Home : SumatraPDF : Ukrainian translations Not logged in. Log in with Twitter

20 untranslated out of 340 total strings
Progress:
94%

S&election Add a translation... • see on Google Translate
S&quiggly Add a translation... • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Save annotations? Add a translation... • see on Google Translate
Save to &new PDF Add a translation... • see on Google Translate
&Save to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Search With &Bing Add a translation... • see on Google Translate
Search With &Google Add a translation... • see on Google Translate
&Search With Google Add a translation... • see on Google Translate
Select Annotation in Editor Add a translation... • see on Google Translate
Show Book&marks\tF12 Add a translation... • see on Google Translate
&Stamp Add a translation... • see on Google Translate
&Strike Out Add a translation... • see on Google Translate
Translate with &DeepL Add a translation... • see on Google Translate
&Translate With Google Add a translation... • see on Google Translate
&Underline\tu Add a translation... • see on Google Translate
Unsaved annotations Add a translation... • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' Add a translation... • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? Add a translation... • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? Add a translation... • see on Google Translate
&About => &Про програму... Edit • see on Google Translate
previous: П&ро програму...
previous: Про програму...
About SumatraPDF => Про програму SumatraPDF Edit • see on Google Translate
&Actual Size\tCtrl+1 => Справжній розмір\tCtrl+1 Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Додати закладку Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Додати %s сторінку до закладок Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites with (optional) name: => Додати %s сторінку до закладок з іменем(необов'язково): Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Додати %s сторінку до закладок\tCtrl+B Edit • see on Google Translate
previous: Додати сторінку %s до закладок\tCtrl+B
Add to favorites => Додати до закладок Edit • see on Google Translate
Advanced => Просунуті Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => &Розширені налаштування... Edit • see on Google Translate
previous: Розширені налаштування...
All files => Всі файли Edit • see on Google Translate
&All selected pages => Обрано всі сторінки Edit • see on Google Translate
All supported documents => Всі документи, що підтримуються Edit • see on Google Translate
Annotations => Анотації Edit • see on Google Translate
Application: => Прикладна програма: Edit • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Ви впевнені, що хочете видалити SumatraPDF? Edit • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Асоціювати з PDF-файлами? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => Додаток: %s Edit • see on Google Translate
Author: => Автор: Edit • see on Google Translate
Automatic => Автоматично Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => &Автоматична перевірка оновлень Edit • see on Google Translate
previous: Автоматична перевірка оновлень
&Back\tAlt+Left Arrow => &Назад\tAlt+Ліва стрілка Edit • see on Google Translate
previous: Назад\tAlt+Ліва стрілка
Background Color: => Колір фону Edit • see on Google Translate
Book View => Книжна розгортка Edit • see on Google Translate
&Book View\tCtrl+8 => Книжна розгортка\tCtrl+8 Edit • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Закладка ярлика на сторінку %s з %s Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Закладка ярликів Edit • see on Google Translate
Bookmarks => Закладки Edit • see on Google Translate
Bytes => Байт Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Неможливо під'єднатись до інтернету (помилка %#x). Edit • see on Google Translate
&Cancel => &Скасувати Edit • see on Google Translate
previous: Скасувати
Cancel => Скасувати Edit • see on Google Translate
previous: Відмінити
Cannot print this file => Не можу надрукувати цей файл Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Неможливо запустити команду зворотнього пошуку. Перевірте налашутвання командного рядка. Edit • see on Google Translate
previous: Неможливо запустити команду зворотнього пошуку. Перевірте налашутвання командної стрічки.
&Caret => &Каретка Edit • see on Google Translate
previous: Курсор
previous: Каретка
Change Language => Змінити мову (Change Language) Edit • see on Google Translate
[Changes detected; refreshing] %s => [Знайдено зміни; оновлення] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => Перевірити, чи є нова версія Edit • see on Google Translate
Checking for update... => Перевірка оновлення... Edit • see on Google Translate
CHM documents => Документи CHM Edit • see on Google Translate
Circle => Коло Edit • see on Google Translate
Close => Закрити Edit • see on Google Translate
&Close\tCtrl+W => &Закрити\tCtrl+W Edit • see on Google Translate
Collapse All => Згорнути всі Edit • see on Google Translate
Color: => Колір: Edit • see on Google Translate
previous: Колір
Comic books => Документи CBR, CBZ (комікси) Edit • see on Google Translate
Compatibility => Сумісність Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Продовжити встановлення 32-розрядної версії Edit • see on Google Translate
Continuous => Протяжний Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => Книжковий безперервний Edit • see on Google Translate
Continuous Facing => Дві протяжні сторінки Edit • see on Google Translate
Contribute Translation => Допоможіть перекласти Edit • see on Google Translate
Copy &Image => Скопіювати зображення Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => Копіювати адресну стрічку Edit • see on Google Translate
Copy Co&mment => Копіювати коментар Edit • see on Google Translate
&Copy Selection \tCtrl-C => &Копіювати виділення \tCtrl-C Edit • see on Google Translate
&Copy To Clipboard\tCtrl-C => Копіювати в буфер обміну\Ctrl-C Edit • see on Google Translate
copying text => копіювання тексту Edit • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Копіювання тексту заборонено (тільки як зображення) Edit • see on Google Translate
Copyright: => Копірайт: Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Неможливо отримати налаштування принтера Edit • see on Google Translate
previous: Неможливо відобразити налаштування друкарки
previous: Неможливо отримати налаштування друкарки
Couldn't create the installation directory => Не вдалося створити папку для встановлення Edit • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Не вдалося отримати назву принтера Edit • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Неможливо знайти друкарку Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Не вдалося встановити програму для попереднього перегляду PDF Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Не вдалося встановити фільтр пошуку для PDF Edit • see on Google Translate
Couldn't remove installation directory => Не вдалося видалити папку, де було встановлено програму Edit • see on Google Translate
Couldn't render the page => Неможливо згенерувати(відобразити) сторінку Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Не вдалося видалити розширення для браузера Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Не вдалося видалити програму попереднього перегляду PDF Edit • see on Google Translate
previous: Не вдалося видалити програму для попереднього перегляду PDF
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Не вдалось видалити фільтр пошуку Sumatra Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Не вдалося записати %s на диск Edit • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Створити анотацію &Під курсором Edit • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Створити анотацію з виділеного Edit • see on Google Translate
Created: => Створено: Edit • see on Google Translate
Current file => Поточний файл Edit • see on Google Translate
Cursor position: => Позиція вказівника: Edit • see on Google Translate
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Вказати масштаб...\tCtrl+Y Edit • see on Google Translate
Dark => Темна Edit • see on Google Translate
Darker => Темніша Edit • see on Google Translate
previous: Темніша
Default &Layout: => Розташування за замовчуванням: Edit • see on Google Translate
Default &Zoom: => Масштаб за замовчуванням: Edit • see on Google Translate
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Не можна змінити штатний переглядач PDF у портативному режимі Edit • see on Google Translate
Delete Annotation\tDel => Видалити анотацію\tDel Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => У доступі відмовлено: Edit • see on Google Translate
&Discard changes => &Скасувати зміни Edit • see on Google Translate
DjVu documents => Документи DjVu Edit • see on Google Translate
Document Properties => Властивості документа Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => Не питати знову Edit • see on Google Translate
Don't install => Не встановлювати Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => Завантажити 64-bit версію Edit • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => &Вийти з повноекранного режиму Edit • see on Google Translate
E&xit\tCtrl+Q => &Вийти\tCtrl+Q Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => Змінити анотації Edit • see on Google Translate
Enter password => Введіть пароль Edit • see on Google Translate
Enter password for %s => Введіть пароль для %s Edit • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Введіть командну стрічку, що викликається при подвійному клацані на PDF-документі: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => Документи EPUB Edit • see on Google Translate
Error loading %s => Помилка завантаження %s Edit • see on Google Translate
&Even pages only => Тільки парні сторінки Edit • see on Google Translate
Expand All => Розгорнути всі Edit • see on Google Translate
F&avorites => Закладки Edit • see on Google Translate
F&orward\tAlt+Right Arrow => Вперед\tAlt+Права стрілка Edit • see on Google Translate
F&ullscreen\tF11 => На цілий екран\tCtrl+Shift+L Edit • see on Google Translate
Facing => Дві сторінки Edit • see on Google Translate
&Facing\tCtrl+7 => Дві сторінки\tCtrl+7 Edit • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Не вдалося видалити інформацію деінсталятора з реєстру Edit • see on Google Translate
Failed to register as default program on win 10 => Не вдалося зареєструватися як програма по замовчуванню у Windows 10 Edit • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Не вдалося перейменувати файл! Edit • see on Google Translate
Failed to save a file => Не вдалося зберегти файл. Edit • see on Google Translate
previous: Не можна зберегти файл.
Failed to write the extended file extension information to the registry => Не вдалося записати інформацію про розширення файлу до реєстру Edit • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Не вдалося записати інформацію для видалення у реєстр Edit • see on Google Translate
Fast Web View => Швидкий веб перегляд Edit • see on Google Translate
Favorites => Закладки Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => Документи FictionBook Edit • see on Google Translate
&File => &Файл Edit • see on Google Translate
File: => Файл: Edit • see on Google Translate
File %s not found => Файл %s не знайдено Edit • see on Google Translate
File Attachment => Вкладений файл Edit • see on Google Translate
File Size: => Розмір файла: Edit • see on Google Translate
Fin&d...\tCtrl+F => Знайти...\tCtrl+F Edit • see on Google Translate
Find: => Знайти: Edit • see on Google Translate
Find => Знайти Edit • see on Google Translate
Find Next => Знайти наступне Edit • see on Google Translate
Find Previous => Знайти попереднє Edit • see on Google Translate
&Find what: => Що шукати: Edit • see on Google Translate
&First Page\tHome => Перша сторінка\tHome Edit • see on Google Translate
Fit &Content\tCtrl+3 => Розмістити вміст \tCtrl+3 Edit • see on Google Translate
Fit &Page\tCtrl+0 => Припа&сувати сторінку\tCtrl+0 Edit • see on Google Translate
Fit &Width\tCtrl+2 => Припасувати до &ширини\tCtrl+2 Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Вмістити на сторінку Edit • see on Google Translate
Fit Content => Розмістити вміст Edit • see on Google Translate
Fit Page => Припасувати сторінку Edit • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => Припасовувати сторінки до зони друку Edit • see on Google Translate
Fit Width => Припасувати до ширини Edit • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Розмістити по ширині на безперервній сторінці Edit • see on Google Translate
Fonts: => Шрифти Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => Знайти текст на %s сторінці Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Знайти текст на сторінці %s (знову) Edit • see on Google Translate
&Free Text => &Довільний текст Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Часто читані Edit • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on Google Translate
&Go To => &Перейти Edit • see on Google Translate
&Go to page: => Перейти на сторінку: Edit • see on Google Translate
Go to page => Перейти на сторінку Edit • see on Google Translate
&Help => &Допомога Edit • see on Google Translate
Hide &Options => Приховати налаштування Edit • see on Google Translate
Hide frequently read => Приховати часто читані Edit • see on Google Translate
&Highlight\ta => &Виділити\ta Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Підказка: Для повторного пошуку натисніть F3 Edit • see on Google Translate
previous: Примітка: Для повторного пошуку натисніть F3
Image files (*.%s) => Файли зображень (*.%s) Edit • see on Google Translate
Images => Зображення Edit • see on Google Translate
Ink => Чорнила Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Встановити та перезапустити Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Встановити SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Встановити SumatraPDF у папку Edit • see on Google Translate
Installation failed! => Встановлення не було успішним! Edit • see on Google Translate
Installation in progress... => Встановлення триває... Edit • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Встановлення 32-розрядної SumatraPDF на 64-розрядну ОС Edit • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on Google Translate
&Last Page\tEnd => Остання сторінка\tEnd Edit • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Дозволити Windows Desktop Search пошук у PDF документах Edit • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Дозволити Windows здійснювати попередній перегляд для PDF Edit • see on Google Translate
Light => Світла Edit • see on Google Translate
Line => Лінія Edit • see on Google Translate
&Magnification: => Масштабування: Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Зробити SumatraPDF типовою програмою для PDF-файлів? Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF my default PDF reader => Зробити SumatraPDF переглядачем PDF за замовчуванням Edit • see on Google Translate
previous: Зробити SumatraPDF типовим переглядачем PDF
Man&ga Mode => Режим манги Edit • see on Google Translate
&Manual => Керівництво з користування Edit • see on Google Translate
&Match case => Враховувати регістр Edit • see on Google Translate
Match Case => Розрізняти малу й велику літери Edit • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Документи Mobi Edit • see on Google Translate
Modified: => Змінено: Edit • see on Google Translate
New &window\tCtrl+N => Нове в&ікно\tCtrl+N Edit • see on Google Translate
New version available => Доступна нова версія Edit • see on Google Translate
Next Page => Наступна сторінка Edit • see on Google Translate
&Next Page\tRight Arrow => Наступна сторінка\t-> Edit • see on Google Translate
&No => Ні Edit • see on Google Translate
No matches were found => Співпадінь не виявлено Edit • see on Google Translate
previous: Співпадінь не знайдено
No result found around line %u in file %s => Нічого не знайдено у лінії %u у файлі %s Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => Файли синхронізації не знайдено Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Немає Інформації про синхронізацію на цій позиції Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Кількість сторінок: Edit • see on Google Translate
&Odd pages only => Тільки непарні сторінки Edit • see on Google Translate
(of %d) => (з %d) Edit • see on Google Translate
OK => Гаразд Edit • see on Google Translate
Open => Відкрити Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Відкрити у PDF-XChange Edit • see on Google Translate
Open a document... => Відкрити документ... Edit • see on Google Translate
&Open Document => Відкрити документ Edit • see on Google Translate
Open Embedded PDF => Відкрити вкладений PDF Edit • see on Google Translate
Open in %s => відкрити в %s Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Відкрити у Adobe Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Відкрити у Foxit Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft HTML Help => Відкрити у Microsoft HTML Help Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Відкрити у Microsoft XPS-Viewer Edit • see on Google Translate
&Open...\tCtrl+O => Відкрити...\tCtrl+O Edit • see on Google Translate
&Options => Налаштування Edit • see on Google Translate
&Options... => Опції... Edit • see on Google Translate
P&roperties\tCtrl+D => Властивості\tCtrl+D Edit • see on Google Translate
Pa&ge...\tCtrl+G => До сторінки...\tCtrl+G Edit • see on Google Translate
Page: => Сторінка: Edit • see on Google Translate
Page %s => Сторінка %s Edit • see on Google Translate
(page %s) => (сторінка %s) Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Неіснуючий номер сторінки %u Edit • see on Google Translate
Page scaling => Масштаб сторінки Edit • see on Google Translate
Page Size: => Розмір сторінки: Edit • see on Google Translate
PalmDoc documents => Документи PalmDoc Edit • see on Google Translate
&Password: => Пароль: Edit • see on Google Translate
PDF Document => PDF документ Edit • see on Google Translate
PDF documents => Документи PDF Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => Оптимізації PDF: Edit • see on Google Translate
PDF Producer: => PDF видавець: Edit • see on Google Translate
PDF Version: => Версія PDF Edit • see on Google Translate
&Pin Document => Документ pin Edit • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Будь ласка закрийте %s, щоб продовжити! Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Зачекайте - генерується... Edit • see on Google Translate
Poly Line => Ламана лінія Edit • see on Google Translate
Polygon => Багатокутник Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Документи postscript Edit • see on Google Translate
Pr&esentation\tF5 => Презентація\tCtrl+L Edit • see on Google Translate
Previous Page => Попередня сторінка Edit • see on Google Translate
&Previous Page\tLeft Arrow => Попередня сторінка\t<- Edit • see on Google Translate
Print => Друк Edit • see on Google Translate
Print range => Межі друку Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => Друк... (відхилено) Edit • see on Google Translate
&Print...\tCtrl+P => &Друкувати...\tCtrl+P Edit • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Принтера з даним іменем не існує Edit • see on Google Translate
previous: Друкарки з даним іменем не існує
printing document => друк документа Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Триває друк. Edit • see on Google Translate
previous: Документ друкується.
Printing is still in progress. Abort and quit? => Друк ще не завершено. Перервати та вийти? Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Друк ще не завершено. Перервати та розпочати знову? Edit • see on Google Translate
previous: Друк і далі активний. Відмінити та розпочати знову?
Printing page %d of %d... => Друк сторінок з %d до %d... Edit • see on Google Translate
Printing problem. => Помилка друкування. Edit • see on Google Translate
Re&name...\tF2 => Перейменувати...\tF2 Edit • see on Google Translate
Redact => Редагувати Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => Запам'ятати відкриті файли Edit • see on Google Translate
&Remember the password for this document => Пам'ятати пароль для даного документа Edit • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => Зберегти налаштування для кожного документа Edit • see on Google Translate
Remove from favorites => Видалити із закладок Edit • see on Google Translate
&Remove From History => &Видалити з історії Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Видалити %s сторінку із закладок Edit • see on Google Translate
Rename To => Перейменувати в Edit • see on Google Translate
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Повернути ліворуч\tCtrl+Shift+- Edit • see on Google Translate
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Повернути праворуч\tCtrl+Shift++ Edit • see on Google Translate
&Save As...\tCtrl+S => Зб&ерегти як...\tCtrl+S Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Зберегти зміни у новий PDF Edit • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Зберегти зміни в поточний PDF Edit • see on Google Translate
Save Embedded File... => Зберегти вкладений файл... Edit • see on Google Translate
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Зберегти ярлик...\tCtrl+Shift+S Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Пошук %d з %d... Edit • see on Google Translate
Select &All\tCtrl+A => Вибрати всі\tCtrl+A Edit • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Виберіть вміст з допомогою Ctrl+ліва кнопка миші Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Виберіть папку, в яку буде встановлено SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Selection: => Виділення: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Надіслати через E-mail... Edit • see on Google Translate
previous: Відішліть через E-mail...
Set inverse search command-line => Установити зворотній пошук. Edit • see on Google Translate
&Settings => Налаштування Edit • see on Google Translate
Show &Bookmarks\tF12 => Показати за&кладки\tF12 Edit • see on Google Translate
Show &Favorites => Показати О&бране Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Відображати сторінки безперервно Edit • see on Google Translate
Show &Scrollbars => &Показати смугу прокрутки Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar\tF8 => Показати панель інструментів Edit • see on Google Translate
Show Favorites => Перелік закладок Edit • see on Google Translate
Show frequently read => Найбільш часто читані Edit • see on Google Translate
Show in &folder => Показати в п&апці Edit • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Показати смугу &прокрутки Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Якщо доступно, показати бокову панель закладок Edit • see on Google Translate
previous: Якщо доступно відображати полосу закладок
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Урізати сторінки до зони друку (при необхідності) Edit • see on Google Translate
Single Page => Одна сторінка Edit • see on Google Translate
&Single Page\tCtrl+6 => Одна сторінка\tCtrl+6 Edit • see on Google Translate
Skip this version => Пропустити цю версію Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Вибачте, але це не мало статись!\n\nНатисніть "Скасувати", якщо ви бажаєте допомогти нам виправити причину збою. Edit • see on Google Translate
previous: Вибачте, але це не мало статись!\n\nНатисніть "Відмінити", якщо ви бажаєте допомогти нам виправити причину збою.
Source file %s has no synchronization point => Файл сирцевого коду %s не має точки синхронізації Edit • see on Google Translate
previous: Файл-джерело %s немає точки синхронізації
Square => Квадрат Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Запустити SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Subject: => Тема: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => Інсталятор SumatraPDF %s Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => Деінсталятор SumatraPDF %s Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF впав Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF було успішно видалено. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => Встановлений SumatraPDF не було знайдено. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF ваш PDF переглядач по замовчуванню Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Опції SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF тепер буде вашим PDF переглядачем по замовчуванню Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Оновлення SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SVG documents => SVG документи Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Неможливо відкрити файл синхронізації Edit • see on Google Translate
Tagged PDF => PDF з мітками Edit • see on Google Translate
&Text => &Текст Edit • see on Google Translate
Text documents => Текстові документи Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Дякуємо, що вибрали SumatraPDF! Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Дякуємо! SumatraPDF було успішно встановлено. Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Інсталятор було пошкоджено. Будь ласка завантажте його знову.\nВибачте за незручності! Edit • see on Google Translate
&Theme => &Тема Edit • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Даний документ використовує можливості, що не підтримуються (%s) і тому може відображатися з помилками Edit • see on Google Translate
previous: Даний документ використовує можливості, що не підтримуються (%s) і тому може не відображатися коректно
Title: => Заголовок: Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Видалити SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Видалення не було успішним Edit • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Видалення триває... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Невідомий файл-джерело (%s) Edit • see on Google Translate
Use &tabs => Використовувати вкладки Edit • see on Google Translate
&Use original page sizes => Використовувати оригінальні розміри сторінки Edit • see on Google Translate
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Використовувати SumatraPDF як переглядач для PDF за замовчуванням Edit • see on Google Translate
previous: Використовувати SumatraPDF як переглядач по замовчуванню для PDF
&View => Ви&гляд Edit • see on Google Translate
View => Вигляд Edit • see on Google Translate
Visit &Website => Відкрити сайт Edit • see on Google Translate
Warning => Застереження Edit • see on Google Translate
&Window => &Вікно Edit • see on Google Translate
XPS documents => Документи XPS Edit • see on Google Translate
&Yes => Так Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Ви вже маєте найновішу версію. Edit • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Анотації не збережено Edit • see on Google Translate
&Zoom => &Збільшення Edit • see on Google Translate
Zoom => Масштаб Edit • see on Google Translate
Zoom factor => Масштаб Edit • see on Google Translate
Zoom In => Збільшити Edit • see on Google Translate
Zoom Out => Зменшити Edit • see on Google Translate

97 unused strings:

%s installation not found.
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Author: %s
Border: %d
Caret
Colapse All
Color
Contents:
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Date:
&Discard
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
Icon:
Interior Color:
Line End:
Line Start:
New Bookmarks
Opacity:
Opacity: %d
Popup: %d 0 R
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d
Remove Item
Save annoations?
Saved annotations to '%s'
Saving of '%s' failed with: '%s'
Selekcja:
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Text Alignment:
Text Color:
Text Size:
Text Size: %d
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s із %s
Book&marks\tF12 => Закладки\tF12
&Copy Selection => Скопіювати вибране
&Copy Selection\tCtrl+C => Скопіювати вибране\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Не вдалося створити тимчасову папку
Couldn't install browser plugin => Не вдалося встановити розширення для браузера
previous: Не вдалося встановити плагін для браузера
Couldn't obtain temporary directory => Не вдалося отримати розташування тимчасової папки
Couldn't remove the shortcut => Не вдалося видалити ярлик
Couldn't uninstall PDF search filter => Не вдалося видалити фільтр пошуку для PDF
Download => Завантажити
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Помилка: не вдалося запустити SumatraPDF
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Помилка: SumatraPDF не було знайдено
Error: The document couldn't be downloaded! => Помилка: Неможливо завантажити документ!
F&ullscreen\tCtrl+L => На цілий екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => На цілий екран\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Не вдалося скопіювати деінсталятор у тимчасову папку
Failed to create a shortcut => Не вдалося створити ярлик
Formatting the book... %d pages => Форматується книга... %d сторінок
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Встановити розширення для перегляду PDF у Firefox, Chrome та Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Залишити розширення для браузера (більше не підтримується)
Loading file %s... => Завантажується файл %s...
New version %s is available. Download new version? => Нова версія %s є доступною. Завантажити нову версію?
&No, thanks => Ні, дякую
Opening document in SumatraPDF... => Триває відкриття документа у SumatraPDF...
P&roperties => Властивості
Pr&esentation\tCtrl+L => Презентація\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Роздрукувати як зображення
&Print... => Друк...
&Remove Document => Видалити документ
Replace document &colors with Windows color scheme => Замінити кольори у документі використовуючи кольорову схему Windows
Save Annotations => Зберегти аннотації
Save As => Зберегти як
&Save As... => Зберегти як...
Select &All => Вибрати всі
Show &Bookmarks => Показати закладки
Show &pages continuously => Відображати сторінки безперервно
Show &Toolbar => Показати панель інструментів
previous: Показати пенал
&Skip this version => Пропустити цю версію.
Some files to be installed are damaged or missing => Деякі файли необхідні для встановлення відсутні або пошкоджені
SumatraPDF %s Instaler => Інсталятор SumatraPDF %s
Support SumatraPDF => Підтримка SumatraPDF
You have version %s => Ви використовуєте версію %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk