Home : SumatraPDF : Azerbaijani translations Not logged in. Log in with GitHub

50 untranslated out of 365 total strings
Progress:
86%

&Caret Add a translation... • see on Google Translate
Close Other Tabs Add a translation... • see on Google Translate
Close Tabs To The Right Add a translation... • see on Google Translate
Command Palette Add a translation... • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version Add a translation... • see on Google Translate
Copy To Clipboard Add a translation... • see on Google Translate
&Copy To Clipboard Add a translation... • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor Add a translation... • see on Google Translate
Create Annotation From Selection Add a translation... • see on Google Translate
Custom &Zoom... Add a translation... • see on Google Translate
Delete Annotation\tDel Add a translation... • see on Google Translate
&Discard changes Add a translation... • see on Google Translate
E&xit Add a translation... • see on Google Translate
F&ullscreen Add a translation... • see on Google Translate
&Facing Add a translation... • see on Google Translate
Fin&d... Add a translation... • see on Google Translate
Fit &Content Add a translation... • see on Google Translate
Fit &Page Add a translation... • see on Google Translate
Fit &Width Add a translation... • see on Google Translate
&Highlight Add a translation... • see on Google Translate
Icon: Add a translation... • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS Add a translation... • see on Google Translate
Interior Color: Add a translation... • see on Google Translate
&Next Page Add a translation... • see on Google Translate
Opacity: Add a translation... • see on Google Translate
Opacity: %d Add a translation... • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help Add a translation... • see on Google Translate
Popup: %d 0 R Add a translation... • see on Google Translate
S&election Add a translation... • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Save annotations? Add a translation... • see on Google Translate
Save S&hortcut... Add a translation... • see on Google Translate
Save to &new PDF Add a translation... • see on Google Translate
&Save to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' Add a translation... • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' Add a translation... • see on Google Translate
&Search With Google Add a translation... • see on Google Translate
Select Annotation in Editor Add a translation... • see on Google Translate
Show Book&marks Add a translation... • see on Google Translate
&Single Page Add a translation... • see on Google Translate
Skip this version Add a translation... • see on Google Translate
&Stamp Add a translation... • see on Google Translate
&Strike Out Add a translation... • see on Google Translate
SVG documents Add a translation... • see on Google Translate
Text Alignment: Add a translation... • see on Google Translate
Text Size: %d Add a translation... • see on Google Translate
&Underline Add a translation... • see on Google Translate
Unsaved annotations Add a translation... • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' Add a translation... • see on Google Translate
You have unsaved annotations Add a translation... • see on Google Translate
&About => Proqram &haqqında Edit • see on Google Translate
previous: Pro&qram haqqında
About SumatraPDF => SumatraPDF haqqında Edit • see on Google Translate
&Actual Size => &Faktiki ölçü Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Seçilmişlərə əlavə et Edit • see on Google Translate
previous: Seçilmişlərə əlavə etmək
Add page %s to favorites => %s. səhifəni seçilmişlərə əlavə et Edit • see on Google Translate
previous: %s. səhifəni seçilmişlərə əlavə etmək
Add page %s to favorites with (optional) name: => %s. səhifəni bu (ixtiyari) adla seçilmişlərə əlavə et: Edit • see on Google Translate
previous: %s. səhifəni bu (istənilən) adla seçilmişlərə əlavə et:
Add to favorites => Seçilmişlərə əlavə et Edit • see on Google Translate
previous: Seçilmişlərə əlavə etmək
Advanced => Əlavə Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => &Əlavə seçimlər... Edit • see on Google Translate
All files => Bütün fayllar Edit • see on Google Translate
&All selected pages => &Bütün seçilmiş səhifələr Edit • see on Google Translate
All supported documents => Bütün dəstəklənən sənədlər Edit • see on Google Translate
Annotations => Qeydlər Edit • see on Google Translate
Application: => Proqram: Edit • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Əminsiniz ki, SumatraPDF-i silmək istəyirsiniz? Edit • see on Google Translate
Associate with PDF files? => PDF fayllarla əlaqə yaradılsın? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => Qoşma: %s Edit • see on Google Translate
Author: => Müəllif: Edit • see on Google Translate
Author: %s => Müəllif: %s Edit • see on Google Translate
Automatic => Avtomatik Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Yeniləmələri avto&matik yoxla Edit • see on Google Translate
previous: &Yenilikləri avtomatik yoxlamaq
previous: &Yenilikləri avtomatik yoxla
&Back => &Geri Edit • see on Google Translate
Background Color: => Fon rəngi Edit • see on Google Translate
Book View => Kitab formatı Edit • see on Google Translate
previous: Kitab görüntüsü
previous: Kitab görünüşü
&Book View => &Kitab görüntüsü Edit • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => %s. (%s) səhifə yarlıkının əlfəcini Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Əlfəcin yarlıkları Edit • see on Google Translate
Bookmarks => Əlfəcinlər Edit • see on Google Translate
Border: %d => Kənar: %d Edit • see on Google Translate
Bytes => bayt Edit • see on Google Translate
previous: Bayt
Can't connect to the Internet (error %#x). => İnternetə qoşulmaq mümkün deyil (xəta %#x). Edit • see on Google Translate
&Cancel => &İmtina Edit • see on Google Translate
Cancel => İmtina Edit • see on Google Translate
previous: İmtina etmək
previous: İmtina et
Cannot print this file => Bu faylı çap etmək mümkün deyil Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Tərs axtarış komandasını yerinə yetirmək mümkün deyil. Komanda sətrinin parametrlərini yoxlayın. Edit • see on Google Translate
previous: Tərs axtarış komandasını icra etmək mümkün deyil. Komanda sətrinin parametrlərini yoxlayın.
Change Language => Dili dəyişdir (Change Language) Edit • see on Google Translate
previous: Dili dəyişmək
previous: Dili dəyişdir
[Changes detected; refreshing] %s => [Dəyişikliklər müəyyən edildi; yenilənmə] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => &Yenilikləri yoxla Edit • see on Google Translate
previous: &Yenilikləri yoxlamaq
Checking for update... => Yeniləmə yoxlanılır... Edit • see on Google Translate
CHM documents => CHM sənədləri Edit • see on Google Translate
Circle => Dairə Edit • see on Google Translate
Close => Bağla Edit • see on Google Translate
&Close => &Bağla Edit • see on Google Translate
Collapse All => Hamısını bağla Edit • see on Google Translate
Color: => Rəng: Edit • see on Google Translate
Comic books => CBR, CBZ sənədləri Edit • see on Google Translate
previous: CBR, CBZ (komikslər) sənədləri
Compatibility => Uyğunluq Edit • see on Google Translate
Contents: => Məzmun: Edit • see on Google Translate
Continuous => Ardıcıl səhifələr Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => Ardıcıl kitab formatı Edit • see on Google Translate
previous: Davamlı kitab görüntüsü
Continuous Facing => Ardıcıl cüt səhifələr Edit • see on Google Translate
previous: Ardıcıl cüt səhifə
Contribute Translation => Tərcüməyə kömək et Edit • see on Google Translate
previous: Tərcüməyə kömək etmək
Copy &Image => &Şəkli kopyala Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => Keçidin &ünvanını kopyala Edit • see on Google Translate
previous: K&eçidin ünvanını kopyalamaq
Copy Co&mment => &Şərhi kopyala Edit • see on Google Translate
previous: &Şərhi kopyalamaq
&Copy Selection => Seçilmiş sahəni &kopyala Edit • see on Google Translate
previous: Seçilmiş sahəni &kopyalamaq
copying text => mətnin kopyalanması Edit • see on Google Translate
previous: mətn kopyalanır
Copying text was denied (copying as image only) => Mətni kopyalamaq mümkün olmadı (şəkil kimi kopyalanır) Edit • see on Google Translate
Copyright: => Müəlliflik hüququ: Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Printer xüsusiyyətlərini müəyyən etmək mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Quraşdırma qovluğunu yaratmaq mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Printerin adını öyrənmək mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Printeri işə salmaq mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => PDF önbaxış alətini quraşdırmaq mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
previous: PDF görüntüləyicisini quraşdırmaq mümkün olmadı
previous: PDF önbaxış vasitəsini quraşdırmaq mümkün olmadı
Couldn't install PDF search filter => PDF axtarış filtrini quraşdırmaq mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Couldn't render the page => Səhifəni əks etdirmək mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Brauzer plaginini silmək mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => PDF önbaxış alətini silmək mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
previous: PDF görüntüləyicisini quraşdırmaq mümkün olmadı
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Sumatra axtarış filtrini silmək mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => %s diskə yazıla bilmədi Edit • see on Google Translate
Created: => Hazırlanma tarixi: Edit • see on Google Translate
Current file => Hazırkı fayl Edit • see on Google Translate
Cursor position: => Kursorun mövqeyi: Edit • see on Google Translate
previous: Kursorun yeri:
Dark => Tünd Edit • see on Google Translate
Darker => Daha tünd Edit • see on Google Translate
Date: => Tarix: Edit • see on Google Translate
Default &Layout: => Standart &düzüm: Edit • see on Google Translate
Default &Zoom: => Standart miq&yas: Edit • see on Google Translate
previous: Standart &masştab
previous: Standart &miqyas
Denied Permissions: => Qadağan olunmuş hüquqlar: Edit • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu sənədləri Edit • see on Google Translate
Document Properties => Sənədin xüsusiyyətləri Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => Bir daha &soruşma Edit • see on Google Translate
previous: Bir daha &soruşmamaq
Don't install => Quraşdırma Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => 64-bitlik versiyanı endir Edit • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => Tam ekran rejimindən çı&x Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => Qeydlərə düzəliş et Edit • see on Google Translate
previous: Qeydləri dəyişdir
Enter password => Parolu daxil edin Edit • see on Google Translate
Enter password for %s => %s üçün parolu daxil edin Edit • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => PDF sənədinin üstünə iki dəfə basdıqda çağırılan komanda sətrini daxil edin: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB e-kitabları Edit • see on Google Translate
previous: EPUB elektron kitabları
Error loading %s => %s faylının yüklənməsində xəta baş verdi Edit • see on Google Translate
previous: %s yüklənməsində xəta baş verdi
&Even pages only => Yalnız &cüt səhifələr Edit • see on Google Translate
Expand All => Hamısını aç Edit • see on Google Translate
F&avorites => &Seçilmişlər Edit • see on Google Translate
F&orward => İ&rəli Edit • see on Google Translate
Facing => Cüt səhifələr Edit • see on Google Translate
previous: Cüt səhifə
Failed to delete uninstaller registry keys => Deinstalyatorun reyestr açarlarını silmək mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
previous: Deinstalyatorun registr açarlarını silmək mümkün olmadı
Failed to rename the file! => Faylın adını dəyişmək mümkün olmadı! Edit • see on Google Translate
Failed to save a file => Faylı yadda saxlamaq mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Faylın genişliyi haqqında ətraflı məlumatı reyestrə yazmaq mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Deinstalyasiya məlumatını reyestrə yazmaq mümkün olmadı Edit • see on Google Translate
Fast Web View => Sürətli veb-görüntü Edit • see on Google Translate
Favorites => Seçilmişlər Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => FictionBook sənədləri Edit • see on Google Translate
&File => &Fayl Edit • see on Google Translate
File: => Fayl: Edit • see on Google Translate
File %s not found => Fayl %s tapılmadı Edit • see on Google Translate
File Attachment => Qoşma fayl Edit • see on Google Translate
File Size: => Faylın həcmi: Edit • see on Google Translate
Find: => Axtar: Edit • see on Google Translate
previous: Tapmaq:
Find => Axtar Edit • see on Google Translate
Find Next => Sonrakını tap Edit • see on Google Translate
previous: Sonrakını tapmaq
Find Previous => Əvvəlkini tap Edit • see on Google Translate
previous: Əvvəlkini tapmaq
&Find what: => &Axtarılan sətir: Edit • see on Google Translate
previous: &Tapmaq:
&First Page => &Birinci səhifə Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Tək səhifəyə sığışdır Edit • see on Google Translate
Fit Content => Məzmuna görə sığışdır Edit • see on Google Translate
Fit Page => Səhifəyə görə sığışdır Edit • see on Google Translate
previous: Səhifəyə sığışdır
&Fit pages to printable area => &Çap sahəsinə sığışdır Edit • see on Google Translate
previous: Səhifələri çap sa&həsinə sığışdır
Fit Width => Genişliyə görə sığışdır Edit • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Səhifənin genişliyinə görə sığışdır və səhifələri ardıcıl göstər Edit • see on Google Translate
Fonts: => Fontlar: Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => Mətn %s. səhifədə tapıldı Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Mətn %s. səhifədə (təkrar) tapıldı Edit • see on Google Translate
&Free Text => &Sərbəst mətn Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Ən çox oxunanlar Edit • see on Google Translate
previous: Ən çox oxunan
GB => GB Edit • see on Google Translate
Get Fonts Info => Şriftlər haqqında məlumat Edit • see on Google Translate
&Go To => K&eçid Edit • see on Google Translate
previous: &Keçid
Go to page => Səhifəyə keç Edit • see on Google Translate
previous: Səhifəyə keç
previous: Səhifəyə keçid
&Go to page: => &Səhifə: Edit • see on Google Translate
previous: Səhifəyə &keçid:
&Help => &Kömək Edit • see on Google Translate
previous: &Yardım
Hide &Options => &Seçimləri gizlət Edit • see on Google Translate
Hide frequently read => Ən çox oxunanları gizlət Edit • see on Google Translate
previous: Ən çox oxunanları gizlətmək
Hint: Use the F3 key for finding again => Məsləhət: Təkrar axtarış üçün F3 düyməsinə basın Edit • see on Google Translate
previous: Təkrar axtarış üçün F3 düyməsinə basın
Image files (*.%s) => Şəkil faylları (*.%s) Edit • see on Google Translate
Images => Şəkillər Edit • see on Google Translate
Ink => Mürəkkəb Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Quraşdır və təkrar aç Edit • see on Google Translate
Install for all users => Bütün istifadəçilər üçün quraşdır Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => SumatraPDF-i quraşdır Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => SumatraPDF-i bu &qovluqda quraşdır: Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF-i bu qovluqda quraşdır:
Installation failed! => Quraşdırma baş tutmadı! Edit • see on Google Translate
Installation in progress... => Quraşdırma davam edir... Edit • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on Google Translate
&Last Page => &Sonuncu səhifə Edit • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => PDF sənədlərini Windows Desktop Search vasitəsilə a&xtar Edit • see on Google Translate
previous: PDF sənədlərinin Windows Desktop Search vasitəsilə a&xtarılması
Let Windows show &previews of PDF documents => PDF sənədlərini Windows alətləri vasitəsilə &görüntülə Edit • see on Google Translate
previous: PDF sənədlərinin Windows alətləri vasitəsilə &görüntülənməsi
Light => Açıq Edit • see on Google Translate
Line => Xətt Edit • see on Google Translate
Line End: => Xəttin sonu Edit • see on Google Translate
Line Start: => Xəttin əvvəli Edit • see on Google Translate
Loading %s ... => Yüklənir %s ... Edit • see on Google Translate
&Magnification: => &Böyütmə: Edit • see on Google Translate
previous: Bö&yütmə:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => SumatraPDF PDF faylların görüntülənməsi üçün standart proqram edilsin? Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF-i PDF faylların görüntülənməsi üçün standart proqram etmək?
Man&ga Mode => Man&qa rejimi Edit • see on Google Translate
&Manual => &Təlimat Edit • see on Google Translate
Match Case => Registri nəzərə al Edit • see on Google Translate
previous: Registri nəzərə almaq
&Match case => Re&gistri nəzərə al Edit • see on Google Translate
previous: Re&gistri nəzərə almaq
MB => MB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi sənədləri Edit • see on Google Translate
Modified: => Dəyişiklik tarixi: Edit • see on Google Translate
New &window => Yeni &pəncərə Edit • see on Google Translate
New version available => Yeni versiya mövcuddur Edit • see on Google Translate
Next Page => Sonrakı səhifə Edit • see on Google Translate
&No => &Xeyr Edit • see on Google Translate
No matches were found => Uyğun mətn tapılmadı Edit • see on Google Translate
previous: Uyğunluq tapılmadı
No result found around line %u in file %s => %u sətrinə uyğun olan nəticə %s faylında tapılmadı Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => Sinxronlaşdırma faylı tapılmadı Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Bu mövqedə sinxronlaşdırma məlumatı yoxdur Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Səhifə sayı: Edit • see on Google Translate
previous: Səhifələrin sayı:
&Odd pages only => Yalnız tə&k səhifələr Edit • see on Google Translate
(of %d) => / %d Edit • see on Google Translate
previous: (of %d)
previous: (%d-dan(-dən)
previous: (cəmi %d)
OK => OK Edit • see on Google Translate
Open => Edit • see on Google Translate
previous: Açmaq
Open &in PDF-XChange => PD&F-XChange-də aç Edit • see on Google Translate
previous: PD&F-XChange-də açmaq
Open a document... => Sənədi aç... Edit • see on Google Translate
previous: Sənədi açmaq...
Open Attachment => Qoşmanı aç Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander => Qovluğu &Double Commander-də aç Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer => Qovluğu &Explorer-də aç Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander => Qovluğu &Total Commander-də aç Edit • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus => Qovluğu Directory &Opus-da aç Edit • see on Google Translate
&Open Document => Sənədi &aç Edit • see on Google Translate
previous: Sənədi &açmaq
Open Embedded PDF => İç PDF faylını aç Edit • see on Google Translate
Open in %s => %s ilə aç Edit • see on Google Translate
previous: %s içində aç
Open in &Adobe Reader => &Adobe Reader-də aç Edit • see on Google Translate
previous: &Adobe Reader-də açmaq
Open in &Foxit Reader => &Foxit Reader-də aç Edit • see on Google Translate
previous: &Foxit Reader-də açmaq
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Microsoft &XPS-Viewer-də aç Edit • see on Google Translate
previous: &Microsoft XPS-Viewer-də açmaq
previous: &Microsoft XPS-Viewer-də aç
&Open... => &Aç... Edit • see on Google Translate
&Options => &Seçimlər Edit • see on Google Translate
&Options... => &Seçimlər... Edit • see on Google Translate
P&roperties => &Xüsusiyyətlər Edit • see on Google Translate
Pa&ge... => Sə&hifə Edit • see on Google Translate
Page: => Səhifə: Edit • see on Google Translate
(page %s) => (səh. %s) Edit • see on Google Translate
Page %s => Səhifə %s Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Səhifə %u mövcud deyil Edit • see on Google Translate
Page scaling => Səhifələrin miqyaslanması Edit • see on Google Translate
Page Size: => Səhifə ölçüsü: Edit • see on Google Translate
previous: Səhifənin ölçüsü:
PalmDoc documents => PalmDoc sənədləri Edit • see on Google Translate
&Password: => &Parol: Edit • see on Google Translate
PDF Document => PDF sənədi Edit • see on Google Translate
PDF documents => PDF sənədləri Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF optimallaşdırması: Edit • see on Google Translate
previous: PDF-in optimallaşdırılması:
PDF Producer: => PDF kompilyatoru: Edit • see on Google Translate
previous: PDF yaradıcısı:
PDF Version: => PDF versiyası: Edit • see on Google Translate
&Pin Document => Sənədi &yadda saxla Edit • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Davam etmək üçün %s bağlayın! Edit • see on Google Translate
previous: Davam etmək üçün bu faylı bağlayın: %s!
Please wait - loading... => Lütfən gözləyin - yüklənir... Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Görüntü hazırlanır, lütfən gözləyin... Edit • see on Google Translate
Poly Line => Qırıq xətt Edit • see on Google Translate
Polygon => Çoxbucaqlı Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Postscript sənədləri Edit • see on Google Translate
Pr&esentation => Tə&qdimat Edit • see on Google Translate
Previous Page => Əvvəlki səhifə Edit • see on Google Translate
&Previous Page => Ə&vvəlki səhifə Edit • see on Google Translate
Print => Çap et Edit • see on Google Translate
previous: Çap etmək
Print range => Çap diapazonu Edit • see on Google Translate
&Print... => &Çap et... Edit • see on Google Translate
previous: Ça&p etmək...
&Print... (denied) => &Çap et... (imtina) Edit • see on Google Translate
previous: Ça&p... (imtina)
Printer with given name doesn't exist => Bu adda printer mövcud deyil Edit • see on Google Translate
printing document => sənədin çap olunması Edit • see on Google Translate
previous: sənəd çap olunur
Printing in progress. => Çap davam edir. Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Çap davam edir. Dayandırmaq və proqramdan çıxmaq? Edit • see on Google Translate
previous: Çap davam edir. İmtina etmək və proqramdan çıxmaq?
Printing is still in progress. Abort and start over? => Çap davam edir. Dayandırmaq və yenidən başlamaq? Edit • see on Google Translate
previous: Çap davam edir. İmtina etmək və yenidən başlamaq?
Printing page %d of %d... => %d/%d səhifə çap olunur... Edit • see on Google Translate
previous: %d. səhifədən %d səh. çap olunur...
previous: %d. səhifə (%d) çap olunur...
Printing problem. => Çap xətası. Edit • see on Google Translate
Re&name... => Adını &dəyişdir... Edit • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Dördbucaq: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on Google Translate
Redact => Düzəliş et Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => &Açılmış faylları yadda saxla Edit • see on Google Translate
previous: &Açılmış faylları yadda saxlamaq
&Remember the password for this document => Bu sənəd üçün parolu &yadda saxla Edit • see on Google Translate
previous: Bu sənəd üçün parolu &yadda saxlamaq
&Remember these settings for each document => Bu ¶metrləri bütün sənədlər üçün yadda saxla Edit • see on Google Translate
previous: Bu &xüsusiyyətləri bütün sənədlər üçün yadda saxla
Remove from favorites => Seçilmişlərdən sil Edit • see on Google Translate
previous: Seçilmişlərdən silmək
&Remove From History => Tarixçədən &sil Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => %s. səhifəni seçilmişlərdən sil Edit • see on Google Translate
Rename To => Adını dəyişdir Edit • see on Google Translate
previous: Fərqli ad qoy
Rotate &Left => So&la çevir Edit • see on Google Translate
Rotate &Right => S&ağa çevir Edit • see on Google Translate
S&quiggly => &Dalğa Edit • see on Google Translate
&Save As... => &Fərqli adla yadda saxla... Edit • see on Google Translate
previous: &Fərqli yadda saxlamaq...
previous: &Fərqli yadda saxla...
Save Attachment... => Qoşmanı yadda saxla... Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Dəyişiklikləri yeni PDF-ə yaz Edit • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Dəyişiklikləri mövcud PDF-ə yaz Edit • see on Google Translate
Save Embedded File... => İç faylı yadda saxla... Edit • see on Google Translate
Search With &Bing => &Bing-də axtar Edit • see on Google Translate
Search With &Google => &Google-da axtar Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => %d/%d axtarılır... Edit • see on Google Translate
previous: %d. (%d) axtarılır...
Select &All => &Hamısını seç Edit • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Məzmunu Ctrl+sol siçan düyməsi ilə seç Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => SumatraPDF-in quraşdırılacağı qovluğu seçin: Edit • see on Google Translate
Selection: => Seçmə: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => &E-poçtla göndər... Edit • see on Google Translate
previous: &E-poçtla göndərmək...
Set inverse search command-line => Tərs axtarış komandasını təyin et Edit • see on Google Translate
previous: Tərs axtarış komandasını təyin etmək
&Settings => &Parametrlər Edit • see on Google Translate
previous: A&yarlar
Show &Bookmarks => Ə&lfəcinləri göstər Edit • see on Google Translate
Show &Favorites => &Seçilmişləri göstər Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Səhifələri &ardıcıl göstər Edit • see on Google Translate
Show &Scrollbars => &Sürüşdürmə zolaqlarını göstər Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar => Alətlər &panelini göstər Edit • see on Google Translate
Show Favorites => Seçilmişləri göstər Edit • see on Google Translate
Show frequently read => Ən çox oxunanları göstər Edit • see on Google Translate
Show in &folder => Qovlu&qda göstər Edit • see on Google Translate
Show in folder => Qovluqda göstər Edit • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Sürüşdürmə &zolaqlarını göstər Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Mümkündürsə, ə&lfəcinlər panelini göstər Edit • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Ehtiyac varsa, səhifələri çap sahəsinin ölçüsünə görə kiçilt Edit • see on Google Translate
Single Page => Tək səhifə Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Bağışlayın, gözlənilməz xəta baş verdi!\n\nProblemin həllində bizə kömək etmək üçün "İmtina" düyməsinə basın. Edit • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => %s mənbə faylının sinxronlaşdırma mövqeyi yoxdur Edit • see on Google Translate
Square => Kvadrat Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => SumatraPDF-i işə sal Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF-i başlat
Subject: => Mövzu: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF quraşdırıcısı %s Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF %s quraşdırıcısı
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF deinstalyatoru %s Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF %s deinstalyatoru
SumatraPDF crashed => SumatraPDF əməliyyatı qəza ilə nəticələndi Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF silindi. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF quraşdırması tapılmadı. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => SumatraPDF seçimləri Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => SumatraPDF yeniləməsi Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF yeniliyi
Synchronization file cannot be opened => Sinxronlaşdırma faylını açmaq mümkün deyil Edit • see on Google Translate
previous: Sinxronlaşdırma faylını açmaq mümkün olmadı
Tagged PDF => Teqlənmiş PDF Edit • see on Google Translate
&Text => Mə&tn Edit • see on Google Translate
Text Color: => Mətnin rəngi: Edit • see on Google Translate
Text documents => Mətn sənədləri Edit • see on Google Translate
Text Size: => Mətnin ölçüsü: Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => SumatraPDF-i seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik! Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Təşəkkürlər! SumatraPDF quraşdırıldı. Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Quraşdırıcı zədələnmişdir. Lütfən onu təkrar endirin.\nNarahatçılığa görə üzr istəyirik! Edit • see on Google Translate
previous: İnstalyator zədəlidir. Lütfən təkrar endirin.\nNarahatçılığa görə üzr istəyirik!
&Theme => &Tema Edit • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Bu sənəd dəstəklənməyən funksiyalardan (%s) istifadə edir və düzgün əks olunmaya bilər Edit • see on Google Translate
Title: => Başlıq: Edit • see on Google Translate
Translate with &DeepL => &DeepL ilə tərcümə et Edit • see on Google Translate
&Translate With Google => &Google ilə tərcümə et Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => SumatraPDF-i sil Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Deinstalyasiya baş tutmadı Edit • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Deinstalyasiya davam edir... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Naməlum mənbə faylı (%s) Edit • see on Google Translate
Use &tabs => &Tab-vərəqlərdən istifadə et Edit • see on Google Translate
previous: &Tab-vərəqələrdən istifadə et
&Use original page sizes => &Faktiki ölçüyə görə Edit • see on Google Translate
previous: Səhifələrin &həqiqi ölçüsündən istifadə et
previous: Səhifələrin &həqiqi ölçüsü
View => Görüntü Edit • see on Google Translate
previous: Görüntülə
&View => &Görüntü Edit • see on Google Translate
Visit &Website => Proqramın &vebsaytına keç Edit • see on Google Translate
previous: Proqramın &saytını ziyarət etmək
Warning => Xəbərdarlıq Edit • see on Google Translate
&Window => &Pəncərə Edit • see on Google Translate
XPS documents => XPS sənədləri Edit • see on Google Translate
&Yes => &Bəli Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Ən son versiyanı istifadə edirsiniz. Edit • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Sizin versiya: '%s'. Mövcud versiya: '%s'.\nYeni versiyanı quraşdırmaq istəyirsinizmi? Edit • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Siz 32-bitlik SumatraPDF proqramını 64-bitlik əməliyyat sistemində quraşdırırsınız.\nProqramın\n64-bitlik versiyasını endirmək istəyərdinizmi? Edit • see on Google Translate
Zoom => Miqyas Edit • see on Google Translate
&Zoom => &Miqyas Edit • see on Google Translate
Zoom factor => Miqyas əmsalı Edit • see on Google Translate
previous: Miqyas
Zoom In => Böyüt Edit • see on Google Translate
previous: Böyütmək
Zoom Out => Kiçilt Edit • see on Google Translate
previous: Kiçiltmək

119 unused strings:

Colapse All
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Create Annotation Under Cursor
Discard
&Discard
Hide &Favorites
&Highlight\tA
&Highlight\ta
Open Directory in Direcotry &Opus
Save annoations?
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
SumatraPDF %s Instaler
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s installation not found. => %s quraşdırmasını tapmaq mümkün olmadı.
%s of %s => %s/%s
&Actual Size\tCtrl+1 => &Faktiki ölçü\tCtrl+1
previous: &Həqiqi ölçü\tCtrl+1
previous: &Əsl ölçü\tCtrl+1
Add child => Törəmə element əlavə et
Add page %s to favorites\tCtrl+B => %s. səhifəni seçilmişlərə əlavə et\tCtrl+B
Add PDF as a child => PDF-i törəmə element kimi əlavə et
Add PDF as a sibling => PDF-i eynisəviyyəli element kimi əlavə et
Add sibling => Eynisəviyyəli element əlavə et
Are you sure you want to uninstall %s? => Əminsiniz ki, %s silmək istəyirsiniz?
&Back\tAlt+Left Arrow => &Geri\tAlt+Sol ox
previous: &Geriyə\tAlt+Left Arrow
previous: &Geri\tAlt+Left Arrow
&Book View\tCtrl+8 => &Kitab formatı\tCtrl+8
previous: &Kitab görünüşü\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => &Əlfəcinlər\tF12
previous: Əl&fəcinlər\tF12
Caret => Kursor
&Close\tCtrl+W => &Bağla\tCtrl+W
previous: &Bağlamaq\tCtrl+W
Color => Rəng
&Copy Selection\tCtrl+C => Seçilmiş &sahəni kopyala\tCtrl+C
previous: Seçilmiş sa&həni kopyala\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Müvəqqəti qovluğu yaratmaq mümkün olmadı
previous: Müvəqqəti qovluq yaratmaq mümkün olmadı
Couldn't install browser plugin => Brauzer plaginini quraşdırmaq mümkün olmadı
Couldn't obtain temporary directory => Müvəqqəti qovluğu təyin etmək mümkün olmadı
Couldn't remove installation directory => Quraşdırma qovluğunu silmək mümkün olmadı
Couldn't remove the shortcut => Yarlığı silmək mümkün olmadı
Couldn't uninstall PDF search filter => PDF axtarış filtrini silmək mümkün olmadı
Create Annotation => Qeyd düzəlt
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Miq&yası qeyd et...\tCtrl+Y
previous: &Masştabı qeyd etmək...\tCtrl+Y
previous: &Miqyası qeyd etmək...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Mobil rejimdə PDF fayllarla əlaqə yaratmaq mümkün deyil
Download => Bəli
previous: Endirmək
previous: Endir
E&xit\tCtrl+Q => Çıxı&ş\tCtrl+Q
previous: &Çıxış\tCtrl+Q
Edit => Düzəliş et
previous: Redaktə et
Edit Bookmarks => Əlfəcinlərə düzəliş et
previous: Əlfəcinləri redaktə et
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Xəta: SumatraPDF işə salına bilmədi!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Xəta: SumatraPDF tapılmadı!
Error: The document couldn't be downloaded! => Xəta: Sənədi endirmək mümkün olmadı!
Export Bookmarks => Əlfəcinləri ixrac et
F&orward\tAlt+Right Arrow => &İrəli\tAlt+Sağ ox
previous: &İrəli\tAlt+Right Arrow
F&ullscreen\tCtrl+L => Tam ek&ran\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Tam ek&ran\tCtrl+Shift+L
previous: &Tam ekran\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Tam ek&ran\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Cüt səhifələr\tCtrl+7
previous: &Cüt səhifə\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Deinstalyatoru müvəqqəti qovluğa kopyalamaq mümkün olmadı
previous: Deinstalyatoru müvəqqəti qovluğa köçürmək mümkün olmadı
Failed to create a shortcut => Yarlık yaratmaq mümkün olmadı
Failed to register as default program on win 10 => win 10 da əsas proqram olaraq qeydiyyatdan keçirmək uğursuz oldu
Fin&d...\tCtrl+F => A&xtar...\tCtrl+F
previous: &Tapmaq...\tCtrl+F
&First Page\tHome => &Birinci səhifə\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => &Məzmuna görə sığışdır\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => &Səhifəyə görə sığışdır\tCtrl+0
previous: Səhifəyə sığış&dır\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => &Genişliyə görə sığışdır\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Kitab formatlanır... %d səh.
previous: Kitabın formatlanması... %d səh.
Free Text => İxtiyari mətn
previous: Sərbəst mətn
Highlight => Seç
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => PDF &brauzer plaginini Firefox, Chrome və Opera üçün quraşdır
previous: PDF &brauzer pluginini Firefox, Chrome və Opera üçün quraşdır
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => PDF &brauzer plaginini silmə (artıq dəstəklənmir)
&Last Page\tEnd => &Axırıncı səhifə\tEnd
previous: A&xırıncı səhifə\tEnd
Loading file %s... => %s faylı yüklənilir...
previous: %s faylı yüklənir...
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF-i PDF fayllarla əlaqələndir
previous: SumatraPDF-i PDF fayllar ilə əlaqələndir
New &window\tCtrl+N => Yeni pə&ncərə\tCtrl+N
New Bookmarks => Yeni əlfəcinlər
previous: Yeni əlfəcinlər
New version %s is available. Download new version? => Yeni versiya %s mövcuddur. Endirilsin?
previous: Yeni versiya %s mövcuddur. Yüklənilsin?
&Next Page\tRight Arrow => &Sonrakı səhifə\tSağ ox
previous: &Sonrakı səhifə\tRight Arrow
&No, thanks => &Xeyr, təşəkkür!
previous: &Xeyr, təşəkkür edirəm
Open in &Microsoft HTML Help => Microsoft &HTML Help-də aç
previous: &Microsoft HTML Help-də aç
&Open...\tCtrl+O => &Aç...\tCtrl+O
previous: &Açmaq...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Sənəd SumatraPDF-də açılır...
P&roperties\tCtrl+D => &Xüsusiyyətlər\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Sə&hifə...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Tə&qdimat\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Tə&qdimat\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => &Əvvəlki səhifə\tSol ox
previous: Ə&vvəlki səhifə\tLeft Arrow
previous: &Əvvəlki səhifə\tLeft Arrow
Print as &image (requires more memory) => &Şəkil kimi çap et (əlavə yaddaş tələb edir)
previous: Şə&kil kimi çap et (əlavə yaddaş tələb edir)
&Print...\tCtrl+P => &Çap et...\tCtrl+P
previous: Ça&p etmək...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => A&dını dəyişdir...\tF2
previous: Adı&nı dəyişdirmək...\tF2
&Remove Document => Sənədi &sil
Remove Item => Elementi sil
Replace document &colors with Windows color scheme => Windows rənglər s&xemini sənədə tətbiq et
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => So&la döndər\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Sa&ğa döndər\tCtrl+Shift++
previous: S&ağa döndər\tCtrl+Shift++
Save Annotations => Qeydləri yadda saxla
previous: Annotasiyaları yadda saxla
Save As => Fərqli adla yadda saxla
previous: Fərqli yadda saxla
&Save As...\tCtrl+S => Fərqli adla &yadda saxla...\tCtrl+S
previous: &Fərqli yadda saxla...\tCtrl+S
previous: Fərqli &yadda saxla...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Yarlı&ğı yadda saxla...\tCtrl+Shift+S
previous: Yar&lığı yadda saxla...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => &Hamısını seç\tCtrl+A
Selekcja: => Seçmə:
Show &Bookmarks\tF12 => Əl&fəcinləri göstər\tF12
Show &pages continuously => Səhifələri &ardıcıl göstər
previous: Sə&hifələri ardıcıl göstər
previous: Səhifələri &ardıcıl göstər
previous: Səhifələri ardı&cıl göstər
previous: Səhifələri ardıcı&l göstər
Show &Toolbar\tF8 => Alətlər &panelini göstər
Show Book&marks\tF12 => Əlfə&cinləri göstər\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => &Tək səhifə\tCtrl+6
previous: Tə&k səhifə\tCtrl+6
&Skip this version => Bu &versiyanı burax
Some files to be installed are damaged or missing => Bəzi quraşdırılacaq fayllar zədələnmişdir və ya yoxdur
previous: Bəzi quraşdırma faylları zədələnmişdir və ya yoxdur
Sort By => Sırala
Squiggly => Dalğalı xətt
previous: Tilda
Stamp => Möhür
Strike Out => Üstdən xətt
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF PDF faylları ilə əlaqələndirilmişdir
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF artıq PDF faylları ilə əlaqələndirilmişdir
Support SumatraPDF => SumatraPDF-i dəstəklə
Tag (big first) => Teq (əvvəl böyüklər)
Tag (small first) => Teq (əvvəl kiçiklər)
Text => Mətn
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => RA-MICRO PDF-i seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik!
Underline => Altdan xətt
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => SumatraPDF &standart PDF oxuyucusu kimi istifadə olunsun
You have version %s => Siz proqramın %s versiyasını istifadə edirsiniz.
previous: Siz %s versiyadan istifadə edirsiniz
previous: Siz %s versiyanı istifadə edirsiniz
previous: Siz proqramın %s versiyasını istifadə edirsiniz


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk