Home : SumatraPDF : Finnish translations Not logged in. Log in with GitHub

18 untranslated out of 381 total strings
Progress:
95%

%s annotation. Ctrl+click to edit. Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Clearing history... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Close All Tabs Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Close Tabs To The Left Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Copy File Path Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Delete Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Delete Annotation Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Edit %s Annotation Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Error Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Keyboard Shortcuts Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Manual On Website Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
No Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open In New Window Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Properties... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Search with &Google Scholar Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Search with &Wikipedia Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Yes Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&About => &Tietoja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
About SumatraPDF => Tietoja SumatraPDF:stä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Actual Size => &Todellinen koko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add Favorite => Lisää suosikki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add page %s to favorites => &Lisää sivu %s suosikkeihin Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Lisää sivu %s suosikkeihin
Add page %s to favorites with (optional) name: => Lisää sivu %s suosikkeihin (valinnaisella) nimellä: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add to favorites => Lisää suosikkeihin Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Advanced => Lisäasetukset Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Kehittynyt
&Advanced Options... => &Lisäasetukset... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All files => Kaikki tiedostot Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&All selected pages => K&aikki valitut sivut Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All supported documents => Kaikki tuetut asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Annotations => Huomautukset Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Application: => Ohjelma: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Oletko varma, että haluat poistaa SumatraPDF:n? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Oletko varma että haluat poistaa SumatraPDF:n?
Associate with PDF files? => Tiedostosidos PDF-tiedostoihin? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Attachment: %s => Liite: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: => Tekijä: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: %s => Tekijä: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatic => Automaattinen Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Tarkista pä&ivitykset automaattisesti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Back => &Takaisin Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Background Color: => Taustan väri: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Book View => &Kirja näkymä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Book View => Kirjanäkymä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Tee pikakuvake sivulle %s/%s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Pikakuvakkeet Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmarks => Kirjanmerkit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Border: %d => Raja: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bytes => tavua Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Internetiin yhdistäminen epäonnistui (virhe %#x). Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cancel => Peruuta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Cancel => &Peruuta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot print this file => Tämän tiedoston tulostaminen epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Tämän tiedoston tulostus epäonnistui
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Käänteisen hakukomennon aloittaminen epäonnistui. Tarkista komentorivi asetuksista. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Käänteisen hakukomennon aloitus epäonnistui. Tarkista komentorivi asetuksissa.
&Caret => &Caret Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Change Language => Valitse kieli (Change Language) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
[Changes detected; refreshing] %s => [Muutoksia tunnistettiin; päivitetään] %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Check for &Updates => Tarkista &päivitysten saatavuus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Tarkista, onko &päivityksiä saatavilla
previous: Tarkista &päivitysten saatavuus...
Checking for update... => Tarkistetaan päivitys... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
CHM documents => CHM-asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Circle => Ympyrä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close => Sulje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Close => &Sulje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Other Tabs => Sulje muut välilehdet Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Sulje välilehdet oikealle Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Collapse All => Pienennä kaikki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Color: => Väri: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Comic books => Sarjakuvat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Command Palette => Komentopolku Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Compatibility => Yhteensopivuus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contents: => Sisältö: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Jatka 32-bittisen version asentamista Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous => Peräkkäin Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Book View => Kirjanäkymä, peräkkäin Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Jatkuva kirjanäkymä
Continuous Facing => Peräkkäin ja rinnakkain Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contribute Translation => Osallistu suomennosprojektiin Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Image => Kopioi &kuva Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Link Address => Kopioi &linkin osoite Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy Co&mment => Kopioi kommentti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy Selection => Kopioi &valinta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy To Clipboard => &Kopioi leikepöydälle Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy To Clipboard => Kopioi leikepöydälle Edit • see on DeepL • see on Google Translate
copying text => Tekstin kopiointi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Kopioidaan tekstiä
Copying text was denied (copying as image only) => Tekstin kopioiminen kiellettiin (kopioidaan vain kuvana) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copyright: => Copyright: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Tulostimen ominaisuuksia ei voinut lukea Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Asennuskansion luominen epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Tulostimen nimeä ei saatu selville Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Tulostimen valmistelu epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Tulostinta ei voida valmistella
Couldn't install PDF previewer => PDF-esikatselijan asentaminen epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => PDF-hakusuodattimen asentaminen epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't render the page => Sivun tulkinta epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Selainliitännäisen poistaminen epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => PDF-esikatselijan poistaminen epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Ei voinut poistaa Sumatran hakusuodatinta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Levylle kirjoittaminen epäonnistui: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Luo huomautus ja kohdistin Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Luo huomautus valinnasta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Created: => Luotu: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Tehty:
Current file => Nykyinen tiedosto Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cursor position: => Kohdistimen sijainti: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Custom &Zoom... => Mukautettu ja zoomaus... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Dark => Tumma Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Darker => Tummempi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Date: => Päivämäärä: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Layout: => Oletus&tyyli: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Zoom: => Oletus&zoomaus: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Oletus&lähennys:
Denied Permissions: => Kielletyt oikeudet: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Discard changes => &Hylkää muutokset Edit • see on DeepL • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu-asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Document Properties => Asiakirjan ominaisuudet Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Don't ask me again => Ä&lä kysy uudestaan Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Don't install => Älä asenna Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Download 64-bit version => Lataa 64-bittinen versio Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit => P&oistu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => P&oistu Koko näyttö Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Edit Annotations => Muokkaa huomautuksia Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password => Kirjoita salasana Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password for %s => Kirjoita tiedoston %s salasana Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Anna komentorivin komento, joka ajetaan kun PDF-asiakirjaa kaksoisnapsautetaan: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Anna komentorivin komento joka ajetaan PDF-asiakirjaa kaksoisnapsautettaessa:
EPUB ebooks => EPUB-asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Error loading %s => Virhe ladattaessa: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Even pages only => Vain pa&rilliset sivut Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Expand All => Laajenna kaikki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&avorites => S&uosikit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&orward => E&teenpäin Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&ullscreen => K&oko näyttö Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Facing => Rinnakkain Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Facing => &Kohtaaminen Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Poisto-ohjelman rekisteriavainten poistaminen epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Tiedoston uudelleennimeäminen epäonnistui! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to save a file => Tiedoston tallennus epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Tiedostopäätetietojen kirjoittaminen rekisteriin epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Poistamistietojen kirjoittaminen rekisteriin epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fast Web View => Nopea web-näkymä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Favorites => suosikit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
FictionBook documents => FictionBook-asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File: => Tiedosto: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&File => &Tiedosto Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File %s not found => Tiedosto %s ei löydy Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Attachment => Liitetiedosto Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Size: => Tiedoston koko: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fin&d... => Löyd&ä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find: => Etsi: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find => Etsi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Next => Etsi seuraava Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Previous => Etsi edellinen Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Find what: => &Etsittävä: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&First Page => &Ensimmäinen sivu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Content => Sovita &Sisältö Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Page => Sovita &Sivu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Width => Sovita &Leveys Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit a Single Page => Sovita yksittäinen sivu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Content => Sovita sisältö Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Page => Sovita sivu pystysuunnassa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => &Sovita sivut tulostettavalle alueelle Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width => Sovita sivu vaakasuunnassa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Sovita leveys ja näytä sivut peräkkäin Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fonts: => Fontit: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s => Tekstiä löytyi sivulta %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Teksti löytyi sivulta %s (uudelleen) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Free Text => &Vapaa teksti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Frequently Read => Usein luetut Edit • see on DeepL • see on Google Translate
GB => Gt Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Get Fonts Info => Hanki fonttien tiedot Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go To => &Siirry Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go to page: => &Siirry sivulle: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Go to page => Siirry sivulle Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Help => &Ohje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide &Options => Piilota Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Piilota &asetukset
Hide frequently read => Piilota usein luetut Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Highlight => &Kohokohta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Vihje: Käytä F3-näppäintä etsiäksesi uudestaan Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Icon: => Kuvake: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Kuvatiedostot (*.%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Images => Kuvat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Ink => Muste Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install and relaunch => Asenna ja käynnistä uudelleen Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install for all users => Asenna kaikille käyttäjille Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Asenna SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Asenna SumatraPDF kansioon: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation failed! => Asentaminen epäonnistui! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation in progress... => Asennus käynnissä... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => 32-bittisen SumatraPDF:n asentaminen 64-bittiseen käyttöjärjestelmään Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Interior Color: => Sisätilojen väri: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
KB => Kt Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Last Page => &Viimeinen sivu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => &Anna Windowsin hakutoiminnon etsiä PDF-asiakirjoista Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Anna Windowsin työpöydän hakutoiminnon &etsiä PDF-asiakirjoista
Let Windows show &previews of PDF documents => Anna Windowsin näyttää &esikatselukuvat PDF-asiakirjoille Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Light => Vaalea Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line => Rivi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line End: => Rivin loppu: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line Start: => Rivin alku: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Loading %s ... => Ladataan %s ... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Magnification: => &Suurennus: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Tee SumatraPDF:stä PDF-asiakirjojen oletuslukuohjelma? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Tee SumatraPDF:stä PDF-tiedostojen oletuslukuohjelma?
Man&ga Mode => Man&ga-moodi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Manual => &Käyttöohje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Match case => Sama kirjainkoko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Match Case => Sama kirjainkoko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
MB => Mt Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi-asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Modified: => Muuttanut: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New &window => Uusi &ikkuna Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New version available => Uusi versio saatavilla Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Next Page => &Seuraava sivu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Next Page => Seuraava sivu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&No => &Ei Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No matches were found => Osumia ei löytynyt Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Tulosta ei löytynyt rivin %u ympäriltä tiedostossa %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization file found => Synkronointitiedostoa ei löytynyt Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Tällä sijainnilla ei ole synkronisointitietoja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Number of Pages: => Sivujen määrä: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Odd pages only => Vain &parittomat sivut Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(of %d) => (%d:stä) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
OK => OK Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: => Läpinäkyvyys: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: %d => Läåinäkyvyys: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open => Avaa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Avaa PDF-XChange Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open a document... => Avaa asiakirja... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Attachment => Avaa liite Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander => Avaa hakemisto &Double Commanderissa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer => Avaa hakemisto &Explorerissa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander => Avaa hakemisto &Total Commanderissa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus => Avaa hakemisto osoitteessa Directory &Opus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open Document => &Avaa asiakirja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Embedded PDF => Avaa upotettu PDF-tiedosto Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in %s => Avaa ohjelmassa %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Avaa &Adobe Readerissa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Avaa &Foxit Readerissa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Avaa Microsoft XPS-Viewer Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help => Avaa Microsoft &HTML Help -ohjelmassa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open... => &Avaa... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options => &Asetukset Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options... => &Asetukset... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
P&roperties => Ominaisuudet Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Pa&ge... => Si&vu... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page: => Sivu: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(page %s) => (sivu %s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page %s => Sivu %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Sivunumeroa %u ei ole olemassa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page scaling => Sivun skaalaus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page Size: => Sivun koko: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PalmDoc documents => PalmDoc-asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Password: => &Salasana Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Document => PDF-asiakirja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF documents => PDF-asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF-optimoinnit: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Producer: => PDF-tuottaja: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Version: => PDF-versio: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Pin Document => &Kiinnitä asiakirja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Sulje %s jatkaaksesi! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - loading... => Odota - latautuu... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Odota - tulkitaan... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Poly Line => Poly Line Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Polygon => Polygon Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Ponnahdusikkuna: %d 0 R Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Postscript documents => Postscript-asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Pr&esentation => Es&ittely Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Previous Page => &Edellinen sivu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Previous Page => Edellinen sivu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print => Tulosta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print range => Tulostusalue Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... => &Tulosta... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Tulosta... (kielletty) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Annetun nimistä tulostinta ei ole Edit • see on DeepL • see on Google Translate
printing document => tulostetaan asiakirjaa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing in progress. => Tulostaminen käynnissä. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Tulostaminen on edelleen käynnissä. Keskeytä ja lopeta? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Tulostaminen on vielä käynnissä. Keskeytetäänkö ja aloitetaan uudelleen? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Tulostetaan sivua %d/%d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing problem. => Tulostusongelma Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Re&name... => Uu&delleennimeä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Suorakulmainen: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Redact => Muokkaa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remember &opened files => Muista &avatut tiedostot Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember the password for this document => &Muista tämän asiakirjan salasana Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => &Muista nämä asetukset jokaiselle asiakirjalle Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove from favorites => &Poista suosikeista Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Poista suosikeista
&Remove From History => &Poista historiasta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Poista sivu %s suosikeista Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rename To => Uudelleennimeä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Left => Kierrä &Vasemmalle Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Right => Kierrä &oikealle Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&election => V&alinta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&quiggly => K&iemurteleva Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Tallenna merkinnät nykyiseen PDF-tiedostoon Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save annotations? => Tallenna huomautukset? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save As... => Tallenna &nimellä... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Attachment... => Tallenna liite... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Tallenna muutokset uuteen PDF-tiedostoon Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Tallenna muutokset nykyiseen PDF-tiedostoon Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Embedded File... => Tallenna upotettu tiedosto... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save S&hortcut... => Tallenna P&ikakuvake... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save to &new PDF => Tallenna &uusi PDF-tiedosto Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save to existing PDF => &Tallenna nykyiseen PDF-tiedostoon Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Tallennetut huomautukset kohtaan '%s'. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => '%s':n tallentaminen epäonnistui: '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Bing => Haku &Bingin avulla Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Google => Haku &Googlen avulla Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Search With Google => &Haku Googlen avulla Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Etsitään %d/%d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select &All => V&alitse kaikki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Valitse sisältöä Ctrl+vasemmanpuoleinen hiiren painike Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Valitse kansio, johon SumatraPDF asennetaan: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Selection: => Valinta: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Lä&hetä sähköpostilla Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Aseta käänteinen haku komentorivillä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Settings => &Asetukset Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Näytä &Kirjanmerkit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Favorites => Näytä &Suosikit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Näytä &sivut peräkkäin Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Näytä &Vierityspalkit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Toolbar => Näytä &työkalupalkki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Book&marks => Näytä kirja&merkit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Favorites => &Näytä suosikit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Näytä suosikit
Show frequently read => Näytä usein luetut Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in &folder => Näytä &kansiossa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in folder => Näytä kansiossa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Näytä vie&rityspalkit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Näytä &kirjanmerkit sivupalkissa, kun saatavilla Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => P&ienennä sivut tulostettavalle alueelle (jos tarpeellista) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Single Page => &Yksi sivu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Single Page => Yksittäinen sivu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Skip this version => Ohita tämä versio Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Pahoittelut, jotain odottamatonta tapahtui!\n\nPaina 'Peruuta' jos haluat auttaa tekijöitä korjaamaan tämän virheen. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => Lähdetiedostolla %s ei ole synkronointikohtaa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Lähdetiedostolla %s ei ole synkronisaatiopistettä
Square => Neliö Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Stamp => &Leima Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Avaa SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Käynnistä SumatraPDF
&Strike Out => &Yliviivaa Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Subject: => Otsikko: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s asennusohjelma Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s poisto-ohjelma Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF kaatui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF on poistettu. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF-asennusta ei löytynyt. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Options => SumatraPDF:n asetukset Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Update => SumatraPDF:n päivitys Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SVG documents => SVG asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Synkronisointitiedostoa ei voitu avata Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Tagged PDF => Merkitty PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Text => &Teksti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Alignment: => Tekstin kohdistaminen: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Color: => Tekstin väri: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text documents => Tekstiasiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Size: => Tekstin koko: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Size: %d => Tekstin koko: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Kiitos, että valitsit SumatraPDF:n! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Kiitos että valitsit SumatraPDF:n!
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Kiitos! SumatraPDF asennettiin. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Asennusohjelma on viallinen. Lataa se uudelleen.\nAnteeksi häiriö! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Theme => &Teema Edit • see on DeepL • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Asiakirja käyttää ei-tuettuja ominaisuuksia (%s) ja ei ehkä näy oikein. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Title: => Otsikko: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Käännä &DeepL avulla Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Translate With Google => &Käännä Googlen avulla Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Underline => &Korosta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Poista SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation failed => Poistaminen epäonnistui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Poistaminen käynnissä... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Tuntematon lähdetiedosto (%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations => Tallentamattomat huomautukset Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Tallentamattomia huomautuksia kohdassa '%s'. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Use &tabs => Käytä välilehtiä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Use original page sizes => &Käytä alkuperäisiä sivukokoja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&View => &Näytä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
View => Näytä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Visit &Website => &Vieraile ohjelman kotisivuilla Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Warning => Varoitus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Window => Ikkuna Edit • see on DeepL • see on Google Translate
XPS documents => XPS-asiakirjat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Yes => &Kyllä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have the latest version. => Sinulla on uusin versio. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Sinulla on tallentamattomia huomautuksia Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Sinulla on versio '%s' ja versio '%s' on saatavilla.\nTahdotko asentaa uuden version? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Asennat 32-bittisen SumatraPDF:n 64-bittiseen käyttöjärjestelmään.\nTahdotko ladata\n64-bittisen version? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom => Zoomaus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Lähennä
previous: Zoomaa
&Zoom => &Zoomaus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Kohdista
previous: &Zoomaa
Zoom factor => Zoomaustaso Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Lähennyskerroin
Zoom In => Lähennä Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Kohdenna lähemmäksi
previous: Zoomaa lähemmäksi
Zoom Out => Loitonna Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Loitonna kauemmaksi
previous: Zoomaa kauemmaksi

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
%s installation not found.
Add child
Add page %s to favorites\tCtrl+B
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
Color
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Discard
&Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Failed to register as default program on win 10
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
&Highlight\ta
New &window\tCtrl+N
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
Show &Bookmarks\tF12
Show Book&marks\tF12
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s / %s
&Actual Size\tCtrl+1 => &Todellinen koko\tCtrl+1
&Back\tAlt+Left Arrow => &Takaisin\tAlt+Vasen nuoli
&Book View\tCtrl+8 => &Kirjanäkymä\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => K&irjanmerkit\tF12
previous: Kirjanmerkit\tF12
&Close\tCtrl+W => &Sulje\tCtrl+W
&Copy Selection\tCtrl+C => Ko&pioi valinta\tCtrl+C
previous: Kopioi valinta\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Väliaikaiskansion luominen epäonnistui
Couldn't install browser plugin => Selainliitännäisen asentaminen epäonnistui
Couldn't obtain temporary directory => Väliaikaishakemiston käyttäminen epäonnistui
Couldn't remove installation directory => Asennuskansion poistaminen epäonnistui
Couldn't remove the shortcut => Pikakuvakkeen poistaminen epäonnistui
Couldn't uninstall PDF search filter => PDF-hakusuodattimen poistaminen epäonnistui
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Mukautettu zoomaustaso...\tCtrl+Y
previous: &Mukautettu lähennys...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => PDF-oletuslukijaa ei voi vaihtaa kannettavassa tilassa
previous: Pää-PDF-lukijaa ei voida muuttaa kannettavassa tilassa
Delete Annotation\tDel => Poista huomautus\tDel
Download => Lataa
E&xit\tCtrl+Q => &Lopeta\tCtrl+Q
previous: &Poistu\tCtrl+Q
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Virhe: SumatraPDF:n käynnistäminen epäonnistui!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Virhe: SumatraPDF ei löytynyt!
Error: The document couldn't be downloaded! => Virhe: asiakirjan lataaminen epäonnistui!
previous: Virhe: tiedoston lataaminen epäonnistui!
F&orward\tAlt+Right Arrow => Se&uraava\tAlt+Oikea nuoli
F&ullscreen\tCtrl+L => Koko &näyttö\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Koko &näyttö\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Koko &näyttö\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Rinnakkain\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Poisto-ohjelman kopioiminen väliaikaiskansioon epäonnistui
Failed to create a shortcut => Pikakuvakkeen luominen epäonnistui
Fin&d...\tCtrl+F => Ets&i...\tCtrl+F
&First Page\tHome => E&nsimmäinen sivu\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => &Sovita sisältö\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Sovita sivu &pystysuunnassa\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Sovita sivu &vaakasuunnassa\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Muotoillaan kirjaa... %d sivua
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Asenna PDF-liitännäinen selaimille Firefox, Chrome ja Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Pidä PDF-selainlaajennus asennettuna (ei enää tuettu)
&Last Page\tEnd => &Viimeinen sivu\tEnd
Loading file %s... => Ladataan tiedostoa %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Tee SumatraPDF:stä PDF-asiakirjojen oletuslukuohjelma
previous: Tee SumatraPDF:stä PDF-tiedostojen oletuslukuohjelma
New version %s is available. Download new version? => Uudempi versio %s saatavilla. Ladataanko uudempi versio?
&Next Page\tRight Arrow => &Seuraava sivu\tOikea nuoli
&No, thanks => &Ei kiitos
Open in &Microsoft HTML Help => Avaa Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Avaa...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Avataan asiakirjaa SumatraPDF:ssä...
P&roperties\tCtrl+D => O&minaisuudet\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Si&vulle...\tCtrl+G
previous: S&ivulle...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => &Esitys\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => &Esitys\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => &Edellinen sivu\tVasen nuoli
Print as &image (requires more memory) => Tulosta &kuvana (kuluttaa enemmän muistia)
previous: Tulosta &kuvana (kuluttaa enemmän muistia)
&Print...\tCtrl+P => &Tulosta...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => &Uudelleennimeä...\tF2
&Remove Document => &Poista asiakirja
Replace document &colors with Windows color scheme => Korvaa asiakirjan &värit Windowsin väriteemalla
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Käännä &vasemmalle\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Käännä &oikealle\tCtrl+Shift++
Save As => Tallenna nimellä
&Save As...\tCtrl+S => Tallenna &nimellä...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Tallenna p&ikakuvake...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => V&alitse kaikki\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Valitse huomautus editorissa
Show &pages continuously => Näytä &sivut peräkkäin
previous: Näytä &sivut jatkuvasti
Show &Toolbar\tF8 => Näytä &työkalupalkki
&Single Page\tCtrl+6 => &Yksittäinen sivu\tCtrl+6
&Skip this version => &Ohita tämä versio
Some files to be installed are damaged or missing => Osa asennettavista tiedostoista on vahingoittuneita tai ne puuttuvat
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF on oletuslukijasi PDF-asiakirjoille
previous: SumatraPDF on pää-PDF-lukijasi
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF:n pitäisi nyt olla oletuslukijasi PDF-asiakirjoille
previous: SumatraPDF:n pitäisi nyt olla pää-PDF-lukijasi
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Käytä SumatraPDF:ää PDF-asiakirjojen oletuslukijana
previous: Käytä SumatraPDF:ää PDF-tiedostojen oletuslukijana
You have version %s => Sinulla on versio %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk