Home : SumatraPDF : Slovenian translations Not logged in. Log in with GitHub

26 untranslated out of 383 total strings
Progress:
93%

%s annotation. Ctrl+click to edit. Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Clearing history... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Close All Tabs Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Close Tabs To The Left Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Copy File Path Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Delete Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Delete Annotation Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Edit %s Annotation Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Error Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Keyboard Shortcuts Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Manual On Website Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
No Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open In New Window Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Next File In Folder Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Previous File In Folder Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - loading... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Properties... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Search with &Google Scholar Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Search with &Wikipedia Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Yes Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&About => &O programu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
About SumatraPDF => O programu SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Actual Size => Dej&anska velikost Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add Favorite => Dodaj Priljubljene Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Dodaj stran %s med priljubljene Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add page %s to favorites with (optional) name: => Dodaj stran %s med priljubljene z (neobveznim) imenom: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add to favorites => Dodaj med priljubljene Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Advanced => Napredno Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Advanced Options... => N&apredne možnosti … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All files => Vse datoteke Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&All selected pages => &Vse izbrane strani Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All supported documents => Vse podprte dokumente Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Annotations => Pripombe Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Application: => Aplikacija: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Ali ste prepričani, da želite odstraniti SumatraPDF? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Povežem s PDF datotekami? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Povežem z datotekami PDF?
Attachment: %s => Priponka: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: => Avtor: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: %s => Avtor: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatic => Samodejno Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatically check for &updates => &Samodejno preveri za posodobitve Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Back => Nazaj Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Background Color: => Barva ozadja: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Book View => Knjižni pogled Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Book View => Knjižni pogled Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Zaznamek bližnjice na stran %s od %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Zaznamki bližnjic Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmarks => Zaznamki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Border: %d => Rob: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bytes => Bajtov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Ne morem se povezati na internet (napaka %#x). Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Cancel => &Prekliči Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cancel => Prekliči Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot print this file => Te datoteke ni mogoče natisniti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Ukaza za obratno iskanje ni mogoče zagnati. Preverite ukazno vrstico v nastavitvah. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Caret => &Karet Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Change Language => Spremeni jezik (Change Language) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
[Changes detected; refreshing] %s => [Spremembe zaznane; osvežitev poteka] %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Check for &Updates => &Preveri za posodobitve Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Checking for update... => Preverjanje posodobitev … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
CHM documents => CHM dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Circle => Krog Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Close => &Zapri Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close => Zapri Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Other Tabs => Zapri druge zavihke Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Zapri zavihke na desni Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Collapse All => Strni vse Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Color: => Barva: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Comic books => Stripi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Comic books
Command Palette => Ukazna paleta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Compatibility => Združljivost Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contents: => Vsebina: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Nadaljuj z nameščanjem 32-bitne različice Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous => Nepretrgano Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Book View => Nepretrgan knjižni pogled Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Facing => Nepretrgano dvostransko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contribute Translation => Prispevajte prevod Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Image => Kopiraj &sliko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Link Address => Kopiraj nas&lov povezave Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy Co&mment => Kopiraj ko&mentar Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy Selection => &Kopiraj izbor Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Kopiraj izbor
&Copy To Clipboard => &Kopiraj v odložišče Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy To Clipboard => Kopiraj v odložišče Edit • see on DeepL • see on Google Translate
copying text => kopiranje besedila Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Kopiranje besedila je bilo zavrnjeno (kopiranje samo kot slika) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copyright: => Avtorske pravice: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Ni bilo mogoče dobiti Lastnosti tiskalnika Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ne morem dobiti Lastnosti tiskalnika
Couldn't create the installation directory => Ni bilo mogoče ustvariti mape za namestitev Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ne morem ustvariti imenika za namestitev
previous: Ne morem ustvariti mape za namestitev
Couldn't get printer name => Ni bilo mogoče najti imena tiskalnika Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Ni bilo mogoče inicializirati tiskalnika Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Tiskalnika ni mogoče inicializirati
Couldn't install PDF previewer => Ni bilo mogoče namestiti predogleda za PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Ni bilo mogoče namestiti filtra za PDF iskanje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ni bilo mogoče namestiti iskalnega filtra
previous: Ni bilo mogoče namestiti PDF iskalnega filtra
Couldn't render the page => Ni bilo mogoče upodobiti strani Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Strani ni mogoče upodobiti
Couldn't uninstall browser plugin => Ni bilo mogoče odstraniti vtičnika za brskalnik Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Ni bilo mogoče odstraniti predogleda za PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ni bilo mogoče odstraniti predoglednik za PDF
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Ni bilo mogoče odstraniti iskalnega filtra Sumatra Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Ni bilo mogoče napisati %s na disk Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Ustvari pripombo &pod kurzorjem Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Ustvari pripombo iz izbire Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Created: => Ustvarjeno: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Current file => Trenutna datoteka Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cursor position: => Položaj kurzorja: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Custom &Zoom... => Povečava po &meri … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Dark => Temna Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Darker => Temnejša Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Date: => Datum: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Layout: => &Privzeta postavitev: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Zoom: => Pri&vzeta povečava: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Denied Permissions: => Zavrnjena dovoljenja: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Discard changes => &Zavrni spremembe Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Zavrži spremembe
DjVu documents => DjVu dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Document Properties => Lastnosti dokumenta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Don't ask me again => &Ne sprašuj me več Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Ne sprašuj več
Don't install => Ne nameščaj Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ne nameščati
Download 64-bit version => Prenesi 64-bitno različico Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit => I&zhod Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => &Izhod iz celozaslonskega načina Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Edit Annotations => Uredi pripombo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password => Vnesite geslo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password for %s => Vnesite geslo za %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Vnesite ukazno vrstico, ki se bo izvedla, ko boste dvokliknili na PDF dokument: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Error loading %s => Napaka pri nalaganju %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Even pages only => Samo &parne strani Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Expand All => Razširi vse Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&avorites => Priljubljeni Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&orward => &Naprej Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&ullscreen => Celozaslonsko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Facing => Dvostransko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Facing => Dvostransko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Brisanje registrskih ključev odstranjevalnega programa ni uspelo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ni bilo mogoče zbrisati registrskih ključev odstranjevalnika
Failed to rename the file! => Preimenovanje datoteke ni uspelo! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to save a file => Shranjevanje datoteke ni uspelo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Pisanje v register informacij o razširjenem podaljšku datoteke ni uspelo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ni bilo mogoče zapisati v register informacij o razširjenem podaljšku datoteke
Failed to write the uninstallation information to the registry => Pisanje v register informacij o odstranitvi ni uspelo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ni bilo mogoče zapisati v register informacij o odstranitvi
Fast Web View => Hiter spletni prikaz Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Favorites => Priljubljeni Edit • see on DeepL • see on Google Translate
FictionBook documents => FictionBook dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File: => Datoteka: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&File => &Datoteka Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File %s not found => Datoteka %s ni bila najdena Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Attachment => Datotečna priloga Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Size: => Velikost datoteke: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fin&d... => Naj&di … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find: => Najdi: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find => Najdi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Išči
Find Next => Najdi naslednje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Previous => Najdi prejšnje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Find what: => &Najdi: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&First Page => Prva stran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Content => Prilagodi vsebino Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Page => &Prilagodi stran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Width => P&rilagodi po širini Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit a Single Page => Prilagodi enostransko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Content => Prilagodi vsebino Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Page => Prilagodi stran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => Prilagodi strani na področje tiskanja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width => Prilagodi po širini Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Prilagodi po širini in prikaži strani nepretrgano Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fonts: => Pisave: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s => Besedilo najdeno na strani %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Besedilo najdeno na strani %s (ponovno) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Free Text => &Prosti tekst Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Frequently Read => Pogosto brani Edit • see on DeepL • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Get Fonts Info => Pridobi informacije o pisavah Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go To => Po&jdi na Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go to page: => Pojdi na &stran: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Go to page => Pojdi na stran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Help => Po&moč Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide &Options => Skrij M&ožnosti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide frequently read => Skrij pogosto brane Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Highlight => O&znači Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Namig: uporabite tipko F3 za ponovno iskanje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Namig: Uporabite tipko F3 za ponovno iskanje
Icon: => Ikona: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Slikovne datoteke (*.%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Images => Slike Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Ink => Črnilo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install and relaunch => Namesti in ponovno zaženi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install for all users => Namesti za vse uporabnike Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Namesti SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Namesti SumatraPDF v mapo: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation failed! => Namestitev ni uspela! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation in progress... => Namestitev poteka … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Nameščanje 32-bitne različice SumatraPDF na 64-bitni OS Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Interior Color: => Barva notranjosti: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Last Page => Zadnja stran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Naj Windows Desktop Search išče PDF dokumente Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Naj Windows prikazuje predogled PDF dokumentov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Light => Svetla Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line => Črta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line End: => Konec črte: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line Start: => Začetek črte: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Loading %s ... => Nalaganje %s … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Magnification: => &Povečava: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Povečanje:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Naj bo SumatraPDF privezti program za datoteke PDF? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Man&ga Mode => Način Man&ga Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Manual => P&riročnik Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Match Case => Razlikuj med velikimi/malimi črkami Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Match case => Razlikuj &med velikimi/malimi črkami Edit • see on DeepL • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Modified: => Spremenjeno: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New &window => Novo okno Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New version available => Na voljo je nova različica Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Next Page => Naslednja stran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Next Page => Naslednja stran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&No => &Ne Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No matches were found => Ni zadetkov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Okoli vrstice %u v datoteki %s ni zadetkov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization file found => Datoteka sinhronizacije ni bila najdena Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Na tem mestu ni sinhronizacijskih podatkov Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Number of Pages: => Število strani: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Odd pages only => Samo &lihe strani Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(of %d) => (od %d) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
OK => V redu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: => Motnost: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: %d => Motnost: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open => Odpri Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Odpri s programom PDF-XChange Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open a document... => Odpri dokument … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Attachment => Odpri prilogo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open Document => &Odpri dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Embedded PDF => Odpri vdelani PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in %s => Odpri v %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Odpri s programom &Adobe Reader Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Odpri s programom &Foxit Reader Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Odpri s programom Microsoft XPS-Viewer Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open... => &Odpri … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options => M&ožnosti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options... => &Možnosti … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
P&roperties => Lastnosti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Pa&ge... => Stran … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page: => Stran: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page %s => Stran %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(page %s) => (stran %s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Stran številka %u ne obstaja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page scaling => Merilo strani Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page Size: => Velikost strani: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PalmDoc documents => PalmDoc dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Password: => &Geslo: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Document => Dokument PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF documents => PDF dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Dokumenti PDF
PDF Optimizations: => Optimizacije PDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Producer: => PDF izdelovalec: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Version: => Verzija PDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Pin Document => &Pritrdi dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Prosimo, izberite %s za nadaljevati! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Počakajte trenutek, upodobitev poteka … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Poly Line => Polilinija Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Polygon => Poligon Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Pojavno okno: %d 0 R Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Postscript documents => Postscript dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Postscript dokument
Pr&esentation => Pr&edstavitev Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Previous Page => &Prejšnja stran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Previous Page => Prejšnja stran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Predhodna stran
Print => Natisni Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print range => Natisni razpon Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... => &Natisni … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Natisni … (onemogočeno) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Tiskalnik z navedenim imenom ne obstaja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
printing document => tiskanje dokumenta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing in progress. => Tiskanje v teku. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Tiskanje je še vedno v teku. Prekinem in končam? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Tiskanje je še vedno v teku. Prekinem in začnem znova? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Tiskanje strani %d od %d … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing problem. => Težave pri tiskanju. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Re&name... => Preime&nuj … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Pravokotnik: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Redact => Uredi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remember &opened files => &Zapomni si odprte datoteke Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember the password for this document => &Zapomni si geslo za ta dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => Zapomni si te &nastavitve za vsak dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove from favorites => Odstrani iz priljubljenih Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remove From History => Odst&rani iz zgodovine Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Odstrani stran %s iz priljubljenih Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rename To => Preimenuj v Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Left => Zasukaj v &levo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Zasukaj v levo
previous: Zasukaj v levo
Rotate &Right => Zasukaj v &desno Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&election => I&zbor Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&quiggly => Vi&jugasto Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Shrani pripombe v obstoječi PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save annotations? => Shraniti pripombe? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save As... => Shrani &kot … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Attachment... => Shrani priponko … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Shrani spremembe v novo PDF datoteko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Shrani spremembe v trenutno PDF datoteko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Embedded File... => Shrani vdelano datoteko … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save S&hortcut... => S&hrani bližnjico … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save to &new PDF => Shrani v &novo PDF datoteko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save to existing PDF => &Shrani v obstoječo PDF datoteko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Shrani v obstoječo PDF datoteko
Saved annotations to '%s' => Shrani pripombe v '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => Shranjevanje '%s' ni uspelo: '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Bing => Išči z &Bing Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Google => Išči z &Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Search With Google => &Išči z Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Preiskovanje strani %d od %d … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select &All => Izberi vse Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Izberite vsebino s pritisnjeno tipko Ctrl in levim gumbom miške Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Izberite mapo, kjer naj se namesti SumatraPDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Selection: => Izbor: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Pošlji po &E-pošti … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Nastavi obratno iskanje ukazne vrstice Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Settings => &Nastavitve Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Prikaži &zaznamke Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Prikaži zaznamke
Show &Favorites => Pokaži priljubljene Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => &Prikaži strani nepretrgano Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Pokaži dr&sne trakove Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Toolbar => Pokaži orodno vrstico Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Book&marks => Pokaži zazna&mke Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Favorites => Prikaži Priljubljene Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show frequently read => Prikaži pogosto brane Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in &folder => Pokaži v &mapi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Pokaži v mapi
Show in folder => Pokaži v mapi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Pokaži v mapah
Show Scr&ollbars => Pokaži drsne trak&ove Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Pokaži podokno z &zaznamki, če so na voljo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Skrči strani na področje tiskanja (če je potrebno) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Skrči strani na področje tiskanja (če potrebno)
&Single Page => Eno&stransko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Single Page => Enostransko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Skip this version => Preskoči to različico Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Oprostite, to se ne bi smelo zgoditi!\n\nČe želite pomagati pri določitvi vzroka za sesutje pritisnite 'Prekliči'. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Oprostite, to se ne bi smelo zgoditi!\n\nPritisnite 'Prekliči', če želite pomagati pri določitvi vzroka za sesutje.
Source file %s has no synchronization point => Izvorna datoteka %s nima točke sinhronizacije Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Square => Kvadrat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Stamp => &Žig Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Zaženi SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Strike Out => &Prečrtano Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Subject: => Zadeva: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s namestitev Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s odstranitev Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF se je sesul Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF je bil odstranjen. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF namestitve ni mogoče najti. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Možnosti SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Posodobitev SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SVG documents => SVG dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Datoteke sinhronizacije ni mogoče odpreti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Tagged PDF => Označen PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Text => &Besedilo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Alignment: => Poravnava besedila: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Color: => Barva besedila: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text documents => Tekstovni dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Size: => Velikost besedila: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Size: %d => Velikost besedila: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Hvala, ker ste izbrali SumatraPDF! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Hvala! SumatraPDF je bil nameščen. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Namestitveni program je poškodovan. Prosimo, da ga ponovno prenesete.\nOpravičujemo se za nevšečnost! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Theme => &Tema Edit • see on DeepL • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Ta dokument uporablja nepodprte funkcije (%s) in se morda ne bo naložil pravilno Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Da dokument uporablja nepodprte značilnosti (%s) in se morda ne bo naložil pravilno
previous: Ta dokument uporablja nepodprte značilnosti (%s) in se morda ne bo naložil pravilno
Title: => Naslov: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Prevedi z &DeepL Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Translate With Google => Prevedi z &Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Underline => &Podčrtano Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Odstrani SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation failed => Odstranitev ni uspela Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Odstranjevanje poteka … Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Neznana izvorna datoteka (%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations => Neshranjene pripombe Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Neshranjene pripombe v '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Use &tabs => Uporabljaj &zavihke Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Use original page sizes => &Uporabi izvirno velikost strani Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&View => &Pogled Edit • see on DeepL • see on Google Translate
View => Pogled Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Visit &Website => Ob&išči domačo stran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Warning => Opozorilo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Window => &Okno Edit • see on DeepL • see on Google Translate
XPS documents => XPS dokumenti Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Yes => &Da Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have the latest version. => Imate najnovejšo različico. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Imate neshranjene pripombe Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Imaš neshranjene pripombe
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Nameščeno je različica '%s'. Na voljo je novejša različica '%s'.\n Ali jo želite namestiti? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Imaš nameščeno različico '%s'; na voljo pa je različica '%s'.\nAli želiš namestiti novo različico?
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => 32-bitni SumatraPDF bo nameščen v 64-bitni operacijski sistem.\nAli bi raje prenesli in namestili 64-bitno različico? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Nameščaš 32-bitni SumatraPDF na 64-bitni OS.\nAli želiš prenesti 64-bitno različico?
&Zoom => Po&večava Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom => Povečava Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom factor => Faktor povečave Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom In => Povečaj Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom Out => Pomanjšaj Edit • see on DeepL • see on Google Translate

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
%s installation not found.
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
Color
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
&Discard
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s od %s
&Actual Size\tCtrl+1 => &Dejanska velikost\tCtrl+1
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Dodaj stran %s med priljubljene\tCtrl+B
&Back\tAlt+Left Arrow => &Nazaj\tAlt+Leva puščica
&Book View\tCtrl+8 => Knjižni pogled\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Zazna&mki\tF12
previous: Zaznamki\tF12
&Close\tCtrl+W => &Zapri\tCtrl+W
&Copy Selection \tCtrl-C => &Kopiraj izbor\tCtrl-C
&Copy Selection\tCtrl+C => Kopiraj izbor\tCtrl+C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C => &Kopiraj v odložišče\Ctrl-C
Couldn't create temporary directory => Ni bilo mogoče ustvariti začasne mape
previous: Ne morem ustvariti začasnega imenika
previous: Ne morem ustvariti začasne mape
Couldn't install browser plugin => Ni bilo mogoče namestiti vtičnika za brskalnik
previous: Ne morem namestiti vtičnika za brskalnik
Couldn't obtain temporary directory => Ni bilo mogoče pridobiti začasne mape
previous: Ni bilo mogoče pridobiti začasnega imenika
Couldn't remove installation directory => Ni bilo mogoče odstraniti namestitvene mape
previous: Ni bilo mogoče odstraniti namestitvenega imenika
Couldn't remove the shortcut => Ni bilo mogoče odstraniti bližnjice
Couldn't uninstall PDF search filter => Ni bilo mogoče odstraniti filtra za PDF iskanje
previous: Ni bilo mogoče odstraniti filter za PDF iskanje
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Povečava po &meri …\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Glavnega bralnika PDF ni mogoče spremeniti v prenosnem načinu
Delete Annotation\tDel => Izbriši pripombo\tDel
Download => Prenesi
E&xit\tCtrl+Q => I&zhod\tCtrl+Q
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Napaka: ni bilo mogoče zagnati SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Napaka: ni bilo mogoče najti SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Napaka: ni bilo mogoče prenesti dokumenta!
F&orward\tAlt+Right Arrow => Naprej\tAlt+Desna puščica
F&ullscreen\tCtrl+L => Celozaslonsko\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Celozaslonsko\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Celozaslonsko\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => Dvostransko\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Kopiranje odstranjevalnega programa v začasno mapo ni uspelo
previous: Ni bilo mogoče kopirati odstranjevalnika v začasni imenik
previous: Ni bilo mogoče kopirati odstranjevalnika v začasno mapo
Failed to create a shortcut => Ustvarjanje bližnjice ni uspelo
previous: Ni bilo mogoče ustvariti bljižnice
Failed to register as default program on win 10 => Napaka pri registraciji kot win 10 privzeti program
Fin&d...\tCtrl+F => Naj&di …\tCtrl+F
previous: Išči …\tCtrl+F
&First Page\tHome => Prva stran\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => &Prilagodi vsebino\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => &Prilagodi stran\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => P&rilagodi po širini\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Oblikovanje knjige … %d strani
&Highlight\ta => O&znači\ta
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Namesti PDF vtičnik za brskalnik Firefox, Chrome in Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Obdržati PDF vtičnik &brskalnika nameščen (ni več podprt)
&Last Page\tEnd => Zadnja stran\tEnd
Loading file %s... => Nalaganje datoteke %s …
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF naj bo privzeti bralnik PDF
New &window\tCtrl+N => Novo okno\tCtrl+N
New version %s is available. Download new version? => Na voljo je nova različica %s. Jo želite prenesti?
&Next Page\tRight Arrow => Naslednja stran\tPuščica desno
&No, thanks => &Ne, hvala
Open in &Microsoft HTML Help => Odpri s programom Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Odpri …\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Odpiranje dokumenta v SumatraPDF …
P&roperties\tCtrl+D => Lastnosti\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Stran …\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&edstavitev\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Pr&edstavitev\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => &Prejšnja stran\tPuščica levo
previous: Predhodna stran\tPuščica levo
previous: Prejšnja stran\tPuščica levo
Print as &image (requires more memory) => Natisni kot sliko (zahteva več pomnilnika)
&Print...\tCtrl+P => &Natisni …\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Preime&nuj …\tF2
&Remove Document => Odstrani dokument
Replace document &colors with Windows color scheme => Zamenjaj &barve dokumenta z barvno shemo Windows
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Zasukaj v levo\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Zasukaj v desno\tCtrl+Shift++
Save Annotations => Shrani pripombe
Save As => Shrani kot …
&Save As...\tCtrl+S => Shrani &kot …\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => S&hrani bližnjico …\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Izberi vse\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Izberi pripombo v urejevalniku
Selekcja: => Izbor:
Show &Bookmarks\tF12 => Pokaži zaznamke\tF12
Show &pages continuously => &Prikaži strani nepretrgano
Show &Toolbar\tF8 => Pokaži orodno vrstico
Show Book&marks\tF12 => Pokaži zazna&mke\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => &Enostransko\tCtrl+6
&Skip this version => &Preskoči to različico
Some files to be installed are damaged or missing => Nekatere datoteke za namestitev so poškodovane ali manjkajo
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF je vaš privzeti bralnik PDF
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF bi zdaj moral biti vaš privzeti bralnik PDF
&Underline\tu => &Podčrtano\tu
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Uporabi SumatraPDF kot privzeti P&DF prikazovalnik
You have version %s => Imate različico %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk