
&Go To => &जानुहोस् Edit
&Go to page: => &पृष्ठमा जानुहोस्: Edit
previous: &पृष्टमा जानुहोस्
previous: &पृष्ठमा जानुहोस्
Go to page => पृष्ठमा जानुहोस् Edit
previous: पृष्टमा जानुहोस्
&Help => &मदत Edit
previous: &मदत
previous: म&दत
Hide &Options => &विकल्पहरु लुकाउनुहोस् Edit
Hide frequently read => प्रायजसो पढिएको लुकाउनुहोस् Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => सङ्केत: पुनः फेलापार्न F3 कुञ्जी प्रयोग गर्नुहोस् Edit
Image files (*.%s) => छवि फाइल (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => SumatraPDF स्थापना गर्नुहोस Edit
Install SumatraPDF in &folder: => SumatraPDF स्थापना फोल्डर: Edit
Installation failed! => स्थापना असफल भयो ! Edit
previous: स्थापना विफल भयो!
Installation in progress... => स्थापना प्रगति हुँदै... Edit
KB => केबी Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => PDF ब्राउजर प्लगइन राख्नुहोस् (समर्थनयोग्य छैन) Edit
&Last Page\tEnd => अन्ति&म पृष्ठ\tEnd Edit
previous: &अन्तिम पृष्ट\tEnd
previous: &अन्तिम पृष्ठ\tEnd
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Windows डेस्कटप खोजलाई PDF कागजात खोजी गर्न दिनुहोस् Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Windows लाई PDF कागजात पूर्वावलोकन देखाउन दिनुहोस् Edit
Light => हल्का Edit
&Magnification: => &बृहत्तरकरण: Edit
previous: &आवर्धन:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => SumatraPDF लाई PDF फाइलको पूर्वनिर्धारित अनुप्रयोग बनाउने? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF लाई PDF फाइलको पूर्वनिर्धारित अनुप्रयोग बनाउनुहोस् Edit
Man&ga Mode => Manga मोड Edit
&Manual => &पुस्तिका Edit
Match Case => केस मिलाउनुहोस् Edit
&Match case => &केस मिलाउनुहोस् Edit
MB => एमबी Edit
Mobi documents => Mobi कागजातहरु Edit
Modified: => परिमार्जित: Edit
New version %s is available. Download new version? => नया संस्करण %s उपलब्ध छ | डाउनलोड गर्ने? Edit
Next Page => अर्को पृष्ठ Edit
previous: अर्को पृष्ठ
previous: पछिल्लो पृष्ठ
&Next Page\tRight Arrow => &अर्को पृष्ठ\tदायाँ बाण Edit
previous: &अघिल्लो पृष्ठ
previous: &पछिल्लो पृष्ठ\tदायाँ बाण
&No => &नाइँ/हैन Edit
previous: &बेठिक
No matches were found => जोडाहरु प्राप्त भएन Edit
No result found around line %u in file %s => पङ्क्ति %u (फाइल %s को) वरपर कुनै नतिजा फेला परेन Edit
No synchronization file found => कुनै समक्रमण फाइल भेटिएन् Edit
No synchronization info at this position => यो स्थानमा समक्रमण जानकारी छैन Edit
&No, thanks => धन्यबाद, तर &पर्दैन Edit
Number of Pages: => पृष्ठ संख्या: Edit
previous: जम्मा पृष्ठ संख्या:
&Odd pages only => &बिजोर पृष्ठ मात्र Edit
previous: &बिजोर पाना मात्र
(of %d) => (कुल %d मध्ये) Edit
OK => हुन्छ Edit
previous: ठीक
Open => खोल्नुहोस् Edit
Open &in PDF-XChange => PDF-XChange मा &खोल्नुहोस् Edit
previous: PDF-XChange मा खोल्नुहोस्
Open a document... => कागजात खोल्नुहोस् Edit
&Open Document => &कागजात खोल्नुहोस् Edit
Open in %s => %s मा खोल्नुहोस् Edit
Open in &Adobe Reader => Adobe Reader मा &खोल्नुहोस् Edit
previous: &Adobe Reader मा खोल्नुहोस्
Open in &Foxit Reader => Foxit Reader मा &खोल्नुहोस् Edit
previous: &Foxit Reader मा खोल्नुहोस्
Open in &Microsoft HTML Help => Microsoft HTML Help मा &खोल्नुहोस् Edit
previous: &Microsoft HTML Help मा खोल्नुहोस्
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Microsoft XPS-Viewer मा &खोल्नुहोस् Edit
previous: &Microsoft XPS-Viewer मा खोल्नुहोस्
&Open...\tCtrl+O => खोल्नु&होस्...\tCtrl+O Edit
previous: &खोल्नुहोस्...\tCtrl+O
&Options => &विकल्पहरु Edit
&Options... => &विकल्पहरु... Edit
previous: &विकल्पहरु
P&roperties => &गुणहरु Edit
previous: गुणहरु
P&roperties\tCtrl+D => &गुणहरु\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => &पृष्ठ ...\tCtrl+G Edit
Page: => पृष्ठ: Edit
(page %s) => (पृष्ठ %s) Edit
previous: (पृष्ट %s)
Page %s => पृष्ठ %s Edit
Page number %u inexistant => पृष्ट संख्या %u अवस्थित छैन Edit
Page scaling => पृष्ठ मापन Edit
Page Size: => पृष्ठ साइज: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc कागजात Edit
&Password: => &पासवर्ड Edit
PDF Document => PDF कागजात Edit
PDF documents => PDF कागजात Edit
PDF Optimizations: => PDF अप्टिमाइजेसन: Edit
previous: PDF अप्टिमाइजेसन
PDF Producer: => PDF निर्माता: Edit
previous: PDF निर्माता
PDF Version: => PDF संस्करण: Edit
previous: PDF संस्करण
&Pin Document => कागजातलाई &टाँस्नुहोस् Edit
Please close %s to proceed! => अगाडि बढ्न कृपया %s बन्द गर्नुहोस्! Edit
Please wait - rendering... => कृपया पर्खनुहोस - प्रतिपादन हुदैछ ... Edit
previous: कृपया पर्खनुहोस - रेन्डरिङ हुदैछ ...
Postscript documents => पोस्ट स्क्रिप्ट कागजातहरु Edit
Pr&esentation\tF5 => प्रस्तुती&करण\tCtrl+L Edit
Previous Page => अघिल्लो पृष्ठ Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => अ&घिल्लो पृष्ठ\tबायाँ बाण Edit
previous: &अघिल्लो पृष्ठ\tबायाँ बाण
Print => छाप्नुहोस् Edit
Print range => छपाई दायरा Edit
&Print... => &छाप्नुहोस् ... Edit
&Print... (denied) => &छपाई... (अस्वीकार भयो) Edit
previous: &छपाई... (अस्वीकार गरियो)
&Print...\tCtrl+P => &छाप्नुहोस्...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => दिईएको नाम भएको मुद्रक अवस्थित छैन Edit
printing document => कागजात छपाइ Edit
Printing in progress. => मुद्रण/छपाई हुदै छ | Edit
previous: मुद्रण प्रगति.
previous: मुद्रण/छपाई हुदै छ.
Printing is still in progress. Abort and quit? => छपाई हुदैछ | परित्याग गरि बन्द गर्ने? Edit
previous: छपाई कार्य प्रगति हुदैछ | परित्याग गरि बन्द गर्ने?
Printing is still in progress. Abort and start over? => छपाई हुदैछ | परित्याग गरि पुनः सुरु गर्ने? Edit
previous: छपाई कार्य प्रगति हुदैछ | परित्याग गरि पुनः सुरु गर्ने?
Printing page %d of %d... => पृष्ठ %d (कुल %d मध्ये) को छपाई हुदैछ ... Edit
Printing problem. => छपाइ समस्या. Edit
Re&name...\tF2 => नाम &फेर्नुहोस्...\tF2 Edit
Remember &opened files => &खोलिएका फाइलहरु सम्झनुहोस् Edit
&Remember the password for this document => यो कागजातको पासवर्ड &सम्झनुहोस् Edit
&Remember these settings for each document => यी सेटिङहरु प्रत्येक कागजातको लागि &सम्झनुहोस् Edit
&Remove Document => कागजात &हटाउनुहोस् Edit
Remove from favorites => मनपर्ने बाट हटाउनुहोस् Edit
Remove page %s from favorites => मनपर्ने बाट पृष्ठ %s लाई हटाउनुहोस् Edit
previous: मनपर्ने बाट पृष्ट %s लाई हटाउनुहोस्
Rename To => नाम फेर्नुहोस् Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => &बायाँ घुमाउनुहोस्\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => &दायाँ घुमाउनुहोस्\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => बचत गर्नुहोस् Edit
&Save As... => ब&चत गर्नुहोस्... Edit
previous: &बचत गर्नुहोस्...
&Save As...\tCtrl+S => ब&चत गर्नुहोस्...\tCtrl+S Edit
previous: &बचत गर्नुहोस्...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => &सर्टकट बचत गर्नुहोस्...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => %d (कुल %d मध्ये) मा खोजि हुदैछ... Edit
Select &All => सबै &चयन गर्नुहोस् Edit
previous: &सबै चयन गर्नुहोस्
Select &All\tCtrl+A => सबै &चयन गर्नुहोस्\tCtrl+A Edit
previous: &सबै चयन गर्नुहोस्\tCtrl+A
Select content with Ctrl+left mouse button => Ctrl+बायाँ माउसबटनले सामाग्री चयन गर्नुहोस् Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => SumatraPDF स्थापना गर्ने फोल्डर चयन गर्नुहोस्: Edit
Selection: => चयन: Edit
Send by &E-mail... => &ई-मेल द्वारा पठाउनुहोस्... Edit
Set inverse search command-line => आदेश पङ्‌क्ति उल्टो खोजाई सेट गर्नुहोस् Edit
&Settings => &सेटिङहरू Edit
Show &Bookmarks => &पुस्तकचिनोहरू देखाउनुहोस् Edit
Show &Pages Continuously => पृष्ठहरु &निरन्तर देखाउनुहोस् Edit
Show &Toolbar\tF8 => &उपकरणपट्टी देखाउनुहोस् Edit
Show Favorites => मनपर्नेहरु देखाउनुहोस् Edit
Show frequently read => प्रायजसो पढिएको देखाउनुहोस् Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => उपलब्ध भएमा &पुस्तकचिनो छेउपट्‍टि देखाउनुहोस् Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => पृष्ठहरुलाई छाप्नयोग्य क्षेत्रमा &खुम्च्याउनुहोस् (आवस्यक परेमा) Edit
Single Page => एकल पृष्ठ Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &एकल पृष्ठ\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => यो संस्करणलाई & छोड्नुहोस् Edit
previous: यो संस्करणलाई फड्किनुहोस्
previous: यो संस्करणलाई &फड्किनुहोस्
Some files to be installed are damaged or missing => स्थापना गर्नुपर्ने केहि फाईलहरु बिग्रिएका अथवा हराएका छन् Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => माफ गर्नुहोला, यस्तो हुनुहुदैनथ्यो\n\nयदि तपाई यो क्र्यास ठिक गर्न सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया 'रद्द गर्नुस्' मा थिच्नुस | Edit
Source file %s has no synchronization point => स्रोत फाइल %s मा समक्रमण विन्दु छैन Edit
Start SumatraPDF => SumatraPDF सुरुवात गर्नुहोस Edit
Subject: => बिषय: Edit
previous: बिषय
SumatraPDF %s Installer => Sumatrapdf %s स्थापक Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s अनस्थापक Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF बिग्रियो Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF अनस्थापना भयो. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF स्थापना फेला परेन. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF तपाईको पूर्वनिर्धारित PDF पाठक हो Edit
SumatraPDF Options => SumatraPDF विकल्पहरु Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF अब तपाईको पूर्वनिर्धारित PDF पाठक हुनुपर्छ Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF अद्यावधिक Edit
Synchronization file cannot be opened => समक्रमण फाइल खोल्न सकिदैन् Edit
Tagged PDF => ट्याग गरिएको PDF Edit
Text documents => पाठ कागजातहरु Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => SumatraPDF चयन गर्नुभएकोमा धन्यवाद ! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => धन्यबाद! SumatraPDF इन्सटल गरिएको छ Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => अनस्थापक बिगारिएको छ | कृपया पुनः डाउनलोड गर्नुहोस् | \n असुविधाको लागि क्षमाप्रार्थी छौं। Edit
&Theme => &थिम Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => यो कागजातले असमर्थित सुविधा प्रयोग गर्छ (%s) र सहि रुपमा प्रस्तुत नहुन सक्छ Edit
previous: यो कागजातले असमर्थित सुविधा प्रयोग गर्छ (%s) र सहि रेंडर नहुन सक्छ
Title: => शीर्षक: Edit
Uninstall SumatraPDF => SumatraPDF अनस्थापना गर्नुहोस Edit
Uninstallation failed => अनस्थापना विफल Edit
Uninstallation in progress... => अनस्थापना प्रगति... Edit
Unknown source file (%s) => अज्ञात स्रोत फाइल (%s) Edit
Use &tabs => &ट्याबहरू प्रयोग गर्नुहोस Edit
&Use original page sizes => &मौलिक पृष्ठ साईज प्रयोग गर्नुहोस् Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => SumatraPDF पूर्वनिर्धारित PDF पाठकको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस Edit
&View => &हेर्नुहोस् Edit
View => हेर्नुहोस् Edit
Visit &Website => &वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् Edit
Warning => चेतावनी Edit
&Window => &सन्झ्याल Edit
XPS documents => XPS कागजातहरु Edit
&Yes => &हुन्छ Edit
previous: &ठिक
You have the latest version. => तपाई संग अद्यावधिक संस्करण छ | Edit
You have version %s => तपाई संग %s संस्करण छ Edit
previous: तपाई संग संस्करण %s छ
&Zoom => &आकार परिवर्तन Edit
previous: &ठुलो बनाउनुहोस्
Zoom => आकार परिवर्तन Edit
previous: ठुलो बनाउनुहोस्
Zoom factor => आकार कारकतत्व Edit
previous: जुम कारकतत्व
Zoom In => ठुलो बनाउनुहोस् Edit
Zoom Out => सानो बनाउनुहोस् Edit

18 unused strings:
%s of %s
Couldn't install browser plugin
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
F&ullscreen\tCtrl+L => पू&र्णस्क्रिन\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => पू&र्णस्क्रिन\tCtrl+Shift+L
previous: पूर्णस्क्रिन\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Loading file %s... => %s फाइल लोड हुँदैछ ...
Opening document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => प्रस्तुती&करण\tCtrl+L
previous: &प्रस्तुतीकरण\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => &छविको रुपमा छाप्नुहोस् (धेरै स्मृति चाहिन्छ)
Replace document &colors with Windows color scheme => कागजात &रङ्गलाई विन्डोज रङ योजना अनुसार बदल्नुहोस्
previous: कागजात रङ्गलाई विन्डोज रङ योजना अनुसार बदल्नुहोस्
Selekcja:
Show &pages continuously => पृष्ठहरु &निरन्तर देखाउनुहोस्
previous: &पृष्टहरु निरन्तर देखाउनुहोस्
previous: &पृष्ठहरु निरन्तर देखाउनुहोस्
Show &Toolbar => &उपकरणपट्टी देखाउनुहोस्
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk