Home : SumatraPDF : Romanian translations Not logged in. Log in with Twitter

9 untranslated out of 293 total strings
Progress:
96%

Failed to register as default program on win 10 Add a translation...
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) Add a translation...
Light Add a translation...
PalmDoc documents Add a translation...
Selection: Add a translation...
&Theme Add a translation...
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly Add a translation...
Use &tabs Add a translation...
&Window Add a translation...
&About => &Despre Edit
About SumatraPDF => Despre SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => Mărime &efectivă\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Adaugă ca favorit Edit
Add page %s to favorites => Adaugă pagina %s la favorite Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Adaugă pagina %s la favorite cu (opțional) numele: Edit
Add to favorites => Adaugă la favorite Edit
Advanced => Avansat Edit
&Advanced Options... => Opțiuni &avansate... Edit
previous: Optiuni &avansate...
All files => Toate fișierele Edit
&All selected pages => Toate paginile selectate Edit
All supported documents => Toate formatele suportate Edit
Application: => Program: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Sunteti sigur ca doriti sa dezinstalati Sumatra PDF? Edit
Associate with PDF files? => Asociază cu fișierele PDF? Edit
Attachment: %s => Fișier atașat: %s Edit
Author: => Autor: Edit
Automatic => Automat Edit
Automatically check for &updates => Urmărește automat versiuni noi Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Înapoi\tAlt+<- Edit
Book View => Vizualizare în format carte Edit
&Book View\tCtrl+8 => Format carte\tCtrl+8 Edit
Book&marks\tF12 => Marcaje\tF12 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Legătură rapidă către pagina %s din %s Edit
Bookmark Shortcuts => Legături rapide - semne de carte Edit
Bookmarks => Marcaje Edit
Bytes => Octeți Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Conectare la Internet eșuată (eroare %#x). Edit
Cancel => Anulare Edit
Cannot print this file => Nu pot imprima acest fișier Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Nu pot lansa comanda de căutare inversă. Verificați, vă rog, opțiunile din linia de comandă. Edit
Change Language => Schimbare limbă (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Schimbări detectate; actualizare] %s Edit
Check for &Updates => Verifică apariția unei versiuni noi Edit
CHM documents => Documente CHM Edit
Close => Inchidere Edit
&Close\tCtrl+W => Înc&hidere\tCtrl+W Edit
Comic books => Benzi desenate Edit
Compatibility => Compatibilitate Edit
Continuous => Continuu Edit
Continuous Book View => Vedere în format carte, continuu Edit
Continuous Facing => Pagină dublă continuu Edit
Contribute Translation => Contribuie la traducere Edit
Copy &Image => Copiere &Imagine Edit
Copy &Link Address => Copiază adresa &legăturii Edit
Copy Co&mment => Copiază co&mentariul Edit
&Copy Selection => &Copiază selecția Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Copiere selecție\tCtrl+C Edit
copying text => se copiază textul Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Copierea textului interzisă (s-a copiat ca imagine) Edit
Copyright: => Drept de autor Edit
Could not obtain Printer properties => Nu s-au putut obține proprietățile imprimantei Edit
Couldn't create temporary directory => Nu s-a putut crea un director temporar Edit
Couldn't create the installation directory => Nu s-a putut crea directorul de instalare Edit
Couldn't initialize printer => Nu s-a putut inițializa imprimanta Edit
Couldn't install PDF previewer => Nu s-a putut instala previzualizatorul PDF Edit
Couldn't install PDF search filter => Nu s-a putut instala filtrul de cautare PDF Edit
Couldn't obtain temporary directory => Nu s-a putut obtine directorul temporar Edit
Couldn't remove installation directory => Nu s-a putut sterge directorul de instalare Edit
Couldn't remove the shortcut => Nu s-au putut sterge scurtatura Edit
Couldn't render the page => Nu s-a putut afișa pagina Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Nu s-a putut dezinstala plugin-ul de browser Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Nu s-a putut dezinstala previzualizatorul PDF Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Nu s-a putut dezinstala filtrul de cautare PDF Edit
Couldn't write %s to disk => Nu s-a putut scrie %s pe disc Edit
Created: => Creat: Edit
Current file => Fișier curent Edit
Cursor position: => Pozitia Cursorului Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Factor de mărire... \tCtrl+Y Edit
Dark => Intunecat Edit
Darker => Mai Intunecat Edit
Default &Layout: => Design implicit: Edit
Default &Zoom: => Factor de mărire implicit: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Cititorul PDF principal nu poate fi schimbat în modul portabil Edit
Denied Permissions: => Permisiuni interzise: Edit
DjVu documents => Documente DjVu Edit
Document Properties => Proprietăți document Edit
&Don't ask me again => Nu mă întreba din nou Edit
Download => Descarcă Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Ieșire\tCtrl+Q Edit
Enter password => Introduceți parola Edit
Enter password for %s => Introduceți parola pentru %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Introduceți comanda invocată la dublu click pe documentul PDF: Edit
EPUB ebooks => Documente EPUB Edit
Error loading %s => Eroare la încărcarea %s Edit
&Even pages only => Doar paginile pare Edit
F&avorites => F&avorite Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Înainte\tAlt+-> Edit
F&ullscreen\tF11 => Tot ecranul\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Două pagini Edit
&Facing\tCtrl+7 => Două pagini\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => Eroare la copierea dezinstalatorului in directorul temporar Edit
Failed to create a shortcut => Eroare la crearea unei scurtaturi Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Eroare la stergerea inregistrarilor de dezinstalare din registri Edit
Failed to rename the file! => Eroare la redenumirea fisierului! Edit
Failed to save a file => Eroare la salvarea unui fișier Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Eroare la scrierea informatiei extinse despre extensia fisierului in registri Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Eroare la scrierea informatiilor de dezinstalare in registri Edit
Fast Web View => Vizualizare rapidă web Edit
Favorites => Favorite Edit
FictionBook documents => Documente SF (Carti de fictiune) Edit
&File => &Fișier Edit
File: => Fișier: Edit
File %s not found => Fisierul %s nu a fost gasit Edit
File Size: => Mărime fișier: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Caută...\tCtrl+F Edit
Find: => Caută: Edit
Find => Caută Edit
Find Next => Caută înainte Edit
Find Previous => Caută înapoi Edit
&Find what: => Caută text: Edit
&First Page\tHome => Prima pagină\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Potrivire după conținut\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => &Pagină întreagă\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Potrivire după lățime pagină\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Potrivire pentru o singură pagină Edit
Fit Content => Potrivire după conținut Edit
Fit Page => Pagină întreagă Edit
&Fit pages to printable area => Potrivire pagini cu aria de imprimare Edit
Fit Width => Potrivire după lățime pagină Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Potrivire după lățime și afișare continuă a paginilor Edit
Fonts: => Fonturi: Edit
Formatting the book... %d pages => Formatează cartea... %d pagini Edit
Found text at page %s => Am găsit textul la pagina %s Edit
Found text at page %s (again) => Găsit textul la pagina %s (din nou) Edit
Frequently Read => Citite frecvent Edit
GB => GB Edit
&Go To => Sal&t la Edit
&Go to page: => Salt la pagina: Edit
Go to page => Salt la pagina Edit
&Help => A&jutor Edit
Hide &Options => Ascundere &Optiuni Edit
Hide frequently read => Ascunde paginile citite frecvent Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Sugestie: Utilizați tasta F3 pentru a căuta mai departe Edit
Image files (*.%s) => Fișiere-imagine (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Instalare SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Instalare SumatraPDF in &folderul: Edit
Installation failed! => Instalare esuata! Edit
Installation in progress... => Se instaleaza... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Ultima pagină\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Permite Windows Desktop &Search sa caute in documente PDF Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Permite Windows-ului sa arate &previzualizari ale documentelor PDF Edit
&Magnification: => Factor mărire: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Setați SumatraPDF ca program implicit pentru fișierele PDF? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Setați SumatraPDF ca cititor implicit de PDF Edit
Man&ga Mode => Mod man&ga Edit
&Manual => Manual Edit
&Match case => Potrivire literele mari și mici Edit
Match Case => Potrivire literele mari și mici Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Documente Mobi Edit
Modified: => Modificat: Edit
New version %s is available. Download new version? => O nouă versiune %s este disponibilă. Descărcați versiunea nouă? Edit
Next Page => Pagina următoare Edit
&Next Page\tRight Arrow => Pagina următoare\t-> Edit
&No => &Nu Edit
No matches were found => Nu s-au găsit rezultate Edit
No result found around line %u in file %s => Nici un rezultat în jurul liniei %u în fișierul %s Edit
No synchronization file found => Nu s-a găsit fișier de sincronizare Edit
No synchronization info at this position => Nu există informație de sincronizare la această poziție Edit
&No, thanks => &Nu, mulțumesc Edit
Number of Pages: => Număr de pagini: Edit
&Odd pages only => Doar paginile impare Edit
(of %d) => (de %d) Edit
OK => În regulă Edit
Open => Deschide Edit
Open &in PDF-XChange => Deschide în PDF-XChange Edit
Open a document... => Deschide un document... Edit
&Open Document => Deschide d&ocument Edit
Open in %s => deschide în %s Edit
Open in &Adobe Reader => Deschide în &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Deschide în &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Deschide în Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Deschide în Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Deschidere...\tCtrl+O Edit
&Options => &Optiuni Edit
&Options... => &Opțiuni... Edit
P&roperties => P&roprietăți Edit
P&roperties\tCtrl+D => P&roprietăți\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Pagina...\tCtrl+G Edit
Page: => Pagina: Edit
Page %s => Pagina %s Edit
(page %s) => (pagina %s) Edit
Page number %u inexistant => Număr de pagină %u inexistent Edit
Page scaling => Scalare pagină Edit
Page Size: => Mărime pagină: Edit
&Password: => &Parola: Edit
PDF Document => Document PDF Edit
PDF documents => Documente PDF Edit
PDF Optimizations: => Optimizari PDF: Edit
PDF Producer: => Producător PDF: Edit
PDF Version: => Versiune PDF: Edit
&Pin Document => &Fixează document Edit
Please close %s to proceed! => Rugam inchideti %s pentru a putea continua! Edit
Please wait - rendering... => Vă rugăm așteptați - afișare... Edit
Postscript documents => Documente Postscript Edit
Pr&esentation\tF5 => Pr&ezentare\tCtrl+L Edit
Previous Page => Pagina anterioară Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Pagina anterioară\t<- Edit
Print => Imprimare Edit
Print range => Interval imprimare Edit
&Print... => &Tipărește... Edit
&Print... (denied) => &Imprimare... (interzisă) Edit
&Print...\tCtrl+P => I&mprimare...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Imprimanta cu numele respectiv nu există Edit
printing document => se imprimă documentul Edit
Printing in progress. => Tiparire in curs. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => In prezent se tipareste ceva. Anulati si renuntati? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Tipărirea este încă în curs. Opresc și reiau ? Edit
Printing page %d of %d... => Tipărește pagina %d din %d... Edit
Printing problem. => Problemă la imprimare. Edit
Re&name...\tF2 => Rede&numire...\tF2 Edit
Remember &opened files => Ține minte fișierele deschise Edit
&Remember the password for this document => &Reține parola acestui document Edit
&Remember these settings for each document => &Reține aceste opțiuni pentru fiecare document Edit
&Remove Document => Înlătu&ră document Edit
Remove from favorites => Scoate de la favorite Edit
Remove page %s from favorites => Scoate pagina %s de la favorite Edit
Rename To => Redenumește la Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Rotește spre stânga\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Rotește spre dreapta\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Salvează ca Edit
&Save As... => &Salvează ca... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Salvare c&a...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Salvează legătura...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Caut %d din %d... Edit
Select &All => Selecte&ază Tot Edit
Select &All\tCtrl+A => Selectează &tot\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Selectați conținut cu Ctrl+buton stânga maus Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Alegeti folderul in care sa se instaleze SumatraPDF: Edit
Send by &E-mail... => Trimite pe &E-mail... Edit
Set inverse search command-line => Setați comandă pentru căutare inversă Edit
&Settings => &Opțiuni Edit
Show &Bookmarks => Arata Se&bnele de Carte Edit
Show &Pages Continuously => Arată &paginile continuu Edit
Show &Toolbar\tF8 => Arată bara de instrumente Edit
Show Favorites => Arată favoritele Edit
Show frequently read => Arată documentele citite frecvent Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Arată bara laterală pentru &marcaje, când există Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Micșorează paginile la aria de imprimare (dacă e necesar) Edit
Single Page => O singură pagină Edit
&Single Page\tCtrl+6 => O &singură pagină\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Sari peste această versiune Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Niste fisiere ce trebuiesc instalate lipsesc sau sunt pleznite Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Scuze, acest eveniment nu ar fi trebuit să aibă loc!\n\nVă rugăm apăsați „Renunță”, dacă doriți să ne ajutați să îndreptăm cauza erorii. Edit
Source file %s has no synchronization point => Fișierul sursă %s nu are punct de sincronizare Edit
Start SumatraPDF => Pornire SumatraPDF Edit
Subject: => Subiect: Edit
SumatraPDF %s Installer => Programul de instalare %s SumatraPDF Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Programul de dezinstalare a %s SumatraPDF Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF s-a terminat incorect Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF a fost dezinstalat. Edit
SumatraPDF installation not found. => Nu s-a gasit instalarea SumatraPDF. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF este cititorul PDF implicit Edit
SumatraPDF Options => Opțiuni SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF ar trebui să fie acum cititorul PDF implicit Edit
SumatraPDF Update => Versiune nouă SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Fișierul de sincronizare nu poate fi deschis Edit
Tagged PDF => PDF etichetat Edit
Text documents => Fișiere text Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Va multumim pentru ca ati ales SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Multumim! SumatraPDF a fost dezinstalat. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Programul de instalare este pleznit :(. Rugam descarcati-l din nou. \n Scuze pentru deranj! Edit
Title: => Titlu: Edit
Uninstall SumatraPDF => Dezinstalare SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Dezinstalarea a esuat Edit
Uninstallation in progress... => Dezinstalare in curs... Edit
Unknown source file (%s) => Fișier sursă necunoscut (%s) Edit
&Use original page sizes => &Utilizează mărimile originale ale paginii Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Folosiți SumatraPDF ca cititor implicit pentru fișiere P&DF Edit
previous: Folositi SumatraPDF ca cititor implicit pentru fisiere P&DF
View => Vizualizare Edit
&View => &Vizualizare Edit
Visit &Website => &Vizitează website-ul Edit
Warning => Avertisment Edit
XPS documents => Documente XPS Edit
&Yes => &Da Edit
You have the latest version. => Aveți ultima versiune. Edit
You have version %s => Aveți versiunea %s Edit
&Zoom => &Mărime Edit
Zoom => Mărire Edit
Zoom factor => Factor de mărire Edit
Zoom In => Mărește Edit
Zoom Out => Micșorează Edit

18 unused strings:

%s of %s => %s din %s
Couldn't install browser plugin => Nu s-a putut instala plugin-ul pentru browser
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Eroare: Nu s-a putut porni Sumatra PDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Eroare: SumatraPDF nu a fost gasit!
Error: The document couldn't be downloaded! => Eroare: Documentul nu s-a putut descarca!
F&ullscreen\tCtrl+L => Tot ecranul\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Tot ecranul\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Instaleaza plugin-ul PDF pentru browser-ul Firefox, Chrome si Opera
Loading file %s... => Incarcare fisier %s...
Opening document in SumatraPDF... => Deschidere document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&ezentare\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Printează ca &image (ocupă mai multă memorie)
Replace document &colors with Windows color scheme => Înlocuiește &colors documentului cu schema de culori Windows.
Selekcja:
Show &pages continuously => Arată &paginile continuu
Show &Toolbar => Arată bara de instrumente
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk