Home : SumatraPDF : Lithuanian translations Not logged in. Log in with GitHub

72 untranslated out of 365 total strings
Progress:
80%

&Actual Size Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Back Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Book View Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Cancel Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Checking for update... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Close Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Close Other Tabs Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Close Tabs To The Right Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Command Palette Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Copy To Clipboard Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy To Clipboard Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't get printer name Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Custom &Zoom... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Delete Annotation\tDel Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Discard changes Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Don't install Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Download 64-bit version Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
F&orward Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
F&ullscreen Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Facing Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Fin&d... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&First Page Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Content Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Page Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Width Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Get Fonts Info Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Highlight Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Install and relaunch Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Install for all users Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Last Page Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Loading %s ... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
New &window Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
New version available Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Next Page Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Attachment Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Open... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Pa&ge... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - loading... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Pr&esentation Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Previous Page Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Re&name... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Left Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Right Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
S&election Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Save annotations? Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Save Attachment... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Save S&hortcut... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Save to &new PDF Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Save to existing PDF Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Bing Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Google Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Search With Google Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Show Book&marks Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Show in folder Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Single Page Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Skip this version Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
SVG documents Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Translate with &DeepL Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Translate With Google Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&About => Apie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
About SumatraPDF => Apie „SumatraPDF“ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add Favorite => Sukurti žymę Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Sukurti žymą
Add page %s to favorites => Sukurti žymę į %s puslapį Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Sukurti žymą į %s puslapį
Add page %s to favorites with (optional) name: => Sukurti žymę į %s puslapį, suteikiant jai pavadinimą (neprivalomas): Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Sukurti žymą į %s puslapį, suteikiant jai šį pavadinimą (neprivalomas):
Add to favorites => Sukurti žymą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Advanced => Kitos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Advanced Options... => &Išplėstiniai nustatymai... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All files => Visi failai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&All selected pages => &Visi pažymėti puslapiai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All supported documents => Visų palaikomų tipų dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Annotations => Anotacijos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Application: => Programa: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Ar tikrai norite pašalinti SumatraPDF? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Susieti su PDF failais? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Attachment: %s => Priedas: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: => Autorius: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: %s => Autorius: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatic => Automatinis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Automatiškai &tikrinti, ar yra naujinimų Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Background Color: => Fono spalva: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Book View => Knyga Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Knyga
previous: Kn&yga
Bookmark shortcut to page %s of %s => Žymės nuoroda į puslapį %s iš %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Žymių nuorodos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmarks => Žymės Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Border: %d => Kraštas: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bytes => baitų Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Ryšys su internetu nutrūko (klaida %#x). Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cancel => Atsisakyti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot print this file => Nepavyko išspausdinti failo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Nepavyko pradėti atvirkščios paieškos komandos. Patikrinkite kompandinę eilutę nuostatose. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Caret => &Intarpas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Change Language => Keisti kalbą (Change Language) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
[Changes detected; refreshing] %s => [Aptikta pakitimų; atnaujinama] %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Check for &Updates => Tikrinti, ar yra &naujinimų Edit • see on DeepL • see on Google Translate
CHM documents => CHM dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Circle => Apskritimas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close => Uždaryti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Collapse All => Suskleisti viską Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Color: => Spalva: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Comic books => Komiksų knygelės Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Compatibility => Suderinamumas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contents: => Turinys: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous => Nenutrūkstama Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Book View => Nenutrūkstama knygos peržiūra Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Facing => Nenutrūkstama dviejų puslapių Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contribute Translation => Prisidėti prie vertimo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Image => Kopijuoti &paveikslą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Link Address => Kopijuoti &saito adresą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy Co&mment => Kopijuoti ko&mentarą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy Selection => &Kopijuoti pažymėtą sritį Edit • see on DeepL • see on Google Translate
copying text => kopijuojamas tekstas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Teksto kopijavimas uždraustas (kopijuojamas tik ekrano vaizdas) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copyright: => Autorinės teisės: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Spausdintuvo savybių sužinoti nepavyko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Nepavyko sukurti įdiegimo katalogo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Nepavyko sukurti instaliacijos katalogo
Couldn't initialize printer => Nepavyko prisijungti prie spausdintuvo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Nepavyko įdiegti PDF peržiūros programą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Nepavyko įdiegti PDF paieškos filtro Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't render the page => Nepavyko atvaizduoti puslapio Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Nepavyko pašalinti naršyklės įskiepio Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Nepavyko pašalinti PDF peržiūros programos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Nepavyko pašalinti Sumatra paieškos filtro Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Nepavyko %s įrašyti į diską Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Sukurti anotaciją iš pažymėtos vietos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Created: => Sukurtas: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Current file => Esamasis failas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cursor position: => Žymeklio pozicija: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Dark => Tamsi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Darker => Tamsesnė Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Date: => Data: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Layout: => Numatytasis iš&dėstymas: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Zoom: => Numatytasis &mastelis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Denied Permissions: => Nesuteikti leidimai: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Document Properties => Dokumento savybės Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Don't ask me again => &Daugiau nebeklausti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => &Išeiti iš pilno ekrano režimo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Edit Annotations => Redaguoti anotacijas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password => Įveskite slaptažodį Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password for %s => Įveskite %s slaptažodį Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Įveskite komandinę eilutę, vykdomą atverčiant PDF dokumentą: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Error loading %s => Nepavyko įkelti %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Even pages only => Tik &lyginiai puslapiai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Expand All => Išplėsti viską Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&avorites => &Parankiniai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Facing => Du puslapiai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Nepavyko ištrinti šalinimo programos registro raktų Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Nepavyko pervadinti failo! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to save a file => Failo įrašyti nepavyko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Nepavyko į registrą įrašyti išplėstinės failo plėtinio informacijos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Nepavyko į registrą įrašyti programos šalinimo informacijos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Nepavyko į registrą įrašyti išinstaliavimo informacijos
Fast Web View => Greita peržiūra tinkle Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Favorites => Parankiniai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
FictionBook documents => FictionBook dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File: => Failas: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&File => &Failas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File %s not found => Failas %s nerastas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Attachment => Failo priedas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Size: => Failo dydis: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find => Ieškoti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find: => Ieškoti: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Next => Rasti kitą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Previous => Rasti ankstesnį Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Find what: => &Surasti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit a Single Page => Visas puslapis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Content => Visas puslapio turinys Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Page => Visas puslapis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => Pritaikyti puslapių dydį prie spausdinamo ploto Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width => Visas puslapio plotis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Visas puslapio plotis, nenutrūkstama peržiūra Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fonts: => Šriftai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s => Ieškoti teksto %s puslapyje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Rastas tekstas %s puslapyje (vėl) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Free Text => &Laisvas tekstas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Frequently Read => Dažniausiai skaitomi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go To => &Eiti į Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go to page: => &Eiti į puslapį: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Go to page => Eiti į puslapį Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Help => &Žinynas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide &Options => Slėpti &Nuostatas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide frequently read => Nerodyti dažniausiai skaitomų Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Patarimas: ieškodami kito atitikmens naudokite klavišą F3 Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Icon: => Ikona: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Grafiniai failai (*.%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Images => Vaizdai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Ink => Rašalas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Įdiegti SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Įdiegti SumatraPDF į &katalogą: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation failed! => Įdiegimas nepavyko! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Instaliacija nepavyko!
Installation in progress... => Vyksta programos įdiegimas... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Vyksta instaliacija...
Interior Color: => Vidaus spalva: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Leisti Windows Desktop Search &ieškoti PDF dokumentų Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Leisti Windows rodyti PDF dokumentų &peržiūras Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Light => Šviesi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line => Linija Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line End: => Linijos pabaiga: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Linijos pradžia:
Line Start: => Linijos pradžia: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Magnification: => &Mastelis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Ar nustatyti „SumatraPDF“ kaip numatytąją PDF žiūryklę? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Man&ga Mode => Man&ga režimas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Manual => Naudotojo &vadovas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Match case => &Skirti didžiąsias ir mažąsias raides Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Match Case => Skirti didžiąsias ir mažąsias raides Edit • see on DeepL • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Modified: => Keistas: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Next Page => Kitas puslapis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&No => &Ne Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No matches were found => Nerasta atitikmenų Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Aplink eilutę %u faile %s nerasta jokių rezultatų Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization file found => Sinchronizacijos failas nerastas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Nėra sinchronizacijos informacijos šioje pozicijoje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Number of Pages: => Puslapių skaičius: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Odd pages only => &Tik nelyginiai puslapiai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(of %d) => (iš %d) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
OK => Gerai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: => Nepermatomumas: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: %d => Nepermatomumas: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open => Atverti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Atverti naudojant „PDF-&XChange“ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open a document... => Atverti dokumentą... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open Document => &Atverti dokumentą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Embedded PDF => Atidaryti įdėtą PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in %s => Atidaryti su %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Atverti naudojant „&Adobe Reader“ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Atverti naudojant „&Foxit Reader“ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Atverti su &Microsoft XPS-Viewer Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options => &Nuostatos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options... => &Nuostatos... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
P&roperties => &Savybės Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page: => Puslapis: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page %s => %s puslapis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(page %s) => (%s psl.) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Puslapio numerio %u nėra Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page scaling => Puslapio mastelis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page Size: => Puslapio dydis: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PalmDoc documents => PalmDoc dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Password: => &Slaptažodis: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Document => PDF dokumentas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF documents => PDF dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF optimizacijos: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Producer: => PDF leidėjas: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Version: => PDF versija: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Pin Document => Pasi&žymėti dokumentą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Norėdami tęsti, uždarykite %s! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Prašome palaukti – atvaizduojama... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Poly Line => Laužtė Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Polygon => Daugiakampis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Pranešimas: %d 0 R Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Postscript documents => „PostScript“ dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Previous Page => Ankstesnis puslapis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print => Spausdinti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print range => Spausdinimo intervalas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... => &Spausdinti... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Spausdinti... (neprieinama) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Spausdintuvo tokiu vardu nėra Edit • see on DeepL • see on Google Translate
printing document => spausdinamas dokumentas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing in progress. => Vyksta spausdinimas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Spausdinimas vis dar vyksta. Nutraukti ir išeiti? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Spausdinimas dar nebaigtas. Ar norite jį nutraukti ir pradėti iš naujo? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Spausdinamas %d puslapis iš %d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing problem. => Spausdinimo problema. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Stačiakampis: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Redact => Redaguoti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remember &opened files => Įsiminti &atvertus failus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember the password for this document => Įsiminti šio dokumento &slaptažodį Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => Įsiminti šias &nuostatas kiekvienam dokumentui Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove from favorites => Pašalinti iš parankinių Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remove From History => &Pašalinti iš istorijos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Pašalinti %s puslapį iš parankinių Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rename To => Pervadinti į Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&quiggly => Pabraukti &vingiuota linija Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save As... => Į&rašyti kaip... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Išsaugoti pakeitimus į naują PDF failą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Išsaugoti pakeitimus į esamą PDF failą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Embedded File... => Išsaugoti įdėtą failą... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Anotacijos išsaugotos į '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => %s išsaugojimas nepavyko: '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Ieškoma %d iš %d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select &All => Pažymėti &viską Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select Annotation in Editor => Pasirinkti anotaciją redaktoriuje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Turinį žymėkite su Ctrl+kairiuoju pelės klavišu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Pasirinkite kur diegti SumatraPDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Selection: => Pasirinkimas: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Siųsti el. &paštu... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Nustatyti atvirkščios paieškos komandinę eilutę Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Settings => &Nuostatos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Rodyti ž&ymas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Favorites => Rodyti &mėgstamus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => &Puslapius rodyti nenutrūkstamai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Rodyti &slinkties juostas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Toolbar => Rodyti &priemonių juostą Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Favorites => Rodyti parankinius Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show frequently read => Rodyti dažniausiai skaitomus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in &folder => Rodyti ap&lankale Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Rodyti &slinkties juostas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Rodyti &žymų parankinę, kai yra žymų Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Sumažinti puslapių dydį iki spausdinamo ploto (jei reikia) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Single Page => Atskirais puslapiais Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Apgailestaujame, taip neturėjo nutikti!\n\nSpustelėkite „Atsisakyti“, jeigu norite mums padėti pašalinti šios strigties priežastį. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => Pradinis failas %s neturi sinchronizacijos taško Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Square => Kvadratas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Stamp => &Antspaudas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Paleisti SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Strike Out => &Išbraukti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Subject: => Tema: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF diegimo programa %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF šalinimo programa %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => „SumatraPDF“ strigo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF buvo pašalinta. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF įdiegimas nerastas. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: SumatraPDF instaliacija nerasta.
SumatraPDF Options => „SumatraPDF“ nuostatos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Update => „SumatraPDF“ naujinimas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Sinchronizacijos failas negali būti atvertas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Tagged PDF => Pažymėtas PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Text => &Tekstas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Alignment: => Teksto lygiavimas: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Color: => Teksto spalva: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text documents => Tekstiniai dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Size: => Teksto dydis: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Size: %d => Teksto dydis: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Ačiū, kad pasirinkote SumatraPDF! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Ačiū! SumatraPDF buvo įdiegta. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Diegimo programa sugadinta. Prašome atsisiųsti ją iš naujo.\nAtsiprašome už nepatogumus! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Theme => &Išvaizda Edit • see on DeepL • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Šis dokumentas naudoja nepalaikomas funkcijas (%s) ir gali būti atvaizduotas neteisingai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Title: => Pavadinimas: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Underline => Pa&braukti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Pašalinti SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation failed => Programos šalinimas nepavyko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Vyksta programos šalinimas... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Nežinomas pradinis failas (%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations => Neišsaugotos anotacijos Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Use &tabs => Naudoti k&orteles Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Use original page sizes => Na&udoti originalius puslapių dydžius Edit • see on DeepL • see on Google Translate
View => Rodymas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&View => &Rodymas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Visit &Website => Interneto &svetainė Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Warning => Įspėjimas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Window => &Langas Edit • see on DeepL • see on Google Translate
XPS documents => XPS dokumentai Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Yes => &Taip Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have the latest version. => Jūs naudojatės naujausia programos laida. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Turite neišsaugotų anotacijų Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom => Mastelis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Zoom => &Mastelis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom factor => Mastelis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom In => Padidinti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom Out => Sumažinti Edit • see on DeepL • see on Google Translate

119 unused strings:

%s of %s
Caret
Colapse All
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Couldn't install browser plugin
Create Annotation
&Discard
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
F&ullscreen\tCtrl+L
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Loading file %s...
Open Directory in Direcotry &Opus
Opening document in SumatraPDF...
Print as &image (requires more memory)
Replace document &colors with Windows color scheme
Save annoations?
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Text
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
%s installation not found. => %s instaliacija nerasta.
&Actual Size\tCtrl+1 => &Originalus\tCtrl+1
Add child => Pridėti vaiką
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Pridėti %s puslapį prie mėgstamų\tCtrl+B
Add PDF as a child => Pridėti PDF kaip vaiką
Add PDF as a sibling => Pridėti PDF kaip brolį
Add sibling => Pridėti brolį
Are you sure you want to uninstall %s? => Ar tikrai norite pašalinti %s?
&Back\tAlt+Left Arrow => At&gal\tAlt+Kairėn
&Book View\tCtrl+8 => Kn&yga\tCtrl+8
previous: Knyga\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Žymės\tF12
&Close\tCtrl+W => &Užverti\tCtrl+W
Color => Spalva
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopijuoti pažymėtą sritį\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Nepavyko sukurti laikino katalogo
Couldn't obtain temporary directory => Nepavyko gauti laikinojo katalogo
Couldn't remove installation directory => Nepavyko pašalinti įdiegimo katalogo
previous: Nepavyko pašalinti instaliacijos katalogo
Couldn't remove the shortcut => Nepavyko pašalinti nuorodos
Couldn't uninstall PDF search filter => Nepavyko pašalinti PDF paieškos filtro
Create Annotation Under Cursor => Sukurti anotaciją žymeklio vietoje
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Pasirinkti &mastelį...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Naudojant programą kaip portatyvią, numatytosios PDF žiūryklės keisti negalima
Discard => Atmesti
Download => Atsisiųsti
E&xit\tCtrl+Q => &Baigti darbą\tCtrl+Q
Edit => Redaguoti
Edit Bookmarks => Redaguoti žymes
Export Bookmarks => Eksportuoti žymes
F&orward\tAlt+Right Arrow => &Pirmyn\tAlt+Dešinėn
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Visas ekranas\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => &Visas ekranas\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Du puslapiai\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Nepavyko šalinimo programos nukopijuoti į laikiną katalogą
previous: Nepavyko šalinimo programos nukopijuoti į laikiną direktoriją
Failed to create a shortcut => Nepavyko sukurti nuorodos
Failed to register as default program on win 10 => Nepavyko programos padaryti numatytąja Windows 10 sistemoje
Fin&d...\tCtrl+F => &Ieškoti...\tCtrl+F
&First Page\tHome => Pi&rmąjį puslapį\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Visas puslapio &turinys\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Visas &puslapis\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Visas puslapio pl&otis\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Knyga formatuojama... %d puslapiai
&Highlight\ta => Pa&ryškinti
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Palikti PDF &naršyklės įskiepį įdiegtą (nebepalaikoma)
&Last Page\tEnd => Pa&skutinįjį puslapį\tEnd
Make SumatraPDF my default PDF reader => „SumatraPDF“ nustatymas numatytąja PDF žiūrykle
New &window\tCtrl+N => &Naujas langas\tCtrl+N
New Bookmarks => Naujos žymės
New version %s is available. Download new version? => Yra nauja %s versija. Atsiųsti naują versiją?
&Next Page\tRight Arrow => &Kitas puslapis\tDešinėn
&No, thanks => Ačiū, &ne
Open in &Microsoft HTML Help => Atverti su &Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Atverti...\tCtrl+O
P&roperties\tCtrl+D => &Savybės\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => P&uslapis...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => &Pateiktis\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => &Pateiktis\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => &Ankstesnis puslapis\tKairėn
&Print...\tCtrl+P => &Spausdinti...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => P&ervadinti...\tF2
&Remove Document => Pa&šalinti dokumentą
Remove Item => Pašalinti elementą
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Pasukti į &kairę\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Pasukti į d&ešinę\tCtrl+Shift++
previous: Pasukti į &dešinę\tCtrl+Shift++
Save Annotations => Išsaugoti anotacijas
Save As => Įrašyti kaip
&Save As...\tCtrl+S => Į&rašyti kaip...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Išsaugoti N&uorodą...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Pažymėti &viską\tCtrl+A
Show &Bookmarks\tF12 => Rodyti ž&ymes\tF12
Show &pages continuously => &Puslapius rodyti nenutrūkstamai
Show &Toolbar\tF8 => Rodyti &priemonių juostą
Show Book&marks\tF12 => Rodyti ž&ymes\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => &Vienas puslapis\tCtrl+6
&Skip this version => Pralei&sti šią versiją
Some files to be installed are damaged or missing => Kai kurių, norimų diegti, failų trūksta arba jie yra pažeisti.
Sort By => Rūšiuoti pagal
SumatraPDF is your default PDF reader => „SumatraPDF“ yra numatytoji PDF žiūryklė
SumatraPDF should now be your default PDF reader => Dabar „SumatraPDF“ bus numatytoji PDF žiūryklė
Support SumatraPDF => Paremti SumatraPDF
Tag (big first) => Žymėti (didelis pirma)
Tag (small first) => Žymėti (mažas pirma)
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Ačiū, kad pasirinkote RA-MICRO PDF!
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Naudoti SumatraPDF kaip &numatytąją PDF peržiūros programą
You have unsaved annotations. Save them? => Turite neišsaugotų anotacijų. Išsaugoti?
You have version %s => Jūsų naudojama laida: %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk