Home : SumatraPDF : Romanian translations Not logged in. Log in with GitHub

8 untranslated out of 371 total strings
Progress:
97%

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit. Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Clearing history... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Copy File Path Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Delete Annotation Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Edit %s Annotation Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open In New Window Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Properties... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&About => &Despre Edit • see on DeepL • see on Google Translate
About SumatraPDF => Despre SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Actual Size => &Mărimea actuală Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add Favorite => Adaugă ca favorit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Adaugă pagina %s la favorite Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add page %s to favorites with (optional) name: => Adaugă pagina %s la favorite cu (opțional) numele: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add to favorites => Adaugă la favorite Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Advanced => Avansat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Advanced Options... => Opțiuni &avansate... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Optiuni &avansate...
All files => Toate fișierele Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&All selected pages => &Toate paginile selectate Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Toate paginile selectate
All supported documents => Toate formatele suportate Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Annotations => Adnotări Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Application: => Program: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Sunteţi sigur că doriţi să dezinstalaţi Sumatra PDF? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Sunteti sigur ca doriti sa dezinstalati Sumatra PDF?
Associate with PDF files? => Asociază cu fișierele PDF? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Attachment: %s => Fișier atașat: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: => Autor: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: %s => Autor: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatic => Automat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Urmărește automat &versiuni noi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Urmărește automat versiuni noi
&Back => &Înapoi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Background Color: => Culoare fundal: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Book View => &Vizualizare în format carte Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Mod de vizualizare: carte
Book View => Vizualizare în format carte Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Legătură rapidă către pagina %s din %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Legături rapide - semne de carte Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmarks => Marcaje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Border: %d => Graniță: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bytes => Octeți Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Conectare la Internet eșuată (eroare %#x). Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Cancel => &Anulare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cancel => Anulare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot print this file => Nu pot imprima acest fișier Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Nu pot lansa comanda de căutare inversă. Verificați, vă rog, opțiunile din linia de comandă. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Caret => &Semn de omisiune Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Change Language => Schimbare limbă (Change Language) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
[Changes detected; refreshing] %s => [Schimbări detectate; actualizare] %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Check for &Updates => Verifică apariția unei &versiuni noi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Verifică apariția unei versiuni noi
Checking for update... => Căutare actualizare... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
CHM documents => Documente CHM Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Circle => Ciclu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close => Inchide Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Inchidere
&Close => &Închide Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Other Tabs => Închide alte file Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Închide filele la dreapta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Collapse All => Restrânge toate Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Color: => Culoare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Comic books => Benzi desenate Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Command Palette => Paleta de comenzi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Compatibility => Compatibilitate Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contents: => Сonţinut: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Continuă cu instalare versiune 32 de biți Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Continuă cu instalare versiune32 de biți
Continuous => Continuu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Book View => Vedere în format carte, continuu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Facing => Pagină dublă continuu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contribute Translation => Contribuie la traducere Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Image => Copiere &Imagine Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Link Address => Copiază adresa &legăturii Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy Co&mment => Copiază co&mentariul Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy Selection => &Copiază selecția Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy To Clipboard => Copiază pe Clipboard Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy To Clipboard => &Copiază pe Clipboard Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Copiază pe clipboard
copying text => se copiază textul Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Copierea textului interzisă (s-a copiat ca imagine) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copyright: => Drept de autor Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Nu s-au putut obține proprietățile imprimantei Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Nu s-a putut crea directorul de instalare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Nu s-a putut obține numele imprimantei Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Nu s-a putut inițializa imprimanta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Nu s-a putut instala previzualizatorul PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Nu s-a putut instala filtrul de căutare PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Nu s-a putut instala filtrul de cautare PDF
Couldn't render the page => Nu s-a putut afișa pagina Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Nu s-a putut dezinstala plugin-ul de browser Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Nu s-a putut dezinstala previzualizatorul PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Nu s-a putut dezinstala filtrul de căutare Sumatra Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Nu s-a putut scrie %s pe disc Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Creează adnotare &sub cursor Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Creează adnotări &sub cursor
Create Annotation From Selection => Creează adnotare din selecție Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Created: => Creat: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Current file => Fișier curent Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cursor position: => Poziţia Cursorului Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Pozitia Cursorului
Custom &Zoom... => Mă&rire setată de utilizator Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Dark => Intunecat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Darker => Mai Intunecat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Date: => Dată: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Layout: => &Aspect implicit: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Design implicit:
Default &Zoom: => Factor de &mărire implicit: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Factor de mărire implicit:
Denied Permissions: => Permisiuni interzise: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Discard changes => &Renunțați la modificări Edit • see on DeepL • see on Google Translate
DjVu documents => Documente DjVu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Document Properties => Proprietăți document Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Don't ask me again => &Nu mă întreba din nou Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Nu mă întreba din nou
Don't install => Nu instala Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Download 64-bit version => Descarcă versiunea 64 de biți Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit => &Ieșire Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => &Ieșire mod pe tot ecranul. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Ieșire din regim pe tot ecranul.
Edit Annotations => Modifică adnotări Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password => Introduceți parola Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password for %s => Introduceți parola pentru %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Introduceți linia de comandă, chemată prin dublu clic pe documentul PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Introduceți comanda invocată la dublu click pe documentul PDF:
EPUB ebooks => Documente EPUB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Error loading %s => Eroare la încărcarea %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Even pages only => &Doar paginile pare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Doar paginile pare
Expand All => Extinde toate Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&avorites => F&avorite Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&orward => Î&nainte Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&ullscreen => P&e tot ecranul Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Facing => Două pagini Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Facing => &Două pagini Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Eroare la ștergerea înregistrărilor de dezinstalare din registru Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Eroare la stergerea inregistrarilor de dezinstalare din registri
Failed to rename the file! => Eroare la redenumirea fișierului! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Eroare la redenumirea fisierului!
Failed to save a file => Eroare la salvarea unui fișier Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Eroare la scrierea informaţiei extinse despre extensia fișierului în registru Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Eroare la scrierea informatiei extinse despre extensia fisierului in registri
Failed to write the uninstallation information to the registry => Eroare la scrierea informaţiilor de dezinstalare în registru Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Eroare la scrierea informatiilor de dezinstalare in registri
previous: Eroare la scrierea informaţiilor de dezinstalare in registru
Fast Web View => Vizualizare rapidă web Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Favorites => Favorite Edit • see on DeepL • see on Google Translate
FictionBook documents => Documente SF (Cărţi de ficţiune) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Documente SF (Carti de fictiune)
&File => &Fișier Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File: => Fișier: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File %s not found => Fișierul %s nu a fost găsit Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Fisierul %s nu a fost gasit
File Attachment => Fișier atașat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Size: => Mărime fișier: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fin&d... => C&aută... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find: => Caută: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find => Caută Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Next => Caută înainte Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Previous => Caută înapoi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Find what: => &Caută text: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Caută text:
&First Page => &Prima pagină Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Content => Cuprinde &conținutul Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Page => Cuprinde &Pagină Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Width => Cuprinde &lățime Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit a Single Page => Potrivire pentru o singură pagină Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Content => Potrivire după conținut Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Page => Pagină întreagă Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => &Potrivire pagini cu aria de imprimare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Potrivire pagini cu aria de imprimare
Fit Width => Potrivire după lățime pagină Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Potrivire după lățime și afișare continuă a paginilor Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fonts: => Fonturi: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s => Am găsit textul la pagina %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Găsit textul la pagina %s (din nou) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Free Text => &Text liber Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Frequently Read => Citite frecvent Edit • see on DeepL • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Get Fonts Info => Primeşte informații despre fonturi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go To => Sal&t la Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Go to page => Salt la pagina Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go to page: => &Salt la pagina: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Salt la pagina:
&Help => A&jutor Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide &Options => Ascundere &Opţiuni Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ascundere &Optiuni
Hide frequently read => Ascunde paginile citite frecvent Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Highlight => &Evidențiere Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Sugestie: Utilizați tasta F3 pentru a căuta mai departe Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Icon: => Pictogramă: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Fișiere-imagine (*.%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Images => Imagini Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Ink => Cerneală Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install and relaunch => Instalați și relansați Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install for all users => Instalare pentru toți utilizatorii Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Instalare SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Instalare SumatraPDF în &folderul: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Instalare SumatraPDF in &folderul:
Installation failed! => Instalare eșuată! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Instalare esuata!
Installation in progress... => Se instalează... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Se instaleaza...
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Instalare SumatraPDF 32 de biți în Sistem de Operare 64 de biți Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Interior Color: => Culoare interioară: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Last Page => &Ultima pagină Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Permite Windows Desktop &Search să caute în documente PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Permite Windows Desktop &Search sa caute in documente PDF
Let Windows show &previews of PDF documents => Permite Windows-ului să arate &previzualizari ale documentelor PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Permite Windows-ului sa arate &previzualizari ale documentelor PDF
Light => Luminoasă Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line => Linie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line End: => Sfârșit de linie: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Capăt de linie:
Line Start: => Început de linie: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Loading %s ... => Încărcare %s ... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Magnification: => &Factor mărire: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Factor mărire:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Setați SumatraPDF ca program implicit pentru fișierele PDF? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Man&ga Mode => Mod man&ga Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Manual => &Manual Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Manual
Match Case => Potrivire literele mari și mici Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Match case => &Potrivire literele mari și mici Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Potrivire literele mari și mici
MB => MB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Mobi documents => Documente Mobi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Modified: => Modificat: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New &window => &Fereastră nouă Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New version available => Versiune nouă disponibilă Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Versiune nouă disponibilă
Next Page => Pagina următoare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Next Page => &Pagina următoare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&No => &Nu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No matches were found => Nu s-au găsit rezultate Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Nici un rezultat în jurul liniei %u în fișierul %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization file found => Nu s-a găsit fișier de sincronizare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Nu există informație de sincronizare la această poziție Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Number of Pages: => Număr de pagini: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Odd pages only => &Doar paginile impare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Doar paginile impare
(of %d) => (de %d) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
OK => În regulă Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: => Opacitate: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Opacitate:
Opacity: %d => Opacitate: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open => Deschide Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Deschide &în PDF-XChange Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Deschide în PDF-XChange
Open a document... => Deschide un document... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Attachment => Deschide ataşament Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander => Deschide folder în &Double Commander Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer => Deschide folder în &exploratorul de fișiere în Windows Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Deschide folder cu &exploratorul de fișiere în Windows
Open Directory in &Total Commander => Deschide folder în &Total Commander Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus => Deschide folder în Directory &Opus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open Document => Deschide d&ocument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Embedded PDF => Deschide PDF încorporat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in %s => Deschide în %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: deschide în %s
Open in &Adobe Reader => Deschide în &Adobe Reader Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Deschide în &Foxit Reader Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Deschide în &Microsoft XPS-Viewer Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Deschide în Microsoft XPS-Viewer
Open in Microsoft &HTML Help => Deschide în Microsoft &HTML Help Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open... => &Deschide... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options => &Opţiuni Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Optiuni
&Options... => &Opțiuni... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
P&roperties => P&roprietăți Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Pa&ge... => Pa&gina Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Pa&gină
Page: => Pagina: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(page %s) => (pagina %s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page %s => Pagina %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Număr de pagină %u inexistent Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page scaling => Scalare pagină Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page Size: => Mărime pagină: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PalmDoc documents => Documente PalmDoc Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Password: => &Parolă: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Parola:
PDF Document => Document PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF documents => Documente PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Optimizations: => Optimizări PDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Optimizari PDF:
PDF Producer: => Producător PDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Version: => Versiune PDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Pin Document => &Fixează document Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Rugăm închideţi %s pentru a putea continua! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Rugam inchideti %s pentru a putea continua!
Please wait - loading... => Vă rugăm așteptați - încărcare... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Vă rugăm așteptați - afișare... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Poly Line => Polilinie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Polygon => Polygon(grafică pe computer) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Fereastră pop-up: %d 0 R Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Postscript documents => Documente Postscript Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Pr&esentation => Pr&ezentare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Previous Page => Pagina anterioară Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Previous Page => &Pagina anterioară Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Pagină anterioară
Print => Imprimare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print range => Interval imprimare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... => &Tipărește... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Imprimare... (interzisă) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Imprimanta cu numele respectiv nu există Edit • see on DeepL • see on Google Translate
printing document => se imprimă documentul Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing in progress. => Tipărire în curs. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Tiparire in curs.
previous: Tipărire in curs.
Printing is still in progress. Abort and quit? => În prezent se tipărește ceva. Anulaţi si renuntaţi? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: In prezent se tipareste ceva. Anulati si renuntati?
Printing is still in progress. Abort and start over? => Tipărirea este încă în curs. Opresc și reiau ? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Tipărește pagina %d din %d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing problem. => Problemă la imprimare. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Re&name... => Re&denumește... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Dreptunghi: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Redact => Redactare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remember &opened files => Ține minte &fișierele deschise Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ține minte fișierele deschise
&Remember the password for this document => &Reține parola acestui document Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => &Reține aceste opțiuni pentru fiecare document Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove from favorites => Scoate de la favorite Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remove From History => &Șterge din istoric Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Scoate pagina %s de la favorite Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rename To => Redenumește la Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Left => Rotește spre &stânga Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Right => Rotește spre &dreapta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&election => S&electare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&quiggly => O&ndulat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Salvează adnotări în PDF existent Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Salvați adnotări în PDF existent
Save annotations? => Salvați adnotările? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save As... => &Salvează ca... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Attachment... => Salvează ataşamentul... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Salvează modificările într-un PDF nou Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Salvează modificările la PDF existent Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Embedded File... => Salvează fișierul încorporat... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save S&hortcut... => Salvează s&curtătură... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save to &new PDF => Salvează într-un PDF &nou Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save to existing PDF => &Salvează în PDF existent Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Adnotări salvate în '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => Salvarea a '%s' a eșuat cu: '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Bing => Caută cu &Bing Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Google => Caută cu &Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Search With Google => &Caută cu Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Caut %d din %d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select &All => Selecte&ază Tot Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Selectați conținut cu Ctrl+buton stânga maus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Alegeţi folderul in care să se instaleze SumatraPDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Alegeti folderul in care sa se instaleze SumatraPDF:
Selection: => Selectare: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Trimite prin &E-mail... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Trimite pe &E-mail...
Set inverse search command-line => Setați linia de comandă pentru căutare inversă Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Setați comandă pentru căutare inversă
&Settings => &Opțiuni Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Arată &marcaje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Arata Se&bnele de Carte
Show &Favorites => Arată &favorite Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Arată &paginile continuu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Arată bare de &derulare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Toolbar => Arată bara de &instrumente Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Arată bara de instrumente
Show Book&marks => Arată marc&aje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Favorites => Arată favorite Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Arată favoritele
Show frequently read => Arată documentele citite frecvent Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in &folder => Arată în &folder Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in folder => Arată în folder Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Arată bare de de&rulare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Arată bara laterală pentru &marcaje, când există Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Micșorează paginile la aria de imprimare (dacă e necesar) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Single Page => &O singură pagină Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Single Page => O singură pagină Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Skip this version => Omite această versiune Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Scuze, acest eveniment nu ar fi trebuit să aibă loc!\n\nVă rugăm apăsați „Renunță”, dacă doriți să ne ajutați să îndreptăm cauza erorii. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => Fișierul sursă %s nu are punct de sincronizare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Square => Pătrat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Stamp => &Ștampilă Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Pornire SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Strike Out => &Tăiat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Subject: => Subiect: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => Programul de instalare %s SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => Programul de dezinstalare a %s SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF s-a terminat incorect Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF a fost dezinstalat. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => Nu s-a găsit instalarea SumatraPDF. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Nu s-a gasit instalarea SumatraPDF.
SumatraPDF Options => Opțiuni SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Versiune nouă SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SVG documents => Documente SVG Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: SVG documente
Synchronization file cannot be opened => Fișierul de sincronizare nu poate fi deschis Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Tagged PDF => PDF etichetat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Text => &Text Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Text
Text Alignment: => Aliniere text Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Color: => Culoare text: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text documents => Documente Text Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Fișiere text
previous: Documente text
Text Size: => Mărime text: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Mărimea textului:
Text Size: %d => Mărime text: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Mărimea textului: %d
Thank you for choosing SumatraPDF! => Vă mulţumim pentru că aţi ales SumatraPDF! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Va multumim pentru ca ati ales SumatraPDF!
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Mulţumim! SumatraPDF a fost instalat. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Multumim! SumatraPDF a fost dezinstalat.
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Programul de instalare este deteriorat. Rugăm descărcaţi-l din nou. \n Scuze pentru deranj! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Programul de instalare este pleznit :(. Rugam descarcati-l din nou. \n Scuze pentru deranj!
&Theme => &Temă Edit • see on DeepL • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Acest document folosește caracteristici neacceptate (%s) și este posibil să nu fie redat corect Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Title: => Titlu: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Traduce cu &DeepL Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Translate With Google => T&raduce cu Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Underline => &Subliniază Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Dezinstalare SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation failed => Dezinstalarea a eșuat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Dezinstalarea a esuat
Uninstallation in progress... => Dezinstalare in curs... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Fișier sursă necunoscută (%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Fișier sursă necunoscut (%s)
Unsaved annotations => Adnotări nesalvate Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Adnotări nesalvate în '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Use &tabs => Utilizare & file Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Use original page sizes => &Utilizează mărimile originale ale paginii Edit • see on DeepL • see on Google Translate
View => Vizualizare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&View => &Vizualizare Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Visit &Website => &Vizitează website-ul Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Warning => Avertisment Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Window => &Fereastră Edit • see on DeepL • see on Google Translate
XPS documents => Documente XPS Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Yes => &Da Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have the latest version. => Aveți ultima versiune. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Aveți adnotări nesalvate Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Versiunea instalată este '%s' și versiunea '%s' este disponibilă.\nDoriți să instalați o nouă versiune? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Se instalează SumatraPDF 32 de biți în Sistem de Operare 64 de biți.\nDoriți să descărcați\nversiunea 64 de biți? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Zoom => &Mărire Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Mărime
Zoom => Mărire Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom factor => Factor de mărire Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom In => Mărește Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom Out => Micșorează Edit • see on DeepL • see on Google Translate

121 unused strings:

%s installation not found.
Add child
Add page %s to favorites\tCtrl+B
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
Color
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
&Discard
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Failed to register as default program on win 10
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
&Highlight\ta
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported)
New &window\tCtrl+N
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
Show &Bookmarks\tF12
Show Book&marks\tF12
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s din %s
&Actual Size\tCtrl+1 => Mărime &efectivă\tCtrl+1
&Back\tAlt+Left Arrow => Înapoi\tAlt+<-
&Book View\tCtrl+8 => Format carte\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Marcaje\tF12
&Close\tCtrl+W => Înc&hidere\tCtrl+W
&Copy Selection\tCtrl+C => &Copiere selecție\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Nu s-a putut crea un director temporar
Couldn't install browser plugin => Nu s-a putut instala plugin-ul pentru browser
Couldn't obtain temporary directory => Nu s-a putut obtine directorul temporar
Couldn't remove installation directory => Nu s-a putut sterge directorul de instalare
Couldn't remove the shortcut => Nu s-au putut sterge scurtatura
Couldn't uninstall PDF search filter => Nu s-a putut dezinstala filtrul de cautare PDF
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Factor de mărire... \tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Cititorul PDF principal nu poate fi schimbat în modul portabil
Delete Annotation\tDel => Șterge adnotarea\tDel
Download => Descarcă
E&xit\tCtrl+Q => &Ieșire\tCtrl+Q
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Eroare: Nu s-a putut porni Sumatra PDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Eroare: SumatraPDF nu a fost gasit!
Error: The document couldn't be downloaded! => Eroare: Documentul nu s-a putut descarca!
F&orward\tAlt+Right Arrow => Înainte\tAlt+->
F&ullscreen\tCtrl+L => Tot ecranul\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Tot ecranul\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Tot ecranul\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => Două pagini\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Eroare la copierea dezinstalatorului in directorul temporar
Failed to create a shortcut => Eroare la crearea unei scurtaturi
Fin&d...\tCtrl+F => Caută...\tCtrl+F
&First Page\tHome => Prima pagină\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Potrivire după conținut\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => &Pagină întreagă\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Potrivire după lățime pagină\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Formatează cartea... %d pagini
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Instaleaza plugin-ul PDF pentru browser-ul Firefox, Chrome si Opera
&Last Page\tEnd => Ultima pagină\tEnd
Loading file %s... => Incarcare fisier %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Setați SumatraPDF ca cititor implicit de PDF
New version %s is available. Download new version? => O nouă versiune %s este disponibilă. Descărcați versiunea nouă?
&Next Page\tRight Arrow => Pagina următoare\t->
&No, thanks => &Nu, mulțumesc
Open in &Microsoft HTML Help => Deschide în Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Deschidere...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Deschidere document in SumatraPDF...
P&roperties\tCtrl+D => P&roprietăți\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Pagina...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&ezentare\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Pr&ezentare\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => Pagina anterioară\t<-
Print as &image (requires more memory) => Printează ca &image (ocupă mai multă memorie)
&Print...\tCtrl+P => I&mprimare...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Rede&numire...\tF2
&Remove Document => Înlătu&ră document
Replace document &colors with Windows color scheme => Înlocuiește &colors documentului cu schema de culori Windows.
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Rotește spre stânga\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Rotește spre dreapta\tCtrl+Shift++
Save As => Salvează ca
&Save As...\tCtrl+S => Salvare c&a...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Salvează legătura...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Selectează &tot\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Selectare adnotare în editor
Show &pages continuously => Arată &paginile continuu
Show &Toolbar\tF8 => Arată bara de instrumente
&Single Page\tCtrl+6 => O &singură pagină\tCtrl+6
&Skip this version => &Sari peste această versiune
Some files to be installed are damaged or missing => Niste fisiere ce trebuiesc instalate lipsesc sau sunt pleznite
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF este cititorul PDF implicit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF ar trebui să fie acum cititorul PDF implicit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Folosiți SumatraPDF ca cititor implicit pentru fișiere P&DF
previous: Folositi SumatraPDF ca cititor implicit pentru fisiere P&DF
You have version %s => Aveți versiunea %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk