Home : SumatraPDF : Serbian Cyrillic translations Not logged in. Log in with GitHub

3 untranslated out of 376 total strings
Progress:
99%

Close All Tabs Add a translation... • see on Google Translate
Close Tabs To The Left Add a translation... • see on Google Translate
Delete Add a translation... • see on Google Translate
%s annotation. Ctrl+click to edit. => %s белешка. Ctrl+клик за уређивање. Edit • see on Google Translate
&About => &О програму Edit • see on Google Translate
previous: О програму
About SumatraPDF => О програму SumatraPDF Edit • see on Google Translate
&Actual Size => &Стварна величина Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Додавање у фаворите Edit • see on Google Translate
previous: Додавање у одабир
Add page %s to favorites => &Додај страницу %s међу одабране Edit • see on Google Translate
previous: Додај страницу %s међу одабране
Add page %s to favorites with (optional) name: => Додај страницу %s међу одабране под (опционо) именом: Edit • see on Google Translate
previous: Додај страницу %s међу одабране под (опционо) именом:
previous: Додај страницу %s међу одабране под (&опционо) именом:
Add to favorites => Додај у фаворите Edit • see on Google Translate
previous: Додај међу одабране
Advanced => Додатно Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => &Напредне опције Edit • see on Google Translate
previous: &Напредне опције
previous: Напредне опције
All files => Све датотеке Edit • see on Google Translate
&All selected pages => &Све изабране странице Edit • see on Google Translate
previous: Све изабране странице
All supported documents => Сви подржани документи Edit • see on Google Translate
Annotations => Белешке Edit • see on Google Translate
Application: => Апликација: Edit • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Да ли сигурно желите да деинсталирате SumatraPDF? Edit • see on Google Translate
previous: Да ли желите деинсталацију СуматраПДФ
Associate with PDF files? => Придружити PDF датотекама? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => Прилог : %s Edit • see on Google Translate
Author: => Аутор: Edit • see on Google Translate
Author: %s => Аутор: %s Edit • see on Google Translate
Automatic => Аутоматски Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Аутоматски проверавај &ажурирања Edit • see on Google Translate
previous: Аутоматски проверавај доступност нове верзије
&Back => &Назад Edit • see on Google Translate
Background Color: => Позадинска боја: Edit • see on Google Translate
Book View => Изглед књиге Edit • see on Google Translate
&Book View => Приказ &књиге Edit • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Обележи пречицу на страни %s од %s Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Пречица ка обележивачу Edit • see on Google Translate
Bookmarks => Обележивачи Edit • see on Google Translate
Border: %d => Ивица: %d Edit • see on Google Translate
Bytes => бајтова Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Повезивање на интернет није могуће (грешка %#x). Edit • see on Google Translate
Cancel => Откажи Edit • see on Google Translate
&Cancel => &Откажи Edit • see on Google Translate
Cannot print this file => Штампање ове датотеке није могуће Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Није могуће покренути инверзну претрагу. Проверите командну линију у подешавањима. Edit • see on Google Translate
&Caret => &Карет Edit • see on Google Translate
Change Language => Промени језик (Change Language) Edit • see on Google Translate
previous: Промени језик (Change Language)
previous: Промени &језик (Change Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [Промене су примећене; освежавање] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => Провери &ажурирања Edit • see on Google Translate
previous: Провери постојање новије верзије
Checking for update... => Провера ажурирања... Edit • see on Google Translate
previous: Провера ажурирања...
CHM documents => CHM документи Edit • see on Google Translate
Circle => Круг Edit • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. => Историја од %d датотека очишћена, сличице обрисане. Edit • see on Google Translate
Clearing history... => Чишћење историје... Edit • see on Google Translate
Close => Затвори Edit • see on Google Translate
&Close => &Затвори Edit • see on Google Translate
Close Other Tabs => Затвори остале картице Edit • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Затвори картице са десне стране Edit • see on Google Translate
Collapse All => Скупи све Edit • see on Google Translate
Color: => Боја: Edit • see on Google Translate
Comic books => Стрипови Edit • see on Google Translate
Command Palette => &Палета команди Edit • see on Google Translate
previous: Палета команди
Compatibility => Компатибилност Edit • see on Google Translate
Contents: => Садржај: Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Настави са инсталацијом 32-битне верзије Edit • see on Google Translate
Continuous => Непрекидно Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => Непрекидно, изглед књиге Edit • see on Google Translate
Continuous Facing => Непрекидно, две странице Edit • see on Google Translate
previous: Непрекидно, наспрамно
Contribute Translation => Учествуј у превођењу Edit • see on Google Translate
Copy &Image => Копирај &слику Edit • see on Google Translate
previous: Копирај слику
Copy &Link Address => Копирај адресу &везе Edit • see on Google Translate
previous: Копирај адресу везе
Copy Co&mment => Копирај ко&ментар Edit • see on Google Translate
previous: Копирај коментар
Copy File Path => Копирај путању датотеке Edit • see on Google Translate
&Copy Selection => &Копирај изабрано Edit • see on Google Translate
previous: Копирај изабрано
previous: Копирај и&забрано
Copy To Clipboard => Копирај у оставу (клипборд) Edit • see on Google Translate
&Copy To Clipboard => &Копирај у оставу (клипборд) Edit • see on Google Translate
copying text => копирање текста Edit • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Копирање текста је одбијено (може се копирати само као слика) Edit • see on Google Translate
Copyright: => Ауторска права: Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Није могуће приказати својства штампача Edit • see on Google Translate
previous: Није могуће приказати особине штампача
Couldn't create the installation directory => Инсталациони директоријум се не може креирати Edit • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Није могуће добити име штампача Edit • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Није могуће покренути штампач Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Прегледач ПДФ немогуће инсталирати Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Немогуће инсталирати филтер за претрагу Edit • see on Google Translate
Couldn't render the page => Није могуће приказати страницу Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Немогуће уклонити плугин за прегледач Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Немогуће деинсталирати ПДФ прегледач Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Деинсталација Sumatra филтера за претрагу није успела Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Немогућ упис %s на диск Edit • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Направи белешку &испод курсора Edit • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Направи белешку из селекције Edit • see on Google Translate
Created: => Израђена: Edit • see on Google Translate
Current file => Текућа датотека Edit • see on Google Translate
Cursor position: => Позиција курсора Edit • see on Google Translate
Custom &Zoom... => Сопствено &увећање Edit • see on Google Translate
Dark => &Тамно Edit • see on Google Translate
previous: Тамно
Darker => Там&није Edit • see on Google Translate
previous: Тамније
Date: => Датум: Edit • see on Google Translate
Default &Layout: => Подразумевани &приказ Edit • see on Google Translate
previous: Подразумевани приказ
Default &Zoom: => Подразумевано &увећање Edit • see on Google Translate
previous: Подразумевано увећање
Delete Annotation => Обриши белешку Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => Није допуштено: Edit • see on Google Translate
&Discard changes => Одба&ци промене Edit • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu документи Edit • see on Google Translate
Document Properties => Својства документа Edit • see on Google Translate
previous: Особине документа
&Don't ask me again => Не питај ме &поново Edit • see on Google Translate
previous: Не питај ме поново
previous: &Не питај ме поново
Don't install => Не инсталирај Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => Преузми 64-битну верзију Edit • see on Google Translate
E&xit => Иза&ђи Edit • see on Google Translate
previous: И&зађи
E&xit Fullscreen => Иза&ђи из целог екрана Edit • see on Google Translate
previous: И&зађи из целог екрана
Edit %s Annotation => Уреди %s белешку Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => &Уреди белешке Edit • see on Google Translate
previous: Уреди белешке
Enter password => Унесите лозинку Edit • see on Google Translate
Enter password for %s => Унесите лозинку за %s Edit • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Унесите параметре командне линије који ће се извршити приликом двоклика на PDF документ: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB документи Edit • see on Google Translate
Error => Грешка Edit • see on Google Translate
Error loading %s => Дошло је до грешке приликом учитавања датотеке %s Edit • see on Google Translate
&Even pages only => Само &парне странице Edit • see on Google Translate
previous: Само лица страница
Expand All => Рашири све Edit • see on Google Translate
F&avorites => &Фаворити Edit • see on Google Translate
previous: Одабир
F&orward => Н&апред Edit • see on Google Translate
F&ullscreen => &Цео екран Edit • see on Google Translate
&Facing => Д&ве странице Edit • see on Google Translate
previous: &Према
previous: &Наспрамно
previous: &Две странице
Facing => Две странице Edit • see on Google Translate
previous: Наспрамно
Failed to delete uninstaller registry keys => Неуспело брисање кључева из регистра Edit • see on Google Translate
previous: Неуспело брисање кључева из регистри базе
Failed to rename the file! => Немогуће је преименовати датотеку! Edit • see on Google Translate
Failed to save a file => Чување датотеке није успело Edit • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Неуспео упис проширене информације о екстензији фајла у регистар Edit • see on Google Translate
previous: Неуспео упис проширене екстензије фајла у регистри базу
Failed to write the uninstallation information to the registry => Неуспео упис информација о деинсталацији у регистар Edit • see on Google Translate
previous: Неуспео упис информација о деинсталацији у регистри базу
Fast Web View => Брзи преглед на мрежи Edit • see on Google Translate
Favorites => Фаворити Edit • see on Google Translate
previous: Одабир
FictionBook documents => FictionBook докуменат Edit • see on Google Translate
File: => Датотека: Edit • see on Google Translate
&File => &Датотека Edit • see on Google Translate
previous: Датотека
File %s not found => Датотека %s није пронађена Edit • see on Google Translate
File Attachment => Прилог Edit • see on Google Translate
File Size: => Величина: Edit • see on Google Translate
Fin&d... => Прона&ђи... Edit • see on Google Translate
Find => Пронађи Edit • see on Google Translate
Find: => Пронађи: Edit • see on Google Translate
Find Next => Пронађи следеће Edit • see on Google Translate
Find Previous => Пронађи претходно Edit • see on Google Translate
&Find what: => П&ојам: Edit • see on Google Translate
previous: Појам:
&First Page => П&рва страница Edit • see on Google Translate
previous: &Прва страна
previous: &Прва страница
Fit &Content => Смести &садржај Edit • see on Google Translate
Fit &Page => Смести с&трану Edit • see on Google Translate
Fit &Width => Смести по &ширини Edit • see on Google Translate
previous: Смести &ширину
Fit a Single Page => Смести једну страницу Edit • see on Google Translate
previous: Подеси према појединачној страници
Fit Content => Смести садржај Edit • see on Google Translate
previous: Подеси према садржају
Fit Page => Смести страну Edit • see on Google Translate
previous: Подеси према страници
&Fit pages to printable area => &Смести странице у област штампања Edit • see on Google Translate
previous: Подеси странице према области штампања
Fit Width => Смести по ширини Edit • see on Google Translate
previous: Подеси према ширини
Fit Width and Show Pages Continuously => Смести по ширини и прикажи странице без прекида Edit • see on Google Translate
previous: Подеси према ширини и прикажи странице без прекида
Fonts: => Фонтови: Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => Текст је пронађен на %s. страници Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Пронађи текст на %s. страници (поново) Edit • see on Google Translate
&Free Text => &Слободан текст Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Недавно читано Edit • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on Google Translate
Get Fonts Info => Информације о фонтовима Edit • see on Google Translate
&Go To => &Иди Edit • see on Google Translate
previous: Иди
&Go to page: => &Иди на страницу: Edit • see on Google Translate
previous: Иди на страницу:
Go to page => Иди на страницу Edit • see on Google Translate
&Help => Помо&ћ Edit • see on Google Translate
previous: Помоћ
Hide &Options => Сакриј &опције Edit • see on Google Translate
previous: Сакриј опције
Hide frequently read => Сакриј „недавно читано” Edit • see on Google Translate
&Highlight => &Маркирај Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Савет: Користите тастер F3 за наставак претраге Edit • see on Google Translate
previous: Савет: Употребите тастер F3 за наставак претраге
Icon: => Икона: Edit • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Датотеке слика (*.%s) Edit • see on Google Translate
Images => Слике Edit • see on Google Translate
Ink => Мастило Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Инсталирај и поново покрени Edit • see on Google Translate
Install for all users => Инсталирај за све кориснике Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Инсталација СуматраПДФ Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Инсталација СуматраПДФ у &фасциклу: Edit • see on Google Translate
previous: Инсталација СуматраПДФ
Installation failed! => Инсталација неуспела! Edit • see on Google Translate
Installation in progress... => Инсталација у току... Edit • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Инсталација 32-битног SumatraPDF на 64-битном ОС-у Edit • see on Google Translate
Interior Color: => Унутрашња боја: Edit • see on Google Translate
KB => kB Edit • see on Google Translate
&Keyboard Shortcuts => &Пречице на тастатури Edit • see on Google Translate
&Last Page => &Задња страница Edit • see on Google Translate
previous: &Задња страна
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Нека Windows претрага &претражује PDF документе Edit • see on Google Translate
previous: Претрага Windows Desktop &претрага ПДФ документа
Let Windows show &previews of PDF documents => Нека Windows приказује &прегледе ПДФ докумената Edit • see on Google Translate
previous: Windows &приказ ПДФ документа
Light => &Светло Edit • see on Google Translate
previous: Светло
Line => Ред Edit • see on Google Translate
Line End: => Крај реда Edit • see on Google Translate
Line Start: => Почетак реда Edit • see on Google Translate
Loading %s ... => Учитавање %s... Edit • see on Google Translate
&Magnification: => Уве&ћање: Edit • see on Google Translate
previous: Увећање:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Поставити SumatraPDF као подразумевану апликацију за PDF датотеке? Edit • see on Google Translate
Man&ga Mode => Ман&га мод Edit • see on Google Translate
&Manual => &Упутство Edit • see on Google Translate
previous: Упутство
&Match case => &Разликуј мала и велика слова Edit • see on Google Translate
previous: Разликуј мала и велика слова
Match Case => Разликуј мала и велика слова Edit • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi документи Edit • see on Google Translate
Modified: => Измењена: Edit • see on Google Translate
New &window => Нови &прозор Edit • see on Google Translate
New version available => Нова верзија је доступна Edit • see on Google Translate
&Next Page => &Следећа страница Edit • see on Google Translate
previous: &Следећа страна
Next Page => Следећа страница Edit • see on Google Translate
&No => &Не Edit • see on Google Translate
previous: Не
No matches were found => Појам није пронађен Edit • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Резултати око линије %u у датотеци %s нису пронађени Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => Усклађивачка датотека није нађена Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Нема података о усклађености на овој позицији Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Број страница: Edit • see on Google Translate
&Odd pages only => Само &непарне странице Edit • see on Google Translate
previous: Само полеђине страница
previous: Само по&леђине страница
(of %d) => (од %d) Edit • see on Google Translate
OK => У реду Edit • see on Google Translate
Opacity: => Прозрачност Edit • see on Google Translate
Opacity: %d => Прозрачност: %d Edit • see on Google Translate
Open => Отвори Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Отвори &у PDF-XChange-у Edit • see on Google Translate
previous: Отвори у програму PDF-XChange
previous: Отвори у PDF-XChange-у
Open a document... => Отвори документ... Edit • see on Google Translate
Open Attachment => Отвори прилог Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander => Отвори фасциклу у Double Commander-у (&К) Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer => Отвори фасциклу у Истра&живачу Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander => Отвори фасциклу у Total Commander-у (&Т) Edit • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus => Отвори фасциклу у Directory Opus-у (&Д) Edit • see on Google Translate
&Open Document => &Отвори документ Edit • see on Google Translate
previous: Отвори документ
Open Embedded PDF => Отвори уграђени PDF Edit • see on Google Translate
Open in %s => Отворити у %s Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Отвори у Adobe Reader-у (&А) Edit • see on Google Translate
previous: Отвори у програму Adobe Reader
previous: Отвори у Adobe Reader-у
Open in &Foxit Reader => Отвори у Foxit Reader-у (&Ф) Edit • see on Google Translate
previous: Отвори у програму Foxit Reader
previous: Отвори у Foxit Reader-у
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Отвори у Microsoft XPS Viewer-у (&Џ) Edit • see on Google Translate
previous: Отвори у програму Microsoft XPS-Viewer
previous: Отвори у Microsoft XPS Viewer-у
Open in Microsoft &HTML Help => Отвори у Microsoft HTML Help-у (&Х) Edit • see on Google Translate
Open In New Window => Отвори у новом прозору Edit • see on Google Translate
&Open... => &Отвори... Edit • see on Google Translate
&Options => &Опције Edit • see on Google Translate
previous: Опције
&Options... => &Опције... Edit • see on Google Translate
previous: Опције
previous: Опције...
P&roperties => С&војства Edit • see on Google Translate
previous: Особине
Pa&ge... => С&траница... Edit • see on Google Translate
previous: &Страна...
previous: &Страница...
Page: => Страница: Edit • see on Google Translate
(page %s) => (%s. страница) Edit • see on Google Translate
Page %s => Страница %s Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Страница број %u не постоји Edit • see on Google Translate
Page scaling => Подешавање величине странице Edit • see on Google Translate
Page Size: => Димензије странице: Edit • see on Google Translate
PalmDoc documents => PalmDoc документи Edit • see on Google Translate
&Password: => &Лозинка Edit • see on Google Translate
previous: Лозинка
PDF Document => PDF документ Edit • see on Google Translate
PDF documents => PDF документи Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF оптимизација Edit • see on Google Translate
PDF Producer: => PDF израдио Edit • see on Google Translate
PDF Version: => PDF верзија: Edit • see on Google Translate
&Pin Document => П&рикачи документ Edit • see on Google Translate
previous: Прикачи документ
Please close %s to proceed! => Затворите %s за наставак! Edit • see on Google Translate
Please wait - loading... => Молимо сачекајте – учитавање… Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Спремање приказа... Edit • see on Google Translate
Poly Line => Поли-линија Edit • see on Google Translate
Polygon => Многоугао Edit • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Обавештење: %d 0 R Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Postscript документи Edit • see on Google Translate
Pr&esentation => Пр&езентација Edit • see on Google Translate
Previous Page => Претходна страница Edit • see on Google Translate
&Previous Page => &Претходна страница Edit • see on Google Translate
previous: &Претходна страна
Print => Штампај Edit • see on Google Translate
Print range => Опсег штампања Edit • see on Google Translate
&Print... => &Штампај... Edit • see on Google Translate
previous: Штампај...
&Print... (denied) => &Штампај... (одбијено) Edit • see on Google Translate
previous: Штампај... (одбијено)
Printer with given name doesn't exist => Штампач са наведеним именом не постоји Edit • see on Google Translate
printing document => штампање документа Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Штампање у току! Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Штампање је и даље у току. Завршити и прекинути? Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Штампање је још увек у току. Желите ли да прекинете штампање и почнете поново? Edit • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Штампање %d. странице од укупно %d... Edit • see on Google Translate
previous: Штампање %d. страмоце од укупно %d...
Printing problem. => Проблем приликом штампања. Edit • see on Google Translate
Properties... => Својства... Edit • see on Google Translate
Re&name... => Пре&именуј... Edit • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Правоугаоник: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on Google Translate
Redact => Уреди Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => Запамти &отваране датотеке Edit • see on Google Translate
previous: Запамти отваране датотеке
&Remember the password for this document => &Запамти лозинку за овај документ Edit • see on Google Translate
previous: Запамти лозинку за овај документ
&Remember these settings for each document => &Запамти ова подешавања за сваки појединачни документ Edit • see on Google Translate
previous: Запамти ова подешавања за сваки појединачни документ
Remove from favorites => &Уклони из одабраних Edit • see on Google Translate
previous: Уклони из одабраних
&Remove From History => &Уклони из историје Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Уклони страницу %s из одабраних Edit • see on Google Translate
Rename To => Преименуј у Edit • see on Google Translate
previous: Преименуј у
Rotate &Left => Ротирај &лево Edit • see on Google Translate
Rotate &Right => Ротирај &десно Edit • see on Google Translate
S&election => И&збор Edit • see on Google Translate
previous: &Избор
S&quiggly => Ви&југаво Edit • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => &Сачувај белешке у постојећи PDF Edit • see on Google Translate
previous: Сачувај белешке у постојећи PDF
Save annotations? => Сачувати белешке? Edit • see on Google Translate
&Save As... => &Сачувај као... Edit • see on Google Translate
previous: Сачувај као...
Save Attachment... => Сачувај прилог... Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Сачувај измене у нови PDF Edit • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Сачувај измене у постојећи PDF Edit • see on Google Translate
Save Embedded File... => Сачувај уграђену датотеку... Edit • see on Google Translate
Save S&hortcut... => Сачувај пре&чицу... Edit • see on Google Translate
Save to &new PDF => Сачувај у &нови PDF Edit • see on Google Translate
&Save to existing PDF => &Сачувај у постојећи PDF Edit • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Белешке сачуване у "%s" Edit • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => Чување "%s" није успело због: "%s" Edit • see on Google Translate
Search With &Bing => Претражи помоћу Bing-а (&Б) Edit • see on Google Translate
Search With &Google => Претражи помоћу Google-а (&Г) Edit • see on Google Translate
&Search With Google => &Претражи помоћу Google-а Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Претраживање %d странице од укупно %d... Edit • see on Google Translate
Select &All => Изабери &све Edit • see on Google Translate
previous: Изабери све
Select content with Ctrl+left mouse button => Изаберите садржај користећи Ctrl + лево дугме миша Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Одабрати фолдер за инсталацију СуматраПДФ Edit • see on Google Translate
Selection: => Избор Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Пошаљи путем &е-поште... Edit • see on Google Translate
previous: Пошаљи путем е-поште...
Set inverse search command-line => Омогући инверзну претрагу Edit • see on Google Translate
&Settings => П&одешавања Edit • see on Google Translate
previous: Подешавања
Show &Bookmarks => Прикажи обе&лежене Edit • see on Google Translate
previous: Прикажи обележене
Show &Favorites => Прикажи &фаворите Edit • see on Google Translate
previous: Прикажи &Фаворите
Show &Pages Continuously => Прикажи &странице без прекида Edit • see on Google Translate
previous: Прикажи странице без прекида
Show &Scrollbars => Прикажи &траке за померање Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar => Трака са &алаткама Edit • see on Google Translate
previous: Трака са алаткама
Show Book&marks => Прикажи обеле&живаче Edit • see on Google Translate
previous: Прикажи обе&леживаче
previous: Прикажи обе&леживаче
Show Favorites => &Прикажи одабране странице Edit • see on Google Translate
previous: Прикажи одабране странице
Show frequently read => Прикажи недавно читане Edit • see on Google Translate
Show in &folder => Прикажи у &фасцикли Edit • see on Google Translate
previous: Прикажи у фасцикли
Show in folder => Прикажи у фасцикли Edit • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Прикажи траке за по&мерање Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Прикажи бочну траку са обе&леживачима Edit • see on Google Translate
previous: Прикажи бочну траку са обележивачима
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Скупи странице на област штампања (уколико је неопходно) Edit • see on Google Translate
previous: Скупи странице на област штампања (уколико је неопходно)
&Single Page => &Једна страница Edit • see on Google Translate
previous: &Једна страна
Single Page => Једна страница Edit • see on Google Translate
previous: Појединачна страница
Skip this version => Прескочи ову верзију Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Опростите, ово није требало да се догоди!\n\nПритисните дугме 'Откажи' ако желите да нам помогнете у решавању овог проблема. Edit • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => Изворна датотека %s нема тачку усклађивања Edit • see on Google Translate
Square => Квадрат Edit • see on Google Translate
&Stamp => Пе&чат Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Старовати СуматраПДФ Edit • see on Google Translate
&Strike Out => Пре&цртано Edit • see on Google Translate
Subject: => Предмет: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => СуматраПДФ %s инсталација Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => СуматраПДФ %s деинсталација Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => Програм SumatraPDF је крахирао Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => СуматраПДФ деинсталиран Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => СуматраПДФ инсталација није пронађена Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Подешавања програма SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Ажурирање SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SVG documents => SVG документи Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Није могуће отворити усклађивачку датотеку Edit • see on Google Translate
Tagged PDF => Означени PDF Edit • see on Google Translate
&Text => &Текст Edit • see on Google Translate
Text Alignment: => Поравнање текста: Edit • see on Google Translate
Text Color: => Боја текста: Edit • see on Google Translate
Text documents => Текстуални документи Edit • see on Google Translate
Text Size: => Величина текста: Edit • see on Google Translate
Text Size: %d => Величина текста: %d Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Хвала на избору СуматраПДФ Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => СуматраПДФ инсталиран. Хвала! Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Инсталација је оштећена, молимо преузмите је поново. \nИзвињавамо се на непријатностима! Edit • see on Google Translate
previous: Инсталација је оштећена. Скинути је поново. \s Извињавамо се.
previous: Инсталација је оштећена. Скинути је поново. \n Извињавамо се.
&Theme => &Тема Edit • see on Google Translate
previous: Тема
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Овај документ користи неподржане опције (%s) и може бити приказан некоректно Edit • see on Google Translate
Title: => Наслов: Edit • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Преведи помоћу DeepL-а (&Д) Edit • see on Google Translate
&Translate With Google => Пре&веди помоћу Google-а Edit • see on Google Translate
&Underline => Под&вуци Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Деинсталирање СуматраПДФ Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Деинсталирање неуспело Edit • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Деинсталирање у току ... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Непозната изворна датотека (%s) Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations => Несачуване белешке Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Несачуване белешке у "%s" Edit • see on Google Translate
Use &tabs => Користи &картице Edit • see on Google Translate
previous: Користити таб
previous: Користити &картице
&Use original page sizes => &Употреби оригиналне величине страница Edit • see on Google Translate
previous: Употреби оригиналне величине страница
&View => &Приказ Edit • see on Google Translate
previous: Приказ
View => Приказ Edit • see on Google Translate
Visit &Website => Посети &веб-сајт Edit • see on Google Translate
previous: Посети веб-сајт
Warning => Упозорење Edit • see on Google Translate
&Window => П&розор Edit • see on Google Translate
previous: P&rozor
XPS documents => XPS документи Edit • see on Google Translate
&Yes => &Да Edit • see on Google Translate
previous: Да
You have the latest version. => Ваша верзија је ажурна. Edit • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Имате несачуване белешке Edit • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Користите верзију "%s", а доступна је верзија "%s".\nЖелите ли да инсталирате нову верзију? Edit • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Инсталирате 32-битни SumatraPDF на 64-битном ОС-у.\nДа ли бисте желели да преузмете\n64-битну верзију? Edit • see on Google Translate
Zoom => Увећај Edit • see on Google Translate
&Zoom => &Увећање Edit • see on Google Translate
previous: Увећање
Zoom factor => Проценат увећања Edit • see on Google Translate
Zoom In => Увећај Edit • see on Google Translate
Zoom Out => Умањи Edit • see on Google Translate

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
%s installation not found.
Add child
Add page %s to favorites\tCtrl+B
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
Color
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
&Discard
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\ta
&Highlight\tA
New &window\tCtrl+N
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
Show &Bookmarks\tF12
Show Book&marks\tF12
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s од %s
&Actual Size\tCtrl+1 => Стварна величина\tCtrl+1
&Back\tAlt+Left Arrow => Назад\tAlt+<-
&Book View\tCtrl+8 => Изглед књиге\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Обележивачи\tF12
&Close\tCtrl+W => Затвори\tCtrl+W
&Copy Selection\tCtrl+C => Копирај изабрано
Couldn't create temporary directory => Привремени директоријум се не може креирати
Couldn't install browser plugin => Немогуће инсталитрети додатак за претраживач
Couldn't obtain temporary directory => Немогућ приступ привременом директоријуму
Couldn't remove installation directory => Немогуће уклонити привремени директоријум
Couldn't remove the shortcut => Немогуће уклониити скраћеницу
Couldn't uninstall PDF search filter => Немогућа деинсталација ПДФ филтер претраге
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Прилагођено увећање...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Подразумевани PDF читач не може бити промењен у преносивном режиму
Delete Annotation\tDel => Обриши беле&шку\tDel
previous: Обриши белешку\tDel
Download => Преузми
E&xit\tCtrl+Q => Изађи\tCtrl+Q
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Грешка: Немогуће покретање СуматраПДФ
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Грешка: СуматраПДФ није пронађен!
Error: The document couldn't be downloaded! => Граешка: Документ се не може скинути!
F&orward\tAlt+Right Arrow => Напред\tAlt+->
F&ullscreen\tCtrl+L => Цео екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Цео екран\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Цео екран\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => Наспрамно\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Неуспело копирање деинсталера у привремени директоријум
Failed to create a shortcut => Неуспело креирање скраћенице!
Failed to register as default program on win 10 => Неуспело постављање као подразумевани програм на wин 10
Fin&d...\tCtrl+F => Пронађи...\tCtrl+F
&First Page\tHome => Прва страница\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Подеси према садржају\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Подеси према страници\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Подеси према ширини\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Форматирање књиге... %d страница
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Инсталација ПДФ &претраживач плугина за Фајерфокс
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Задржи ПДФ плугин инсталисан (није подржано)
&Last Page\tEnd => Последња страница\tEnd
Loading file %s... => Учитавање датотеке %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Нека SumatraPFD буде подразумевани PDF читач
New version %s is available. Download new version? => Доступна је верзија %s. Желите ли да преузмете нову верзију?
&Next Page\tRight Arrow => Следећа страница\t->
&No, thanks => Не, хвала
Open in &Microsoft HTML Help => Отвори у Microsoft HTML Help-у (&Х)
previous: Отвори у програму Microsoft HTML Help
previous: Отвори у Microsoft HTML Help-у
&Open...\tCtrl+O => Отвори...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Отварање документа у СуматраПДФ
P&roperties\tCtrl+D => Особине\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Страница...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Презентација\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Презентација\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => Претходна страница\t<-
Print as &image (requires more memory) => Штампати као слику (захтева више меморије)
previous: Штампати као &слику (захтева више меморије)
&Print...\tCtrl+P => Штампај...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Преименуј...\tF2
&Remove Document => Уклони документ
Replace document &colors with Windows color scheme => Замени боје документа Windows колор шемом
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Ротирај улево\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Ротирај удесно\tCtrl+Shift++
Save As => Сачувај као
&Save As...\tCtrl+S => Сачувај као...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Сачувај пречицу...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Изабери све\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Одабери &белешку у уређивачу
previous: Одабери белешку у уређивачу
Show &pages continuously => Прикажи странице без прекида
Show &Toolbar\tF8 => Трака са алаткама
&Single Page\tCtrl+6 => Појединачна страница\tCtrl+6
&Skip this version => Прескочи ову верзију
Some files to be installed are damaged or missing => Неки инсталациони фајлови су оштећени или недостају
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF је ваш подразумевани PDF читач
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF је постављен као подразумевани PDF читач
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => СуматраПДФ је &подразумевани прегледач
You have version %s => Имате верзију %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk