Home : SumatraPDF : Norwegian translations Not logged in. Log in with Twitter

118 untranslated out of 360 total strings
Progress:
67%

&Actual Size Add a translation...
Annotations Add a translation...
Author: %s Add a translation...
&Back Add a translation...
Background Color: Add a translation...
&Book View Add a translation...
Border: %d Add a translation...
&Cancel Add a translation...
&Caret Add a translation...
Checking for update... Add a translation...
&Close Add a translation...
Close Other Tabs Add a translation...
Close Tabs To The Right Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Color: Add a translation...
Command Palette Add a translation...
Contents: Add a translation...
&Continue installing 32-bit version Add a translation...
Copy To Clipboard Add a translation...
&Copy To Clipboard Add a translation...
Couldn't get printer name Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Create Annotation &Under Cursor Add a translation...
Create Annotation From Selection Add a translation...
Custom &Zoom... Add a translation...
Date: Add a translation...
Delete Annotation\tDel Add a translation...
&Discard changes Add a translation...
Don't install Add a translation...
Download 64-bit version Add a translation...
E&xit Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Expand All Add a translation...
F&orward Add a translation...
F&ullscreen Add a translation...
&Facing Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Fin&d... Add a translation...
&First Page Add a translation...
Fit &Content Add a translation...
Fit &Page Add a translation...
Fit &Width Add a translation...
&Free Text Add a translation...
Get Fonts Info Add a translation...
&Highlight Add a translation...
Icon: Add a translation...
Images Add a translation...
Install and relaunch Add a translation...
Install for all users Add a translation...
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS Add a translation...
Interior Color: Add a translation...
&Last Page Add a translation...
Line End: Add a translation...
Line Start: Add a translation...
Loading %s ... Add a translation...
New &window Add a translation...
New version available Add a translation...
&Next Page Add a translation...
Opacity: Add a translation...
Opacity: %d Add a translation...
Open Attachment Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
&Open... Add a translation...
Pa&ge... Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Popup: %d 0 R Add a translation...
Pr&esentation Add a translation...
&Previous Page Add a translation...
Re&name... Add a translation...
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Rotate &Left Add a translation...
Rotate &Right Add a translation...
S&election Add a translation...
S&quiggly Add a translation...
Save Annotations to existing PDF Add a translation...
Save annotations? Add a translation...
Save Attachment... Add a translation...
Save changes to a new PDF Add a translation...
Save changes to existing PDF Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Save S&hortcut... Add a translation...
Save to &new PDF Add a translation...
&Save to existing PDF Add a translation...
Saved annotations to '%s' Add a translation...
Saving of '%s' failed with: '%s' Add a translation...
Search With &Bing Add a translation...
Search With &Google Add a translation...
&Search With Google Add a translation...
Select Annotation in Editor Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Book&marks Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
Show in folder Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
&Single Page Add a translation...
Skip this version Add a translation...
Square Add a translation...
&Stamp Add a translation...
&Strike Out Add a translation...
SVG documents Add a translation...
&Text Add a translation...
Text Alignment: Add a translation...
Text Color: Add a translation...
Text Size: Add a translation...
Text Size: %d Add a translation...
Translate with &DeepL Add a translation...
&Translate With Google Add a translation...
&Underline Add a translation...
Unsaved annotations Add a translation...
Unsaved annotations in '%s' Add a translation...
You have unsaved annotations Add a translation...
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? Add a translation...
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? Add a translation...
&About => &Om Edit
About SumatraPDF => Om SumatraPDF Edit
Add Favorite => Legg til i Favoritter Edit
Add page %s to favorites => Legg til side %s i favoritter Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Legg til side %s i favoritter med (valgfritt) navn: Edit
Add to favorites => Legg til i favoritter Edit
Advanced => Avansert Edit
&Advanced Options... => &Avanserte innstillinger Edit
previous: &Avanserte tilleggsfunksjoner
previous: &Avanserte alternativer
All files => Alle filer (*.*) Edit
&All selected pages => &Alle valgte sider Edit
All supported documents => Alle støttede dokumenter Edit
Application: => Program: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Vil du virkelig avinstallere SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Tilknytt til PDF-filer? Edit
Attachment: %s => Vedlegg: %s Edit
Author: => Forfatter: Edit
Automatic => Automatisk Edit
Automatically check for &updates => Automatisk sjekk for &oppdateringer Edit
Book View => Bokvisning Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Bokmerk snarvei til side %s av %s Edit
Bookmark Shortcuts => Bokmerk snarveier Edit
Bookmarks => Bokmerker Edit
Bytes => bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Kan ikke koble til Internett (feilmelding %#x). Edit
Cancel => Avbryt Edit
Cannot print this file => Kan ikke skrive ut filen Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Kan ikke starte invertert søkekommando. Vennligst sjekk kommandolinjen i innstillingene. Edit
previous: Kan ikke starte invertert søke kommando. Vennligst sjekk kommandolinjen i innstillingene.
Change Language => Endre språk (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Endringer oppdaget; oppdaterer] %s Edit
Check for &Updates => &Se etter oppdateringer... Edit
CHM documents => CHM-dokumenter Edit
Circle => Sirkel Edit
Close => Lukk Edit
Comic books => Tegneserier Edit
Compatibility => Kompatibilitet Edit
Continuous => Kontinuerlig Edit
Continuous Book View => Kontinuerlig bokvisning Edit
Continuous Facing => Kontinuerlig - motstående Edit
previous: Kontinuerlig - motst&ående
Contribute Translation => Bidra med oversetting Edit
Copy &Image => Kopier &Bilde Edit
previous: Kopier &Bilde
previous: Kopier &Image
Copy &Link Address => Kopier &lenkeadresse Edit
Copy Co&mment => Kopier ko&mmentar Edit
&Copy Selection => &Kopier valgt område Edit
copying text => kopierer tekst Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Mangler tillatelse til kopiering av tekst (kopierer kun som bilde) Edit
Copyright: => Opphavsrett: Edit
Could not obtain Printer properties => Kunne ikke innhente skriveregenskaper Edit
Couldn't create the installation directory => Kunne ikke opprette installasjonsmappen Edit
Couldn't initialize printer => Kunne ikke klargjøre skriveren Edit
Couldn't install PDF previewer => Kunne ikke installere PDF forhåndsvisning Edit
Couldn't install PDF search filter => Kunne ikke installere PDF søkefilter Edit
Couldn't render the page => Kunne ikke vise siden Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Kunne ikke avinstallere nettlesertillegget Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Kunne ikke avinstallere PDF forhåndsvisning Edit
Couldn't write %s to disk => Kunne ikke skrive %s til disk Edit
Created: => Opprettet: Edit
Current file => Gjeldende fil Edit
Cursor position: => Skrivemerkeposisjon: Edit
Dark => Mørkt Edit
Darker => Mørkere Edit
Default &Layout: => Standard sideoppsett: Edit
Default &Zoom: => Standard&zoom: Edit
Denied Permissions: => Manglende tillatelser: Edit
DjVu documents => DjVu-dokumenter Edit
Document Properties => Dokumentegenskaper Edit
&Don't ask me again => &Ikke spør meg igjen Edit
Enter password => Skriv inn passord Edit
Enter password for %s => Skriv inn passord for %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Skriv inn kommandolinjen som skal kjøres når du dobbeltklikker på PDF-dokumentet: Edit
EPUB ebooks => EPUB-dokumenter Edit
Error loading %s => Feil under innlasting av %s Edit
previous: Feil under lasting %s
&Even pages only => Bare &partallssider Edit
F&avorites => F&avoritter Edit
Facing => Flere sider Edit
previous: Motstående
Failed to delete uninstaller registry keys => Kan ikke slette avinstalleringsnøkler i Registeret Edit
Failed to rename the file! => Kunne ikke endre navn på filen! Edit
Failed to save a file => Feil ved lagring av filen Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Kan ikke lagre utvidet filtypeinformasjon i Registeret Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Kan ikke lagre avinstalleringsinformasjon i Registeret Edit
Fast Web View => Rask Nettvisning Edit
Favorites => Favoritter Edit
FictionBook documents => FictionBook-dokumenter Edit
File: => Fil: Edit
&File => &Fil Edit
File %s not found => Filen %s finnes ikke Edit
File Size: => Filstørrelse: Edit
Find: => Søk etter: Edit
Find => Søk etter Edit
Find Next => Neste Edit
Find Previous => Forrige Edit
&Find what: => &Søk etter: Edit
Fit a Single Page => Tilpass til enkeltside Edit
Fit Content => Tilpass innhold Edit
Fit Page => Tilpass side Edit
&Fit pages to printable area => &Tilpass sider til utskriftsområde Edit
Fit Width => Tilpass til bredde Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Tilpass bredde og vis sider kontinuerlig Edit
Fonts: => Skrifter: Edit
Found text at page %s => Fant tekst på side %s Edit
Found text at page %s (again) => Fant tekst på side %s (igjen) Edit
Frequently Read => Ofte leste Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Gå til Edit
Go to page => Gå til side Edit
&Go to page: => &Gå til side: Edit
&Help => &Hjelp Edit
Hide &Options => Skjule &Tillegg Edit
Hide frequently read => Skjult ofte leste Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Tips: Bruk F3-tasten for å søke etter neste Edit
previous: Tips: Bruk F3 tasten for søk etter neste
Image files (*.%s) => Bildefiler (*.%s) Edit
Ink => Blekk Edit
Install SumatraPDF => Installer SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Installere SumatraPDF i &mappe: Edit
Installation failed! => Feil ved installering! Edit
Installation in progress... => Installasjon pågår... Edit
KB => KB Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => La Windows søkemotor &søke PDF dokumenter Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => La Windows vise &forhåndsvisning av PDF-dokumenter Edit
Light => Lyst Edit
Line => Linje Edit
&Magnification: => &Forstørrelse: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Gjøre SumatraPDF til standard åpningsprogram for PDF-filer? Edit
Man&ga Mode => Man&ga-modus Edit
&Manual => &Bruksanvisning Edit
Match Case => Skill mellom store og små bokstaver Edit
&Match case => &Skill mellom store og små bokstaver Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi-dokumenter Edit
Modified: => Endret: Edit
Next Page => Neste side Edit
&No => &Nei Edit
No matches were found => Søkeelementet ble ikke funnet Edit
No result found around line %u in file %s => Ingen resultater funnet rundt linje %u i filen %s Edit
No synchronization file found => Ingen synkroniseringsfil funnet Edit
previous: Ingen synkroniserende fil funnet
No synchronization info at this position => Ingen synkroniseringsinfo her Edit
previous: Ingen synkroniserings info her
Number of Pages: => Antall sider: Edit
&Odd pages only => Bare &oddetallssider Edit
(of %d) => (av %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Åpne Edit
Open &in PDF-XChange => Åpne i PDF-XChange Edit
Open a document... => Åpne et dokument... Edit
&Open Document => &Åpne dokument Edit
Open in %s => Åpne i %s Edit
Open in &Adobe Reader => Åpne i &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Åpne i &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Åpne i &Microsoft HTML Help Edit
previous: Åpne i Microsoft HTML Help
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Åpne i &Microsoft XPS-visning Edit
previous: Åpne i Microsoft XPS-Viewer
previous: Åpne i Microsoft XPS-visning
&Options => &Tillegg Edit
&Options... => &Innstillinger... Edit
P&roperties => E&genskaper Edit
Page: => Side: Edit
Page %s => Side %s Edit
(page %s) => (side %s) Edit
Page number %u inexistant => Sidetallet '%u' finnes ikke i dokumentet Edit
Page scaling => Sideskalering Edit
Page Size: => Sidestørrelse: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc dokumenter Edit
&Password: => &Passord: Edit
PDF Document => PDF-dokument Edit
PDF documents => PDF-dokumenter (*.pdf) Edit
PDF Optimizations: => PDF Optimalisering: Edit
PDF Producer: => PDF-produsent: Edit
PDF Version: => PDF-versjon: Edit
&Pin Document => Fes&t dokument Edit
Please close %s to proceed! => Vennligst lukk %s for å fortsette! Edit
Please wait - rendering... => Vennligst vent - arbeider... Edit
Postscript documents => Postscript-dokumenter Edit
Previous Page => Forrige side Edit
Print => Skriv ut Edit
Print range => Utskriftsområde Edit
&Print... => &Skriv ut... Edit
&Print... (denied) => &Skriv ut... (ikke tillatt) Edit
Printer with given name doesn't exist => Skriver med gjeldende navn eksisterer ikke Edit
printing document => skriver ut dokument Edit
Printing in progress. => Utskrift pågår. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Skriver ut fortsatt. Avbryte? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Utskriften pågår fortsatt. Avbryte og starte på nytt? Edit
Printing page %d of %d... => Skriver ut side %d av %d... Edit
Printing problem. => Problem med utskrift. Edit
Remember &opened files => Husk &åpnede filer Edit
&Remember the password for this document => &Husk passordet for dette dokumentet Edit
&Remember these settings for each document => &Husk disse innstillingene for hvert dokument Edit
Remove from favorites => Fjern fra favoritter Edit
Remove page %s from favorites => Fjern side %s fra favoritter Edit
Rename To => Endre Navn Til Edit
&Save As... => &Lagre som... Edit
Searching %d of %d... => Søker %d av %d... Edit
Select &All => Merk &alt Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Velg innhold med Ctrl+Venstre museknapp Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Velg mappe der SumatraPDF skal installeres: Edit
Selection: => Valg: Edit
Send by &E-mail... => Send med E-post... Edit
previous: Send med e-post...
Set inverse search command-line => Velg invertert kommandolinje for søk Edit
previous: Sett invers kommandolinje for søk
&Settings => &Alternativer Edit
Show &Bookmarks => Vis &bokmerker Edit
previous: Vis &Bookmarks
Show &Pages Continuously => Vis sider kontinuerlig Edit
Show &Toolbar => Vis verktøylinje Edit
Show Favorites => Vis favoritter Edit
previous: Vis Favoritter
Show frequently read => Vis ofte leste Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Vis &bokmerkefanen om tilgjengelig Edit
previous: Vis &bokmerker-fanen når tilgjengelig
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Krymp sider til utskriftsområde (om nødvendig) Edit
Single Page => Enkeltside Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Beklager, dette skulle ikke ha skjedd!\n\nVennligst trykk 'Avbryt' hvis du ønsker å hjelpe oss med å fikse dette problemet. Edit
previous: Beklager, men dette burde ikke ha skjedd!\n\nVennligst trykk 'Avbryt' hvis du ønsker å hjelpe oss med å fikse dette problemet.
Source file %s has no synchronization point => Kildefilen %s har ingen synkroniseringspunkt Edit
Start SumatraPDF => Start SumatraPDF Edit
Subject: => Emne: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s installering Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s avinstallering Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF krasjet Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF har blitt avinstallert. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF installering ikke funnet. Edit
SumatraPDF Options => Innstillinger Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF-oppdatering Edit
previous: SumatraPDF Oppdatering
Synchronization file cannot be opened => Synkroniserende fil kan ikke åpnes Edit
Tagged PDF => Merket PDF Edit
Text documents => Tekstdokumenter Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Takk for at du valgte SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Takk! SumatraPDF har blitt installert. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Installeringsprogrammet er defekt. Vennligst last det ned på nytt. \nBeklager! Edit
previous: Installeringsprogrammet er ødelagt. Vennligst last det ned på nytt. \nBeklager!
&Theme => &Tema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Dette dokumentet bruker ustøttede funksjoner (%s) og kan muligens ikke bli vist riktig. Edit
Title: => Tittel: Edit
Uninstall SumatraPDF => Avinstaller SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Feil ved avinstallering Edit
Uninstallation in progress... => Avinstallering pågår... Edit
Unknown source file (%s) => Ukjent kildefil (%s) Edit
Use &tabs => Bruk &faner Edit
previous: Bruk &tabs
&Use original page sizes => &Benytt opprinnelige sidestørrelser Edit
&View => &Visning Edit
previous: &Vis
View => Vis Edit
Visit &Website => Åpne &hjemmesiden Edit
Warning => Advarsel Edit
&Window => &Vindu Edit
XPS documents => XPS-dokumenter Edit
&Yes => &Ja Edit
You have the latest version. => Du har den siste versjonen. Edit
&Zoom => &Zoom Edit
Zoom => Zoom Edit
Zoom factor => Zoom til Edit
Zoom In => Zoom inn Edit
Zoom Out => Zoom ut Edit

117 unused strings:

%s installation not found.
%s of %s
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Couldn't install browser plugin
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Discard
&Discard
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
&Highlight\ta
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
New &window\tCtrl+N
New Bookmarks
Opening document in SumatraPDF...
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
Show &Bookmarks\tF12
Show Book&marks\tF12
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
&Actual Size\tCtrl+1 => Fak&tisk størrelse\tCtrl+1
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Legg side %s til i favoritter\tCtrl+B
&Back\tAlt+Left Arrow => Tilbake\tAlt+←
previous: Tilbake\tAlt+Pil venstre
previous: Tilbake\tAlt+Venstrepil
&Book View\tCtrl+8 => &Bokvisning\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Bokmerker\tF12
&Close\tCtrl+W => &Lukk\tCtrl+W
Color => Farge
&Copy Selection\tCtrl+C => Kopier merket tekst\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Kunne ikke opprette en midlertidig mappe
Couldn't obtain temporary directory => Kunne ikke finne midlertidig mappe
Couldn't remove installation directory => Kunne ikke fjerne installasjonsmappen
Couldn't remove the shortcut => Kunne ikke fjerne snarveien
Couldn't uninstall PDF search filter => Kunne ikke avinstallere PDF søkefilter
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Egendefinert zoom...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Standard PDF-leser kan ikke endres i flyttbar modus
Download => Nedlasting
E&xit\tCtrl+Q => A&vslutt\tCtrl+Q
Edit => Rediger
Edit Bookmarks => Rediger bokmerker
F&orward\tAlt+Right Arrow => Fremover\tAlt+→
previous: Fremover\tAlt+Pil høyre
F&ullscreen\tCtrl+L => Fullskjerm\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Fullskjerm\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Fullskjerm\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Flere sider\tCtrl+7
previous: &Vendt\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Kan ikke kopiere avinstalleringsrutinen til midlertidig mappe
Failed to create a shortcut => Kan ikke opprette snarvei
Failed to register as default program on win 10 => Klarte ikke å bli registrert som standardprogram i Windows 10.
previous: Klarte ikke å bli registrert som standardprogram på Windows 10.
Fin&d...\tCtrl+F => Søk etter...\tCtrl+F
&First Page\tHome => Første side\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Tilpass &innhold\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Tilpass &side\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Tilpass til bredd&e\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Formater bok... %d sidene
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Fortsett å ha PDF-nettlesertillegget installert (Ikke lenger støttet)
previous: Behold PDF &nettleser -tillegg installert (ingen support lenger)
&Last Page\tEnd => Siste side\tEnd
Loading file %s... => Laster fil %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Bruk SumatraPDF som standard PDF-leser
New version %s is available. Download new version? => En ny versjon %s er tilgjenglig. Vil du laste den ned nå?
&Next Page\tRight Arrow => Neste side\t→
previous: Neste side\tPil høyre
&No, thanks => &Nei, takk
&Open...\tCtrl+O => &Åpne...\tCtrl+O
P&roperties\tCtrl+D => E&genskaper...\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Side...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&esentasjon\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentasjon\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => Forrige side\t←
previous: Forrige side\tPil venstre
Print as &image (requires more memory) => Skriv ut som &bilde (krever mer minne)
previous: Skriv ut som &bilde (krever mer minne)
previous: Skriv ut som &image (krever mer minne)
&Print...\tCtrl+P => &Skriv ut...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Gi nytt &navn... \tF2
&Remove Document => &Fjern dokument
Replace document &colors with Windows color scheme => Erstatt dokument &farger med Windows fargeskjema
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Roter mot klokken\tCtrl+Shift+Strek
previous: Roter mot klokken\tCtrl+Shift+Minus
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Roter med klokken\tCtrl+Shift+Pluss
Save As => Lagre som
&Save As...\tCtrl+S => Lagre &som...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Lagre s&narvei...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Merk &alle\tCtrl+A
Show &pages continuously => Vis sider kontinuerlig
Show &Toolbar\tF8 => Vis verktøylinje
&Single Page\tCtrl+6 => &Enkeltside\tCtrl+6
&Skip this version => &Ignorer denne versjonen
Some files to be installed are damaged or missing => Noen filer som skal installeres er skadet eller mangler
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF er din standard PDF-leser
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF burde nå være din standard PDF-leser
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Bruk SumatraPDF som &standard PDF-leser
You have version %s => Du har versjon %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk