Home : SumatraPDF : Swedish translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 293 total strings
Progress:
100%

&About => &Om Edit
About SumatraPDF => Om SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Verklig storlek\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Lägg till Favorit Edit
previous: Lägg till favorit
Add page %s to favorites => Lägg till sida %s i Favoriter Edit
previous: Lägg till sida %s i favoriter
Add page %s to favorites with (optional) name: => Lägg till sida %s i Favoriter med (valfritt) namn: Edit
previous: Lägg till sida %s i favoriter med (valfritt) namn:
Add to favorites => Lägg till i Favoriter Edit
previous: Lägg till i favoriter
Advanced => Avancerat Edit
previous: Avancerad
&Advanced Options... => &Avancerade inställningar Edit
previous: &Avancerade Inställningar
All files => Alla filer Edit
&All selected pages => &Alla valda sidor Edit
All supported documents => Alla dokument som stöds Edit
Application: => Programvara: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Är du säker på att du vill avinstallera SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Koppla ihop med PDF-filer? Edit
Attachment: %s => Bilagor: %s Edit
Author: => Författare: Edit
Automatic => Automatiskt Edit
Automatically check for &updates => Sök &automatiskt efter uppdateringar Edit
previous: Sök &automatisk efter uppdateringar
&Back\tAlt+Left Arrow => Tillbaka\tAlt+Pil vänster Edit
Book View => Bokvy Edit
previous: Bokuppslag
&Book View\tCtrl+8 => &Bokvy\tCtrl+8 Edit
Book&marks\tF12 => Bokmärken\tF12 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Bokmärk genväg till sida %s av %s Edit
Bookmark Shortcuts => Bokmärkesgenvägar Edit
Bookmarks => Bokmärken Edit
Bytes => Byte Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Kan ej ansluta till Internet (fel %#x). Edit
previous: Kan ej ansluta till internet (fel %#x).
Cancel => Avbryt Edit
Cannot print this file => Kan ej skriva ut denna fil Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Kan ej starta omvänd sökning. Kontrollera inställningarna för kommandoraden. Edit
Change Language => Byt språk (Change Language) Edit
previous: Byt språk (Change Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [Ändringar detekterade; uppdaterar] %s Edit
Check for &Updates => &Sök efter ny version Edit
CHM documents => CHM-dokument Edit
Close => Stäng Edit
&Close\tCtrl+W => &Stäng\tCtrl+W Edit
Comic books => Serier Edit
Compatibility => Kompatibilitet Edit
Continuous => Fortlöpande Edit
Continuous Book View => Fortlöpande bokuppslag Edit
Continuous Facing => Fortlöpande uppslag Edit
Contribute Translation => Bidra med översättning Edit
Copy &Image => Kop&iera bild Edit
Copy &Link Address => Kopiera länkadress Edit
Copy Co&mment => Kopiera kommentar Edit
&Copy Selection => &Kopiera markering Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Kopiera markering\tCtrl+C Edit
copying text => kopierar text Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Textkopiering tilläts ej (kopierar som bild) Edit
Copyright: => Copyright: Edit
Could not obtain Printer properties => Kunde inte hämta egenskaper för skrivare Edit
Couldn't create temporary directory => Kunde inte skapa en tillfällig katalog Edit
Couldn't create the installation directory => Kunde inte skapa installationsmappen Edit
Couldn't initialize printer => Kunde ej använda skrivare Edit
Couldn't install PDF previewer => Kunde inte installera förhandstitt av PDF:er Edit
Couldn't install PDF search filter => Kunde inte installera sökfilter för PDF Edit
Couldn't obtain temporary directory => Kunde inte hämta temp-katalog Edit
Couldn't remove installation directory => Kunde inte ta bort installationsmappen Edit
Couldn't remove the shortcut => Kunde inte ta bort genvägen Edit
Couldn't render the page => Kunde ej visa sidan Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Kunde inte avinstallera webbläsarens insticksprogram Edit
previous: Kunde inte avinstallera webbläsarens insticksprogrammet
Couldn't uninstall PDF previewer => Kunde inte avinstallera förhandstitt på PDF:er Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Kunde inte avinstallera sökfiltret för PDF:er Edit
Couldn't write %s to disk => Kunde inte spara %s på hårddisken Edit
Created: => Skapad: Edit
Current file => Aktuell fil Edit
Cursor position: => Muspekarens position: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Anpassad zoom...\tCtrl+Y Edit
Dark => Mörk Edit
Darker => Mörkare Edit
Default &Layout: => Förvalt &utseende Edit
Default &Zoom: => Förvalt &zoomläge Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => SumatraPDF kan ej göras förvald i portabelt läge Edit
Denied Permissions: => Saknade Tillstånd: Edit
DjVu documents => DjVu-dokument Edit
Document Properties => Dokumentegenskaper Edit
&Don't ask me again => Fråga inte igen Edit
previous: Fråga mig inte igen
Download => Ladda &ned Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Avsluta\tCtrl+Q Edit
Enter password => Ange lösenord Edit
Enter password for %s => Ange lösenord för %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Ange kommandorad att aktivera när du dubbelklickar på PDF-dokumentet: Edit
EPUB ebooks => EPUB-dokument Edit
Error loading %s => Fel vid öppning av %s Edit
&Even pages only => Endast &jämna sidor Edit
F&avorites => &Favoriter Edit
previous: F&avoriter
F&orward\tAlt+Right Arrow => Framåt\tAlt+Pil höger Edit
F&ullscreen\tF11 => Fullskärm\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Uppslag Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Sida vid sida\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => Misslyckades med att kopiera avinstalleraren till temp-katalogen Edit
Failed to create a shortcut => Misslyckades med att skapa genväg Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Misslyckades med att ta bort registernycklar Edit
Failed to register as default program on win 10 => Misslyckades med registrering som standardprogram på Win 10. Edit
Failed to rename the file! => Kunde inte döpa om filen! Edit
Failed to save a file => Kan inte spara filen. Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Misslyckades med att spara registernycklar för den utökade filhanteringen Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Misslyckades med att spara data för avinstallation i registret Edit
previous: Missluckades spara data för avinstallation i registret
Fast Web View => Snabb Webb-Visning Edit
Favorites => Favoriter Edit
FictionBook documents => FictionBook dokument Edit
&File => &Arkiv Edit
File: => Fil: Edit
File %s not found => Fil %s hittades inte Edit
File Size: => Filstorlek: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Sök...\tCtrl+F Edit
Find: => Sök: Edit
previous: Sök
Find => Sök Edit
Find Next => Sök nästa Edit
Find Previous => Sök föregående Edit
&Find what: => &Sök efter: Edit
&First Page\tHome => Första sidan\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Passa &innehåll\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Anpassa efter &helsida\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Anpassa efter &bredd\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Anpassa till helsida Edit
Fit Content => Passa innehåll Edit
Fit Page => Anpassa efter helsida Edit
&Fit pages to printable area => &Anpassa sidor till utskrivbart område Edit
previous: Anpassa sidor till utskrivbart &område
Fit Width => Anpassa efter bredd Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Anpassa bredd och visa sidor fortlöpande Edit
Fonts: => Typsnitt: Edit
Formatting the book... %d pages => Formatterar bok... %d sidor Edit
Found text at page %s => Hittade text på sidan %s Edit
Found text at page %s (again) => Hittade text på sida %s (igen) Edit
Frequently Read => Mest lästa Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Gå till Edit
&Go to page: => &Gå till sida: Edit
Go to page => Gå till sida Edit
&Help => &Hjälp Edit
Hide &Options => Göm Alternativ Edit
Hide frequently read => Dölj mest lästa Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Tips: Tryck F3 för att söka vidare Edit
Image files (*.%s) => Bildfiler (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Installera SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Installera SumatraPDF i katalog: Edit
Installation failed! => Installationen misslyckades! Edit
Installation in progress... => Installerar... Edit
KB => KB Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Behåll webbläsarens insticksprogram för PDF (stöds inte längre) Edit
previous: Behåll webbläsarens PDF-tillägg (stöds inte längre)
&Last Page\tEnd => Sista sidan\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Låt Windows inbyggda sökfunktion indexera PDF-dokument Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Visa förhandstitt av PDF-dokument i Windows Edit
Light => Ljus Edit
&Magnification: => &Förstoring: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Ställa in SumatraPDF som standardprogram för PDF-filer? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Använd SumatraPDF som standardläsare för PDF Edit
Man&ga Mode => Man&ga Läge Edit
&Manual => &Manual Edit
Match Case => Matcha versaler/gemener Edit
&Match case => Matcha &versaler/gemener Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi-dokument Edit
Modified: => Ändrad: Edit
New version %s is available. Download new version? => Nyare version %s tillgänglig. Ladda ner den? Edit
Next Page => Nästa sida Edit
&Next Page\tRight Arrow => Nästa sida\t-> Edit
&No => &Nej Edit
No matches were found => Inga träffar hittades Edit
No result found around line %u in file %s => Inget resultat hittades vid rad %u i filen %s Edit
No synchronization file found => Ingen synkroniseringsfil hittad Edit
No synchronization info at this position => Synkroniseringsinformation saknas här Edit
&No, thanks => &Nej, tack Edit
Number of Pages: => Antal sidor: Edit
&Odd pages only => Endast &udda sidor Edit
(of %d) => (av %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Öppna Edit
Open &in PDF-XChange => Öppna i PDF-XChange Edit
Open a document... => Öppna ett dokument... Edit
&Open Document => &Öppna dokument Edit
Open in %s => Öppna med %s Edit
Open in &Adobe Reader => Öppna i Adobe &Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Öppna i Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Öppna i Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Öppna i Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Öppna...\tCtrl+O Edit
&Options => Alternativ Edit
previous: Alternativ:
&Options... => Alternativ... Edit
previous: &Inställningar...
P&roperties => E&genskaper Edit
P&roperties\tCtrl+D => &Egenskaper...\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Sida...\tCtrl+G Edit
Page: => Sida: Edit
(page %s) => (sida %s) Edit
Page %s => Sida %s Edit
Page number %u inexistant => Sidnummer %u finns ej Edit
Page scaling => Skala om vid utskrift Edit
Page Size: => Sidstorlek: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc dokument Edit
&Password: => &Lösenord: Edit
PDF Document => PDF-dokument Edit
PDF documents => PDF-dokument Edit
PDF Optimizations: => PDF Optimeringar: Edit
PDF Producer: => PDF-programvara: Edit
PDF Version: => PDF-version: Edit
&Pin Document => &Fäst dokument Edit
Please close %s to proceed! => Vänligen stäng %s innan du fortsätter! Edit
Please wait - rendering... => Ett ögonblick - förbereder... Edit
Postscript documents => Postscript-dokument Edit
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentation\tCtrl+L Edit
Previous Page => Föregående sida Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Föregående sida\t<- Edit
Print => Skriv ut Edit
Print range => Skriv ut urval Edit
&Print... => &Skriv ut... Edit
&Print... (denied) => &Utskrift... (nekad) Edit
&Print...\tCtrl+P => Skriv &ut...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Det finns ingen skrivade med angivet namn Edit
printing document => skriver ut dokument Edit
previous: skriver ut dokumentet
Printing in progress. => Utskrift pågår. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Utskrift pågår fortfarande. Avbryt och avsluta? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Utskriften pågår fortfarande. Avbryt och börja om? Edit
Printing page %d of %d... => Skriver ut sida %d av %d... Edit
Printing problem. => Utskriftsproblem. Edit
Re&name...\tF2 => Döp om Edit
Remember &opened files => Kom ihåg öppnade &filer Edit
&Remember the password for this document => &Minns lösenordet för detta dokument Edit
&Remember these settings for each document => Kom ihåg dessa inställningar för &varje dokument Edit
&Remove Document => &Ta bort dokument Edit
Remove from favorites => Ta bort från favoriter Edit
Remove page %s from favorites => Ta bort sida %s från favoriter Edit
Rename To => Döp om till Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Rotera åt vänster\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Rotera åt höger\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Spara som Edit
&Save As... => &Spara som... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Spara so&m...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Spara g&enväg...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Söker %d av %d... Edit
Select &All => Markera &alla Edit
Select &All\tCtrl+A => Välj &Allt\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Markera med Ctrl + vänster musknapp Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Välj en katalog där SumatraPDF ska installeras: Edit
Selection: => Markering: Edit
Send by &E-mail... => S&kicka som epost... Edit
Set inverse search command-line => Sätt motsatt sök-kommandorad Edit
&Settings => Alternati&v Edit
Show &Bookmarks => Visa &Bokmärken Edit
Show &Pages Continuously => Visa sidor fortlöpande Edit
Show &Toolbar\tF8 => Visa verktygsfält Edit
Show Favorites => Visa favoriter Edit
Show frequently read => Visa mest lästa Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Visa &bokmärken när de finns Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Krymp sidor (om nödvändigt) så de ryms Edit
Single Page => Enkel sida Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Enkel sida\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => Hoppa över denna version Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Några installationsfiler saknas eller är skadade Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Ledsen, det där borde inte ha hänt!\n\nVar god tryck 'Avbryt', om du vill hjälpa oss att korrigera orsaken till denna krash. Edit
Source file %s has no synchronization point => Källfilen %s har ingen synkroniseringspunkt Edit
Start SumatraPDF => Starta SumatraPDF Edit
Subject: => Ämne: Edit
SumatraPDF %s Installer => Installationsprogram för SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Avinstallationsprogram för SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF avslutades oväntat Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF är nu borttaget. Edit
SumatraPDF installation not found. => Kunde inte hitta SumatraPDF-installation. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF är din valda PDF-läsare Edit
SumatraPDF Options => SumatraPDF Inställningar Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF ska nu vara din valda PDF-läsare Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF Uppdatering Edit
Synchronization file cannot be opened => Synkroniseringsfil kan ej öppnas Edit
Tagged PDF => Taggad PDF Edit
Text documents => Text-dokument Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Tack för att du väljer SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Tack! SumatraPDF är nu installerat. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Installationsprogrammet är skadat. Vänligen ladda ner det igen.\nVi ber om ursäkt för problemen. Edit
&Theme => &Tema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Detta dokument använder funktioner som inte stöds (%s) och kan inte återges korrekt Edit
Title: => Titel: Edit
Uninstall SumatraPDF => Avinstallera SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Avinstallationen misslyckades Edit
Uninstallation in progress... => Avinstallerar... Edit
Unknown source file (%s) => Okänd källfil (%s) Edit
Use &tabs => Använd flikar Edit
&Use original page sizes => Använd u&rsprunglig sidstorlek Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Använd SumatraPDF som standardläsare för PDF-filer Edit
&View => Vi&sa Edit
View => Visa Edit
Visit &Website => Besök webbplats Edit
Warning => Varning Edit
&Window => Fönster Edit
XPS documents => XPS-dokument Edit
&Yes => &Ja Edit
You have the latest version. => Du har den senaste versionen. Edit
previous: Du har den senaste versionen.
You have version %s => Du har version %s Edit
&Zoom => &Zoom Edit
Zoom => Zoom Edit
Zoom factor => Zoomfaktor Edit
Zoom In => Zooma in Edit
Zoom Out => Zooma ut Edit

18 unused strings:
%s of %s => %s av %s
Couldn't install browser plugin => Kunde inte installera insticksprogrammet i webbläsaren
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Fel: Kunde inte starta SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Fel: Hittade inte SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Fel: Dokumentet kunde inte laddas ner!
F&ullscreen\tCtrl+L => Fullskärm\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Fullskärm\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Installera insticksprogram för PDF i webbläsarna Firefox, Chrome och Opera
Loading file %s... => Laddar fil %s...
Opening document in SumatraPDF... => Öppnar dokumentet med SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&esentation\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Skr&iv ut som bild (mer minnekrävande)
previous: Skriv ut som bild (mer minnekrävande)
Replace document &colors with Windows color scheme => Byt ut dokument&färg till Windows färgschema
Selekcja:
Show &pages continuously => Visa sidor fortlöpande
Show &Toolbar => Visa verktygsfält
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk