Home : SumatraPDF : Danish translations Not logged in. Log in with Twitter

42 untranslated out of 340 total strings
Progress:
87%

Background Color: Add a translation...
&Cancel Add a translation...
&Caret Add a translation...
Checking for update... Add a translation...
&Continue installing 32-bit version Add a translation...
&Copy Selection \tCtrl-C Add a translation...
&Copy To Clipboard\tCtrl-C Add a translation...
Couldn't get printer name Add a translation...
Create Annotation &Under Cursor Add a translation...
Create Annotation From Selection Add a translation...
&Discard changes Add a translation...
Don't install Add a translation...
Download 64-bit version Add a translation...
&Free Text Add a translation...
&Highlight\ta Add a translation...
Install and relaunch Add a translation...
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS Add a translation...
New version available Add a translation...
S&election Add a translation...
S&quiggly Add a translation...
Save annoations? Add a translation...
Save changes to a new PDF Add a translation...
Save changes to existing PDF Add a translation...
Save to &new PDF Add a translation...
&Save to existing PDF Add a translation...
Search With &Bing Add a translation...
Search With &Google Add a translation...
&Search With Google Add a translation...
Select Annotation in Editor Add a translation...
Skip this version Add a translation...
&Stamp Add a translation...
&Strike Out Add a translation...
SVG documents Add a translation...
&Text Add a translation...
Translate with &DeepL Add a translation...
&Translate With Google Add a translation...
&Underline Add a translation...
Unsaved annotations Add a translation...
Unsaved annotations in '%s' Add a translation...
You have unsaved annotations Add a translation...
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? Add a translation...
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? Add a translation...
&About => &Om Edit
About SumatraPDF => Om SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Faktisk størrelse\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Tilføj bogmærke Edit
Add page %s to favorites => Føj side %s til foretrukne Edit
previous: Tilføj side %s til bogmærker
previous: Tilføj side %s til foretrukne
Add page %s to favorites with (optional) name: => Føj side %s til foretrukne med (valgfrit) navn: Edit
previous: Tilføj side %s til bogmærker med (valgfrit) navn:
previous: Tilføj side %s til foretrukne med (valgfrit) navn:
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Føj side %s til foretrukne\tCtrl+B Edit
Add to favorites => Føj til foretrukne Edit
previous: Tilføj til bogmærker
Advanced => Avanceret Edit
previous: Advanceret
&Advanced Options... => &Avancerede muligheder Edit
previous: &Avancerede valgmuligheder
All files => Alle filer Edit
&All selected pages => &Alle valgte sider Edit
All supported documents => Alle understøttede dokumenter Edit
Annotations => Anmærkninger Edit
Application: => Program: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Er du sikker på, at du vil afinstallere SumatraPDF? Edit
previous: Er du sikker på at du vil afinstallere SumatraPDF ?
Associate with PDF files? => Tilknyt med PDF-filer? Edit
previous: Tilknyt til PDF-filer?
Attachment: %s => Vedhæftning: %s Edit
previous: Bilag: %s
Author: => Forfatter: Edit
Automatic => Automatisk Edit
Automatically check for &updates => Tjek automatisk efter &opdateringer Edit
previous: Tjek automatisk for &opdateringer
previous: Kontroller automatisk for &opdateringer
&Back\tAlt+Left Arrow => &Tilbage\tAlt+venstre pil Edit
previous: &Tilbage\tAlt+<-
Book View => Bogvisning Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Bogvisning\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Gem genvej til side %s af %s Edit
Bookmark Shortcuts => Gem genveje Edit
Bookmarks => Bogmærker Edit
Bytes => Bytes Edit
previous: Bytes
previous: Byte
Can't connect to the Internet (error %#x). => Oprettelse af forbindelse til internettet mislykkedes (fejl %#x). Edit
previous: Kan ikke forbinde til internettet (fejl %#x).
Cancel => Annuller Edit
Cannot print this file => Denne fil kan ikke udskrives Edit
previous: Kan ikke udskrive denne fil
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Det lykkedes ikke at starte omvendt søgekommando. Tjek venligst kommandolinjen i indstillingerne Edit
previous: Kan ikke starte invers søge kommando. Tjek venligst kommandolinjen i indstillingerne.
previous: Kan ikke starte invers søgekommando. Tjek venligst kommandolinjen i indstillingerne.
previous: Kan ikke starte søgekommandoen invers. Kontroller venligst kommandolinjen i indstillingerne.
Change Language => Skift sprog (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Ændringer konstateret; opdaterer] %s Edit
Check for &Updates => Tjek efter &opdateringer Edit
previous: Tjek for ny &version
previous: Kontroller for ny &version
CHM documents => CHM-dokumenter Edit
previous: CHM documenter
Circle => Cirkel Edit
Close => Luk Edit
&Close\tCtrl+W => &Luk\tCtrl+W Edit
Collapse All => Skjul alt Edit
Color: => Farve: Edit
previous: Farve:
previous: Farve:
Comic books => Tegneserier Edit
Compatibility => Kompatibilitet Edit
Continuous => Fortløbende Edit
Continuous Book View => Fortløbende bogvisning Edit
previous: Fortløbende bog-visning
Continuous Facing => Fortløbende modstående Edit
Contribute Translation => Bidrag med oversættelse Edit
previous: Bidgrag med oversættelse
Copy &Image => Kopier &billede Edit
previous: Kopier &Billed
previous: Kopier &Billede
Copy &Link Address => Kopier &linkadresse Edit
previous: Kopier &Linkadresse
previous: Kopier &henvisningsadresse
Copy Co&mment => Kopier ko&mmentar Edit
copying text => kopierer tekst Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Kopiering af tekst blev nægtet (kopierer kun som billede) Edit
Copyright: => Ophavsret: Edit
previous: Copyright
previous: Copyright:
Could not obtain Printer properties => Printeregenskaber kunne ikke opnåes Edit
previous: Kan ikke hente printer egenskaber
previous: Kan ikke hente printeregenskaber
Couldn't create the installation directory => Oprettelse af installationsmappe mislykkedes Edit
previous: Kunne ikke oprette installations folder
previous: Kunne ikke oprette installationsmappe
Couldn't initialize printer => Printer kunne ikke igangstartes Edit
previous: Kunne ikke starte printer
Couldn't install PDF previewer => Installation af PDF-fremviser mislykkedes Edit
previous: Kunne ikke installere PDF viser
previous: Kunne ikke installere PDF-fremviser
Couldn't install PDF search filter => Installation af PDF-søgefilter mislykkedes Edit
previous: Kunne ikke installere PDF søge filter
previous: Kunne ikke installere PDF-søgefilter
Couldn't remove installation directory => Installationsmappe kunne ikke fjernes Edit
previous: Kunne ikke fjerne installations folder
previous: Kunne ikke fjerne installationsmappe
Couldn't render the page => Det var ikke muligt at gengive siden Edit
previous: Kunne ikke vise siden
Couldn't uninstall browser plugin => Det var ikke muligt at afinstallere browser-plugin Edit
previous: Kunne ikke fjerne browser plugin
previous: Kunne ikke fjerne browserudvidelsesmodul
Couldn't uninstall PDF previewer => Det var ikke muligt at afinstallere PDF-fremviser Edit
previous: Kunne ikke fjerne PDF viser
previous: Kunne ikke fjerne PDF-fremviser
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Sumatra-søgefilter kunne ikke afinstalleres Edit
Couldn't write %s to disk => Det lykkedes ikke at skrive %s til disk Edit
previous: Kunne ikke skrive %s til disk
Created: => Oprettet: Edit
Current file => Aktuel fil Edit
Cursor position: => Markørposition: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Tilpasset &zoom...\tCtrl+Y Edit
previous: Brugerdefineret &zoom...\tCtrl+Y
Dark => Mørk Edit
Darker => Mørkere Edit
Default &Layout: => Standard&layout: Edit
previous: Standard &Layout:
Default &Zoom: => Standard&zoom Edit
previous: Standard &Zoom
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Standard PDF-læser kan ikke ændres i mobil tilstand Edit
previous: Standard PDF-læser kan ikke ændres i mobil tilstand
previous: Standardlæseren for PDF kan ikke ændres i mobil tilstand
Denied Permissions: => Nægtede tilladelser: Edit
DjVu documents => DjVu-dokumenter Edit
previous: DjVu documenter
Document Properties => Dokumentegenskaber Edit
previous: dokumentegenskaber
&Don't ask me again => &Spørg mig ikke igen Edit
E&xit Fullscreen => A&fslut fuldskærm Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Afslut\tCtrl+Q Edit
previous: S&lut\tCtrl+Q
previous: Afs&lut\tCtrl+Q
Edit Annotations => Rediger anmærkninger Edit
Enter password => Indtast kodeord Edit
Enter password for %s => Indtast kodeord for %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Indtast den kommandolinje du vil bruge, når du dobbeltklikker på PDF-dokumentet: Edit
previous: Indtast den kommandolinie du vil bruge når du dobbeltklikker på PDF-dokumentet:
EPUB ebooks => EPUB-dokumenter Edit
previous: EPUB documenter
Error loading %s => Fejl ved indlæsning %s Edit
previous: Side %s kan ikke indlæses
&Even pages only => &Kun lige sider Edit
Expand All => Udvid Edit
F&avorites => Bogm&ærker Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => F&remad\tAlt+-> Edit
F&ullscreen\tF11 => F&uldskærm\tF11 Edit
previous: F&uldskærmsvisning\tCtrl+Shift+L
previous: F&uldskærmsvisning\tCtrl+skift+L
previous: F&uldskærm\F11
Facing => Modstående Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Modstående\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Sletning af afinstalleringsnøgler i registreringsdatabasen fejlede Edit
previous: Kunne ikke slette afinstallering nøger i registreringsdatabasen
previous: Kunne ikke slette afinstalleringsnøgler i registreringsdatabasen
Failed to register as default program on win 10 => Kunne ikke registreres som standardprogram på win 10 Edit
Failed to rename the file! => Fejl ved omdøbning af fil! Edit
Failed to save a file => Kunne ikke gemme filen Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Kunne ikke skrive udvidet information om filens efternavn i registreringsdatabasen Edit
previous: Kunne ikke skrive udvidet fil efternavn information i registreringsdatabasen
previous: Kunne ikke skrive udvidet filefternavninformation i registreringsdatabasen
Failed to write the uninstallation information to the registry => Kunne ikke skrive afinstalleringsinformation i registreringsdatabasen Edit
previous: Kunne ikke skrive afinstallerings information i registreringsdatabasen
Fast Web View => Hurtig Internetvisning Edit
previous: Hurtig Internet Visning
Favorites => Foretrukne Edit
previous: Bogmærker
FictionBook documents => FictionBook-dokumenter Edit
previous: FiktionBogs dokumenter
&File => &Fil Edit
previous: &Filer
previous: &File
File: => Fil: Edit
File %s not found => Filen %s blev ikke fundet Edit
previous: Fil %s ikke fundet
File Attachment => Vedhæftet fil Edit
File Size: => Filstørrelse: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Fin&d...\tCtrl+F Edit
Find: => Find: Edit
Find => Find Edit
Find Next => Find næste Edit
Find Previous => Find forrige Edit
&Find what: => &Find hvad: Edit
&First Page\tHome => &Første side\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Tilpas &indhold\tCrtl-3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Tilpas &side\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Tilpas &bredde\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Vis en side ad gangen Edit
Fit Content => Tilpas indhold Edit
Fit Page => Tilpas side Edit
&Fit pages to printable area => &Tilpas sider til udskrivningsområdet Edit
previous: &Tilpas sider til printbart område
Fit Width => Tilpas bredde Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Tilpas bredde og vis sider løbende Edit
Fonts: => Skrifttyper: Edit
Found text at page %s => Fandt tekst på side %s Edit
Found text at page %s (again) => Tekst er (også) fundet på side %s Edit
Frequently Read => Hyppigt læste Edit
GB => Gb Edit
&Go To => &Gå til Edit
&Go to page: => &Gå til side: Edit
Go to page => Gå til side Edit
&Help => &Hjælp Edit
Hide &Options => Gem &valgmuligheder Edit
previous: Gem &Valgmuligheder
Hide frequently read => Skjul hyppigt læste Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Vink: Brug F3-knappen for at finde igen Edit
previous: Vink: Brug F3 knappen for at finde igen
Image files (*.%s) => Billedfiler (*.%s) Edit
previous: Billed filer (*.%s)
Images => Billeder Edit
Ink => Blæk Edit
Install SumatraPDF => Installer SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Installer SumatraPDF i &mappe: Edit
previous: Installer SumatraPDF i &folder:
Installation failed! => Installation fejlede! Edit
previous: Installation fejlede !
Installation in progress... => Installation i gang ... Edit
KB => Kb Edit
&Last Page\tEnd => &Sidste side\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Lad Windows' skrivebordssøgning &søge i PDF-dokumenter Edit
previous: Lad Windows skrivebord Søge &søg PDF dokumenter
Let Windows show &previews of PDF documents => Lad Windows vise &forhåndsvisninger af PDF-dokumenter Edit
previous: Lad Windows vise &femvisning af PDF dokumenter
Light => Lys Edit
Line => Linje Edit
&Magnification: => &Forstørrelse: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Gør SumatraPDF til standardprogrammet for PDF-filer Edit
previous: Gør SumatraPDF standardprogram for PDF-filer
Make SumatraPDF my default PDF reader => Gør SumatraPDF til min standardlæser for PDF-filer Edit
previous: Gør SumatraPDF til min standard PDF-læser
Man&ga Mode => Man&ga-tilstand Edit
previous: Man&ga tilstand
&Manual => &Manual Edit
&Match case => &Versalfølsom søgning Edit
Match Case => Versalfølsom søgning Edit
MB => Mb Edit
Mobi documents => Mobi-dokumenter Edit
previous: Mobi documenter
Modified: => Ændret: Edit
New &window\tCtrl+N => Ny &vindue\tCtrl+N Edit
Next Page => Næste side Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Næste side\t-> Edit
&No => &Nej Edit
No matches were found => Ingen resultater blev fundet Edit
No result found around line %u in file %s => Intet resultat fundet omkring linje %u i filen %s Edit
No synchronization file found => Ingen synkroniseringsfil fundet Edit
No synchronization info at this position => Ingen synkroniseringsinformation på denne position Edit
Number of Pages: => Antal sider: Edit
&Odd pages only => &Kun ulige sider Edit
(of %d) => (af %d) Edit
OK => Ok Edit
previous: OK
previous: O.k.
Open => Åbn Edit
Open &in PDF-XChange => Åbn med PDF-XChange Edit
previous: Åben med PDF-XChange
Open a document... => Åbn et dokument ... Edit
previous: Åbn et dokument...
&Open Document => &Åbn dokument Edit
Open Embedded PDF => Åbn integreret PDF Edit
Open in %s => Åbn i %s Edit
previous: Åben o %s
Open in &Adobe Reader => Åbn med &Adobe Reader Edit
previous: Åben med &Adobe Reader
Open in &Foxit Reader => Åbn med &Foxit Reader Edit
previous: Åben med &Foxit Reader
Open in &Microsoft HTML Help => Åbn med Microsoft HTML Help Edit
previous: Åben med Microsoft HTML Help
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Åbn med Microsoft XPS-Viewer Edit
previous: Åben med Microsoft XPS-Viewer
&Open...\tCtrl+O => &Åbn...\tCtrl+O Edit
&Options => &Valgmuligheder Edit
&Options... => &Valgmuligheder ... Edit
previous: &Valgmuligheder...
P&roperties\tCtrl+D => E&genskaber\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => &Side ...\tCtrl+G Edit
previous: Side...\tCtrl+G
Page: => Side: Edit
Page %s => Side %s Edit
(page %s) => (side %s) Edit
Page number %u inexistant => Sidenummer %u findes ikke Edit
previous: Side nummer %u eksisterer ikke
Page scaling => Sideskalering Edit
Page Size: => Sidestørrelse: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc-dokumenter Edit
&Password: => &Kodeord: Edit
PDF Document => PDF-dokument Edit
previous: PDF dokument
PDF documents => PDF dokumenter Edit
PDF Optimizations: => PDF-optimeringer: Edit
previous: PDF Optimeringer:
PDF Producer: => PDF-producent: Edit
previous: PDF producent:
PDF Version: => PDF-version: Edit
previous: PDF version:
&Pin Document => &Fastgør dokument Edit
Please close %s to proceed! => Luk venligst %s for at fortsætte ! Edit
Please wait - rendering... => Vent venligst - optegner ... Edit
previous: Vent venligst - renderer...
Poly Line => Polylinje Edit
Polygon => Polygon Edit
Postscript documents => Postscript-dokumenter Edit
previous: Postscript dokumenter
Pr&esentation\tF5 => H&ele skærmen\tCtrl+L Edit
Previous Page => Forrige side Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Forrige side\t<- Edit
Print => Udskriv Edit
Print range => Udskriftsområde Edit
&Print... (denied) => &Udskriv ... (nægtet) Edit
previous: &Udskriv... (nægtet)
&Print...\tCtrl+P => &Udskriv ...\tCtrl+P Edit
previous: &Udskriv...\tCtrl+P
Printer with given name doesn't exist => Printer med dette navn findes ikke Edit
printing document => udskriver dokument Edit
Printing in progress. => Udskrift i gang Edit
previous: Udskrift igang
Printing is still in progress. Abort and quit? => Udskrift er stadig i gang. Afbryd og afslut? Edit
previous: Udskrift er stadig igang. Afbryd?
Printing is still in progress. Abort and start over? => Udskrift pågår stadig. Afbryd og start forfra? Edit
Printing page %d of %d... => Udskriver side %d af %d ... Edit
previous: Udskriver side %d af %d...
Printing problem. => Udskriftsproblem. Edit
previous: Udskrift problem.
Re&name...\tF2 => Om&døb ... \tF2 Edit
previous: &Omdøb... \tF2
previous: Om&døb... \tF2
Redact => Udelad Edit
Remember &opened files => Husk &åbnede filer Edit
&Remember the password for this document => &Husk kodeordet for dette dokument Edit
&Remember these settings for each document => &Husk disse indstillinger for hvert dokument Edit
Remove from favorites => Fjern fra bogmærker Edit
&Remove From History => &Fjern fra historikken Edit
Remove page %s from favorites => Fjern side %s fra bogmærker Edit
Rename To => Omdøb til Edit
previous: Omdøb Til
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Roter mod &venstre\tCtrl+skift+- Edit
previous: Roter mod &venstre\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Roter mod &højre\tCtrl+skift++ Edit
previous: Roter mod &højre\tCtrl+Shift++
Save Annotations => Gem anmærkninger Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Gem som ...\tCtrl+S Edit
previous: &Gem som...\tCtrl+S
Save Embedded File... => Gem integreret fil... Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Gem ge&nvej ...\tCtrl+skift+S Edit
previous: Gem ge&nvej...\tCtrl+Shift+S
Searching %d of %d... => Søger i %d af %d ... Edit
previous: Søgning %d af %d...
Select &All\tCtrl+A => Vælg &alt\tCtrl+A Edit
previous: Vælg &Alle\tCtrl+A
Select content with Ctrl+left mouse button => Vælg indhold med Ctrl+venstre museknap Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Vælg mappen hvor SumatraPDF skal installeres: Edit
previous: Vælg folderen hvor SumatraPDF skal installeres:
Selection: => Markering: Edit
Send by &E-mail... => Send med &e-post ... Edit
previous: Send med &email...
Set inverse search command-line => Angiv omvendt søgekommandolinje Edit
previous: Indstil komando-linje til invers søgning
&Settings => &Indstillinger Edit
Show &Bookmarks\tF12 => Vis &bogmærker\tF12 Edit
Show &Favorites => Vis &foretrukne Edit
Show &Pages Continuously => Vis &sider fortløbende Edit
Show &Scrollbars => Vis &rullepaneler Edit
Show &Toolbar\tF8 => Vis &værktøjslinje Edit
Show Book&marks\tF12 => Vis bog&mærker\tF12 Edit
Show Favorites => Vis bogmærker Edit
Show frequently read => Vis hyppigt læste Edit
Show in &folder => Vis i &mappe Edit
Show Scr&ollbars => Vis rul&lepaneler Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Vis sidepanelet for &bogmærker når tilgængeligt Edit
previous: Vis &bogmærke sidepanelet når tilgængeligt
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Formindsk sider til udskriftsområdet (hvis nødvendigt) Edit
previous: krymp sider til printbart område
Single Page => Enkelt side Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Enkelt side\tCtrl+6 Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Desværre, det var ikke meningen\n\nKlik på »Afbryd«, hvis du kan og vil hjælpe med at finde årsagen til nedbruddet. Edit
previous: Desværrre, det var ikke meningen\n\nKlik på 'Afbryd', hvis du kan og vil hjælpe med at finde årsagen til nedbruddet.
Source file %s has no synchronization point => Kildefilen %s har ingen synkroniseringspunkter Edit
Square => Firkantet Edit
Start SumatraPDF => Start SumatraPDF Edit
Subject: => Emne: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s installationsprogram Edit
previous: SumatraPDF %s installer
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s afinstallationsprogram Edit
previous: SumatraPDF %s afinstallere
SumatraPDF crashed => Kritisk fejl, SumatraPDF lukkes Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF er afinstalleret. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF-installation blev ikke fundet. Edit
previous: SumatraPDF installation ikke fundet.
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF er din standardlæser til PDF-filer Edit
previous: SumatraPDF er din standard PDF-læser
SumatraPDF Options => SumatraPDF-valgmuligheder Edit
previous: SumatraPDF valgmuligheder
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF skulle nu være din standardlæser til PDF-filer Edit
previous: SumatraPDF skulle nu være din standard PDF-læser
SumatraPDF Update => SumatraPDF-opdatering Edit
previous: SumatraPDF Opdatering
Support SumatraPDF => Støt SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Synkroniseringsfil kan ikke åbnes Edit
Tagged PDF => Mærket PDF Edit
previous: Tagged PDF
Text documents => Tekstdokumenter Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Tak fordi du valgte SumatraPDF! Edit
previous: Tak fordi du valgte SumatraPDF !
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Tak! SumatraPDF er installeret. Edit
previous: Tak ! SumatraPDF er installeret.
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Installationsprogrammet er fejlbehæftet. Prøv venligst at hente det igen.\nVi beklager ulejligheden! Edit
&Theme => Tema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Dette dokument bruger funktioner, der ikke er understøttet (%s) og optegner måske ikke korrekt Edit
Title: => Titel: Edit
Uninstall SumatraPDF => Afinstaller SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Afinstallationen fejlede Edit
Uninstallation in progress... => Afinstallation pågår ... Edit
Unknown source file (%s) => Ukendt kildefil (%s) Edit
Use &tabs => Brug &faneblade Edit
&Use original page sizes => &Brug originale sidestørrelser Edit
previous: &Brug original sidestørrelser
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Anvend SumatraPDF som &standard PDF-læser Edit
previous: Anvend SumatraPDF som &standard PDF læser
previous: Anvend SumatraPDF som &standardlæser for PDF-filer
&View => &Vis Edit
View => Vis Edit
Visit &Website => Besøg &internetside Edit
previous: Besøg &webside
Warning => Advarsel Edit
&Window => &Vindue Edit
XPS documents => XPS-dokumenter Edit
previous: XPS documenter
&Yes => &Ja Edit
You have the latest version. => Du har den seneste version. Edit
Zoom => Zoom Edit
&Zoom => &Zoom Edit
Zoom factor => Zoomfaktor Edit
previous: Zoom faktor
Zoom In => Zoom ind Edit
Zoom Out => Zoom ud Edit

93 unused strings:

Author: %s
Border: %d
Colapse All
Contents:
Create Annotation Under Cursor
Date:
&Discard
Discard
Hide &Favorites
&Highlight\tA
Icon:
Interior Color:
Line End:
Line Start:
Opacity:
Opacity: %d
Popup: %d 0 R
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d
Saved annotations to '%s'
Saving of '%s' failed with: '%s'
Selekcja:
SumatraPDF %s Instaler
Text Alignment:
Text Color:
Text Size:
Text Size: %d
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s installation not found. => %s installation blev ikke fundet.
%s of %s => %s af %s
Add child => Tilføj underordnet
Add PDF as a child => Tilføj PDF som underordnet
Add PDF as a sibling => Tilføj PDF som en forgænger
Add sibling => Tilføj forgænger
Are you sure you want to uninstall %s? => Er du sikker på du vil afinstallere %s?
Book&marks\tF12 => Bog&mærker\tF12
Caret => Indsætningstegn
Color => Farve
&Copy Selection => &Kopier markering
previous: &Kopier Markering
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopier markering\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Kunne ikke oprette midlertidig mappe
previous: Kunne ikke oprette midlertidigt katalog
previous: Kunne ikke oprette midlertidigt folder
Couldn't install browser plugin => Kunne ikke installere browser plugin
Couldn't obtain temporary directory => Kunne ikke tilgå midlertidig mappe
previous: Kunne ikke tilgå midlertidig folder
Couldn't remove the shortcut => Kunne ikke fjerne genvej
Couldn't uninstall PDF search filter => Kunne ikke afinstallere PDF-søgefilter
previous: Kunne ikke afinstallere PDF søge filter
Create Annotation => Opret anmærkning
Download => Hent
Edit => Rediger
Edit Bookmarks => Rediger bogmærker
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Fejl: Kan ikke køre SumatraPDF !
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Fejl: SumatraPDF ikke fundet !
Error: The document couldn't be downloaded! => Fejl: Dokumentet kunne ikke hentes !
Export Bookmarks => Eksporter bogmærker
F&ullscreen\tCtrl+L => F&uldskærmsvisning\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => F&uldskærmsvisning\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Kunne ikke kopiere fra midlertidig mappe
previous: Kunne ikke kopiere fra midlertidig folder
Failed to create a shortcut => Kunne ikke oprette genvej
Formatting the book... %d pages => Formaterer bogen ... %d sider
previous: Formatere bogen... %d sider
previous: Formaterer bogen... %d sider
Free Text => Fri tekst
Highlight => Fremhæv
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Installer PDF &browser plugin til Firefox, Chrome og Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Bevar PDF-&browserudvidelsesmodulet installeret (ikke længere understøttet)
Loading file %s... => Indlæser fil %s...
New Bookmarks => Nye bogmærker
New version %s is available. Download new version? => Ny version %s er tilgængelig. Hent ny version?
&No, thanks => &Nej, tak
Opening document in SumatraPDF... => Åben dokument i SumatraPDF ...
P&roperties => Egenskabe&r
Pr&esentation\tCtrl+L => H&ele skærmen\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Print som &billede (kræver mere hukommelse)
previous: Print som &Billede (kræver mere hukommelse)
&Print... => &Udskriv ...
previous: &Udskriv...
&Remove Document => &Fjern dokument
Remove Item => Fjern element
Replace document &colors with Windows color scheme => Erstat dokument &farver med Windows farveskema
Save As => Gem som
&Save As... => &Gem som ...
previous: &Gem som
Select &All => Marker &alt
previous: Markér &alt
Show &Bookmarks => Vis &bogmærker
previous: Vis &Bogmærker
Show &pages continuously => Vis &sider fortløbende
Show &Toolbar => Vis &værktøjslinje
previous: Vis &værktøjslinie
&Skip this version => &Spring over denne version
Some files to be installed are damaged or missing => Nogle installationsfiler er beskadiget eller mangler
previous: Nogle installations filer er beskadiget eller mangler
Sort By => Sorter efter
Squiggly => Snoet
Stamp => Stempel
Strike Out => Streg ud
Tag (big first) => Etikettér (størst først)
Tag (small first) => Etikettér (små først)
Text => Tekst
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Tak fordi du valgte RA-MICRO PDF!
Underline => Understreg
You have version %s => Du har version %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk