Home : SumatraPDF : Slovak translations Not logged in. Log in with Twitter

46 untranslated out of 340 total strings
Progress:
86%

&Caret Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Checking for update... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy Selection \tCtrl-C Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy To Clipboard\tCtrl-C Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't get printer name Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation From Selection Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Delete Annotation\tDel Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Discard changes Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Don't install Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit Fullscreen Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Edit Annotations Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Expand All Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
File Attachment Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Highlight\ta Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Ink Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Install and relaunch Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Line Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Embedded PDF Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Poly Line Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Polygon Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Redact Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
S&election Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
S&quiggly Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Save annotations? Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to existing PDF Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Save Embedded File... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Select Annotation in Editor Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Scrollbars Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Show Book&marks\tF12 Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Show Scr&ollbars Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Skip this version Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Square Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Stamp Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Strike Out Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
SVG documents Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Text Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Underline\tu Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
You have unsaved annotations Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&About => &O programe... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
About SumatraPDF => O programe SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Actual Size\tCtrl+1 => &Skutočná veľkosť\tCtrl+1 Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add Favorite => Pridať obľúbenú položku Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Pridať stranu %s k obľúbeným Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add page %s to favorites with (optional) name: => Pridať stranu %s k obľúbeným s (voliteľným) názvom: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Pridanie stránky %s do obľúbených\tCtrl+B Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add to favorites => Pridať k obľúbeným Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Advanced => Pokročilé Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Advanced Options... => &Rozšírené možnosti... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All files => Všetky súbory Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&All selected pages => &Tlačiť všetky strany Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All supported documents => Všetky podporované dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Annotations => Anotácie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Application: => Program: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Naozaj chcete odinštalovat SumatraPDF? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Asociovať s PDF súbormi? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Attachment: %s => Príloha: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: => Tvorca: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatic => Automaticky Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Automatická
Automatically check for &updates => Automaticky kontrolovať &aktualizácie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Back\tAlt+Left Arrow => &Naspäť\tAlt+Left Arrow Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Background Color: => Farba pozadia: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Book View => Zobraziť ako knihu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Book View\tCtrl+8 => &Kniha\tCtrl+8 Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Zástupca záložky na stranu %s z %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Zástupca záložiek Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmarks => Záložky Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bytes => Bajtov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Pripojenie k internetu zlyhalo (chyba %#x). Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cancel => Zrušiť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Cancel => &Zrušiť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot print this file => Tlač súboru zlyhala Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Príkaz inverzné hľadanie zlyhal. Skontrolujte príkazový riadok v nastaveniach. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Change Language => Zmeniť jazyk (Change Language) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
[Changes detected; refreshing] %s => [Boli zistené zmeny, znovu sa načítava] %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Check for &Updates => &Skontrolovať novú verziu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
CHM documents => CHM dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Circle => Kruh Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close => Zatvoriť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Close\tCtrl+W => &Zatvoriť\tCtrl+W Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Collapse All => Zbaliť všetko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Color: => Farba: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Comic books => Komiksy Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Compatibility => Kompatibilita Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Pokračovať v inštalácii 32-bitovej verzie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous => Priebežne Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Book View => Priebežný knižný pohľad Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Facing => Dve strany priebežne Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contribute Translation => Prispieť k prekladu programu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Image => Kopírovať &obrázok Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Link Address => Kopírovať odkaz Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy Co&mment => Kopírovať ko&mentár Edit • see on DeepL • see on Google Translate
copying text => prebieha kopírovanie textu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Kopírovanie textu odmietnuté (iba ako obrázok) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copyright: => Autorské práva: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Získanie vlastností tlačiarne zlyhalo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Nie je možné vytvoriť inštalačný adresár Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Inicializácia tlačiarne zlyhala Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Nie je možné nainštalovať PDF prehliadač rýchlych náhľadov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Nie je možné nainštalovať PDF prehliadač rýchlych náhľado
Couldn't install PDF search filter => Nie je možné nainštalovať PDF vyhľadávací filter Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Nie je možné nainštalovať PDF vyhladávací filter
Couldn't remove installation directory => Nie je možné odstrániť inštalačný adresár Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't render the page => Nepodarilo sa načítať stranu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Nie je možné odinštalovať plugin prehliadača Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Nie je možné odinštalovať PDF prehliadač rýchlych náhľadov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Nie je možné zapísať %s na disk Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Created: => Vytvorený: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Current file => Aktuálny súbor Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cursor position: => Pozícia kurzora: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Vlastná &zmena veľkosti...\tCtrl+Y Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Dark => Tmavý Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Darker => Tmavší Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Layout: => Predvolené &zobrazenie: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Predvolené &umiestnenie:
Default &Zoom: => Predvolená &veľkosť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Predvolený prehliadač PDF dokumentov nemôže byť zmenený, pokiaľ nie je nainštalovaný Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Denied Permissions: => Odmietnuté povolenia: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Document Properties => Vlastnosti dokumentu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Don't ask me again => &Nepýtať sa znova Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Download 64-bit version => Stiahnuť 64-bitovú verziu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit\tCtrl+Q => &Ukončiť\tCtrl+Q Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password => Zadať heslo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password for %s => Zadať heslo pre %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Dvojité kliknutie na PDF dokument vykoná zadaný príkazový riadok: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Error loading %s => Chyba pri načítaní %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Even pages only => &Tlačiť iba párne strany Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&avorites => &Obľúbené položky Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&orward\tAlt+Right Arrow => D&opredu\tAlt+Right Arrow Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&ullscreen\tF11 => &Na celú obrazovku\tCtrl+Shift+L Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Facing => Dve strany Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Facing\tCtrl+7 => &Dve strany\tCtrl+7 Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Vymazanie odinštalačných kľúčov v registroch bolo neúspešné Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to register as default program on win 10 => Nastavenie predvoleného programu pod Windows 10 zlyhalo. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Premenovanie súboru bolo neúspešné! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Súbor se nepodarilo premenovať!
Failed to save a file => Uloženie súboru bolo neúspešné Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Zlyhanie pri ukladaní súboru
Failed to write the extended file extension information to the registry => Zápis rozšírených informácií o prípone súboru do registrov bolo neúspešné Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Uloženie informácií pre odinštalovanie do registrov bolo neúspešné Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fast Web View => Rýchle zobrazovanie z internetu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Favorites => Obľúbené položky Edit • see on DeepL • see on Google Translate
FictionBook documents => FictionBook dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&File => &Súbor Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File: => Súbor: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File %s not found => Súbor %s nenájdený Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Size: => Veľkosť súboru: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fin&d...\tCtrl+F => H&ľadať...\tCtrl+F Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find: => Hľadať: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find => Hľadať Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Next => Hľadať ďalšie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Previous => Hľadať predchádzajúce Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Find what: => &Vyhľadať: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&First Page\tHome => &Prvá strana\tHome Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Content\tCtrl+3 => Prispôsobiť &obsah\tCtrl+3 Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Page\tCtrl+0 => P&rispôsobiť strane\tCtrl+0 Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Width\tCtrl+2 => N&a šírku obrazovky\tCtrl+2 Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit a Single Page => Prispôsobiť a zobraziť celú stranu v okne Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Content => Prispôsobiť obsah Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Page => Prispôsobiť strane Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => &Prispôsobiť strany na tlačiteľnú plochu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width => Na šírku obrazovky Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Prispôsobiť šírke okna Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fonts: => Písma: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s => Text bol nájdený na strane %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Text bol nájdený na strane %s (znova) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Free Text => &Voľný text Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Frequently Read => Často čítané dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go To => &Ísť na Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Go to page => Ísť na stranu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go to page: => &Prejsť na stranu: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Help => &Pomoc Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide &Options => Skryť &Možnosti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide frequently read => Skryť často čítané dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Rada: Použite klávesu F3 pre ďalšie hľadanie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Súbory obrázkov (*.%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Images => Obrázky Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Inštaluj SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Inštaluj SumatraPDF do &adresára: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation failed! => Inštalácia sa nepodarila! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation in progress... => Prebieha inštalácia... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Last Page\tEnd => &Posledná strana\tEnd Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Povoliť, aby Windows Desktop Search &vyhľadával PDF dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Povoliť, aby Windows zobrazoval &náhľad PDF dokumentov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Light => Svetlý Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Magnification: => &Zobrazenie: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Nastaviť SumatraPDF ako predvolený prehliadač PDF súborov? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Make SumatraPDF my default PDF reader => Nastaviť SumatraPDF ako predvolený PDF prehliadač Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Man&ga Mode => Man&ga mód Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Manual => &Príručka Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Match Case => Rozlišovať veľké/malé písmená Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Match case => &Podľa zadaných kritérií Edit • see on DeepL • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Modified: => Upravené: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New &window\tCtrl+N => Nové okno\tCtrl+N Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New version available => Dostupná nová verzia Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Next Page => Ďalšia strana Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Next Page\tRight Arrow => &Ďalšia strana\t-> Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&No => &Nie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No matches were found => Nenájdené podľa zodpovedajúcich kritérií Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Nenájdené žiadne výsledky na riadku %u v súbore %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization file found => Súbor synchronizácie nenájdený Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Chýba informácia o synchronizácii Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Number of Pages: => Počet strán: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Odd pages only => &Tlačiť iba nepárne strany Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(of %d) => (z %d) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
OK => Nastaviť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: V poriadku
Open => Otvoriť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Otvoriť v programe PDF-XChange Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open a document... => Otvoriť dokument... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open Document => &Otvoriť dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in %s => Otvoriť v %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Otvoriť v programe &Adobe Reader Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Otvoriť v programe &Foxit Reader Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Microsoft HTML Help => Otvoriť v programe Microsoft HTML Help Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Otvoriť v programe Microsoft XPS-Viewer Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open...\tCtrl+O => &Otvoriť...\tCtrl+O Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options => &Možnosti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options... => &Možnosti... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
P&roperties\tCtrl+D => V&lastnosti...\tCtrl+D Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Pa&ge...\tCtrl+G => St&rana...\tCtrl+G Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page: => Strana: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(page %s) => (strana %s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page %s => Strana %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Číslo strany %u neexistuje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page scaling => Mierka strany Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page Size: => Veľkosť strany: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PalmDoc documents => PalmDoc dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Password: => &Heslo: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Document => PDF Dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF documents => PDF dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF Optimalizácia: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Producer: => Vytvorené v: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Version: => PDF Verzia: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Pin Document => &Pripnúť dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Prosím zatvorte %s pre pokračovanie! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Prosím počkajte - zobrazovanie... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Postscript documents => Postscript dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Pr&esentation\tF5 => Pr&ezentácia\tCtrl+L Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Previous Page => Predchádzajúca strana Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Previous Page\tLeft Arrow => &Predchádzajúca strana\t<- Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print => Tlač Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print range => Rozsah tlače Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Tlač... (odmietnutá) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print...\tCtrl+P => &Tlačiť...\tCtrl+P Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Tlačiareň s uvedeným názvom neexistuje. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
printing document => prebieha tlač dokumentu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing in progress. => Prebieha tlač... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Prebieha tlač. Prerušiť a ukončiť tlač? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Prebieha tlač. Prerušiť a začať znova? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Tlač strany %d z %d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing problem. => Problém pri tlači. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Re&name...\tF2 => Preme&novať...\tF2 Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remember &opened files => Zapamätať si &otvorené súbory Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember the password for this document => &Zapamätať si heslo pre tento dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => &Zapamätať si tieto nastavenia pre každý dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove from favorites => Odobrať z obľúbených položiek Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remove From History => &Odstrániť z histórie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Odobrať stranu %s z obľúbených položiek Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rename To => Premenovať na Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Otočiť &vľavo\tCtrl+Shift+- Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Otočiť vpravo\tCtrl+Shift++ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save As...\tCtrl+S => Uložiť ako...\tCtrl+S Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Uloženie zmien do nového PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Uložiť z&ástupcu...\tCtrl+Shift+S Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save to &new PDF => Uložiť do &nového PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save to existing PDF => &Uložiť do existujúceho PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Bing => Vyhľadávanie pomocou &Bing Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Google => Hľadať pomocou &Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Search With Google => &Hľadať pomocou Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Vyhľadáva sa %d z/zo %d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select &All\tCtrl+A => Vybrať &všetko\tCtrl+A Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Označiť obsah s "Ctrl + ľavé tlačidlo myši" Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Vyberte adresár, kde sa má SumatraPDF nainštalovať: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Selection: => Výber: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Odoslať &e-mailom... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Nastaviť inverzné vyhľadávanie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Settings => &Nastavenia Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Bookmarks\tF12 => Zobraziť &záložky\tF12 Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Zobraziť &Záložky\tF12
Show &Favorites => Zobraziť &obľúbené položky Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Zobraziť &Obľúbené
previous: Zobraziť &obľúbené
Show &Pages Continuously => Zobraziť &strany priebežne Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Toolbar\tF8 => Zobraziť &panel nástrojov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Favorites => Zobraziť obľúbené položky Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show frequently read => Zobraziť často čítané dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in &folder => Zobraziť v &priečinku Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Zobraziť bočný panel &záložiek, pokiaľ je dostupný Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Zmenšiť strany na tlačiteľnú plochu (ak je to potrebné) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Single Page => Jedna strana Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Single Page\tCtrl+6 => &Jedna strana\tCtrl+6 Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Ospravedlňujeme sa, nemalo sa to stať.\n\nAk nám chcete pomôcť vyriešiť príčinu tohto zlyhania programu, stlačte tlačidlo 'Storno'. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => Zdrojový súbor %s nemá synchronizačný bod Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Spustiť SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Subject: => Predmet: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s inštalátor Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s odinštalátor Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF - zrútenie programu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => Program SumatraPDF bol odinštalovaný. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => Inštalácia programu SumatraPDF nebola nájdená. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Inštalácia programu SumatraPDF nebola nájdená
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF je váš predvolený prehliadač PDF súborov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Nastavenia SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF by teraz mala byť vaším predvoleným prehliadačom PDF súborov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Aktualizácia SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Synchronizačný súbor nie je možné otvoriť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Tagged PDF => Označený PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text documents => Textové dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Dakujeme, že ste sa rozhodli pre SumatraPDF! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Ďakujeme! SumatraPDF bol nainštalovaný. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Inštalačný súbor je poškodený. Prosím stiahnite si ho ešte raz. \nOspravedlňujeme sa za ťažkosti! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Theme => &Téma Edit • see on DeepL • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Tento dokument používa nepodporované funkcie (%s) a týmto sa nemusí vykresliť správne Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Title: => Názov: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Preložiť pomocou &DeepL Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Translate With Google => &Preložiť pomocou Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Odinštalovanie SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation failed => Odinštalovanie sa nepodarilo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Prebieha odinštalovanie... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Neznámy zdrojový súbor (%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Use &tabs => Povoliť &záložky Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Use original page sizes => Použiť originálne veľkosti strán Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Použi SumatraPDF ako &predvolený PDF prehliadač Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&View => &Zobraziť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
View => Zobraziť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Visit &Website => &Navštíviť webovú stránku Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Warning => Upozornenie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Window => &Okno Edit • see on DeepL • see on Google Translate
XPS documents => XPS dokumenty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Yes => &Áno Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have the latest version. => Používate najnovšiu verziu. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom => Zmeniť veľkosť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Zoom => &Zväčšenie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom factor => Veľkosť zobrazenia Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom In => Zväčšiť Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom Out => Zmenšiť Edit • see on DeepL • see on Google Translate

97 unused strings:

%s installation not found.
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Author: %s
Border: %d
Caret
Colapse All
Color
Contents:
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Date:
&Discard
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
Icon:
Interior Color:
Line End:
Line Start:
New Bookmarks
Opacity:
Opacity: %d
Popup: %d 0 R
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Saved annotations to '%s'
Saving of '%s' failed with: '%s'
Selekcja:
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Text Alignment:
Text Color:
Text Size:
Text Size: %d
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s z %s
Book&marks\tF12 => Záložky\tF12
&Copy Selection => &Kopírovať vybrané
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopírovať vybrané\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Nie je možné vytvoriť dočasný adresár
Couldn't install browser plugin => Nie je možné nainštalovať plugin do prehliadača
Couldn't obtain temporary directory => Požiadavka na dočasný adresár bola neúspešná
Couldn't remove the shortcut => Nie je možné odstrániť odkaz
Couldn't uninstall PDF search filter => Nie je možné odinštalovať PDF vyhľadávací filter
Download => Stiahnuť
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Chyba: Nie je možné spustiť SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Chyba: Program SumatraPDF nebol nájdený!
Error: The document couldn't be downloaded! => Chyba: Stiahnutie súboru sa nepodarilo!
F&ullscreen\tCtrl+L => &Na celú obrazovku\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Na celú obrazovku\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Kopírovanie odinštalátora do dočasného adresára bolo neúspešné
Failed to create a shortcut => Vytvorenie odkazu bolo neúspešné
Formatting the book... %d pages => Formátovanie knihy... %d stránok
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Inštaluj PDF pluginy pre &prehliadače Firefox, Chrome a Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Ponechať PDF plugin prehliadača nainštalovaný (už nie je podporovaný)
Loading file %s... => Načítavanie súboru %s...
New version %s is available. Download new version? => Nová verzia %s je k dispozícii. Stiahnuť novú verziu?
&No, thanks => &Nie, ďakujem
Opening document in SumatraPDF... => Otvárať dokument v SumatraPDF...
P&roperties => &Vlastnosti
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&ezentácia\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Vytlač ako &obrázok (vyžaduje viac pamäte)
&Print... => &Tlač...
&Remove Document => &Odobrať dokument
Replace document &colors with Windows color scheme => &Farby dokumentu nahradiť farebnou schémou systému Windows
Save As => Uložiť ako
&Save As... => &Uložiť ako...
Select &All => Vybrať &všetko
Show &Bookmarks => Zobraziť &Záložky
Show &pages continuously => Zobraziť &strany priebežne
Show &Toolbar => Zobraziť &panel nástrojov
&Skip this version => &Preskočiť túto verziu
Some files to be installed are damaged or missing => Niektoré inštalačné súbory sú poškodené alebo chýbajú
Support SumatraPDF => Podpora SumatraPDF
You have version %s => Používate verziu %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk