Home : SumatraPDF : Welsh translations Not logged in. Log in with GitHub

8 untranslated out of 371 total strings
Progress:
97%

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit. Add a translation... • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. Add a translation... • see on Google Translate
Clearing history... Add a translation... • see on Google Translate
Copy File Path Add a translation... • see on Google Translate
Delete Annotation Add a translation... • see on Google Translate
Edit %s Annotation Add a translation... • see on Google Translate
Open In New Window Add a translation... • see on Google Translate
Properties... Add a translation... • see on Google Translate
&About => &Ynghylch Edit • see on Google Translate
previous: &Ynghylch...
previous: &Ynghylch
previous: &Ynghylch...
About SumatraPDF => Ynghylch SumatraPDF Edit • see on Google Translate
&Actual Size => &Maint Gwirioneddol Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Ychwanegu Ffefryn Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Ychwanegu tudalen %s i'r ffefrynnau Edit • see on Google Translate
previous: Ychwanegu tudalen %s i'r Ffefrynnau
Add page %s to favorites with (optional) name: => Ychwanegu tudalen %s i'r ffefrynnau gyda'r enw (dewisiol): Edit • see on Google Translate
previous: Ychwanegu tudalen %s i'r ffefrynnau gyda'R enw (dewisiol):
Add to favorites => Ychwanegu i'r ffefrynnau Edit • see on Google Translate
Advanced => Uwch Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => Dewisiadau &Uwch... Edit • see on Google Translate
All files => Pob ffeil Edit • see on Google Translate
&All selected pages => &Pob tudalen â ddewiswyd Edit • see on Google Translate
previous: &Pob tudalen dewiswyd
All supported documents => Pob dogfen sy'n cael ei chynnal Edit • see on Google Translate
Annotations => Anodiadau Edit • see on Google Translate
Application: => Rhaglen: Edit • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Ydych chi'n siŵr eich bod am ddadosod SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Cysylltu gyda ffeiliau PDF? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => Atodiad: %s Edit • see on Google Translate
Author: => Awdur: Edit • see on Google Translate
Author: %s => Awdur: %s Edit • see on Google Translate
previous: Awsur: %s
Automatic => Awtomatig Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Gwirio'n awtomatig am &ddiweddariadau Edit • see on Google Translate
&Back => &Nôl Edit • see on Google Translate
Background Color: => Lliw Cefndir: Edit • see on Google Translate
previous: Lliw'r Cefndir:
&Book View => Golwg &Llyfr Edit • see on Google Translate
Book View => Golwg Llyfr Edit • see on Google Translate
previous: Golwg llyfr
Bookmark shortcut to page %s of %s => Gosod nod tudalen i lwybr byr tudalen %s o %s Edit • see on Google Translate
previous: Llwybr byr nod tudalen i dudalen %s o %s
Bookmark Shortcuts => Gosod Nodau Tudalen i Lwybrau Byr Edit • see on Google Translate
previous: Llwybrau Byr Nodau Tudalen
Bookmarks => Nodau Tudalen Edit • see on Google Translate
Border: %d => Border: %d Edit • see on Google Translate
Bytes => Beit Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Methu cysylltu â'r Rhyngrwyd (gwall %#x). Edit • see on Google Translate
Cancel => Diddymu Edit • see on Google Translate
&Cancel => &Diddymu Edit • see on Google Translate
Cannot print this file => Methu argraffu'r ffeil Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Methu cychwyn gorchymyn chwilio gwrthdro. Gwiriwch y linell orchymyn yn y gosodiadau Edit • see on Google Translate
&Caret => &Caret Edit • see on Google Translate
Change Language => Newid Iaith (Change Language) Edit • see on Google Translate
previous: Newid iaith (Change Language)
previous: Newid Iaith
[Changes detected; refreshing] %s => [Wedi canfod newidiadau; yn adnewyddu] %s Edit • see on Google Translate
previous: [Wedi canfod newidiadau: adnewyddu] %s
Check for &Updates => Gwirio am &Ddiweddariadau Edit • see on Google Translate
previous: &Gwirio am fersiwn newydd
previous: Gwirio am &Ddiweddariad
Checking for update... => Gwirio am ddiweddariad... Edit • see on Google Translate
CHM documents => Dogfennau CHM Edit • see on Google Translate
Circle => Cylchu Edit • see on Google Translate
&Close => &Cau Edit • see on Google Translate
Close => Cau Edit • see on Google Translate
Close Other Tabs => Cau Tabiau Eraill Edit • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Cau Tabiau i'r Dde Edit • see on Google Translate
Collapse All => Lleihau Popeth Edit • see on Google Translate
Color: => Lliw: Edit • see on Google Translate
Comic books => Llyfrau comig Edit • see on Google Translate
previous: Llyfrau Comics
previous: Llyfrau Comig
Command Palette => Palet Gorchmynion Edit • see on Google Translate
previous: Palet Gorchymyn
Compatibility => Cydnawsedd Edit • see on Google Translate
Contents: => Cynnwys: Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Parhau i osod y fersiwn 32-did Edit • see on Google Translate
Continuous => Parhaus Edit • see on Google Translate
previous: Didor
Continuous Book View => Golwg Llyfr Parhaus Edit • see on Google Translate
previous: Golwg llyfr didor
previous: Golwg Llyfr Didor
Continuous Facing => Wynebu'n Barhaus Edit • see on Google Translate
previous: Gwynebu'n Ddidor
previous: Wynebu'n Ddidor
Contribute Translation => Cyfrannu Cyfieithiad. Edit • see on Google Translate
previous: Cyfrannu cyfieithiad.
Copy &Image => Copïo &Delwedd Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => Copïo &Dolen Cyfeiriad Edit • see on Google Translate
Copy Co&mment => Copïo &Sylw Edit • see on Google Translate
&Copy Selection => Copïo &Dewis Edit • see on Google Translate
&Copy To Clipboard => &Copïo i'r Clipfwrdd Edit • see on Google Translate
Copy To Clipboard => Copïo i'r Clipfwrdd Edit • see on Google Translate
copying text => copïo testun Edit • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Copïo testun wedi ei atal (copïo fel delwedd yn unig) Edit • see on Google Translate
Copyright: => Hawlfraint Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Methwyd canfod priodweddau Argraffydd Edit • see on Google Translate
previous: Methu canfod priodweddau Argraffydd
Couldn't create the installation directory => Methwyd creu'r cyfeiriadur gosod Edit • see on Google Translate
previous: Merhu creu'r cyfeiriadur gosod
previous: Methu creu'r cyfeiriadur gosod
Couldn't get printer name => Methwyd cael enw argraffydd Edit • see on Google Translate
previous: Methu cael enw argraffydd
Couldn't initialize printer => Methwyd cychwyn yr argraffydd Edit • see on Google Translate
previous: Methu cychwyn yr argraffydd
Couldn't install PDF previewer => Methwyd gosod rhagolygwr PDF Edit • see on Google Translate
previous: Mehu gosod rhagolygwr PDF
Couldn't install PDF search filter => Methwyd gosod hidl chwilio PDF Edit • see on Google Translate
previous: Methu gosod hidl chwilio PDF
Couldn't render the page => Methwyd cyflwyno'r dudalen Edit • see on Google Translate
previous: Methu cyflwyno'r dudalen
Couldn't uninstall browser plugin => Methwyd dadosod ategyn porwr Edit • see on Google Translate
previous: Methu dadosod ategyn porwr
Couldn't uninstall PDF previewer => Methwyd dadosod rhagolygwr PDF Edit • see on Google Translate
previous: Methu dadosod rhagolygwr PDF
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Methwyd gosod hidl chwilio Sumatra Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Methwyd ysgrifennu %s i ddisg Edit • see on Google Translate
previous: Methu ysgrifennu %s i ddisg
Create Annotation &Under Cursor => Creu Anodiad o &Dan y Cyrchwr Edit • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Creu Anodiad o'r Dewis Edit • see on Google Translate
Created: => Crëwyd: Edit • see on Google Translate
Current file => Ffeil cyfredol Edit • see on Google Translate
Cursor position: => Safle'r cyrchwr: Edit • see on Google Translate
previous: Safle'r cyrchwr
Custom &Zoom... => Chwyddo &Cyfaddas... Edit • see on Google Translate
Dark => Tywyll Edit • see on Google Translate
Darker => Tywyllach Edit • see on Google Translate
Date: => Dyddiad: Edit • see on Google Translate
previous: Dyddiad
Default &Layout: => &Cynllun Rhagosodedig: Edit • see on Google Translate
Default &Zoom: => C&hwyddo Rhagosodedig: Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => Gwrthodwyd Caniatâd: Edit • see on Google Translate
&Discard changes => &Hepgor newidiadau Edit • see on Google Translate
DjVu documents => Dogfennau DjVu Edit • see on Google Translate
Document Properties => Priodweddau Dogfen Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => &Peidio â gofyn eto Edit • see on Google Translate
previous: &Peidio gofyn eto
Don't install => Peidio â gosod Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => Llwytho'r fersin 64-did i lawr Edit • see on Google Translate
E&xit => &Gadael Edit • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => Gadael Sgrin Lawn Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => Golygu Anodiadau Edit • see on Google Translate
Enter password => Rhoi cyfrinair Edit • see on Google Translate
Enter password for %s => Rhoi cyfrinair ar gyfer %s Edit • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Rhowch y llinell orchymyn i'w gychwyn pan yn rhoi clic dwbl i ddogfen PDF: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => eLyfrau EPUB Edit • see on Google Translate
previous: Dogfennau EPUB
Error loading %s => Gwall llwytho %s Edit • see on Google Translate
&Even pages only => Tudalennau &eilrif yn unig Edit • see on Google Translate
Expand All => Ehangu Popeth Edit • see on Google Translate
F&avorites => &Ffefrynnau Edit • see on Google Translate
F&orward => &Ymlaen Edit • see on Google Translate
F&ullscreen => Sgrin &Lawn Edit • see on Google Translate
&Facing => &Wynebu Edit • see on Google Translate
Facing => Wynebu Edit • see on Google Translate
previous: Wynebu
previous: Gwynebu
Failed to delete uninstaller registry keys => Methwyd dileu allweddi cofrestrfa'r dadosodwr Edit • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Methwyd ailenwi'r ffeil! Edit • see on Google Translate
Failed to save a file => Methwyd cadw ffeil Edit • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Methwyd ysgrifennu gwybodaeth estyniad ffeil estynedig i'r gofrestrfa Edit • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Methwyd ysgrifennu gwybodaeth y dadosodwr i'r gofrestrfa Edit • see on Google Translate
Fast Web View => Golwg Gwe Cyflym Edit • see on Google Translate
Favorites => Ffefrynnau Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => Dogfennau FictionBook Edit • see on Google Translate
&File => &Ffeil Edit • see on Google Translate
File: => Ffeil: Edit • see on Google Translate
File %s not found => Heb ganfod ffeil %s Edit • see on Google Translate
File Attachment => Atodiad Ffeil Edit • see on Google Translate
File Size: => Maint Ffeil: Edit • see on Google Translate
Fin&d... => &Canfod... Edit • see on Google Translate
Find => Canfod Edit • see on Google Translate
Find: => Canfod: Edit • see on Google Translate
Find Next => Canfod y Nesaf Edit • see on Google Translate
Find Previous => Canfod y Blaenorol Edit • see on Google Translate
&Find what: => &Canfod beth: Edit • see on Google Translate
&First Page => Tudalen &Gyntaf Edit • see on Google Translate
Fit &Content => &Ffitio'r Cynnwys Edit • see on Google Translate
Fit &Page => Ffitio &Tudalen Edit • see on Google Translate
Fit &Width => Ffitio &Lled Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Ffitio Un Tudalen Edit • see on Google Translate
previous: Ffitio Tudalen Unigol
Fit Content => Ffitio'r Cynnwys Edit • see on Google Translate
Fit Page => Ffitio'r Dudalen Edit • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => &Ffitio tudalennau i ardal argraffu Edit • see on Google Translate
Fit Width => Ffitio'r Lled Edit • see on Google Translate
previous: Fitio'r Lled
Fit Width and Show Pages Continuously => Ffitio'r Lled a Dangos Tudalennau'n Barhaus Edit • see on Google Translate
Fonts: => Ffontiau: Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => Canfod testun ar dudalen %s Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Canfod testun ar dudalen %s (eto) Edit • see on Google Translate
&Free Text => &Testun Rhydd Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Darllen yn Aml Edit • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on Google Translate
Get Fonts Info => Derbyn Manylion Ffontiau Edit • see on Google Translate
&Go To => &Mynd i Edit • see on Google Translate
previous: &Mynd
Go to page => Mynd i dudalen Edit • see on Google Translate
&Go to page: => &Mynd i dudalen: Edit • see on Google Translate
&Help => &Cymorth Edit • see on Google Translate
Hide &Options => Dewisiadau C&uddio Edit • see on Google Translate
Hide frequently read => Cuddio darllen yn aml Edit • see on Google Translate
&Highlight => &Amlygu Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Cyngor: Defnyddiwch bysell F3 i ganfod eto Edit • see on Google Translate
Icon: => Eicon: Edit • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Ffeiliau delwedd (*.%s) Edit • see on Google Translate
Images => Delweddau Edit • see on Google Translate
Ink => Inc Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Gosod ac ail gychwyn Edit • see on Google Translate
Install for all users => Gosod ar gyfer pob defnyddiwr Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Gosod SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Gosod SumatraPDF yn &ffolder: Edit • see on Google Translate
Installation failed! => Methodd y gosod! Edit • see on Google Translate
Installation in progress... => Wrthi'n gosod Edit • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Yn gosod SumatraPDF 32-did ar OS 64-did Edit • see on Google Translate
Interior Color: => Lliw Tu Mewn: Edit • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on Google Translate
&Last Page => Tudalen &Olaf Edit • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Gadael i Chwilio Bwrdd Gwaith Windows c&hwilio'r dogfennau PDF Edit • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Gadael i Windows ddangos &rhagolwg o ddogfennau PDF Edit • see on Google Translate
Light => Golau Edit • see on Google Translate
Line => Llinell Edit • see on Google Translate
Line End: => Diwedd Llinell: Edit • see on Google Translate
Line Start: => Cychwyn Llinell: Edit • see on Google Translate
Loading %s ... => Wrthi'n llwytho %s ... Edit • see on Google Translate
&Magnification: => &Chwyddiad: Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Gosod SumatraPDF fel rhaglen rhagosodedig ar gyfer ffeiliau PDF? Edit • see on Google Translate
Man&ga Mode => Modd &Manga Edit • see on Google Translate
&Manual => &Llawlyfr Edit • see on Google Translate
Match Case => Cydweddu Maint Edit • see on Google Translate
&Match case => &Cydweddu maint Edit • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Dogfennau Mobi Edit • see on Google Translate
Modified: => Newidwyd: Edit • see on Google Translate
New &window => Ffenestr &newydd Edit • see on Google Translate
New version available => Mae fersiwn newydd ar gael Edit • see on Google Translate
Next Page => Tudalen Nesaf Edit • see on Google Translate
&Next Page => Tudalen &Nesaf Edit • see on Google Translate
&No => &Na Edit • see on Google Translate
No matches were found => Heb ganfod cyfatebiad Edit • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Dim canlyniad o liell %u yn ffeil %s Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => Heb ganfod ffeil cydweddu Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Dim gwybodaeth cydweddu yn y fan hon Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Nifer o Dudalennau: Edit • see on Google Translate
&Odd pages only => Tudalennau &odrif yn unig Edit • see on Google Translate
(of %d) => (o %d) Edit • see on Google Translate
OK => Iawn Edit • see on Google Translate
Opacity: => Anhryloywder Edit • see on Google Translate
previous: Anrhyloywder
Opacity: %d => Anhryloywder: %d Edit • see on Google Translate
Open => Agor Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => &Agor yn PDF-XChange Edit • see on Google Translate
previous: Agor yn PDF-XChange
Open a document... => Agor dogfen... Edit • see on Google Translate
Open Attachment => Agor Atodiad Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander => Agor Cyfeiriadur yn &Double Commander Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer => Agor Cyfeiriadur yn &Chwilotwr Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander => Agor Cyfeiriadur yn &Total Commander Edit • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus => Agor Cyfarwyddiadur yng Nghyfarwyddiadur &Opus Edit • see on Google Translate
&Open Document => Agor &Dogfen Edit • see on Google Translate
Open Embedded PDF => Agor PDF wedi'i Mewnosod Edit • see on Google Translate
Open in %s => Agor yn %s Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Agor yn &Adobe Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Agor yn &Foxit Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Agor yn Microsoft XPS-Viewer Edit • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help => Agor yn Microsoft &HTML Help Edit • see on Google Translate
&Open... => &Agor... Edit • see on Google Translate
&Options => &Dewisiadau Edit • see on Google Translate
&Options... => &Dewisiadau... Edit • see on Google Translate
P&roperties => &Priodweddau Edit • see on Google Translate
Pa&ge... => &Tudalen... Edit • see on Google Translate
Page: => Tudalen: Edit • see on Google Translate
Page %s => Tudalen %s Edit • see on Google Translate
(page %s) => (tudalen %s) Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Nid yw tudalen rhif %u yn bodoli Edit • see on Google Translate
Page scaling => Graddio tudalen Edit • see on Google Translate
Page Size: => Maint Tudalen: Edit • see on Google Translate
PalmDoc documents => Dogfennau PalmDoc Edit • see on Google Translate
&Password: => &Cyfrinair: Edit • see on Google Translate
PDF Document => Dogfen PDF Edit • see on Google Translate
PDF documents => Dogfennau PDF Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => Gwella'r PDF Edit • see on Google Translate
PDF Producer: => Cynhyrchydd PDF: Edit • see on Google Translate
PDF Version: => PDF Fersiwn: Edit • see on Google Translate
&Pin Document => &Pinio Dogfen Edit • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Cau %s i barhau! Edit • see on Google Translate
Please wait - loading... => Arhoswch - wrthi'n llwytho... Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Arhoswch, wrthi'n cyflwyno... Edit • see on Google Translate
Poly Line => Llinell Poli Edit • see on Google Translate
Polygon => Polygon Edit • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Llamlen: %d 0 R Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Dogfennau postscript Edit • see on Google Translate
Pr&esentation => C&yflwyniad Edit • see on Google Translate
Previous Page => Tudalen Flaenorol Edit • see on Google Translate
&Previous Page => Tudalen &Flaenorol Edit • see on Google Translate
Print => Argraffu Edit • see on Google Translate
Print range => Ystod argraffu Edit • see on Google Translate
&Print... => &Argraffu... Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Argraffu... (gwrthodwyd) Edit • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Nid oes argraffydd gyda'r enw yna'n bod Edit • see on Google Translate
printing document => argraffu dogfen Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Wrthi'n argraffu. Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Dal wrthi'n argraffu. Hepgor a gadael? Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Dal wrthi'n argraffu. Hepgor a chychwyn eto? Edit • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Argraffu tudalen %d o %d... Edit • see on Google Translate
Printing problem. => Anhawster argraffu Edit • see on Google Translate
Re&name... => &Ailenwi... Edit • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on Google Translate
Redact => Cuddio Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => Co&fio ffeiliau ar agor Edit • see on Google Translate
&Remember the password for this document => &Cofio cyfrinair y ddogfen Edit • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => C&ofio'r gosodiadau hyn ar gyfer pob dogfen Edit • see on Google Translate
Remove from favorites => Tynnu o'r ffefrynnau Edit • see on Google Translate
&Remove From History => Tynnu o'&r Hanes Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Tynnu tudalen %s o'r ffefrynnau Edit • see on Google Translate
Rename To => Ailenwi i Edit • see on Google Translate
previous: Ailenwi
Rotate &Left => Troi i'r &Chwith Edit • see on Google Translate
Rotate &Right => Troi i'r &Dde Edit • see on Google Translate
S&election => &Dewis Edit • see on Google Translate
S&quiggly => &Sgwigli Edit • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Cadw Anodiadau i PDF presennol Edit • see on Google Translate
previous: Cadw anodiadau i PDF presennol
Save annotations? => Cadw anodiadau? Edit • see on Google Translate
&Save As... => &Cadw fel... Edit • see on Google Translate
Save Attachment... => Cadw Atodiad Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Cadw newidiadau i PDF newydd Edit • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Cadw newidiadau i PDF presennol Edit • see on Google Translate
Save Embedded File... => Cadw Ffeil wedi'i Mewnosod... Edit • see on Google Translate
Save S&hortcut... => Cadw &Llwybr Byr... Edit • see on Google Translate
Save to &new PDF => Cadw i PDF &newydd Edit • see on Google Translate
&Save to existing PDF => Cadw i PDF &presennol Edit • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Cadwyd anodiadau i '%s' Edit • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => Methodd cadw '%s' oherwydd: '%s' Edit • see on Google Translate
Search With &Bing => Chwilio gyda &Bing Edit • see on Google Translate
Search With &Google => Chwilio gyda &Google Edit • see on Google Translate
&Search With Google => &Chwilio gyda Google Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Yn chwilio am %d o %d... Edit • see on Google Translate
previous: Chwilio am %d o %d...
Select &All => Dewis &Popeth Edit • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Dewis cynnwys drwy Ctrl a botwm chwith y llygoden Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Dewis y ffolder lle ddylai SumatraPDF gael ei gosod: Edit • see on Google Translate
Selection: => Dewis: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Anfon drwy &E-bost... Edit • see on Google Translate
previous: Anfon drwy &e-bost...
Set inverse search command-line => Gosod linell-orchymyn chwilio gwrthdro Edit • see on Google Translate
&Settings => &Gosodiadau Edit • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Dangos &Nodau Tudalen Edit • see on Google Translate
Show &Favorites => Dangos &Ffefrynnau Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Dangos &tudalennau'n barhaus Edit • see on Google Translate
previous: Dangos &tudalennau'n ddidor
Show &Scrollbars => Dangos Barrau &Sgrolio Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar => Dangos y &Bar Offer Edit • see on Google Translate
previous: Dangos y bar offer
Show Book&marks => Dangos &Nodau Tudalen Edit • see on Google Translate
Show Favorites => Dangos Ffefrynnau Edit • see on Google Translate
Show frequently read => Dangos darllenwyd yn aml Edit • see on Google Translate
Show in &folder => Dangos mewn &ffolder Edit • see on Google Translate
Show in folder => Dangos mewn ffolder Edit • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Dangos Barrau Sgr&olio Edit • see on Google Translate
previous: Dangos Barrau Str&olio
Show the &bookmarks sidebar when available => Dangos bar ochr y &nodau tudalen pan yw ar gael Edit • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => C&rebachu tudalennau i'r ardal argraffu (os oes angen) Edit • see on Google Translate
&Single Page => &Un Tudalen Edit • see on Google Translate
Single Page => Un Tudalen Edit • see on Google Translate
previous: Tudalen unigol
Skip this version => Hepgor y fersiwn yma Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Ymddiheuriadau. Dylai hynny heb fod wedi digwydd!\n\nPwyswch 'Diddymu', os hoffech chi ein cynorthwyo i drwsio achos y gwall. Edit • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => Does dim pwynt cydweddu yn ffeil %s Edit • see on Google Translate
Square => Sgwâr Edit • see on Google Translate
&Stamp => &Stamp Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Cychwyn SumatraPDF Edit • see on Google Translate
&Strike Out => &Taro Allan Edit • see on Google Translate
Subject: => Pwnc: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => Gosodwr SumatraPDF %s Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => Dadosodwr SumatraPDF %s Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => Chwalodd SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => Mae SumatraPDF wedi ei ddadosod. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => Heb ganfod gosodiad SumatraPDF. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Dewisiadau SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Diweddaru SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SVG documents => Dogfennau SVG Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Methu agor ffeil cydweddu Edit • see on Google Translate
Tagged PDF => PDF wedi ei thagio Edit • see on Google Translate
&Text => &Testun Edit • see on Google Translate
Text Alignment: => Aliniad Testun: Edit • see on Google Translate
Text Color: => Lliw Testun: Edit • see on Google Translate
Text documents => Dogfennau testun Edit • see on Google Translate
Text Size: => Maint Testun: Edit • see on Google Translate
Text Size: %d => Maint Testun: %d Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Diolch am ddefnyddio SumatraPDF! Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Diolch yn fawr! Mae SumatraPDF wedi ei gosod Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Mae'r gosodwr yn llwgr. Llwythwch y ffeil i lawr eto. \n Ymddiheuriadau am yr anghyfleuster! Edit • see on Google Translate
&Theme => &Thema Edit • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Mae'r ddogfen hon yn defnyddio nodweddion sydd ddim yn cael eu cynnal (%s) ac efallai na fyddant yn rendro'n gywir Edit • see on Google Translate
Title: => Teitl: Edit • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Llinyn Edit • see on Google Translate
&Translate With Google => &Cyfieithu gyda Google Edit • see on Google Translate
&Underline => &Tanlinellu Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Dadosod SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Methodd y gosod Edit • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Wrthi'n dadosod... Edit • see on Google Translate
previous: Wrthi'n gosod...
Unknown source file (%s) => Ffeil ffynhonnell anhysbys (%s) Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations => Anodiadau heb eu cadw Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Anodiadau heb eu cadw yn '%s' Edit • see on Google Translate
Use &tabs => Defnyddio &tabiau Edit • see on Google Translate
&Use original page sizes => &Defnyddio maint gwreiddiol y dudalen Edit • see on Google Translate
&View => &Gweld Edit • see on Google Translate
View => Gweld Edit • see on Google Translate
Visit &Website => &Ymweld â'r Wefan Edit • see on Google Translate
Warning => Rhybudd Edit • see on Google Translate
&Window => &Ffenestr Edit • see on Google Translate
XPS documents => Dogfennau XPS Edit • see on Google Translate
&Yes => &Iawn Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Mae'r fersiwn diweddaraf gennych. Edit • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Mae gennych anodiadau heb eu cadw Edit • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Mae fersiwn '%s' gennych ac mae fersiwn '%s' ar gael.\nHoffech chi osod y fersiwn newydd? Edit • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Rydych yn gosodSumatraPDF 32-did ar OS 64-did.\nHoffech chi lwytho i lawr y\nfersiwn 64-did? Edit • see on Google Translate
Zoom => Chwyddo Edit • see on Google Translate
&Zoom => &Chwyddo Edit • see on Google Translate
Zoom factor => Ffactor Chwyddo Edit • see on Google Translate
Zoom In => Chwyddo i Mewn Edit • see on Google Translate
Zoom Out => Chwyddo Allan Edit • see on Google Translate

121 unused strings:

Colapse All
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Create Annotation Under Cursor
Discard
&Discard
Hide &Favorites
&Highlight\ta
&Highlight\tA
Save annoations?
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
SumatraPDF %s Instaler
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s installation not found. => Ni chanfuwyd gosodiad %s.
%s of %s => %s o %s
&Actual Size\tCtrl+1 => &Gwir Faint\tCtrl+1
Add child => Ychwanegu plentyn
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Ychwanegu tudalen %s i'r ffefrynnau\tCtrl+B
Add PDF as a child => Ychwanegu PDF fel plentyn
Add PDF as a sibling => Ychwanegu PDF fel chwaer
Add sibling => Ychwanegu chwaer
Are you sure you want to uninstall %s? => Wyt ti'n bendant eisiau dadosod %s?
&Back\tAlt+Left Arrow => Nôl\tAlt+Saeth Chwith
&Book View\tCtrl+8 => Golwg &Llyfr\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Nodau Tudalen\tF12
Caret => Lleolnod
&Close\tCtrl+W => &Cau\tCtrl+W
Color => Lliwio
&Copy Selection\tCtrl+C => Copïo'r Dewis\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Methu creu cyfeiriadur dros dro
Couldn't install browser plugin => Methu gosod ategyn porwr
Couldn't obtain temporary directory => Methu canfod cyfeiriadur dros dro
Couldn't remove installation directory => Methwyd tynnu'r cyfeiriadur gosod
previous: Methu tynnu'r cyfeiriadur gosod
Couldn't remove the shortcut => Methu tynnu'r llwybr byr
Couldn't uninstall PDF search filter => Methu dadosod hidl chwilio PDF
Create Annotation => Creu anodiad
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Addasu Chwyddo...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Nid oes modd newid y prif ddarllenydd yn y modd cludadwy
Delete Annotation\tDel => Dileu Anodiad\tDileu
Download => Llwytho i Lawr
E&xit\tCtrl+Q => &Gadael\tCtrl+Q
Edit => Golygu
Edit Bookmarks => Golygu Nodau Tudalen
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Gwall. Methu rhedeg SumatraPDF
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Gwall: Heb ganfod SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Gwall: Nid oedd modd llwytho'r ddogfen i lawr!
Export Bookmarks => Allforio Nodau Tudalen
F&orward\tAlt+Right Arrow => Ymlaen\tAlt+Saeth Dde
F&ullscreen\tCtrl+L => Sgrin Lawn\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Sgrin Lawn\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Sgrin Lawn\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Wynebu\tCtrl+7
previous: &Gwynebu\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Methwyd copïo'r dadosodwr i'r cyfeiriadur dros dro
Failed to create a shortcut => Methwyd creu llwybr byr
Failed to register as default program on win 10 => Methwyd cofrestru fel rhaglen rhagosodedig ar Win 10
Fin&d...\tCtrl+F => Canfo&d...\tCtrl+F
previous: Canfod...\tCtrl+F
&First Page\tHome => Tudalen Gyntaf\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Ffitio'r &Cynnwys\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => &Ffitio'r Dudalen\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => &Fitio'r Lled\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Fformatio'r llyfr... %d tudalen
Free Text => Testun Rydd
Highlight => Amlygu
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Gosod ategyn &porwr PDF ar gyfer Firefox, Chrome ac Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Cadw yr ategyn porwr PDF wedi ei osod (ddim yn cael ei gynnal bellach)
&Last Page\tEnd => Tudalen Olaf\tEnd
Loading file %s... => Llwytho ffeil %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Gosod SumatraPDF fel y darllenydd PDF rhagosodedig
New &window\tCtrl+N => Ffenestr ne&wydd\tCtrl+N
New Bookmarks => Nodau Tudalen Newydd
New version %s is available. Download new version? => Mae fersiwn newydd o %s ar gael. Llwytho'r fersiwn newydd i lawr??
previous: Mae fersiwn newydd %s ar gael. Llwytho'r fersiwn newydd i lawr??
&Next Page\tRight Arrow => Tudalen Nesaf\tSaeth Dde
previous: Tudalen Nesaf\t->
&No, thanks => &Dim diolch
Open Directory in Direcotry &Opus => Agor Cyfeiriadur yn Directory &Opus
Open in &Microsoft HTML Help => Agor yn Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Agor...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Agor dogfen yn SumatraPDF...
P&roperties\tCtrl+D => P&riodweddau...\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Tudalen...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Cyflwyniad\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Cyflwyniad\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => Tudalen &Flaenorol\tSaeth Chwith
previous: Tudalen Flaenorol\t<-
Print as &image (requires more memory) => Argraffu fel &delwedd (angen mwy o gof)
&Print...\tCtrl+P => &Argraffu...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => &Ailenwi...\tF2
&Remove Document => &Tynnu Dogfen
Remove Item => Tynnu Eitem
Replace document &colors with Windows color scheme => Amnewid &lliwiau dogfen gyda threfn lliwiau Windows
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Troi &Gwrthglocwedd\tCtrl+Shift+-
previous: Troi i'r chwith\tCtrl+Shift+-
previous: Troi i'r &Chwith\tCtrl+Shift+-
previous: Troi Gwrthglocwedd\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Troi &Clocwedd\tCtrl+Shift++
previous: Troi i'r dde\tCtrl+Shift++
Save Annotations => Cadw anodiadau
Save As => Cadw fel
&Save As...\tCtrl+S => &Cadw fel...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Cadw'r &Llwybr Byr...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Dewis &Popeth\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Dewis Anodiad yn y Golygydd
Show &Bookmarks\tF12 => Dangos Nodau Tudalen\tF12
Show &pages continuously => Dangos &tudalennau'n ddidor
previous: Dangos tudalennau'n ddidor
Show &Toolbar\tF8 => Dangos y &Bar Offer
Show Book&marks\tF12 => Dangos Nodau Tudalen\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => Tudalen &Unigol\tCtrl+6
&Skip this version => &Hepgor y fersiwn yma.
Some files to be installed are damaged or missing => Mae rhai ffeiliau i'w gosod wedi eu difrodi neu ar goll
Sort By => Trefnu yn Ôl
Squiggly => Sgwigl
Stamp => Stampio
Strike Out => Taro Drwodd
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF yw eich prif ddarllenydd PDF
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF dylai fod eich prif ddarllenydd PDF
Support SumatraPDF => Cefnogi SumatraPDF
Tag (big first) => Tag (mawr cyntaf)
Tag (small first) => Tag (bach cyntaf)
Text => Testun
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Diolch am ddewis RA-MICRO PDF!
Underline => Tanlinellu
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Defnyddio SumatraPDF fel y darllennydd PDF &rhagosodedig
You have version %s => Mae fersiwn %s gennych


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk