Home : SumatraPDF : Turkish translations Not logged in. Log in with GitHub

10 untranslated out of 373 total strings
Progress:
97%

%s annotation. Ctrl+click to edit. Add a translation... • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. Add a translation... • see on Google Translate
Clearing history... Add a translation... • see on Google Translate
Copy File Path Add a translation... • see on Google Translate
Delete Annotation Add a translation... • see on Google Translate
Edit %s Annotation Add a translation... • see on Google Translate
Error Add a translation... • see on Google Translate
&Keyboard Shortcuts Add a translation... • see on Google Translate
Open In New Window Add a translation... • see on Google Translate
Properties... Add a translation... • see on Google Translate
&About => &Hakkında Edit • see on Google Translate
About SumatraPDF => SumatraPDF Hakkında Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF hakkında
&Actual Size => &Gercek boyut Edit • see on Google Translate
previous: Gercek boyut
Add Favorite => Sık Kullanılanlara Ekle Edit • see on Google Translate
previous: Sık kullanılanı ekle
previous: Sık kullanılanlara ekle
Add page %s to favorites => %s. sayfayı sık kullanılanlara ekle Edit • see on Google Translate
previous: Sayfa %s sık kullanılanlara ekle
previous: %s no.lu sayfayı sık kullanılanlara ekle
Add page %s to favorites with (optional) name: => %s. sayfayı şu (isteğe bağlı) adla sık kullanılanlara ekle: Edit • see on Google Translate
previous: Sayfa %s sık kullanılanlara (tercihe bağlı) isimle ekle:
previous: %s no.lu sayfayı sık kullanılanlara (tercihe bağlı) isimle ekle:
previous: %s no.lu sayfayı sık kullanılanlara (tercihe bağlı isimle) ekle:
Add to favorites => Sık kullanılanlara ekle Edit • see on Google Translate
Advanced => Gelişmiş Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => &Gelişmiş Ayarlar... Edit • see on Google Translate
previous: Gelişmiş Ayarlar
All files => Tüm dosyalar Edit • see on Google Translate
&All selected pages => &Tüm seçilen sayfalar Edit • see on Google Translate
previous: Tüm seçilen &sayfalar
All supported documents => Tüm desteklenen belgeler Edit • see on Google Translate
previous: Bütün desteklenen belgeler
Annotations => Dipnotlar Edit • see on Google Translate
previous: Notlar
previous: Dipnotlar
previous: Notlar
Application: => Uygulama: Edit • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => SumatraPDF'yi kaldırmak istediğinize emin misiniz? Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF'yi bilgisayarınızdan kaldırmak istediğinize emin misiniz ?
Associate with PDF files? => PDF dosyaları ile bağdaştırmak ister misiniz? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => Ek: %s Edit • see on Google Translate
Author: => Yazar: Edit • see on Google Translate
Author: %s => Yazar: %s Edit • see on Google Translate
Automatic => Kendiliğinden Edit • see on Google Translate
previous: Otomatik
Automatically check for &updates => &Güncellemeleri kendiliğinden denetle Edit • see on Google Translate
previous: &Güncellemeleri otomatik olarak kontrol et
&Back => &Geri Edit • see on Google Translate
previous: Geri
Background Color: => Arka Plan Rengi Edit • see on Google Translate
&Book View => &Kitap Görünümü Edit • see on Google Translate
previous: Kitap sayfası
previous: Kitap Görünümü
Book View => Kitap Görünümü Edit • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => %s / %s sayfasını yer imlerine ekle Edit • see on Google Translate
previous: %s. sayfasına %s yer imi kısayolu
Bookmark Shortcuts => Yer İmi Kısayolları Edit • see on Google Translate
previous: Yer imi kısayolları
Bookmarks => Yer İmleri Edit • see on Google Translate
previous: Yer imleri
Border: %d => Kenarlık: %d Edit • see on Google Translate
Bytes => Bayt Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => İnternete erişilemiyor (hata %#x). Edit • see on Google Translate
previous: İnternete erişilemiyor (hata %#x)
&Cancel => &İptal Et Edit • see on Google Translate
previous: İptal Et
Cancel => İptal Et Edit • see on Google Translate
previous: Vazgeç
Cannot print this file => Bu dosya yazdırılamaz Edit • see on Google Translate
previous: Bu dosyanın yazıcıdan dökümü yapılamaz
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Evrik arama komutu başlatılamadı. Ayarlarda, komut satırını gözden geçirin. Edit • see on Google Translate
previous: Sondan başa arama komutu başlatılamadı. Ayarlarda komut satırını kontrol ediniz.
&Caret => &Karet Edit • see on Google Translate
Change Language => Dil Değiştir Edit • see on Google Translate
previous: Dil değiştir (Change Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [Değişiklik saptandı; tazeleniyor] %s Edit • see on Google Translate
previous: [Değişiklik tespit edildi; güncelleniyor] %s
Check for &Updates => &Güncellemeleri denetle Edit • see on Google Translate
previous: &Güncellemeleri kontrol et
previous: &Güncellemeleri Denetle
Checking for update... => Güncelleme denetleniyor... Edit • see on Google Translate
CHM documents => CHM belgeleri Edit • see on Google Translate
Circle => Çember Edit • see on Google Translate
Close => Kapat Edit • see on Google Translate
&Close => &Kapat Edit • see on Google Translate
previous: Kapat
Close Other Tabs => Diğer Sekmeleri Kapat Edit • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Sağdaki sekmeleri kapat Edit • see on Google Translate
Collapse All => Tümünü Katla Edit • see on Google Translate
previous: Tümünü Yığ
Color: => Renk: Edit • see on Google Translate
Comic books => Çizgi romanlar Edit • see on Google Translate
Command Palette => Komut paleti Edit • see on Google Translate
Compatibility => Uyumluluk Edit • see on Google Translate
Contents: => İçerikler: Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => 32 bit sürümü kurmayı &sürdür Edit • see on Google Translate
Continuous => Sürekli Edit • see on Google Translate
previous: Devamlı
Continuous Book View => Sürekli Kitap Görünümü Edit • see on Google Translate
previous: Devamlı Kitap Gibi Görünüm
Continuous Facing => Sürekli Her İki Yüz Edit • see on Google Translate
previous: Devamlı çift sayfa
Contribute Translation => Çeviriye Katkı Sağla Edit • see on Google Translate
previous: Çeviriye katkıda bulunun.
Copy &Image => &Görüntüyü Kopyala Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => &Bağlantı Adresini Kopyala Edit • see on Google Translate
Copy Co&mment => &Açıklamayı Kopyala Edit • see on Google Translate
&Copy Selection => Seçimi &Kopyala Edit • see on Google Translate
Copy To Clipboard => Panoya kopyala Edit • see on Google Translate
&Copy To Clipboard => Panoya &kopyala Edit • see on Google Translate
previous: Panoya kopyala
copying text => Metin kopyalamak Edit • see on Google Translate
previous: metin kopyalanıyor
Copying text was denied (copying as image only) => Metnin kopyalanması reddedildi (yalnızca görüntü olarak kopyalanır) Edit • see on Google Translate
previous: Metnin kopyalanması reddedildi (görüntü olarak kopyalandı)
Copyright: => Telif Hakkı: Edit • see on Google Translate
previous: Telif hakkı:
Could not obtain Printer properties => Yazıcı özellikleri alınamadı Edit • see on Google Translate
previous: Yazıcı özellikleri temin edilemedi
Couldn't create the installation directory => Kurulum dizini oluşturulamadı Edit • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Yazıcı adı alınamadı Edit • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Yazıcı başlatılamadı Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => PDF ön izleyici kurulamadı Edit • see on Google Translate
previous: PDF ön zileyici yüklenemedi
previous: PDF önizleyici yüklenemedi
Couldn't install PDF search filter => PDF arama süzgeci kurulamadı Edit • see on Google Translate
previous: PDF arama filtresi yüklenemedi
Couldn't render the page => Sayfa oluşturulamadı Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Tarayıcı eklentisi kaldırılamadı Edit • see on Google Translate
previous: Tarayıcı eklentisi silinemedi
Couldn't uninstall PDF previewer => PDF ön izleyicisi kaldırılamadı Edit • see on Google Translate
previous: PDF önizleyicisi kaldırılamadı
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Sumatra arama süzgeci kaldırılamadı Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => %s, diske yazılamadı Edit • see on Google Translate
previous: Diske %s yazılamadı
Create Annotation &Under Cursor => İmlecin &Altına Dipnot Oluştur Edit • see on Google Translate
previous: İmlecin &Altına Not Oluştur
Create Annotation From Selection => Seçimden Dipnot Oluştur Edit • see on Google Translate
previous: Seçimden Not Oluştur
Created: => Oluşturma: Edit • see on Google Translate
previous: Yaratılış tarihi:
previous: Oluşturma tarihi:
Current file => Geçerli dosya Edit • see on Google Translate
previous: Yürürlükteki dosya
Cursor position: => İmleç konumu: Edit • see on Google Translate
Custom &Zoom... => Özel &yakınlaştır Edit • see on Google Translate
previous: Özel yakınlaştır
Dark => Karanlık Edit • see on Google Translate
Darker => Kapkaranlık Edit • see on Google Translate
previous: Daha karanlık
Date: => Tarih: Edit • see on Google Translate
Default &Layout: => Öntanımlı &Düzen: Edit • see on Google Translate
previous: Varsayılan &Düzen:
Default &Zoom: => Öntanımlı &Yakınlaştırma: Edit • see on Google Translate
previous: Varsayılan &Yakınlaştırma:
Denied Permissions: => Reddedilen İzinler: Edit • see on Google Translate
&Discard changes => &Görmezden Gel Edit • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu belgeleri Edit • see on Google Translate
Document Properties => Belge Özellikleri Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => Yeniden &sorma Edit • see on Google Translate
previous: Tekrar &sorma
Don't install => Kurma Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => 64 bit sürümü indir Edit • see on Google Translate
E&xit => Çık Edit • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => Tam Ekrandan &Çık Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => Dipnotları Düzenle Edit • see on Google Translate
previous: Notları Düzenle
Enter password => Parola gir Edit • see on Google Translate
previous: Şifrenizi giriniz
Enter password for %s => %s için parola gir Edit • see on Google Translate
previous: %s için şifrenizi giriniz
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => PDF belgesine çift tıklanınca yürütülecek komutu giriniz: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB belgeleri Edit • see on Google Translate
Error loading %s => %s yükleme hatası Edit • see on Google Translate
&Even pages only => Yanlızca &çift sayfalar Edit • see on Google Translate
previous: Sadece &çift sayfalar
Expand All => Tümünü Yay Edit • see on Google Translate
F&avorites => S&ık Kullanılanlar Edit • see on Google Translate
previous: S&ık kullanılanlar
F&orward => İleri Edit • see on Google Translate
F&ullscreen => Tam ekran Edit • see on Google Translate
Facing => Her İki Yüz Edit • see on Google Translate
previous: Çift sayfa
&Facing => Her İki Yüz Edit • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Kaldırıcı kayıt defteri anahtarları silinemedi Edit • see on Google Translate
previous: Kaldırıcı kayıt defteri anahtarlarını silemedi
Failed to rename the file! => Dosya yeniden adlandırılamadı! Edit • see on Google Translate
previous: Dosyanın ismi değiştirilemedi!
Failed to save a file => Dosya kaydedilirken hata çıktı. Edit • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Kayıt defterine genişletimiş dosya uzantısı yazma başarısız oldu Edit • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Kayıt defterine kaldırma bilgisi yazma işi başarısız oldu Edit • see on Google Translate
Fast Web View => Hızlı Web Görünümü Edit • see on Google Translate
Favorites => Sık Kullanılanlar Edit • see on Google Translate
previous: Sık kullanılanlar
FictionBook documents => FictionBook belgeleri Edit • see on Google Translate
&File => &Dosya Edit • see on Google Translate
File: => Dosya: Edit • see on Google Translate
File %s not found => %s dosyası bulunamadı Edit • see on Google Translate
File Attachment => Dosya Eki Edit • see on Google Translate
File Size: => Dosya Boyutu: Edit • see on Google Translate
previous: Dosya boyutu:
Fin&d... => Bul Edit • see on Google Translate
Find: => Bul: Edit • see on Google Translate
Find => Bul Edit • see on Google Translate
Find Next => Sonrakini Bul Edit • see on Google Translate
Find Previous => Öncekini Bul Edit • see on Google Translate
previous: Öncekini bul
&Find what: => &Bulunacak olan: Edit • see on Google Translate
&First Page => İlk sayfa Edit • see on Google Translate
Fit &Content => Sayfa düzeyine yakınlaştır Edit • see on Google Translate
Fit &Page => Tam Sayfayı Pencereye Sığdır Edit • see on Google Translate
Fit &Width => Genişliğe Sığdır Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Tek Sayfa Sığdır Edit • see on Google Translate
previous: Tek sayfaya ölçekle
previous: Tek Sayfaya Sığdır
Fit Content => İçeriği Sığdır Edit • see on Google Translate
previous: İçeriğe ölçekle
previous: İçeriği Sığdır
Fit Page => Sayfayı Sığdır Edit • see on Google Translate
previous: Sayfaya sığdır
&Fit pages to printable area => Sayfaları &yazdırılabilecek alana sığdır Edit • see on Google Translate
previous: Sayfaları &yazdırılabilecek alana ölçekle
Fit Width => Genişliğe Sığdır Edit • see on Google Translate
previous: Genişliğe sığdır
Fit Width and Show Pages Continuously => Genişliğe Sığdır ve Sayfaları Sürekli Göster Edit • see on Google Translate
previous: Genişliğe ölçekle ve sayfaları devamlı göster
Fonts: => Yazı Tipleri: Edit • see on Google Translate
previous: Yazıyüzleri:
previous: Yazı Tipi:
Found text at page %s => %s. sayfada metin bulundu Edit • see on Google Translate
previous: Metin %s numaralı sayfada bulundu
Found text at page %s (again) => %s. sayfada metin bulundu (yeniden) Edit • see on Google Translate
previous: Metin sayfa %s bulundu (tekrar)
&Free Text => &Özgür Metin Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Sıkça Okunan Edit • see on Google Translate
previous: Sıkça okunan
GB => GB Edit • see on Google Translate
Get Fonts Info => Yazı tipi bilgisi Edit • see on Google Translate
&Go To => &Git Edit • see on Google Translate
&Go to page: => Sayfaya &git: Edit • see on Google Translate
Go to page => Sayfaya git Edit • see on Google Translate
&Help => &Yardım Edit • see on Google Translate
Hide &Options => &Seçenekleri Gizle Edit • see on Google Translate
previous: Sakla & Seçenekler
Hide frequently read => Sıkça okunanı gizle Edit • see on Google Translate
&Highlight => &Vurgula Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => İpucu: yeniden bulmak için F3 tuşunu kullanın Edit • see on Google Translate
Icon: => Simge: Edit • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Resim dosyaları (*.%s) Edit • see on Google Translate
previous: Görüntü dosyaları (*.%s)
Images => Resimler Edit • see on Google Translate
Ink => Mürekkep Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Kur ve yeniden başlat Edit • see on Google Translate
Install for all users => Tüm kullanıcılar için kur Edit • see on Google Translate
previous: Tüm kullanıcılar için yükle
Install SumatraPDF => SumatraPDF'yi Kur Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF yükle
Install SumatraPDF in &folder: => SumatraPDF'yi &folder içine kur: Edit • see on Google Translate
previous: &folder klasörüne SumatraPDF'yi yükle
previous: SumatraPDF'yi &folder içine yükle:
Installation failed! => Kurulum başarısız! Edit • see on Google Translate
previous: Yükleme başarısız !
Installation in progress... => Kurulum sürüyor... Edit • see on Google Translate
previous: Kurulum devam ediyor...
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => 64 bit işletim sistemine 32 bit SumatraPDF kuruluyor Edit • see on Google Translate
Interior Color: => İç Renk: Edit • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on Google Translate
&Last Page => Son sayfa Edit • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Windows Masaüstü Arama'nın, PDF belgelerini aramasını sağla Edit • see on Google Translate
previous: PDF belgelrini aramak için Windows Masaüstü Aramaya izin ver
Let Windows show &previews of PDF documents => Windows'un PDF belgelerinin ön izlemelerini göstermesini sağla Edit • see on Google Translate
previous: PDF belgelerini görüntülemek ve önizleme için Windows'a izin ver
Light => Aydınlık Edit • see on Google Translate
Line => Çizgi Edit • see on Google Translate
Line End: => Satır Bitişi: Edit • see on Google Translate
Line Start: => Satır Başlangıcı: Edit • see on Google Translate
Loading %s ... => Yükleniyor %s ... Edit • see on Google Translate
previous: Yükleniyor %s
&Magnification: => &Büyüteç: Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => SumatraPDF, PDF dosyalarının öntanımlı uygulaması yapılsın mı? Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF'i PDF dosyaları için varsayılan uygulama yapmak ister misiniz?
Man&ga Mode => Man&ga Kipi Edit • see on Google Translate
previous: Man&ga modu
&Manual => &El Kitabı Edit • see on Google Translate
previous: &El kitabı
Match Case => Büyük/Küçük Harf Eşleştir Edit • see on Google Translate
previous: Büyük/Küçük harf eşleştir
&Match case => B&üyük/Küçük harf eşleştir Edit • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi belgeleri Edit • see on Google Translate
Modified: => Değiştirilme: Edit • see on Google Translate
previous: Değiştirilme tarihi:
New &window => Yeni pencere Edit • see on Google Translate
New version available => Yeni sürüm var Edit • see on Google Translate
&Next Page => Sonraki sayfa Edit • see on Google Translate
Next Page => Sonraki Sayfa Edit • see on Google Translate
&No => &Hayır Edit • see on Google Translate
No matches were found => Sonuç bulunamadı Edit • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => %u satırı çevresinde, %s dosyasında sonuç yok Edit • see on Google Translate
previous: %u satırı etrafında %s dosyasındaki sonuç bulunamadı
No synchronization file found => Eşzamanlama dosyası bulunamadı Edit • see on Google Translate
previous: Herhangi bir senkronizasyon dosyası bulunamadı
No synchronization info at this position => Bu konumda eşzamanlama bilgisi yok Edit • see on Google Translate
previous: Bu konumda senkronizasyon bilgisi mevcut değildir
Number of Pages: => Sayfa Sayısı: Edit • see on Google Translate
previous: Sayfa sayısı:
&Odd pages only => Yalnızca &tek sayfalar Edit • see on Google Translate
previous: Sadece &tek sayfalar
(of %d) => (toplam %d) Edit • see on Google Translate
OK => Tamam Edit • see on Google Translate
Opacity: => Opaklık: Edit • see on Google Translate
Opacity: %d => Opaklık: %d Edit • see on Google Translate
Open => &Aç Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => PDF-XChange ile aç Edit • see on Google Translate
Open a document... => Belge aç... Edit • see on Google Translate
Open Attachment => Eki aç Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander => Dizini &Double Commander ile aç Edit • see on Google Translate
previous: Dizini &Double Commander ile aç:
Open Directory in &Explorer => Dizini &Explorer ile aç Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander => Dizini &Total Commander ile aç Edit • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus => Dizini Directory &Opus ile aç Edit • see on Google Translate
&Open Document => Belgeyi &Aç Edit • see on Google Translate
Open Embedded PDF => Gömülü PDF Aç Edit • see on Google Translate
Open in %s => %s içinde aç Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => &Adobe Reader ile aç Edit • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => &Adobe Foxit ile aç Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Microsoft XPS-Viewer ile aç Edit • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help => Dizini Microsoft &HTML ile aç Edit • see on Google Translate
&Open... => Aç... Edit • see on Google Translate
previous: Aç
&Options => &Seçenekler Edit • see on Google Translate
previous: &Ayarlar
&Options... => &Seçenekler... Edit • see on Google Translate
P&roperties => Ö&zellikler Edit • see on Google Translate
Pa&ge... => Sayfaya... Edit • see on Google Translate
Page: => Sayfa: Edit • see on Google Translate
Page %s => Sayfa %s Edit • see on Google Translate
(page %s) => (sayfa %s) Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => %u numaralı sayfa yok Edit • see on Google Translate
previous: %u numaralı sayfa mevcut değildir
Page scaling => Sayfa ölçeklendirme Edit • see on Google Translate
Page Size: => Sayfa Boyutu: Edit • see on Google Translate
PalmDoc documents => PalmDoc belgeleri Edit • see on Google Translate
&Password: => &Şifre: Edit • see on Google Translate
PDF Document => PDF Belgesi Edit • see on Google Translate
previous: PDF Belge
PDF documents => PDF belgeleri Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF İyileştirmeleri: Edit • see on Google Translate
previous: PDF Optimizasyonları:
PDF Producer: => PDF Üretici: Edit • see on Google Translate
PDF Version: => PDF Sürümü: Edit • see on Google Translate
&Pin Document => Belgeyi &Tuttur Edit • see on Google Translate
previous: Belgeye &Tuttur
Please close %s to proceed! => Devam etmek için %s kapatın! Edit • see on Google Translate
Please wait - loading... => Yükleniyor lütfen bekleyin... Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Bekleyiniz - oluşturuluyor... Edit • see on Google Translate
previous: Bekleyiniz - oluşturulmakta...
Poly Line => Çoklu Çizgi Edit • see on Google Translate
Polygon => Çokgen Edit • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Baloncuk: %d 0 R Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Postscript belgeleri Edit • see on Google Translate
Pr&esentation => Sunum Edit • see on Google Translate
previous: Sunum...
&Previous Page => Önceki sayfa Edit • see on Google Translate
Previous Page => Önceki Sayfa Edit • see on Google Translate
Print => Yazdır Edit • see on Google Translate
Print range => Yazdırma aralığı Edit • see on Google Translate
previous: Baskı aralığı
&Print... => &Yazdır... Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Yazdır... (reddedildi) Edit • see on Google Translate
previous: &Baskı... (reddedildi)
Printer with given name doesn't exist => Verilen adda yazıcı yok. Edit • see on Google Translate
previous: Girilen isimli Yazıcı bulunamadı
printing document => belge yazdırılıyor Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Yazdırılıyor. Edit • see on Google Translate
previous: Baskı devam ediyor.
Printing is still in progress. Abort and quit? => Hala yazdırılıyor. Durdurup çıkmak istiyor musunuz? Edit • see on Google Translate
previous: Yazdırma sürüyor. İptal edip çıkmak istiyor musunuz?
Printing is still in progress. Abort and start over? => Hala yazdırılıyor. Durdurup yeniden başlatılsın mı? Edit • see on Google Translate
previous: Yazıcı hala kullanımda. Durdurup yeniden başlatılsınmı?
Printing page %d of %d... => %d / %d sayfa yazdırılıyor... Edit • see on Google Translate
previous: Sayfa %d %d yazdırılıyor...
Printing problem. => Yazdırma sorunu. Edit • see on Google Translate
previous: Yazdırma problemi.
Re&name... => Yeniden adlandır Edit • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Dikdörtgen: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on Google Translate
Redact => Gözden Geçir Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => &Açılan dosyaları anımsa Edit • see on Google Translate
previous: &Açılan dosyaları hatırla
&Remember the password for this document => Bu belge için parolayı &anımsa Edit • see on Google Translate
previous: Bu belge için şifreyi &hatırla
&Remember these settings for each document => Bu ayarları her belge için &anımsa Edit • see on Google Translate
previous: Bu ayarları her belge için &hatırla
Remove from favorites => Sık kullanılanlardan kaldır Edit • see on Google Translate
previous: Sık kullanılanlardan çıkar
&Remove From History => Geçmişten &Kaldır Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => %s sayfasını sık kullanılanlardan kaldır Edit • see on Google Translate
previous: Sayfa %s sık kullanılanlardan çıkar
Rename To => Şöyle Yeniden Adlandır Edit • see on Google Translate
previous: Belirtilen İsme Değiştir
Rotate &Left => Sola döndür Edit • see on Google Translate
Rotate &Right => Sağa döndür Edit • see on Google Translate
S&election => S&eçim Edit • see on Google Translate
S&quiggly => &Kıvrımlı Edit • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Dipnotları geçerli PDF'ye kaydet Edit • see on Google Translate
previous: Notları mevcut PDF'e kaydet
previous: Notları mevcut PDF'ye kaydet
previous: Dipnotları mevcut PDF'ye kaydet
previous: Notları geçerli PDF'ye kaydet
Save annotations? => Dipnotlar kaydedilsin mi? Edit • see on Google Translate
previous: Notlar kaydedilsin mi?
&Save As... => &Farklı Kaydet... Edit • see on Google Translate
Save Attachment... => Eki kaydet Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Değişiklikleri yeni PDF'ye kaydet Edit • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Değişiklikleri var olan PDF'ye kaydet Edit • see on Google Translate
Save Embedded File... => Gömülü Dosyayı Kaydet... Edit • see on Google Translate
Save S&hortcut... => Kısayolu kaydet Edit • see on Google Translate
Save to &new PDF => &Yeni PDF'ye kaydet Edit • see on Google Translate
&Save to existing PDF => Var olan PDF'ye &kaydet Edit • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Dipnotlar şuraya kaydedildi: '%s' Edit • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => '%s' kaydedilmesi başarısız: '%s' Edit • see on Google Translate
Search With &Bing => &Bing İle Ara Edit • see on Google Translate
Search With &Google => &Google İle Ara Edit • see on Google Translate
&Search With Google => Google İle &Ara Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => %d / %d sayfa aranıyor... Edit • see on Google Translate
previous: %d sayfa (toplam %d sayfa) taranıyor...
Select &All => &Tümünü Seç Edit • see on Google Translate
previous: &Hepsini Seç
Select content with Ctrl+left mouse button => Ctrl+sol fare düğmesiyle içerik seç Edit • see on Google Translate
previous: İçeriği Ctrl+sol fare butonu ile seç
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => SumatraPDF'nin kurulacağı klasörün yerini seç: Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF'in yükleneceği alanı seçin:
Selection: => Seçim: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => &E-postayla Gönder... Edit • see on Google Translate
previous: &E-mail ile yolla...
Set inverse search command-line => Evrik arama komut satırı belirle Edit • see on Google Translate
previous: Sondan başa arama komut satırı
&Settings => &Ayarlar Edit • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Göster &Sık Kullanılanlar Edit • see on Google Translate
Show &Favorites => &Yer İmlerini Göster Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => &Sayfaları Sürekli Göster Edit • see on Google Translate
previous: &Sayfaları devamlı göster
previous: &Sayfaları sürekli göster
Show &Scrollbars => &Kaydırma Çubuklarını Göster Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar => &Araç çubuğunu göster Edit • see on Google Translate
Show Book&marks => Yer imleri Edit • see on Google Translate
Show Favorites => Sık Kullanılanları Göster Edit • see on Google Translate
previous: Sık kullanılanları göster
Show frequently read => Sık okunanları göster Edit • see on Google Translate
Show in &folder => &Klasörde göster Edit • see on Google Translate
Show in folder => Klasörde göster Edit • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Kaydırma Ç&ubuklarını Göster Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Varsa yer &imleri yan çubuğunu göster Edit • see on Google Translate
previous: Yer &imleri yan çubuğunu bulunduğunda göster
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Sayfaları baskı alanına &indirge (gerekirse) Edit • see on Google Translate
previous: Sayfaları baskı alanına &indirgele (gerekirse)
Single Page => Tek Sayfa Edit • see on Google Translate
previous: Tek sayfa
&Single Page => Tek sayfa Edit • see on Google Translate
Skip this version => Bu sürümü atla Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Üzgünüz, bu olmamalıydı!\n\nEğer hatayı düzeltmemize yardımcı olmak istiyorsanız lütfen 'İptal'e basın. Edit • see on Google Translate
previous: Üzgünüz, bu olmamalıydı!\n\nEğer hatayı düzeltmemize yardımcı olmak istiyorsanız lütfen 'Cancel' a basın.
Source file %s has no synchronization point => %s kaynak dosyasında eşzamanlama noktası yok Edit • see on Google Translate
previous: %s kaynak dosyasında senkronizasyon noktası yoktur
Square => Kare Edit • see on Google Translate
&Stamp => &Damga Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => SumatraPDF'yi başlat Edit • see on Google Translate
&Strike Out => &Üstünü Çiz Edit • see on Google Translate
Subject: => Konu: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s Kurucu Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF %s yükleyici
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s Kaldırıcı Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF çöktü Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF kaldırıldı. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF kurulum dosyası bulunamadı. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => SumatraPDF Seçenekleri Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => SumatraPDF Güncelleme Edit • see on Google Translate
SVG documents => SVG belgeleri Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Eşzamanlama dosyası açılamadı Edit • see on Google Translate
previous: Senkronizasyon dosyası açılamadı
Tagged PDF => Etiketli PDF Edit • see on Google Translate
previous: İşaretlenmiş PDF
&Text => &Metin Edit • see on Google Translate
Text Alignment: => Satır Hizası: Edit • see on Google Translate
Text Color: => Metin Rengi: Edit • see on Google Translate
Text documents => Metin belgeleri Edit • see on Google Translate
previous: Metin belgeler
Text Size: => Metin Boyutu: Edit • see on Google Translate
Text Size: %d => Metin Boyutu: %d Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => SumatraPDF'yi seçtiğiniz için teşekkürler! Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF 'i seçtiğiniz için teşekkürler !
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Teşekkürler! SumatraPDF bilgisayarınıza kuruldu. Edit • see on Google Translate
previous: Teşekkürler! SumatraPDF bilgisayarınıza kuruldu
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Kurucu bozulmuş. Lütfen yeniden indirin.\nGeçici rahatsızlık için özür dileriz! Edit • see on Google Translate
previous: Yükleyici hasar görmüş.Lütfen tekrar indirin.\nGeçici rahatsızlık için özür dileriz!
&Theme => &Tema Edit • see on Google Translate
previous: Tema
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Bu belge desteklenmeyen özellikler içeriyor (%s) ve doğru görüntülenemeyebilir Edit • see on Google Translate
Title: => Başlık: Edit • see on Google Translate
Translate with &DeepL => &DeepL İle Çevir Edit • see on Google Translate
&Translate With Google => Google İle &Çevir Edit • see on Google Translate
&Underline => &Altını Çiz Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => SumatraPDF'i kaldır Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Kaldırılamadı Edit • see on Google Translate
previous: Program kaldırma başarısız
Uninstallation in progress... => Kaldırılıyor... Edit • see on Google Translate
previous: Program kaldırılıyor...
Unknown source file (%s) => Bilinmeyen kaynak dosyası (%s) Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations => Kaydedilmemiş dipnotlar Edit • see on Google Translate
previous: Kaydedilmemiş notlar
Unsaved annotations in '%s' => '%s' içinde kaydedilmemiş dipnotlar Edit • see on Google Translate
previous: '%s' içinde kaydedilmemiş notlar
Use &tabs => &Sekme kullan Edit • see on Google Translate
previous: &Sekmeler kullan
&Use original page sizes => Özgün sayfa boyutlarını &kullan Edit • see on Google Translate
previous: Orijinal sayfa boyutlarını &kullan
View => Görünüm Edit • see on Google Translate
&View => Gös&ter Edit • see on Google Translate
Visit &Website => &Web sitesini ziyaret et Edit • see on Google Translate
previous: &Web sayfası
previous: &Website ziyaret et
Warning => Uyarı Edit • see on Google Translate
&Window => &Pencere Edit • see on Google Translate
XPS documents => XPS belgeleri Edit • see on Google Translate
&Yes => &Evet Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Güncel sürümü kullanıyorsunuz. Edit • see on Google Translate
previous: En güncel sürümü kullanmaktasınız.
You have unsaved annotations => Kaydedilmemiş dipnotlarınız var Edit • see on Google Translate
previous: Kaydedilmemiş notlarınız var
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => '%s' sürümünüz var ve '%s' sürümü kullanılabilir.\nYeni sürümü kurmak ister misiniz? Edit • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => 64 bit işletim sistemine 32 bit SumatraPDF kuruyorsunuz.\n64 bit sürümü indirmek\nister misiniz? Edit • see on Google Translate
&Zoom => &Yakınlaştırma Edit • see on Google Translate
Zoom => Yakınlaştır Edit • see on Google Translate
previous: Yakınlaştırma
Zoom factor => Yakınlaştırma değişkeni Edit • see on Google Translate
previous: Yakınlaştırma faktörü
Zoom In => Yakınlaştır Edit • see on Google Translate
Zoom Out => Uzaklaştır Edit • see on Google Translate

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
Colapse All
Create Annotation Under Cursor
Discard
Hide &Favorites
&Highlight\tA
Open Directory in Direcotry &Opus
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s installation not found. => %s kurulumu bulunamadı.
%s of %s => %s ın %s ı
&Actual Size\tCtrl+1 => Gerçek &Boyut\tCtrl+1
Add child => Çocuk ekle
Add page %s to favorites\tCtrl+B => %s. sayfayı sık kullanılanlara ekle\tCtrl+B
Add PDF as a child => PDF'yi çocuk olarak ekle
Add PDF as a sibling => PDF'yi kardeş olarak ekle
Add sibling => Kardeş ekle
Are you sure you want to uninstall %s? => %s kaldırılsın istiyor musunuz?
&Back\tAlt+Left Arrow => &Geri\tAlt+Sol Ok
&Book View\tCtrl+8 => &Kitap Görünümü\tCtrl+8
previous: &Kitap Görünümü
Book&marks\tF12 => &Yer imleri\tF12
Caret => Karet
&Close\tCtrl+W => &Kapat\tCtrl+W
Color => Renk
&Copy Selection \tCtrl-C => Seçimi &Kopyala \tCtrl-C
&Copy Selection\tCtrl+C => Seçimi &Kopyala\tCtrl+C
previous: Seçileni &kopyala\tCtrl+C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C => Panoya &Kopyala\tCtrl-C
Couldn't create temporary directory => Geçici dizin oluşturulamadı
Couldn't install browser plugin => Tarayıcı eklentisi yüklenemedi
Couldn't obtain temporary directory => Geçici dizin bulunamadı
Couldn't remove installation directory => Kurulum dizini kaldırılamadı
Couldn't remove the shortcut => Kısayol silinemedi
Couldn't uninstall PDF search filter => PDF arama filtresi kaldırılamadı
Create Annotation => Not Oluştur
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Kişiselleştirilmiş &Yakınlaştırma... \tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Taşınabilir kipte, öntanımlı PDF okuyucu değiştirilemez
previous: Varsayılan PDF okuyucu taşınabilir modunda değiştirilemez
previous: Öntanımlı PDF okuyucu, taşınabilir kipte değiştirilemez
Delete Annotation\tDel => Dipnotu Sil\tDel
&Discard => &Görmezden Gel
previous: &Vazgeç
Download => İndir
E&xit\tCtrl+Q => Ç&ık\tCtrl+O
Edit => Düzenle
Edit Bookmarks => Yer İmlerini Düzenle
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Hata: SumatraPDF çalıştırılamadı!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Hata: SumatraPDF bulunamadı!
Error: The document couldn't be downloaded! => Hata: Belge indirilemedi!
Export Bookmarks => Yer İmlerini Dışa Aktar
F&orward\tAlt+Right Arrow => İ&leri\tAlt+Sağ Ok
F&ullscreen\tCtrl+L => &Tam Ekran\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Tam Ekran\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => &Tam Ekran\tF11
previous: &Tam Ekran\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Her İki Yüz\tCtrl+7
previous: Çift sayfa\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Kaldırıcıyı geçici dizine kopyalama başarısız oldu
Failed to create a shortcut => Kısayol oluşturulamadı
Failed to register as default program on win 10 => Win 10'da öntanımlı program olarak kaydedilemedi
previous: Win 10'da varsayılan program olarak kayıt edilemedi
Fin&d...\tCtrl+F => &Bul...\tCtrl+F
&First Page\tHome => &İlk Sayfa\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => &İçeriği Sığdır\tCtrl+3
previous: &İçeriğe ölçekle\tCtrl+3
previous: &İçeriğe Sığdır\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => &Sayfayı Sığdır\tCtrl+0
previous: &Sayfaya sığdır\tCtrl+0
previous: &Sayfaya Sığdır\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => &Genişliğe Sığdır\tCtrl+2
previous: &Genişliğe sığdır\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Kitap biçimlendiriliyor... %d sayfa
Free Text => Özgür Metin
Highlight => Vurgula
&Highlight\ta => &Vurgula\ta
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Firefox, Chrome ve Opera için &tarayıcı eklentisi yükle
previous: Firefox, Chrome ve Opera için tarayıcı eklentisi yükle
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => PDF ve tarayıcı eklentisini kurulu oalrak bırakınız (artık desteklenmiyor)
&Last Page\tEnd => So&n Sayfa\tEnd
Loading file %s... => %s dosyası yükleniyor...
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF'yi öntanımlı PDF okuyucum yap
previous: Varsayılan PDF okuyucusu yap
New &window\tCtrl+N => Yeni &pencere\tCtrl+N
New Bookmarks => Yeni Yer İmleri
New version %s is available. Download new version? => Yeni sürüm %s dağıtıma sunulmuştur. İndirmek ister misiniz?
&Next Page\tRight Arrow => &Sonraki Sayfa\tSağ Ok
previous: S&onraki Sayfa\t->
previous: &Sonraki Sayfa\t->
&No, thanks => &Hayır, teşekkürler
Open in &Microsoft HTML Help => Microsoft HTML Help ile aç
&Open...\tCtrl+O => &Aç...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Belge SumatraPDF ile açılıyor...
P&roperties\tCtrl+D => &Özellikler\tCtrl+D
previous: &Özellikleri\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => &Sayfa...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Tan&ıtım\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => S&unum\tF5
previous: Tan&ıtım\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => &Önceki Sayfa\tSol Ok
previous: &Önceki Sayfa\t<-
Print as &image (requires more memory) => Resim olarak bas (daha çok hafıza gerektirir)
&Print...\tCtrl+P => &Yazdır...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Yeniden Adla&ndır...\tF2
previous: İsim Değiştir
&Remove Document => Belgeyi &Kaldır
Remove Item => Ögeyi Kaldır
Replace document &colors with Windows color scheme => Belgenin &renklerini Windows renk planıyla değiştir
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => S&ola Döndür\tCtrl+Shift+-
previous: S&ola çevir\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => &Sağa Döndür\tCtrl+Shift++
previous: &Sağa çevir\tCtrl+Shift++
Save annoations? => Notlar kaydedilsin mi?
Save Annotations => Notları Kaydet
Save As => Farklı Kaydet
previous: Farklı kaydet
&Save As...\tCtrl+S => &Farklı Kaydet...\tCtrl+S
previous: &Farklı kaydet...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => K&ısayolu Kaydet...\tCtrl+Shift+S
previous: K&ısayolu kaydet...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => T&ümünü Seç\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Düzenleyicide Dipnot Seç
previous: Düzenleyicide Not Seç
Show &Bookmarks\tF12 => Yer &İmlerini Göster\tF12
Show &pages continuously => &Sayfaları devamlı göster
Show &Toolbar\tF8 => &Araç Çubuğunu Göster\tF8
previous: &Araç çubuğunu göster
Show Book&marks\tF12 => Yer &İmlerini Göster\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => &Tek Sayfa\tCtrl+6
&Skip this version => Bu s&ürümü atla
Some files to be installed are damaged or missing => Yüklü olması gereken bazı dosyalar eksik ve ya hasar görmüş
Sort By => Şuna Göre Sırala
Squiggly => Kıvrımlı
Stamp => Damga
Strike Out => Üstü Çizili
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF, öntanımlı PDF okuyucunuzdur
previous: Varsayılan PDF okuyucunuz SumatraPDF'dir
previous: SumatraPDF varsayılan PDF okuyucunuz.
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF, artık öntanımlı PDF okuyucunuzdur
previous: SumatraPDF artık varsayılan PDF okuyucunuzdur
Support SumatraPDF => SumatraPDF'yi Destekle
Tag (big first) => Etiket (önce büyük)
previous: Etiket (büyük ilk)
Tag (small first) => Etiket (önce küçük)
Text => Metin
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => RA-MICRO PDF'yi seçtiğiniz için teşekkürler!
Underline => Altı Çizili
&Underline\tu => Altını çiz
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => SumatraPDF'yi öntanımlı PDF okuyucu olarak kullan
previous: SumatraPDF varsayılan PDF okuyucum olsun
You have version %s => Kullandığınız sürüm: %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk