Home : SumatraPDF : Croatian translations Not logged in. Log in with GitHub

7 untranslated out of 377 total strings
Progress:
98%

%s annotation. Ctrl+click to edit. Add a translation... • see on Google Translate
Close All Tabs Add a translation... • see on Google Translate
Close Tabs To The Left Add a translation... • see on Google Translate
Delete Add a translation... • see on Google Translate
Error Add a translation... • see on Google Translate
&Keyboard Shortcuts Add a translation... • see on Google Translate
Manual On Website Add a translation... • see on Google Translate
&About => &O programu... Edit • see on Google Translate
About SumatraPDF => O SumatriPDF Edit • see on Google Translate
&Actual Size => Stv&arna veličina Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Dodaj favorita Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Dodaj stranicu %s u favorite Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites with (optional) name: => Dodaj stranicu %s u favorite sa (opcijnalno) imenom: Edit • see on Google Translate
Add to favorites => Dodaj u favorite Edit • see on Google Translate
Advanced => Napredno Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => N&apredne mogućnosti Edit • see on Google Translate
All files => Sve datoteke Edit • see on Google Translate
&All selected pages => Sve obilježene str&anice Edit • see on Google Translate
All supported documents => Svi podržani dokumenti Edit • see on Google Translate
Annotations => Bilješke Edit • see on Google Translate
Application: => Aplikacija: Edit • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Jeste li sigurni da želite deinstalirati SumatraPDF? Edit • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Asocirati sa PDF datotekama? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => Prilog: %s Edit • see on Google Translate
Author: => Autor: Edit • see on Google Translate
Author: %s => Autor: %s Edit • see on Google Translate
Automatic => Automatsko Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Provjeravaj &nadogradnje automatski Edit • see on Google Translate
&Back => &Natrag Edit • see on Google Translate
Background Color: => Boja pozadine: Edit • see on Google Translate
&Book View => &Knjiški pregled Edit • see on Google Translate
Book View => Knjiški pregled Edit • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Prečac oznake do stranice %s of %s Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Prečaci oznaka Edit • see on Google Translate
Bookmarks => Oznake Edit • see on Google Translate
Border: %d => Rub: %d Edit • see on Google Translate
Bytes => Bajtova Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Internet nedostupan (greška %#x) Edit • see on Google Translate
Cancel => Odustani Edit • see on Google Translate
&Cancel => &Odustani Edit • see on Google Translate
Cannot print this file => Ne mogu ispisati ovu datoteku Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Ne mogu pokrenuti naredbu unazadnog pretraživanja. Molim provjerite naredbeni redak u postavkama. Edit • see on Google Translate
&Caret => &Znak za umetanje Edit • see on Google Translate
Change Language => Promijeni jezik (Change Language) Edit • see on Google Translate
[Changes detected; refreshing] %s => [Dogodila se promjena - osvježavam] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => Provjeri ažuriranje Edit • see on Google Translate
Checking for update... => Provjera dostupnosti ažuriranja... Edit • see on Google Translate
CHM documents => CHM dokumenti Edit • see on Google Translate
Circle => Krug Edit • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. => Izbrisana povijest %d datoteka, izbrisane minijature. Edit • see on Google Translate
Clearing history... => Brisanje povijesti... Edit • see on Google Translate
&Close => &Zatvori Edit • see on Google Translate
Close => Zatvori Edit • see on Google Translate
Close Other Tabs => Zatvori ostale kartice Edit • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Zatvori kartice zdesna Edit • see on Google Translate
Collapse All => Sažmi sve Edit • see on Google Translate
Color: => Boja: Edit • see on Google Translate
previous: Boja
Comic books => Stripovi Edit • see on Google Translate
Command Palette => Paleta naredbi Edit • see on Google Translate
Compatibility => Kompatibilnost Edit • see on Google Translate
Contents: => Sadržaj: Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Nastavi instalirati 32-bit verziju Edit • see on Google Translate
previous: &Nastavi instalirati 32-bit verziju
Continuous => Slijedno Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => Slijedni knjiški pogled Edit • see on Google Translate
Continuous Facing => Dvije stranice slijedno Edit • see on Google Translate
Contribute Translation => Pomozi prijevodom Edit • see on Google Translate
Copy &Image => Kopiraj Sl&iku Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => Kopiraj adresu &linka Edit • see on Google Translate
Copy Co&mment => Kopiraj ko&mentar Edit • see on Google Translate
Copy File Path => Kopiraj putanju datoteke Edit • see on Google Translate
&Copy Selection => &Kopiraj obilježeno Edit • see on Google Translate
Copy To Clipboard => Kopiraj u međuspremnik Edit • see on Google Translate
&Copy To Clipboard => Kopiraj u &međuspremnik Edit • see on Google Translate
copying text => kopiram tekst Edit • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Kopiranje teksta je nemoguće (kopirano kao slika) Edit • see on Google Translate
Copyright: => Autorsko pravo Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Nemoguće pribaviti svojstva printera Edit • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Nemoguće napraviti instalacijsku mapu Edit • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Nemoguće dobiti naziv printera Edit • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Ne mogu inicijalizirati pisač Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Nemoguće instalirati PDF preglednik Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Nemoguće instalirati PDF filter pretraživanja Edit • see on Google Translate
Couldn't render the page => Nije moguće iscrtati stranicu Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Nemoguće deinstalirati dodatak za internet preglednik Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Nemoguće deinstalirati PDF preglednik Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Nije moguće deinstalirati Sumatra filtar za pretraživanje Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Nemoguće zapisati %s na disk Edit • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Napravi bilješku &ispod kursora Edit • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Napravite bilješku iz odabira Edit • see on Google Translate
Created: => Stvoreno: Edit • see on Google Translate
Current file => Trenutna datoteka Edit • see on Google Translate
Cursor position: => Pozicija pokazivača: Edit • see on Google Translate
Custom &Zoom... => Prilagođeno &uvećanje... Edit • see on Google Translate
previous: Prilagođeni zum
Dark => Tamna Edit • see on Google Translate
Darker => Tamnija Edit • see on Google Translate
Date: => Datum: Edit • see on Google Translate
Default &Layout: => Pretpostavljeni &izgled: Edit • see on Google Translate
Default &Zoom: => Pretpostavljeno &uvećanje: Edit • see on Google Translate
Delete Annotation => Izbriši bilješku Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => Dozvole ograničenja: Edit • see on Google Translate
&Discard changes => &Odbaci promjene Edit • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu dokumenti Edit • see on Google Translate
Document Properties => Svojstva dokumenta Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => Ubuduće nemoj pitati Edit • see on Google Translate
Don't install => Nemoj instalirati Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => Preuzmite 64-bitnu verziju Edit • see on Google Translate
E&xit => I&zlaz Edit • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => I&zlaz iz cijelog ekrana Edit • see on Google Translate
Edit %s Annotation => Uredi %s bilješku Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => Uredi bilješke Edit • see on Google Translate
Enter password => Unesi lozinku Edit • see on Google Translate
Enter password for %s => Unesi lozinku za %s Edit • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Unesite naredbenu liniju za pokretanje kod dvostrukog klika na PDF dokumentu: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB dokumenti Edit • see on Google Translate
Error loading %s => Greška kod pokretanja %s Edit • see on Google Translate
&Even pages only => Samo &parne stranice Edit • see on Google Translate
Expand All => Proširi sve Edit • see on Google Translate
F&avorites => F&avoriti Edit • see on Google Translate
F&orward => Na&prijed Edit • see on Google Translate
F&ullscreen => P&uni zaslon Edit • see on Google Translate
Facing => Dvije stranice Edit • see on Google Translate
&Facing => &Dvije stranice Edit • see on Google Translate
previous: Sučeljene stranice
Failed to delete uninstaller registry keys => Neuspjeh kod brisanja ključeva registra deinstalatera Edit • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Neuspjeh u preimenovanju datoteke! Edit • see on Google Translate
Failed to save a file => Spremanje datoteke nije uspjelo Edit • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Neuspjeh kod zapisivanja produženih informacija nastavka datoteke u registru Edit • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Neuspjeh kod zapisivanja deinstalacijskih informacija u registar Edit • see on Google Translate
Fast Web View => Brzi Web prikaz Edit • see on Google Translate
Favorites => Favoriti Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => FictionBook dokumenti Edit • see on Google Translate
&File => &Datoteka Edit • see on Google Translate
File: => Datoteka: Edit • see on Google Translate
File %s not found => Datoteka %s nije pronađena Edit • see on Google Translate
File Attachment => Prilog Edit • see on Google Translate
File Size: => Veličina datoteke: Edit • see on Google Translate
Fin&d... => &Traži... Edit • see on Google Translate
Find: => Pronađi: Edit • see on Google Translate
Find => Pronađi Edit • see on Google Translate
Find Next => Pronađi slijedeće Edit • see on Google Translate
Find Previous => Pronađi prethodno Edit • see on Google Translate
&Find what: => &Što tražiti: Edit • see on Google Translate
&First Page => &Prva stranica Edit • see on Google Translate
Fit &Content => Prilagodi &sadržaju Edit • see on Google Translate
Fit &Page => &Prilagodi stranici Edit • see on Google Translate
Fit &Width => Nam&jesti po širini Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Namjesti po jednoj stranici Edit • see on Google Translate
Fit Content => Namjesti po sadržaju Edit • see on Google Translate
Fit Page => Prilagodi stranici Edit • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => Namjesti stranice do područja za ispis Edit • see on Google Translate
Fit Width => Namjesti po širini Edit • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Namjesti po širini i prikaži stranice slijedno Edit • see on Google Translate
Fonts: => Fontovi: Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => Tekst je pronađen na %s. stranici Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Tekst pronađen na stranici %s (opet) Edit • see on Google Translate
&Free Text => &Slobodni tekst Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Najčešće čitano Edit • see on Google Translate
GB => GiB Edit • see on Google Translate
Get Fonts Info => Informacije o fontovima Edit • see on Google Translate
&Go To => Idi na Edit • see on Google Translate
Go to page => Idi na stranicu Edit • see on Google Translate
&Go to page: => &Idi na stranicu: Edit • see on Google Translate
&Help => &Pomoć Edit • see on Google Translate
Hide &Options => Sakrij postavke Edit • see on Google Translate
Hide frequently read => Sakrij najčešće čitano Edit • see on Google Translate
&Highlight => &Istakni Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Pomoć: upotrijebite tipku F3 za ponovnu pretragu Edit • see on Google Translate
Icon: => Ikona: Edit • see on Google Translate
previous: Ikona
Image files (*.%s) => Slikovne datoteke (*.%s) Edit • see on Google Translate
Images => Slike Edit • see on Google Translate
Ink => Tinta Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Instaliraj i ponovno pokreni Edit • see on Google Translate
Install for all users => Instaliraj za sve korisnike Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Instaliraj SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Instaliraj SumatraPDF u &mapu: Edit • see on Google Translate
Installation failed! => Instalacija nije uspjela! Edit • see on Google Translate
Installation in progress... => Instaliranje... Edit • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Instaliranje 32-bitne SumatraPDF na 64-bit OS Edit • see on Google Translate
Interior Color: => Unutarnja boja: Edit • see on Google Translate
KB => KiB Edit • see on Google Translate
&Last Page => &Zadnja stranica Edit • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Neka Windows pretraga radne površine &pretražuje PDF dokumente Edit • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Neka Windows prikazuje &pregled PDF dokumenata Edit • see on Google Translate
Light => Svijetla Edit • see on Google Translate
Line => Linija Edit • see on Google Translate
Line End: => Kraj linije: Edit • see on Google Translate
Line Start: => Početak linije: Edit • see on Google Translate
Loading %s ... => Učitavanje %s ... Edit • see on Google Translate
&Magnification: => &Uvećanje: Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Postaviti SumatruPDF pretpostavljenim preglednikom PDF datoteka? Edit • see on Google Translate
Man&ga Mode => Man&ga način Edit • see on Google Translate
&Manual => Korisnički priručnik Edit • see on Google Translate
Match Case => Razlikuj velika i mala slova Edit • see on Google Translate
&Match case => Razlikuj velika i mala slova Edit • see on Google Translate
MB => MiB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi dokumenti Edit • see on Google Translate
Modified: => Promijenjeno: Edit • see on Google Translate
New &window => Novi p&rozor Edit • see on Google Translate
New version available => Dostupna nova verzija Edit • see on Google Translate
Next Page => Sljedeća stranica Edit • see on Google Translate
&Next Page => Sljedeća stra&nica Edit • see on Google Translate
&No => &Ne Edit • see on Google Translate
No matches were found => Pojam nije pronađen Edit • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Nema rezultata oko %u. retka u datoteci %s Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => Datoteka usklađivanja nije pronađena Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Nema podatka o usklađenosti na ovom mjestu Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Broj stranica: Edit • see on Google Translate
&Odd pages only => Samo &neparne stranice Edit • see on Google Translate
(of %d) => (od %d) Edit • see on Google Translate
OK => U redu Edit • see on Google Translate
Opacity: => Neprozirnost: Edit • see on Google Translate
Opacity: %d => Neprozirnost: %d Edit • see on Google Translate
Open => Otvori Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Otvori u programu PDF-XChange Edit • see on Google Translate
Open a document... => Otvori dokument... Edit • see on Google Translate
Open Attachment => Otvori prilog Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander => Otvori direktorij u &Double Commanderu Edit • see on Google Translate
previous: Otvori direktorij u &Double Commander
Open Directory in &Explorer => Otvori direktorij u &Exploreru Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander => Otvori direktorij u &Total Commanderu Edit • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus => Otvori direktorij u Directory &Opusu Edit • see on Google Translate
&Open Document => &Otvori dokument Edit • see on Google Translate
Open Embedded PDF => Otvori ugrađeni PDF Edit • see on Google Translate
Open in %s => Otvori u %s Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Otvori u programu &Adobe Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Otvori u programu &Foxit Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Otvori u programu Microsoft XPS-Viewer Edit • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help => Otvori u Microsoft &HTML Helpu Edit • see on Google Translate
Open In New Window => Otvori u novom prozoru Edit • see on Google Translate
&Open... => &Otvori... Edit • see on Google Translate
&Options => P&ostavke Edit • see on Google Translate
&Options... => Mogućnosti... Edit • see on Google Translate
P&roperties => &Svojstva Edit • see on Google Translate
Pa&ge... => St&ranica... Edit • see on Google Translate
Page: => Stranica: Edit • see on Google Translate
(page %s) => (stranica %s) Edit • see on Google Translate
Page %s => Stranica %s Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Stranica %u ne postoji Edit • see on Google Translate
Page scaling => Skaliranje stranice Edit • see on Google Translate
Page Size: => Veličina stranice: Edit • see on Google Translate
PalmDoc documents => PalmDoc dokumenti Edit • see on Google Translate
&Password: => &Lozinka: Edit • see on Google Translate
PDF Document => PDF dokument Edit • see on Google Translate
PDF documents => PDF dokumenti Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF optimizacija: Edit • see on Google Translate
PDF Producer: => Proizvođač PDF-a: Edit • see on Google Translate
PDF Version: => Inačica PDF-a: Edit • see on Google Translate
&Pin Document => &Pričvrsti dokument Edit • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Molim zatvorite %s za nastavak! Edit • see on Google Translate
Please wait - loading... => Molim pričekajte - učitavanje... Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Molim pričekajte, iscrtavam... Edit • see on Google Translate
Poly Line => Poli-linija Edit • see on Google Translate
Polygon => Poligon Edit • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Skočna obavijest: %d 0 R Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Postscript dokumenti Edit • see on Google Translate
Pr&esentation => Pr&ezentacija Edit • see on Google Translate
&Previous Page => &Prethodna stranica Edit • see on Google Translate
Previous Page => Prethodna stranica Edit • see on Google Translate
Print => Ispis Edit • see on Google Translate
Print range => Ispiši raspon Edit • see on Google Translate
&Print... => Is&pis... Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Ispis... (nije dopušteno) Edit • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Ne postoji printer sa zadanim imenom Edit • see on Google Translate
printing document => ispisujem dokument Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Ispis u tijeku. Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Ispis u tijeku. Prekinite i izađite? Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Ispis je još u tijeku. Prekini i započni ponovno? Edit • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Ispis stranice %d od %d... Edit • see on Google Translate
Printing problem. => Problem prilikom ispisivanja. Edit • see on Google Translate
Properties... => Svojstva... Edit • see on Google Translate
Re&name... => Preime&nuj Edit • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Pravokutnik: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on Google Translate
Redact => Urediti Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => Upamti &otvorene datoteke Edit • see on Google Translate
&Remember the password for this document => &Zapamti lozinku za ovaj dokument Edit • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => &Upamti ove postavke za svaki pojedini dokument Edit • see on Google Translate
Remove from favorites => Ukloni iz favorita Edit • see on Google Translate
&Remove From History => &Ukloni iz povijesti Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Ukloni stranicu %s iz favorita Edit • see on Google Translate
Rename To => Preimenuj u Edit • see on Google Translate
Rotate &Left => Rotiraj &lijevo Edit • see on Google Translate
Rotate &Right => &Rotiraj desno Edit • see on Google Translate
S&election => O&dabir Edit • see on Google Translate
S&quiggly => &Vrckava crta Edit • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Spremi bilješke u postojeći PDF Edit • see on Google Translate
Save annotations? => Spremi bilješke? Edit • see on Google Translate
&Save As... => &Spremi kao... Edit • see on Google Translate
Save Attachment... => Spremi prilog... Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Spremi promjene u novi PDF Edit • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Spremi promjene u postojeći PDF Edit • see on Google Translate
Save Embedded File... => Spremi ugrađenu datoteku... Edit • see on Google Translate
Save S&hortcut... => Spre&mi prečac... Edit • see on Google Translate
Save to &new PDF => Spremi u &novi PDF Edit • see on Google Translate
&Save to existing PDF => &Spremi u postojeći PDF Edit • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Bilješke spremljene u '%s' Edit • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => Spremanje '%s' neuspjelo sa: '%s' Edit • see on Google Translate
Search With &Bing => Pretraži sa &Bing-om Edit • see on Google Translate
Search With &Google => Pretraži sa &Google-om Edit • see on Google Translate
&Search With Google => Pretraži &sa Google-om Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Pretražujem %d. stranicu (od %d)... Edit • see on Google Translate
Select &All => Obilježi &sve Edit • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Odaberi sadržaj pomoću Ctrl+lijeva tipka miša Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Odaberite mapu gdje bi trebalo instalirati SumatraPDF: Edit • see on Google Translate
Selection: => Odabir: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Pošalji &e-poštom... Edit • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Omogući unazadnu pretragu Edit • see on Google Translate
&Settings => &Postavke Edit • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Prikaži &oznake Edit • see on Google Translate
Show &Favorites => Prikaži &favorite Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Prikaži stranice slijedno Edit • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Prikaži &klizače Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar => Prikaži alatnu traku Edit • see on Google Translate
Show Book&marks => Prikaži fa&vorite Edit • see on Google Translate
Show Favorites => Prikaži favorite Edit • see on Google Translate
Show frequently read => Prikaži najčešće čitano Edit • see on Google Translate
Show in &folder => Prikaži u mapi Edit • see on Google Translate
Show in folder => Prikaži u mapi Edit • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Prikaži &klizače Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Prikaži traku &oznaka kad je dostupna Edit • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Smanji stranice do područja za ispis (ako je potrebno) Edit • see on Google Translate
Single Page => Jedna stranica Edit • see on Google Translate
&Single Page => Jedna &stranica Edit • see on Google Translate
Skip this version => Preskoči ovu verziju Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Isprika, ovo se nije trebalo dogoditi!\n\nMolimo kliknite 'Odustani' ako nam želite pomoći ispraviti uzrok ovog rušenja. Edit • see on Google Translate
previous: Isprika, ovo se nije trebalo dogoditi!\n\nMolimo kliknite 'Otkaži' ako nam želite pomoći ispraviti uzrok ovog rušenja.
Source file %s has no synchronization point => Izvorna datoteka %s nema točke usklađivanja Edit • see on Google Translate
Square => Kvadrat Edit • see on Google Translate
&Stamp => &Pečat Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Pokreni SumatraPDF Edit • see on Google Translate
&Strike Out => Za&crtati Edit • see on Google Translate
Subject: => Tema: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s instaler Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s deinstaler Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF se srušio Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF je deinstaliran. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF instalacija nije pronađena. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Mogućnosti programa Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => SumatraPDF ažuriranje Edit • see on Google Translate
SVG documents => SVG dokumenti Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Datoteka usklađenja se ne može otvoriti Edit • see on Google Translate
Tagged PDF => Strukturirani PDF Edit • see on Google Translate
&Text => &Tekst Edit • see on Google Translate
Text Alignment: => Poravnavanje teksta: Edit • see on Google Translate
Text Color: => Boja teksta: Edit • see on Google Translate
Text documents => Tekstualni dokumenti Edit • see on Google Translate
Text Size: => Veličina teksta: Edit • see on Google Translate
Text Size: %d => Veličina teksta: %d Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Hvala Vam na odabiru SumatraPDF! Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Hvala Vam! SumatraPDF je instaliran. Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Instaler je oštećen. Molim Vas preuzmite ga ponovno.\nIsprika za tu neugodnost! Edit • see on Google Translate
&Theme => &Tema Edit • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Ovaj dokument koristi nepodržane značajke (%s) i možda se neće ispravno prikazati Edit • see on Google Translate
Title: => Naslov: Edit • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Prevedi sa &DeepL Edit • see on Google Translate
&Translate With Google => &Prevedi sa Google-om Edit • see on Google Translate
&Underline => Podv&ući Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Deinstaliraj SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Deinstalacija nije uspjela Edit • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Deinstaliranje... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Nepoznata izvorna datoteka (%s) Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations => Nespremljene bilješke Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Nespremljene bilješke u '%s' Edit • see on Google Translate
Use &tabs => Koristi &kartice Edit • see on Google Translate
&Use original page sizes => Koristi &originalne veličine stranica Edit • see on Google Translate
&View => &Pogled Edit • see on Google Translate
View => Pogled Edit • see on Google Translate
Visit &Website => &Posjeti internetsku stranicu Edit • see on Google Translate
Warning => Upozorenje Edit • see on Google Translate
&Window => P&rozor Edit • see on Google Translate
previous: P&rozor
XPS documents => XPS dokumenti Edit • see on Google Translate
&Yes => &Da Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Imate najnoviju inačicu. Edit • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Imate nespremljene bilješke Edit • see on Google Translate
previous: Imate nespremljenih bilješki
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Imate verziju '%s' a verzija '%s' je dostupna.\nŽelite li instalirati novu verziju? Edit • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Instalirate 32-bitnu SumatraPDF on 64-bitni OS.\nŽelite li preuzeti 64-bit verziju? Edit • see on Google Translate
Zoom => Uvećanje Edit • see on Google Translate
&Zoom => &Uvećaj Edit • see on Google Translate
Zoom factor => Faktor uvećanja Edit • see on Google Translate
Zoom In => Uvećaj Edit • see on Google Translate
Zoom Out => Umanji Edit • see on Google Translate

122 unused strings:

Caret
Colapse All
Create Annotation
&Discard
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
Open Directory in Direcotry &Opus
Save annoations?
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Text
Underline
Use &Tabs
%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit. => %s bilješka. Ctrl+klik za odabir. Ctrl+dpl klik za uređivanje.
%s installation not found. => %s instalacija nije pronađena.
%s of %s => %s od %s
&Actual Size\tCtrl+1 => Stvarna veličina\tCtrl+1
Add child => Dodaj potomka
previous: Dodaj potomak
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Dodaj stranicu %s u favorite\tCtrl+B
Add PDF as a child => Dodaj PDF kao potomak
Add PDF as a sibling => Dodaj PDF kao srodnika
Add sibling => Dodaj srodnika
Are you sure you want to uninstall %s? => Jeste li sigurni da želite deinstalirati %s?
&Back\tAlt+Left Arrow => Natrag\tAlt+<-
&Book View\tCtrl+8 => &Knjiški pregled\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Straničnik\tF12
&Close\tCtrl+W => &Zatvori\tCtrl+W
Color => Boja
&Copy Selection \tCtrl-C => &Kopiraj odabrano \tCtrl-C
&Copy Selection\tCtrl+C => Kopiraj odabir\tCtrl+C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C => &Kopiraj u međuspremnik\tCtrl-C
Couldn't create temporary directory => Nemoguće napraviti privremenu mapu
Couldn't install browser plugin => Nemoguće instalirati dodatak za internet preglednik
Couldn't obtain temporary directory => Nemoguće dobiti privremenu mapu
Couldn't remove installation directory => Nemoguće ukloniti instalacijsku mapu
Couldn't remove the shortcut => Nemoguće ukloniti prečac
Couldn't uninstall PDF search filter => Nemoguće deinstalirati PDF filter pretraživnja
Create Annotation Under Cursor => Napravite bilješku pod pokazivačem
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Prilagođeno uvećanje...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Glavni preglednik PDF datoteka se ne može mijenjati u prenosivom načinu
Delete Annotation\tDel => Obriši bilješku\tDel
Discard => Odbaciti
Download => Preuzmi
E&xit\tCtrl+Q => &Izađi\tCtrl+Q
Edit => Uredi
Edit Bookmarks => Uredi favorite
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Greška: Nemoguće pokrenuti SumatraPDF
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Greška: SumatraPDF nije pronađena
Error: The document couldn't be downloaded! => Greška: Dokument nije moguće preuzeti!
previous: Greška: Dokument nije moguće skinuti s interneta
Export Bookmarks => Izvezi favorite
F&orward\tAlt+Right Arrow => Naprijed\tAlt+->
F&ullscreen\tCtrl+L => Cijeli zaslon\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Cijeli zaslon\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Cijeli zaslon\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Dvije stranice\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Neuspjeh kod kopiranju deinstalera u privremenu mapu
previous: Neuspjeh kod kopiranju deinstalatera u privremenu mapu
Failed to create a shortcut => Neuspjeh u kreiranju prečaca
Failed to register as default program on win 10 => Neuspješno registriranje kao zadani program na Windows 10
Fin&d...\tCtrl+F => Pronađi...\tCtrl+F
&First Page\tHome => Prva stranica\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Namjesti po &sadržaju\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Prilagodi &stranici\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => &Namjesti po širini\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Oblikovanje knjige... %d stranica
&Highlight\ta => &Istakni\ta
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Instaliraj PDF &dodatak za internet preglednike Firefox, Chrome i Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Zadrži PDF &browser dodatak instaliran (više nije podržano)
&Last Page\tEnd => Posljednja stranica\tEnd
Loading file %s... => Pokretanje datoteke %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Neka SumatraPDF bude pretpostavljeni preglednik PDF datoteka
New &window\tCtrl+N => &Novi prozor\tCtrl+N
New Bookmarks => Novi favoriti
New version %s is available. Download new version? => Dostupna je nova inačica (%s). Preuzeti novu inačicu?
&Next Page\tRight Arrow => Sljedeća stranica\t->
&No, thanks => &Ne, hvala
Open in &Microsoft HTML Help => Otvori u programu Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Otvori...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Otvaranje dokumenta u SumatraPDF...
P&roperties\tCtrl+D => S&vojstva...\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Stranica...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&ezentacija\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Pr&ezentacija\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => Prethodna stranica\t<-
Print as &image (requires more memory) => Ispiši kao sl&iku (zahtijeva više memorija)
&Print...\tCtrl+P => &Ispiši...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Preime&novati...\tF2
&Remove Document => &Ukloni dokument
Remove Item => Ukloni stavku
Replace document &colors with Windows color scheme => Zamijeni boje dokumenta s postavkama &Windows boja
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Zaokreni nalijevo\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Zaokreni nadesno\tCtrl+Shift++
Save Annotations => Spremi pribilješke
Save As => Spremi kao
&Save As...\tCtrl+S => &Spremi kao...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Spremi p&rečac...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Obilježi &sve\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Odaberite bilješku u uređivaču
Selekcja: => Odabir:
Show &Bookmarks\tF12 => Prikaži &oznake\tF12
Show &pages continuously => Prikaži stranice slijedno
Show &Toolbar\tF8 => Prikaži alatnu traku
Show Book&marks\tF12 => Prikaži oznake\tF12
previous: Prikaži zabilješke\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => &Jedna stranica\tCtrl+6
&Skip this version => &Propusti ovu inačicu.
Some files to be installed are damaged or missing => Neke datoteke za instalaciju su oštećene ili nedostaju
Sort By => Sortiraj po
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF je vaš glavni glavni preglednik PDF datoteka
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF bi sad trebao biti vaš glavni preglednik PDF datoteka
Support SumatraPDF => Podrži SumatraPDF
Tag (big first) => Oznaka (prvo velika)
Tag (small first) => Oznaka (prvo mala)
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Zahvaljujemo na odabiru RA-MICRO PDF!
&Underline\tu => &Podcrtano\tu
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Koristi SumatraPDF kao zadani PDF preglednik
You have unsaved annotations. Save them? => Imate nespremljene bilješke. Spremite ih?
You have version %s => Imate inačicu %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk