Home : SumatraPDF : Basque translations Not logged in. Log in with GitHub

6 untranslated out of 365 total strings
Progress:
98%

Open Directory in &Double Commander Add a translation... • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer Add a translation... • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander Add a translation... • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus Add a translation... • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help Add a translation... • see on Google Translate
Please wait - loading... Add a translation... • see on Google Translate
&About => &Honi buruz... Edit • see on Google Translate
About SumatraPDF => SumatraPDF-ri buruz Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF-ri buruz
&Actual Size => &Oraingo neurria Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Gehitu Gogokoena Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Gehitu %s Orrialdea Gogokoenetara Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites with (optional) name: => Gehitu %s Gogokoenetara (aukerazkoa) Izenarekin: Edit • see on Google Translate
previous: Gehitu %s Gogokoenetara Izenarekin (aukerazkoa):
Add to favorites => Gehitu Gogokoenetara Edit • see on Google Translate
Advanced => Aurreratua Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => Au&kera aurreratuak... Edit • see on Google Translate
previous: A&ukera Aurreratuak...
previous: Au&kera Aurreratuak...
All files => Agiri guztiak Edit • see on Google Translate
&All selected pages => &Hautatutako orrialde guztiak Edit • see on Google Translate
previous: &Hautatutako orrialde guztiak
All supported documents => Sostengatutako agiri guztiak Edit • see on Google Translate
Annotations => Oharrak Edit • see on Google Translate
Application: => Aplikazioa: Edit • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Zihur zaude SumatraPDF kentzea nahi duzula? Edit • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Elkartu PDF agiriekin? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => Eranspena: %s Edit • see on Google Translate
previous: Itsaspena: %s
previous: Eranspena: %s
Author: => Egilea: Edit • see on Google Translate
Author: %s => Egilea: %s Edit • see on Google Translate
Automatic => Berezgaitasunez Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => &Berezgaitasunez egiaztatu eguneraketak Edit • see on Google Translate
previous: Berezgaitasunez egiaztatu e&guneraketak
&Back => A&tzera Edit • see on Google Translate
Background Color: => Barrenaren margoa: Edit • see on Google Translate
Book View => Liburu Ikuspena Edit • see on Google Translate
&Book View => &Liburu ikuspegia Edit • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Lastermarka lasterbidea %s orrialdeari %s-tik Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Gogoekoenen Lasterbideak Edit • see on Google Translate
Bookmarks => Gogokoenak Edit • see on Google Translate
Border: %d => Ertza: %d Edit • see on Google Translate
Bytes => Byte Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Ezinezkoa Internetera elkarketatzea (%#x akatsa). Edit • see on Google Translate
Cancel => Ezeztatu Edit • see on Google Translate
&Cancel => E&zeztatu Edit • see on Google Translate
previous: E&zeztatu
Cannot print this file => Ezinezkoa agiri hau irarkitzea Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Ezinezkoa alderantzizko bilaketa komandoa hastea. Mesedez, egiaztatu komando lerroa ezarpenetan. Edit • see on Google Translate
previous: Ezinezkoa alderantzizko bilaketa komandoa hasi. Mesedez, egiaztatu komando lerroa ezarpenetan.
&Caret => &Txertaketa seinua Edit • see on Google Translate
Change Language => Aldatu Hizkuntza (Change Language) Edit • see on Google Translate
previous: Aldatu Hizkuntza
previous: &Aldatu Hizkuntza
[Changes detected; refreshing] %s => [Aldaketak atzeman dira, berritzen] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => &Egiaztatu Eguneraketak Edit • see on Google Translate
previous: E&giaztatu Eguneraketak
Checking for update... => Eguneraketak egiaztatzen... Edit • see on Google Translate
CHM documents => CHM agiriak Edit • see on Google Translate
Circle => Zirkulua Edit • see on Google Translate
Close => Itxi Edit • see on Google Translate
&Close => It&xi Edit • see on Google Translate
Close Other Tabs => Itxi beste hegatsak Edit • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Itxi eskuineko hegatsak Edit • see on Google Translate
Collapse All => Bildu guztiak Edit • see on Google Translate
Color: => Margoa: Edit • see on Google Translate
Comic books => Komiki liburuak Edit • see on Google Translate
Command Palette => Agindu paleta Edit • see on Google Translate
Compatibility => Bateragarritasuna Edit • see on Google Translate
Contents: => Edukiak: Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Jarraitu 32-biteko bertsioa ezartzen Edit • see on Google Translate
Continuous => Jarraian Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => Liburu Ikuspegi Jarraia Edit • see on Google Translate
Continuous Facing => Bi aldeetatik jarraian Edit • see on Google Translate
previous: Bi Aldeetatik Jarraian
Contribute Translation => Lagundu Itzultzen Edit • see on Google Translate
Copy &Image => Kopiatu &Irudia Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => Kopiatu &Lotura Helbidea Edit • see on Google Translate
Copy Co&mment => Kopiatu Ira&dokizuna Edit • see on Google Translate
&Copy Selection => &Kopiatu Hautapena Edit • see on Google Translate
Copy To Clipboard => Kopiatu gakora Edit • see on Google Translate
&Copy To Clipboard => &Kopiatu gakora Edit • see on Google Translate
copying text => idazkia kopiatzen Edit • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Idazkia kopiatzea eragotzita (kopiatzea irudi bezala bakarrik) Edit • see on Google Translate
Copyright: => Copyrighta: Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Ezinezkoa Irarkailu ezaugarriak lortzea Edit • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Ezinezkoa ezarpen zuzenbidea sortzea Edit • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Ezinezkoa irarkailuaren izena lortzea Edit • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Ezinezkoa irarkailua abiaraztea Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Ezinezkoa PDF aurreikustatzailea ezartzea Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Ezinezkoa PDF bilaketa iragazkia ezartzea Edit • see on Google Translate
Couldn't render the page => Ezinezkoa orrialdea aurkeztea Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Ezinezkoa nabigatzaile plugina kentzea Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Ezinezkoa PDF aurreikustatzailea kentzea Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Ezin da Sumatraren bilaketa iragazkia kendu Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Ezinezkoa %s diskara idaztea Edit • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Sortu oharra &kurtsorearen azpian Edit • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Sortu oharra hautapenetik Edit • see on Google Translate
Created: => Sortua: Edit • see on Google Translate
Current file => Oraingo agiria Edit • see on Google Translate
previous: Uneko agiria
Cursor position: => Kurtsorearen kokapena: Edit • see on Google Translate
Custom &Zoom... => Norbere &Zooma... Edit • see on Google Translate
Dark => Iluna Edit • see on Google Translate
Darker => Ilunagoa Edit • see on Google Translate
Date: => Eguna: Edit • see on Google Translate
Default &Layout: => Berezko &Egitura: Edit • see on Google Translate
Default &Zoom: => Berezko &Zooma: Edit • see on Google Translate
Delete Annotation\tDel => Ezabatu oharra\tDel Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => Baimen Ukatuak: Edit • see on Google Translate
&Discard changes => &Baztertu aldaketak Edit • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu agiriak Edit • see on Google Translate
Document Properties => Agiriaren Ezaugarriak Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => &Ez galdetu berriro Edit • see on Google Translate
Don't install => Ez ezarri Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => Jeitsi 64-biteko bertsioa Edit • see on Google Translate
E&xit => I&rten Edit • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => Irten ikusleiho-o&sotik Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => Editatu oharrak Edit • see on Google Translate
Enter password => Idatzi sarhitza Edit • see on Google Translate
Enter password for %s => Idatzi %s-rentzako sarhitza Edit • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Idatzi deitzeko agindu-lerroa PDF agirian klik-bikoitza egiten duzunean: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB agiriak Edit • see on Google Translate
Error loading %s => Akatsa %s gertatzerakoan Edit • see on Google Translate
&Even pages only => &Orrialde bakoitiak bakarrik Edit • see on Google Translate
Expand All => Hedatu guztiak Edit • see on Google Translate
previous: Hedatu guztiak
F&avorites => &Gogokoenak Edit • see on Google Translate
F&orward => A&urrera Edit • see on Google Translate
F&ullscreen => Ikusleiho-o&soa Edit • see on Google Translate
Facing => Bi Aldeetatik Edit • see on Google Translate
&Facing => A&urrean Edit • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Hutsegitea kentzaile erregistro giltzak ezabatzerakoan Edit • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Hutsegitea agiria berrizendatzerakoan! Edit • see on Google Translate
Failed to save a file => Hutsegitea agiria gordetzerakoan Edit • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Hutsegitea agiri hedatu hedapen argibideak erregistroan idazterakoan Edit • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Hutsegitea kentze argibideak erregistroan idazterakoan Edit • see on Google Translate
Fast Web View => Web Ikuspen Azkarra Edit • see on Google Translate
Favorites => Gogokoenak Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => FikzioLiburu agiriak Edit • see on Google Translate
File: => Agiria: Edit • see on Google Translate
&File => &Agiria Edit • see on Google Translate
File %s not found => %s agiria ez da aurkitu Edit • see on Google Translate
File Attachment => Agiri eranspena Edit • see on Google Translate
File Size: => Agiriaren neurria: Edit • see on Google Translate
previous: Agiriaren Neurria:
Fin&d... => &Bilatu... Edit • see on Google Translate
Find => Bilatu Edit • see on Google Translate
Find: => Bilatu: Edit • see on Google Translate
Find Next => Bilatu Hurrengoa Edit • see on Google Translate
Find Previous => Bilatu Aurrekoa Edit • see on Google Translate
&Find what: => &Bilatu hau: Edit • see on Google Translate
&First Page => &Lehen orrialdea Edit • see on Google Translate
Fit &Content => Finkatu &edukia Edit • see on Google Translate
Fit &Page => Finkatu &orrialdea Edit • see on Google Translate
Fit &Width => Finkatu &zabalera Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Finkatu Orrialde Bakar bat Edit • see on Google Translate
Fit Content => Finkatu Edukia Edit • see on Google Translate
Fit Page => Finkatu Orrialdea Edit • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => &Zuzendu orrialdeak eremu irarkigarrira Edit • see on Google Translate
Fit Width => Finkatu Zabalera Edit • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Finkatu Zabalera eta Erakutsi Orrialdeak Jarraian Edit • see on Google Translate
Fonts: => Hizi-motak: Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => Bilatu idazkia %s orrialdean Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Bilatu idazkia %s orrialdean (berriro) Edit • see on Google Translate
&Free Text => &Idazki askea Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Sarri Irakurriak Edit • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on Google Translate
Get Fonts Info => Lortu hizkien argibideak Edit • see on Google Translate
&Go To => &Joan Hona Edit • see on Google Translate
Go to page => Joan orrialdera Edit • see on Google Translate
&Go to page: => J&oan orrialdera: Edit • see on Google Translate
&Help => &Laguntza Edit • see on Google Translate
Hide &Options => Ezkuta A&ukerak Edit • see on Google Translate
previous: Ezkutatu A&ukerak
Hide frequently read => Ezkutatu sarri irakurriak Edit • see on Google Translate
&Highlight => &Nabarmendu Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Oharra: Erabili F3 tekla berriro bilatzeko Edit • see on Google Translate
Icon: => Ikurra: Edit • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Irudi agiriak (*.%s) Edit • see on Google Translate
Images => Irudiak Edit • see on Google Translate
Ink => Tinta Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Ezarri eta berrabiarazi Edit • see on Google Translate
Install for all users => Ezarri erabiltzaile guztientzat Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Ezarri SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Ezarri Su&matraPDF agiritegi honetan: Edit • see on Google Translate
Installation failed! => Ezarpen hutsegitea! Edit • see on Google Translate
Installation in progress... => Ezarpena garatzen... Edit • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => 32-biteko Sumatra ezartzen 64-biteko SE-n Edit • see on Google Translate
Interior Color: => Barneko margoa: Edit • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on Google Translate
&Last Page => &Azken orrialdea Edit • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => &Utzi Windows Mahaigain Bilaketari PDF agiriak bilatzen Edit • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Utzi &Windowsi PDF agirien aurreikuspenak erakusten Edit • see on Google Translate
Light => Argia Edit • see on Google Translate
Line => Lerroa Edit • see on Google Translate
Line End: => Lerro hasiera: Edit • see on Google Translate
Line Start: => Lerro hasiera: Edit • see on Google Translate
Loading %s ... => Gertatzen %s ... Edit • see on Google Translate
&Magnification: => &Handipena: Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Egin SumatraPFD berezko aplikazioa PDF agirientzat? Edit • see on Google Translate
Man&ga Mode => Ma&nga Modua Edit • see on Google Translate
&Manual => E&skuliburua Edit • see on Google Translate
previous: &Eskuliburua
Match Case => Hizki Larriak-xeheak Bereizi Edit • see on Google Translate
previous: Hizki Larriak edo Xeheak Bereizi
&Match case => &Hizki larri-xeheak bereizi Edit • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi agiriak Edit • see on Google Translate
Modified: => Aldatuta: Edit • see on Google Translate
New &window => &Leiho berria Edit • see on Google Translate
New version available => Bertsio berria eskuragarri Edit • see on Google Translate
Next Page => Hurrengo Orrialdea Edit • see on Google Translate
&Next Page => &Hurrengo orrialdea Edit • see on Google Translate
&No => &Ez Edit • see on Google Translate
No matches were found => Ez da emaitzik aurkitu Edit • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Ez da emaitzik aurkitu %u lerro inguran %s agirian Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => Aldiberetze agiria ez da aurkitu Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Ez dago aldiberetze argibiderik toki honetan Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Orrialde Zenbatekoa: Edit • see on Google Translate
&Odd pages only => &Orrialde bikoitiak bakarrik Edit • see on Google Translate
(of %d) => (%d-tik) Edit • see on Google Translate
OK => Ongi Edit • see on Google Translate
Opacity: => Iragazkaiztasuna: Edit • see on Google Translate
Opacity: %d => Iragazkaiztasuna: %d Edit • see on Google Translate
Open => Ireki Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Ireki PDF-XChangen Edit • see on Google Translate
Open a document... => Ireki agiri bat... Edit • see on Google Translate
Open Attachment => Ireki eranskina Edit • see on Google Translate
&Open Document => &Ireki Agiria Edit • see on Google Translate
Open Embedded PDF => Ireki barneko PDF Edit • see on Google Translate
Open in %s => Irekitzea %s Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Ireki &Adobe Readerren Edit • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Ireki &Foxit Readerren Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Ireki Microsoft XPS-Ikusgailuan Edit • see on Google Translate
&Open... => &Ireki... Edit • see on Google Translate
&Options => A&ukerak Edit • see on Google Translate
&Options... => A&ukerak... Edit • see on Google Translate
P&roperties => Eza&ugarriak Edit • see on Google Translate
Pa&ge... => O&rrialdea... Edit • see on Google Translate
Page: => Orrialdea: Edit • see on Google Translate
(page %s) => (%s orrialdea) Edit • see on Google Translate
Page %s => %s Orrialdea Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => %u orrialde zenbakia ez dago Edit • see on Google Translate
Page scaling => Orrialdea neurriratzen Edit • see on Google Translate
Page Size: => Orrialde Neurria: Edit • see on Google Translate
previous: Orrilde Neurria:
PalmDoc documents => PalmDoc agiriak Edit • see on Google Translate
&Password: => Sarhitza Edit • see on Google Translate
PDF Document => PDF Agiria Edit • see on Google Translate
PDF documents => PDF agiriak Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF Hobekuntzak: Edit • see on Google Translate
PDF Producer: => PDF Egilea: Edit • see on Google Translate
PDF Version: => PDF Bertsioa: Edit • see on Google Translate
&Pin Document => &Pin Agiria Edit • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Mesedez itxi %s jarraitzeko! Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Mesedez itxaron - aurkezten... Edit • see on Google Translate
Poly Line => Poli lerroa Edit • see on Google Translate
Polygon => Poligonoa Edit • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Ohar-leihoa: %d 0 R Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Postscript agirak Edit • see on Google Translate
Pr&esentation => Aur&kezpena Edit • see on Google Translate
&Previous Page => A&urreko orrialdea Edit • see on Google Translate
Previous Page => Aurreko Orrialdea Edit • see on Google Translate
Print => Irarkitu Edit • see on Google Translate
Print range => Irarketa eremua Edit • see on Google Translate
&Print... => &Irarkitu... Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Irarkitu... (ukatuta) Edit • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Ez dagi emandako izenik duen irarkailurik Edit • see on Google Translate
printing document => agiria irarkitzen Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Irarketa garatzen. Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Irarketa oraindik garatzen ari da. Eten eta utzi? Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Irarketa oraindik garatzen ari da. Utzi eta berriro hasi? Edit • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => %d orria %d-tik irarkitzen... Edit • see on Google Translate
Printing problem. => Arazoak irarkitzerakoan. Edit • see on Google Translate
Re&name... => B&errizendatu... Edit • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Zuzen: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on Google Translate
Redact => Idatzi Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => &Gogoratu irekitako agiriak Edit • see on Google Translate
previous: Gogoratu &irekitako agiriak
&Remember the password for this document => &Gogoratu agiri honetarako sarhitza Edit • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => G&ogoratu ezarpen hauek agiri bakoitzerako Edit • see on Google Translate
Remove from favorites => Kendu Gogokoenetatik Edit • see on Google Translate
&Remove From History => &Kendu historiatik Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Kendu %s orrialdea gogokoenetatik Edit • see on Google Translate
Rename To => Berrizendatu Honela Edit • see on Google Translate
Rotate &Left => Itzulikatu e&zkerrera Edit • see on Google Translate
Rotate &Right => Itzulikatu e&skuinera Edit • see on Google Translate
S&election => &Hautapena Edit • see on Google Translate
S&quiggly => U&hindua Edit • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Gorde oharrak badagoen PDF-an Edit • see on Google Translate
Save annotations? => Gorde oharrak? Edit • see on Google Translate
&Save As... => &Gorde Honela... Edit • see on Google Translate
Save Attachment... => Gorde eranskina... Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Gorde aldaketak PDF berri batean Edit • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Gorde aldaketak badagoen PDF batean Edit • see on Google Translate
Save Embedded File... => Gorde barneko agiria... Edit • see on Google Translate
Save S&hortcut... => Gorde &lastertekla... Edit • see on Google Translate
Save to &new PDF => Gorde &PDF berrian Edit • see on Google Translate
&Save to existing PDF => Gorde &badagoen PDF batean Edit • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Oharrak gordeta hemen: '%s' Edit • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => '%s'-ren gordetzeak huts egin du: '%s' Edit • see on Google Translate
Search With &Bing => Bilatu &Bing-rekin Edit • see on Google Translate
Search With &Google => Bilatu &Google-ekin Edit • see on Google Translate
&Search With Google => Bilatu G&oogle-rekin Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => %d-tik %d bilatzen... Edit • see on Google Translate
Select &All => Hautatu G&uztiak Edit • see on Google Translate
Select Annotation in Editor => Hautatu oharra editatzailean Edit • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Hautatu edukia Ktrl+ezker sagu botoiarekin Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Hautatu SumatraPDF ezarri behar den agiritegia: Edit • see on Google Translate
Selection: => Hautatpena: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => &Post@z bidali... Edit • see on Google Translate
previous: Post@z bidali...
Set inverse search command-line => Ezarri alderantzizko bilaketa agindu-lerroa Edit • see on Google Translate
&Settings => &Ezarpenak Edit • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Erakutsi Laster&markak Edit • see on Google Translate
Show &Favorites => Erakutsi &Gogokoenak Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => &Erakutsi Orrialdeak Jarraian Edit • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Erakutsi &Irristabarrak Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar => Erakutsi &Tresnabarra Edit • see on Google Translate
Show Book&marks => Erakutsi &Lastermarkak Edit • see on Google Translate
Show Favorites => Erakutsi Gogokoenak Edit • see on Google Translate
Show frequently read => Erakutsi Sarri irakurriak Edit • see on Google Translate
Show in &folder => Erakutsi &agiritegian Edit • see on Google Translate
Show in folder => Erakutsi agiritegian Edit • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Erakutsi Irristaba&rrak Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => E&rakutsi lastermarka albobarra eskuragarri dagoenean Edit • see on Google Translate
previous: Erakutsi &lastermarka albobarra eskuragarri dagoenean
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Txikitu orrialdeak eremu irarkigarrira (beharrezkoa bada) Edit • see on Google Translate
Single Page => Orrialde Bakarra Edit • see on Google Translate
&Single Page => &Orrialde bakarra Edit • see on Google Translate
Skip this version => Jauzi bertsio hau Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Barkatu, hau ez litzake gertatu behar!\n\nMesedez sakatu 'ezeztatu', matxura hau eragin duena zuzentzen laguntzea nahi badiguzu. Edit • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => %s iturburu agiriak ez du aldiberetze punturik Edit • see on Google Translate
Square => Laukia Edit • see on Google Translate
&Stamp => &Zigilua Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Abiarazi SumatraPDF Edit • see on Google Translate
&Strike Out => &Marratua Edit • see on Google Translate
Subject: => Gaia: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s Ezartzailea Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s Kentzailea Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF matxuratu egin da Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF kendu da. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF ezarpena ez da aurkitu. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => SumatraPDF Aukerak Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => SumatraPDF Eguneratu Edit • see on Google Translate
SVG documents => SVG agiriak Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Aldiberetze agiria ezin da ireki Edit • see on Google Translate
Tagged PDF => PDF etiketatua Edit • see on Google Translate
&Text => I&dazkia Edit • see on Google Translate
Text Alignment: => Idazki lerrokapena: Edit • see on Google Translate
Text Color: => Idazki margoa: Edit • see on Google Translate
Text documents => Idazki agiriak Edit • see on Google Translate
Text Size: => Idazki neurria: Edit • see on Google Translate
Text Size: %d => Idazki neurria: %d Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Mila esker SumatraPDF hautatzeagaitik! Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Mila esker! SumatraPDF ezarri da. Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Ezartzailea hondatuta dago. Mesedez jeitsi berriro.\nBarkatu eragozpenagaitik! Edit • see on Google Translate
&Theme => &Azalgaia Edit • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Agiri honek sostengatu gabeko (%s) ezaugarriak erabiltzen ditu eta badaiteke egoki ez aurkeztea Edit • see on Google Translate
Title: => Izenburua: Edit • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Itzuli &DeepL-rekin Edit • see on Google Translate
&Translate With Google => Itzuli &Google-rekin Edit • see on Google Translate
&Underline => A&zpimarra Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Kendu SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Kentze hutsegitea Edit • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Kentzea garatzen... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Iturburu agiri ezezaguna: (%s) Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations => Gorde gabeko oharrak Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Gorde gabeko oharrak -> '%s' Edit • see on Google Translate
Use &tabs => Erabili &hegatsak Edit • see on Google Translate
&Use original page sizes => E&rabili jatorrizko orrilde neurria Edit • see on Google Translate
View => Ikusi Edit • see on Google Translate
&View => I&kusi Edit • see on Google Translate
Visit &Website => Ikusi &Webgunea Edit • see on Google Translate
Warning => Oharra Edit • see on Google Translate
&Window => Lei&hoa Edit • see on Google Translate
previous: &Leihoa
XPS documents => XPS agiriak Edit • see on Google Translate
&Yes => &Bai Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Azken bertsioa duzu. Edit • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Gorde gabeko oharrak dituzu Edit • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => '%s' bertsioa duzu eta '%s' bertsioa eskuragarri dago.\nNahi duzu bertsio berria ezartzea? Edit • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => 32-biteko SumatraPDF ezartzen ari zra 64-biteko SE-n.\nNahi duzu jeistea\n64-biteko bertsioa? Edit • see on Google Translate
Zoom => Zooma Edit • see on Google Translate
&Zoom => &Zooma Edit • see on Google Translate
Zoom factor => Zomm ezaugarria Edit • see on Google Translate
Zoom In => Zooma Handitu Edit • see on Google Translate
Zoom Out => Zooma Gutxitu Edit • see on Google Translate

119 unused strings:

%s installation not found.
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
Color
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
&Discard
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
&Highlight\ta
New &window\tCtrl+N
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
Show &Bookmarks\tF12
Show Book&marks\tF12
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s -> %s-tik
&Actual Size\tCtrl+1 => &Oraingo Neurria\tKtrl+1
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Gehitu %s orrialdea gogokoenetara\tCtrl+B
&Back\tAlt+Left Arrow => A&tzera\tAlt+Ezker Gezia
&Book View\tCtrl+8 => &Liburu Ikuspegia\tKtrl+8
Book&marks\tF12 => &Gogokoenak\tF12
&Close\tCtrl+W => It&xi\tKtrl+W
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopiatu Hautapena\tKtrl+C
previous: Kopiatu Hautapena\tKtrl+C
Couldn't create temporary directory => Ezinezkoa aldibaterako zuzenbidea sortzea
Couldn't install browser plugin => Ezinezkoa nabigatzaile plugina ezartzea
Couldn't obtain temporary directory => Ezinezkoa aldibaterako zuzenbidea lortzea
Couldn't remove installation directory => Ezinezkoa ezarpen zuzenbidea kentzea
Couldn't remove the shortcut => Ezinezkoa lastertekla kentzea
Couldn't uninstall PDF search filter => Ezinezkoa PDF bilaketa iragazkia kentzea
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Egile Zoo&ma...\tKtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Berezko PDF irakurtzailea ezin da eramangarri moduan aldatu
previous: Berezko PDF irakurtzailea ezin da eramangarri modura aldatu
Download => Jeitsi
previous: Jeitsi
previous: vietnamese
E&xit\tCtrl+Q => I&rten\tKtrl+Q
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Akatsa: Ezinezkoa SumatraPDF abiaraztea!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Akatsa: SumatraPDF ez da aurkitu!
Error: The document couldn't be downloaded! => Akatsa: Agiria ezin da jeitsi!
F&orward\tAlt+Right Arrow => A&urrera\tAlt+Eskuin Gezia
F&ullscreen\tCtrl+L => &Ikusleiho-osoan\tKtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Ikusleiho-osoan\tKtrl+Shift+L
previous: Ikusleiho-osoan\tKtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => &Ikusleiho-osoan\tKtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Bi Aldeetatik\tKtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Hutsegitea kentzailea aldibaterako zuzenbidra kopiatzerakoan
Failed to create a shortcut => Hutsegitea lasterbidea sortzerakoan
Failed to register as default program on win 10 => Hutsegitea win 10-ean berezko programa bezala erregistratzerakoan
Fin&d...\tCtrl+F => &Bilatu...\tKtrl+F
&First Page\tHome => &Lehen Orrialdea\tHasiera
Fit &Content\tCtrl+3 => Finkatu &Edukia\tKtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => &Finkatu Orrialdea\tKtrl+O
Fit &Width\tCtrl+2 => Finkatu &Zabalera\tKtrl+2
Formatting the book... %d pages => Liburua formateatzen... %d orrialde
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Ezarri PDF &nabigatzile plugina Firefox, Chrome eta Opera-rentzat
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Eduki PDF &nabigatzaile plugina ezarrita (sostengu gabe aurrerantzean)
&Last Page\tEnd => A&zken Orrialdea\tAmaiera
Loading file %s... => %s agiria gertatzen...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Egin SumatraPDF nire berezko PDF irakurlea
New version %s is available. Download new version? => %s bertsio berria eskuragarri dago. Jeitsi bertsio berria?
previous: %s bertsio berria eskuragarri dago. Bertsio berria jeitsi?
&Next Page\tRight Arrow => &Hurrengo Orrialdea\tEskuin Gezia
&No, thanks => &Ez, eskerrik asko
Open in &Microsoft HTML Help => Ireki Microsoft HTML Laguntzan
&Open...\tCtrl+O => &Ireki...\tKtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Agiria irekitzen SumatraPDF-an...
P&roperties\tCtrl+D => &Ezaugarriak\tKtrl+D
previous: Ezaugarriak\tKtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => &Orrialdea...\tKtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => &Aurkezpena\tKtrl+L
Pr&esentation\tF5 => &Aurkezpena\tKtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => &Aurreko Orrialdea\tEzker Gezia
Print as &image (requires more memory) => Irarkitu I&rudi bezala (oroimen gehiago behar du)
&Print...\tCtrl+P => Irarkit&u...\tKtrl+P
Re&name...\tF2 => &Berrizendatu...\tF2
previous: Be&rrizendatu...\tF2
&Remove Document => &Kendu Agira
Replace document &colors with Windows color scheme => Ordeztu agiri &margoak Windowsen margo eskemarekin
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Itzulikatu E&zkerrerantz\tKtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Itzulikatu E&skuinera\tKtrl+Shift++
Save As => Gorde Honela
&Save As...\tCtrl+S => &Gorde Honela...\tKtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Gorde &Lasterbidea...\tKtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => &Hautatu Guztiak\tKtrl+A
Show &pages continuously => &Erakutsi Orrialdeak Jarraian
previous: Erakutsi Orrialdeak &Jarraian
Show &Toolbar\tF8 => Erakutsi &Tresnabarra
&Single Page\tCtrl+6 => &Orrialde Bakarra\tKtrl+6
&Skip this version => &Ahaztu bertsio hau
Some files to be installed are damaged or missing => Ezarritako zenbait agiri hondatuta edo galduta daude
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF zure berezko PDF irakurlea da
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF orain zure berezko PDF irakurlea izan beharko litzake
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Erabili SumatraP&DF berezko PDF irakurtzaile bezala
You have version %s => %s bertsioa duzu


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk